Perşembe , Eylül 16 2021
Anasayfa / KAZANIMLARA DAYALI MODÜLLER / 10.Sınıf Denizde Emniyet Ve Denizcilik Teknolojisi Dersi Megep Modül Kitabı
denizde emniyet ve denizcilik teknolojisi megep modulleri
denizde emniyet ve denizcilik teknolojisi megep modulleri

10.Sınıf Denizde Emniyet Ve Denizcilik Teknolojisi Dersi Megep Modül Kitabı
10.Sınıf Denizde Emniyet Ve Denizcilik Teknolojisi Dersi Megep Modül Kitabı

Denizde emniyet ve denizcilik teknolojisi dersi megep modül kitapları kazanımlara göre hazırlanmış modüllerden oluşmaktadır. Dersin modülleri olarak; Acil durumlar modülü, can kurtarma araçlarını kullanma modülü, dc kaynaklar modülü, denizde kişisel canlı kalma modülü, elektrik elektronik resmi modülü, elektronik devre uygulamaları modülü, gemi teknik resmi modülü, ilk yardım temel eğitimi modülü, personel emniyeti ve sosyal sorumluluk modülü, temel gemi elektriği modülü ve yangın önleme-yangınla mücadele temel eğitimi modülleridir.

Denizde emniyet ve deniz teknoloji dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum
Acil Durumlar Hazır / İndir
Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Hazır / İndir
DC Kaynaklar Hazır / İndir
Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri Hazır / İndir
Elektrik-Elektronik Resmi Hazır / İndir
Elektronik Devre Uygulamaları Hazır / İndir
Gemi Teknik Resmi Hazır / İndir
İlk Yardım Temel Eğitimi Hazır / İndir
Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk Hazır / İndir
Temel Gemi Elektriği Hazır / İndir
Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi Hazır / İndir

Denizde Emniyet Ve Denizcilik Teknolojisi Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye temel elektrik ve elektronik devreler kurma, teknik resim çizimleri, elektrik devre çizimleri, yangın önleme ve yangınla mücadele etme, denizde temel ilk yardımı verme, personel güvenliğini sağlama ve sosyal sorumlulukları yerine getirme, denizde kişisel can kurtarma ve can kurtarma araçlarını kullanabilme, emniyet ve güvenlik konularında farkındalık yaratma ve acil durum müdahalelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Süre: 5 ders saati

Kazanım 1: Uluslararası denizcilik sözleşmelerinin ilgili hükümleri doğrultusunda personel emniyetini sağlar ve sosyal sorumlulukları yerine getirir.
Modül Adı: Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk
Modülün Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Uluslararası denizcilik sözleşmelerinin ilgili hükümlerine göre personel emniyetini sağlar.  Uluslararası denizcilik sözleşmelerinin ilgili hükümlerine göre denizde sosyal sorumlulukları yerine getirir.

Kazanım 2: Uluslararası denizcilik sözleşme hükümleri doğrultusunda temel ilk yardım yapar.
Modül Adı: ilk Yardım Temel Eğitimi
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak gemide kendi emniyetine yönelik kaza ve tehditlerin değerlendirilmesini yapar.  Vücut yapısı ve iĢlevlerini değerlendirir.  Uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak acil durumlarda alınması gereken önlemleri alarak ilk yardım müdahalesi yapar.

Kazanım 3: Gemide yangınları kontrol eder, önler ve mücadele eder.
Modül Adı: Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi
Modülün Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak gemide yangın önleyici tedbirleri alır.  Uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak gemide yangınla mücadele eder.

Kazanım 4: Denizde kişisel canlı kalma tekniklerini uygular.
Modül Adı: Denizde Kişisel Canlı Kalma Teknikleri
Modülün Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak gemide kişisel can kurtarma araçlarını kullanır.  Uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak gemide denizde canlı kalma tekniklerini uygular.

Kazanım 5: Can kurtarma araçlarını kullanır.
Modül Adı: Can Kurtarma Araçlarını Kullanma
Modülün Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak toplu can kurtarma araçları indirme sistemlerini kullanır.  Uluslararası denizcilik standartlarına uygun olarak toplu can kurtarma araçlarını kullanır.

Kazanım 6: Acil durumlara cevap verir.
Modül Adı: Acil Durumlar
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Acil durumlarda yolcuların emniyeti ve korunması tedbirlerini alır.  Çatışma ve karaya oturma sonrası yapılacak iĢlemleri yapar.  Denizden adam kurtarma sonrasında acil durumda cevap verir.  Tehlikede olan gemiye yardımda bulunur.  Denizde bir tehlike işaretine cevap verir.  Güvenlik tanıtım, güvenlik farkındalık ve belirlenmiş güvenlik görevlerini yerine getirir.

Kazanım 7: Teknik resim kurallarına göre serbest elle, çizim takımlarıyla veya bilgisayar ortamında çizim uygulamaları yapar.
Modül Adı: Gemi Teknik Resmi
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Teknik resim kurallarına göre serbest elle, çizim takımlarıyla veya bilgisayar ortamında iki boyutlu çizim uygulamaları yapar.  Teknik resim kurallarına göre serbest elle veya CAD programlarında görünüĢ çıkarma uygulamaları yapar.  Teknik resim kurallarına göre serbest elle veya CAD programlarında perspektif uygulamaları yapar.  Teknik resim kurallarına göre serbest elle veya CAD programlarında iki ve üç boyutlu resimlerde ölçülendirme ve ölçeklendirme uygulamaları yapar.  Teknik resim kurallarına göre serbest elle veya CAD programlarında kesit görünüĢ uygulamaları yapar.

Kazanım 8: Teknik resim kurallarına göre serbest elle, çizim takımlarıyla veya bilgisayar ortamında elektrik ve elektronik resmi çizim uygulamaları yapar.
Modül Adı: Elektrik-Elektronik Resmi
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Teknik resim kurallarına göre zayıf akım elektrik tesisat Ģemalarını çizer.  Teknik resim kurallarına göre elektronik devre elemanlarının sembollerini çizer.

Kazanım 9: Gemide elektrik devreleri kurar.
Modül Adı: Temel Gemi Elektriği
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Elektrik devreleri kurar.  Ohm kanunu ve Kirchoff kanunu hesaplamalarını yapar.  Elektronik devreler üzerinde çeĢitli ölçü aletlerini kullanarak akım, gerilim, frekans ve güç ölçümü yapar.  Aydınlatma, priz ve güç tesisatı uygulama devrelerini yapar.

Kazanım 10: Gemide elektronik devre uygulamaları yapar.
Modül Adı: Elektronik Devre Uygulamaları
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Pasif devre elemanlarını (direnç, bobin, kondansatör vb.) kullanarak seri, paralel ve karıĢık devre uygulamaları yapar.  Yarı iletken devre elemanları kullanarak yükselteç ve kapı devreleri kurar.  işlemsel yükselteç ile devre deneylerini yapar.

Kazanım 11: Gemide DC kaynakları kullanır.
Modül Adı: DC Kaynaklar
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Batarya şarjı için kullanılabilecek doğru akım kaynağı yapar.  Tekniğine uygun olarak akü bataryalarını şarj eder.  Elektronik devrelere transformatörlerin bağlantısını yaparak gerilim kontrolü yapar.


Bunlara Baktınız mı?

10.Sınıf Temel Muhasebe Dersi Kazanımlar

Temel Muhasebe 10.Sınıf Kazanımlara Dayalı Programa Göre 2019-2020 Eğitim öğretim yılı 10.sınıf yıldızlı yani mutlaka …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir