Çarşamba , Haziran 16 2021
Anasayfa / KAZANIMLARA DAYALI MODÜLLER / 10.Sınıf Gıda Teknolojisi Alanı Modülleri
gida teknolojileri
gida teknolojileri

10.Sınıf Gıda Teknolojisi Alanı Modülleri
10.Sınıf Gıda Teknolojisi Alanı Modülleri

Kazanımlara dayalı programa göre 10.sınıf gıda teknolojisi alanı modülleri şu şekildedir:

Gıda Mikrobiyolojisi Dersi Modülleri

Gıda-Mikroorganizma İlişkisi Hazır / İndir
Temel Mikrobiyoloji Hazır / İndir

Gıda Kimyası Dersi Modülleri

Enzimler Hazır / İndir
Gıdalardaki Pigmentler ve Fenolik Bileşikler Hazır / İndir
Gıdalardaki Toksik Maddeler Hazır / İndir
Karbonhidratlar Hazır / İndir
Lipitler Hazır / İndir
Proteinler Hazır / İndir
Su Hazır / İndir
Vitamin ve Mineraller Hazır / İndir

Maddede Temel Değişimler ve Ölçümler Dersi Modülleri

Hacim Ölçümü Hazır / İndir
Kütle Ölçümü Hazır / İndir
Maddede Fiziksel Değişimler-1 Hazır / İndir
Maddede Fiziksel Değişimler-2 Hazır / İndir
Maddede Fiziksel Değişimler-3 Hazır / İndir
Maddede Kimyasal Değişimler-1 Hazır / İndir
Maddede Kimyasal Değişimler-2 Hazırlanıyor
Yoğunluk ve Kıvam Ölçümü Hazır / İndir

Gıda İşleme Teknikleri Dersi Modülleri

Gıda İşleme Yöntemleri Hazırlanıyor
Gıda İşlemede Hammadde ve Yardımcı Maddeler Hazır / İndir
Gıda İşlemede Ön İşlemler Hazırlanıyor
Gıdaların Depolanması ve Atık Kontrolü Hazırlanıyor
İşletmede Hijyen ve Sanitasyon Hazırlanıyor

Kazanımlara dayalı olarak hazırlanmakta olan 10.sınıf gıda teknolojileri alanı modüllerinin sıralamaları ve amaçları şu şekildedir:

GIDA MİKROBİYOLOJİSİ DERSİ
Bu ders ile öğrenciye mikrobiyolojik yöntemlere uygun olarak mikroorganizmaları gözlemlemesi, gıdalarda mikroorganizma gelişiminin ve gıda zehirlenmelerinin engellenmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Süre: 4 ders saati
Kazanım 1: Mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak mikroorganizmaları gözlemler.
Modül Adı: Temel Mikrobiyoloji
Modülün Süresi: 80/74 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
1.Bakterileri mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak gözlemler.
2.Mayaları mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak gözlemler.
3.Küfleri mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak gözlemler.
4.Virüs, alg ve protozoaları mikrobiyolojik yöntemleri kullanarak gözlemler.
Kazanım 2: Gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörleri, mikroorganizmaların gıdalara bulaşma kaynaklarını ve gıda zehirlenmelerini izah eder.
Modül Adı: Gıda-Mikroorganizma İlişkisi
Modülün Süresi: 80/70 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
1.Mikrobiyolojik yöntemlere göre gıdalarda mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç ve dış faktörleri gözlemler, bu faktörlerin kontrol edilme yöntemlerini açıklar.
2.Mikrobiyolojik yöntemlere göre gıdalarda mikrobiyal bulaşma kaynaklarını gözlemler, bulaşma kaynaklarını engelleme yollarını açıklar.
3.Mikrobiyolojik tekniklere uygun olarak gıda zehirlenmelerini inceler, zehirlenmelerin engellemesi için yapılması gerekenleri açıklar.


GIDA KİMYASI DERSİ
Bu ders ile öğrenciye bilimsel yöntemlere göre gıda bileşenleri ve özelliklerinin saptanması, gıda işleme sırasındaki gıda bileşenlerindeki değişimlerin belirlenmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Süre: 4 ders saati
Kazanım 1: Bilimsel yöntemlere uygun olarak karbonhidratların yapısal özelliklerini, vücuttaki görevlerini ve gıda endüstrisinde kullanıldığı alanları izah eder.
Modül Adı: Karbonhidratlar
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
1.Bilimsel yöntemlere uygun olarak karbonhidratların yapıları, çeşitleri, genel özellikleri ve vücuttaki görevlerini tanımlar.
2.Bilimsel yöntemlere uygun olarak karbonhidratların fiziksel ve kimyasal özelliklerini örneklerle açıklar.
Kazanım 2: Bilimsel yöntemlere uygun olarak lipitlerin yapısal özelliklerini, vücuttaki görevlerini ve gıda endüstrisindeki kullanım alanlarını açıklar.
Modül Adı: Lipitler
Modülün Süresi: 40/20 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
1.Bilimsel yöntemlere uygun olarak lipitlerin yapıları, çeşitleri, genel özellikleri ve vücuttaki görevlerini tanımlar.
2.Bilimsel yöntemlere uygun olarak lipitlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini örneklerle gösterir.
Kazanım 3: Bilimsel yöntemlere uygun olarak proteinlerin yapısal özelliklerini, vücuttaki görevlerini ve gıda endüstrisindeki kullanım alanlarını açıklar.
Modül Adı: Proteinler
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Bilimsel yöntemlere uygun olarak proteinlerin yapılarını, çeşitlerini, genel özelliklerini ve vücuttaki görevlerini tanımlar.
 Bilimsel yöntemlere uygun olarak proteinlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini örneklerle açıklar.
Kazanım 4: Bilimsel yöntemlere uygun olarak vitamin ve minerallerin yapılarını, çeşitlerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, vücuttaki görevleri ve gıda üretiminde kullanım alanlarını izah eder.
Modül Adı: Vitamin ve Mineraller
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Bilimsel yöntemlere uygun olarak vitaminlerin yapılarını, çeşitlerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, vücuttaki görevleri ve gıda üretiminde kullanım alanlarını açıklar.
 Bilimsel yöntemlere uygun olarak minerallerin yapılarını, çeşitlerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, vücuttaki görevleri ve gıda üretiminde kullanım alanlarını açıklar.
Kazanım 5: Bilimsel yöntemlere uygun olarak enzimlerin yapısal özelliklerini, enzim aktivitesini ve gıda endüstrisindeki kullanım alanlarını değerlendirir.
Modül Adı: Enzimler
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Bilimsel yöntemlere göre enzim aktivitesini belirler.
 Bilimsel yöntemlere göre enzim faaliyetlerini kontrol altına alma yollarını açıklar.
Kazanım 6: Bilimsel yöntemlere ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun olarak gıdanın yapısında doğal olarak bulunan ve üretimden tüketime kadar olan aşamalarda gıdalara bulaşan toksik maddeleri açıklar.
Modül Adı: Gıdalardaki Toksik Maddeler
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Bilimsel yöntemlere ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun olarak gıdanın yapısında doğal olarak bulunan toksik maddeleri sorgular.
 Bilimsel yöntemlere ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun olarak gıda işleme ve tüketim sürecinde gıdalara bulaşan toksik maddeleri sorgular.

Kazanım 7: Bilimsel yöntemlere ve tekniğine uygun olarak bitkisel ve hayvansal gıdalardaki pigmentlerin kimyasal ve fonksiyonel özelliklerini, gıda işleme sırasında pigmentlerdeki değişimleri izah eder.
Modül Adı: Gıdalardaki Pigmentler ve Fenolik Bileşikler
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Bitkilerdeki fenolik bileşikleri ve doğal renk maddelerini açıklar.
 Hayvansal gıdalardaki doğal renk maddelerini açıklar.
Kazanım 8: Bilimsel yöntemlere uygun olarak gıda bileşimindeki suyu, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’e göre içilebilir suyun tüm özelliklerini ve su kirliliğini önleme yöntemlerini açıklar.
Modül Adı: Su
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’e ve bilimsel yöntemlere uygun olarak içilebilir suyun özelliklerini tarif eder.
 Bilimsel yöntemlere uygun olarak gıda bileşimindeki suyu, su kirliliğini ve suyun kimyasal yapısının düzeltilmesi yöntemlerini izah eder.
MADDEDE TEMEL DEĞİŞİMLER VE ÖLÇÜMLER DERSİ
Bu ders ile öğrenciye uluslararası ölçü sistemlerine uygun olarak kütle, hacim, yoğunluk/kıvam ölçümü yapma ve maddedeki fiziksel, kimyasal değişimleri inceleme bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Süre: 4 ders saati
Kazanım 1: Uluslararası birimlere ve tekniğine göre tartım işlemlerini uygular.
Modül Adı: Kütle Ölçümü
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Verilen maddenin uluslararası birimlere göre kütle ölçümünü yapar.
 Verilen maddeden uluslararası birimlere göre istenilen miktarda tartım alır.
Kazanım 2: Tekniğe uygun olarak sıvıların, boyutları belli olan düzgün şekilli katıların ve boyutları belli olmayan, suda çözünmez katıların hacimlerini ölçer.
Modül Adı: Hacim Ölçümü
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Tekniğe uygun olarak sıvıların hacmini uluslararası birimlere göre ölçer.
 Tekniğe uygun olarak boyutları belli katıların hacmini uluslararası birimlere göre ölçer.
 Tekniğe uygun olarak suda çözünmeyen boyutları belli olmayan katıların hacmini uluslararası birimlere göre ölçer.
Kazanım 3: Uluslararası yoğunluk birimlerine ve tekniğine göre katı ve sıvı maddelerin yoğunluklarını belirler ve sıvıların viskozitesini ölçer.
Modül Adı: Yoğunluk ve Kıvam Ölçümü
Modülün Süresi: 40/18 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Katıların yoğunluğunu uluslararası birimlere göre ifade eder.
 Kuralına uygun olarak piknometre ve areometrelerle sıvıların yoğunluğunu uluslararası birimlere göre ifade eder.
 Sıvıların viskozitesini analiz tekniğine uygun olarak ölçer.
Kazanım 4: Kimyasal kurallara ve tekniğe uygun olarak saf madde ve karışımların özelliklerini açıklar, homojen veya heterojen karışımlar oluşturur.
Modül Adı: Maddede Fiziksel Değişimler-1
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Kimyasal kurallara uygun olarak saf madde ve karışımı karşılaştırır, bileşik formüllerini yazar ve okur.
 Kimyasal kurallara uygun olarak katı veya sıvı homojen ve heterojen karışım oluşturur.
Kazanım 5: Kimyasal kurallara ve tekniğe uygun olarak karışımları uygun yöntemlerle ayırır.
Modül Adı: Maddede Fiziksel Değişimler-2
Modülün Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Tekniğine uygun olarak karışımları süzme ile ayırır.
 Tekniğine olarak karışımları ekstraksiyonla ayırır.
 Tekniğine uygun olarak karışımları kristallendirme ile ayırır.
Kazanım 6: Kimyasal kurallara uygun olarak damıtma tekniklerini uygular, maddedeki ısı değişimlerini hesaplar.
Modül Adı: Maddede Fiziksel Değişimler-3
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Tekniğine uygun olarak hal değişimi durumlarındaki ısıyı hesaplar.
 Tekniğine uygun olarak karışımları damıtma ile ayırır.
Kazanım 7: Kimyasal kurallara, formüle ve tekniğe uygun olarak elementlerden bileşik oluşturur, kimyasal değişim hesaplamalarını yapar.
Modül Adı: Maddede Kimyasal Değişimler-1
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Kimyasal kurallara ve formüle uygun olarak elementlerden bileşik oluşturur.
 Kimyasal kurallara uygun olarak kimyasal değişim hesaplamalarını yapar.
Kazanım 8: Kimyasal kurallara, formüle ve tekniğe uygun olarak asit ve bazlardan tuz üretir, kimyasal reaksiyon ısılarını ve bağ enerjilerini hesaplar.
Modül Adı: Maddede Kimyasal Değişimler-2
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Kimyasal kurallara ve tekniğe uygun olarak asit ve bazdan tuz üretir.
 Kimyasal kurallara uygun olarak nötrleşme ısısını hesaplar.

GIDA İŞLEME TEKNİKLERİ DERSİ
Bu ders ile öğrenciye gıda işletmelerinde uygulanan temel işleme tekniklerini uygulama, atıkları ve çöpleri toplama, güvenilir ve hijyenik olarak, depolama bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Süre: 2 ders saati
Kazanım 1: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Tebliğlerine göre gıda işletmelerinin yapısını ve bölümlerini ayırt eder, gıda üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde katkı maddeleri ve ambalaj maddelerinin kontrolünü yapar.
Modül Adı: Gıda İşlemede Hammadde ve Yardımcı Maddeler
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Kamu kuruluşlarının ve özel gıda işletmelerinin bölümlerini ayırt eder.
 Türk Gıda kodeksi, işletme talimat ve şartnamelerine göre hammaddeleri ve yardımcı maddeleri işletmeye alır.
 Türk Gıda Kodeksi Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak gıda üretiminde kullanılan katkı maddelerini belirtir.
 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne uygun olarak gıda ambalaj maddelerini ayırt eder.
Kazanım 2: Hammadde ve yardımcı maddelere üretim tekniğine göre hazırlık işlemlerini belirler ve işlem aşamalarını uygular.
Modül Adı: Gıda İşlemede Ön İşlemler
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Tekniğine uygun olarak gıda işlemede kullanılan hammadde ve yardımcı maddeleri temizler.
 İşleme tekniğine uygun olarak yabancı ve istenmeyen maddeleri ayırır.
 İşleme tekniğine uygun olarak boyut küçültme işlemlerini yapar.
 İşleme tekniğine uygun olarak karıştırma işlemlerini yapar.
Kazanım 3: Üretim tekniğine göre gıda işleme yöntemlerinin amaçlarını, özelliklerini, süreçte dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar ve işlem aşamalarını uygular.
Modül Adı: Gıda İşleme Yöntemleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Üretim tekniğine uygun olarak pastörizasyon ve termizasyon işlemlerini yapar.
 Üretim tekniğine uygun olarak sterilizasyon işlemini yapar.
 Üretim tekniğine uygun olarak haşlama, pişirme ve ekstrüzyon işlemlerini yapar.
 Üretim tekniğine uygun olarak evaporasyon ve kurutma işlemini yapar.
 Üretim tekniğine uygun olarak soğutma ve dondurma işlemini yapar.
 Üretim tekniğine uygun olarak fermantasyon gerçekleştirir.
 Üretim tekniklerine uygun olarak diğer gıda işleme yöntemlerini uygular.
Kazanım 4: Tekniğine uygun olarak gıdaların kuru ve soğuk depolanmasını sağlar ve Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre işleme atıklarının giderilmesi için görevini yapar.
Modül Adı: Gıdaların Depolanması ve Atık Kontrolü
Modülün Süresi: 40/6 ders saati

Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Tekniğine uygun olarak gıda depolarını hazırlar.
 Tekniğine uygun olarak soğuk depolama yapar.
 2872 ve 5491 sayılı Çevre Kanununa uygun olarak atıklar konusunda verilen görevleri yerine getirir.
Kazanım 5: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve hijyen kurallarına göre, kişisel hijyen ve işletme hijyenini sağlar, işletmenin temizlik ve dezenfeksiyonunu gerçekleştirir.
Modül Adı: İşletmede Hijyen ve Sanitasyon
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Hijyen kurallarına ve işletme standartlarına uygun olarak kişisel hijyeni sağlar.
 Mevzuatlara uygun olarak işletme hijyenini sağlar.
 Türk Gıda Kodeksine uygun olarak temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerini seçer.
 Türk Gıda Kodeksine uygun olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapar.


Bunlara Baktınız mı?

10.Sınıf Temel Muhasebe Dersi Kazanımlar

Temel Muhasebe 10.Sınıf Kazanımlara Dayalı Programa Göre 2019-2020 Eğitim öğretim yılı 10.sınıf yıldızlı yani mutlaka …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir