Pazartesi , Haziran 14 2021
Anasayfa / KAZANIMLARA DAYALI MODÜLLER / 10.Sınıf Gıda İşleme Teknikleri Dersi Megep Modül Kitabı

10.Sınıf Gıda İşleme Teknikleri Dersi Megep Modül Kitabı
10.Sınıf Gıda İşleme Teknikleri Dersi Megep Modül Kitabı

Gıda işleme teknikleri dersi megep modül kitabı, kazanımlara göre hazırlanmaktadır. Gıda teknolojileri alanı 10. sınıf dersleri arasında yer almakta olan dersin modülleri şu şekildedir: Gıda işleme yöntemleri modülü, gıda işlemede hammadde ve yardımcı maddeler modülü, gıda işlemede ön işlemler modülü, gıdaların depolanması ve atık kontrolü modülü ve işletmede hijyen ve sanitasyon modülleridir.

Gıda işleme teknikleri dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum
Gıda İşleme Yöntemleri Hazırlanıyor
Gıda İşlemede Hammadde ve Yardımcı Maddeler Hazır / İndir
Gıda İşlemede Ön İşlemler Hazırlanıyor
Gıdaların Depolanması ve Atık Kontrolü Hazırlanıyor
İşletmede Hijyen ve Sanitasyon Hazırlanıyor

Gıda İşleme Teknikleri Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu ders ile öğrenciye gıda işletmelerinde uygulanan temel işleme tekniklerini uygulama, atıkları ve çöpleri toplama, güvenilir ve hijyenik olarak, depolama bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


Süre: 2 ders saati

Kazanım 1: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğlerine göre gıda işletmelerinin yapısını ve bölümlerini ayırt eder, gıda üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde katkı maddeleri ve ambalaj maddelerinin kontrolünü yapar.
Modül Adı: Gıda İşlemede Hammadde ve Yardımcı Maddeler
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Kamu kuruluşlarının ve özel gıda işletmelerinin bölümlerini ayırt eder.  Türk Gıda kodeksi, işletme talimat ve şartnamelerine göre hammaddeleri ve yardımcı maddeleri işletmeye alır.  Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak gıda üretiminde kullanılan katkı maddelerini belirtir.  Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun olarak gıda ambalaj maddelerini ayırt eder.

Kazanım 2: Hammadde ve yardımcı maddelere üretim tekniğine göre hazırlık işlemlerini belirler ve işlem aşamalarını uygular.
Modül Adı: Gıda İşlemede Ön İşlemler
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Tekniğine uygun olarak gıda işlemede kullanılan hammadde ve yardımcı maddeleri temizler.  İşleme tekniğine uygun olarak yabancı ve istenmeyen maddeleri ayırır.  İşleme tekniğine uygun olarak boyut küçültme işlemlerini yapar.  İşleme tekniğine uygun olarak karıştırma işlemlerini yapar.

Kazanım 3: Üretim tekniğine göre gıda işleme yöntemlerinin amaçlarını, özelliklerini, süreçte dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar ve işlem aşamalarını uygular.
Modül Adı: Gıda İşleme Yöntemleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Üretim tekniğine uygun olarak pastörizasyon ve termizasyon işlemlerini yapar.  Üretim tekniğine uygun olarak sterilizasyon işlemini yapar.  Üretim tekniğine uygun olarak haşlama, pişirme ve ekstrüzyon işlemlerini yapar.  Üretim tekniğine uygun olarak evaporasyon ve kurutma işlemini yapar.  Üretim tekniğine uygun olarak soğutma ve dondurma işlemini yapar.  Üretim tekniğine uygun olarak fermantasyon gerçekleştirir.  Üretim tekniklerine uygun olarak diğer gıda işleme yöntemlerini uygular.

Kazanım 4: Tekniğine uygun olarak gıdaların kuru ve soğuk depolanmasını sağlar ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre işleme atıklarının giderilmesi için görevini yapar.
Modül Adı: Gıdaların Depolanması ve Atık Kontrolü
Modülün Süresi: 40/6 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Tekniğine uygun olarak gıda depolarını hazırlar.  Tekniğine uygun olarak soğuk depolama yapar.  2872 ve 5491 sayılı Çevre Kanununa uygun olarak atıklar konusunda verilen görevleri yerine getirir.

Kazanım 5: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve hijyen kurallarına göre, kişisel hijyen ve işletme hijyenini sağlar, işletmenin temizlik ve dezenfeksiyonunu gerçekleştirir.
Modül Adı: İşletmede Hijyen ve Sanitasyon
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Hijyen kurallarına ve işletme standartlarına uygun olarak kişisel hijyeni sağlar.  Mevzuatlara uygun olarak işletme hijyenini sağlar.  Türk Gıda Kodeksine uygun olarak temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerini seçer.  Türk Gıda Kodeksine uygun olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapar.


Bunlara Baktınız mı?

10.Sınıf Temel Muhasebe Dersi Kazanımlar

Temel Muhasebe 10.Sınıf Kazanımlara Dayalı Programa Göre 2019-2020 Eğitim öğretim yılı 10.sınıf yıldızlı yani mutlaka …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir