Perşembe , Eylül 16 2021
Anasayfa / KAZANIMLARA DAYALI MODÜLLER / 10. Sınıf Mikrobiyolojide Temel İşlemler Dersi Megep Modülleri Kitabı
mikrobiyolojide temel islemler
mikrobiyolojide temel islemler

10. Sınıf Mikrobiyolojide Temel İşlemler Dersi Megep Modülleri Kitabı
Mikrobiyolojide Temel İşlemler Dersi Megep Modülleri Kitabı

10.Sınıf mikrobiyolojide temel işlemler dersi megep modülleri kitapları kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmışlardır. Laboratuvar hizmetleri 10. sınıflarda gösterilmekte olan dersin modülleri ise; Besiyeri modülü, boyama yöntemleri modülü, dilüsyon hazırlama modülü, mikrobiyolojik kültür modülü, mikroorganizmalların özellikleri modülü, mikroskobik inceleme modülü ve sterilizasyon ve dezenfeksiyon modülleridir.

Mikrobiyolojide temel işlemler dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

BÖM ADI BÖM DURUM
Besiyeri Hazır / İndir
Boyama Yöntemleri Hazır / İndir
Dilüsyon Hazırlama Hazır / İndir
Mikrobiyolojik Kültür Hazır / İndir
Mikroorganizmaların Özellikleri Hazır / İndir
Mikroskobik İnceleme Hazır / İndir
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hazır / İndir

10. Sınıf Mikrobiyolojide Temel İşlemler Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye mikroorganizmaların özelliklerini araştırma, aseptik tekniği uygulama,
sterilizasyon yapma, besiyeri ve dilüsyon hazırlama, kültür oluşturma, boyama yapma, mikroskobik
inceleme yapmaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Süre: 5 ders saati


Kazanım 1: Bakteri, fungus ve virüslerin özelliklerini açıklar.
Modül Adı: Mikroorganizmaların Özellikleri
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Bakterilerin özelliklerini açıklar.
 Fungusların özelliklerini açıklar.
 Virüslerin özelliklerini açıklar.

Kazanım 2: Laboratuvar çalışmalarında kontaminasyona engel olacak şekilde aseptik tekniği
uygulama, sterilizasyon ön hazırlığını, malzemenin özelliğine ve kullanılacak yönteme uygun olarak
sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini yapar.
Modül Adı: Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Laboratuvar çalışmalarında kontaminasyona engel olacak şekilde aseptik tekniği uygular.
 Malzemenin özelliğine ve kullanılacak yönteme uygun olarak sterilizasyon ön hazırlığını
yapar.
 Tekniğine ve cihaz kullanma talimatlarına uygun olarak uygun olarak ışınla, buharla ve
kuru ısıl işlemle sterilizasyon uygulaması yapar.
 Malzeme veya ortamın özelliğine uygun olarak kimyasal maddelerle sterilizasyon ve
dezenfeksiyon işlemlerini yapar.
 Tekniğine uygun olarak mekanik yöntemlerle sterilizasyon işlemini yapar.

Kazanım 3: Hazırlanacak besiyerinin özelliği ve kullanım amacına uygun olarak besiyeri hazırlama ön
işlemleri, besiyeri hazırlama işlemleri ve sterilizasyon sonrası işlemleri yapar.
Modül Adı: Besiyeri
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Kullanım amacına uygun olarak besiyeri hazırlama ön işlemlerini yapar.
 Hazırlanacak besiyerinin özelliği ve kullanım amacına uygun olarak besiyeri hazırlama
işlemlerini yapar.
 Kullanım amacına uygun olarak besiyeri hazırlama da sterilizasyon sonrası işlemleri
yapar.

Kazanım 4: Numunenin özelliğine ve tekniğine uygun olarak dilüsyon sıvısı ve analiz numunesi
hazırlama ile dilüsyon serileri hazırlama işlemleri yapar.
Modül Adı: Dilüsyon Hazırlama
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Numunenin özelliğine ve tekniğine uygun olarak dilüsyon sıvısı hazırlar.
 Mikrobiyolojik analizler için numunenin özelliğine uygun teknikleri kullanarak numune
hazırlar.
 Analiz numunesinden çalışma amacına uygun olarak dilüsyon serileri hazırlar.

Kazanım 5: Çalışma amacına ve tekniğine uygun olarak besiyerlerine ekim, inkübasyon yapma,
inkübasyon sonucunu gözlemleme, saf kültür üretme ve saf kültürü muhafaza etme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Mikrobiyolojik Kültür
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Çalışma amacına ve aseptik tekniğe uygun olarak besiyerine ekim yapar.
 Çalışma amacına uygun olarak belirlenen ısı ve sürede tekniğine uygun olarak
inkübasyon yapar.
 Makroskobik inceleme tekniğine uygun olarak inkübasyon sonucunu gözlemler.
 Aseptik tekniğe uygun olarak saf kültür üreterek muhafaza eder.

Kazanım 6: Çalışma amacına ve tekniğine uygun olarak preparat hazırlama, istenilen direkt ve
indirekt boyama yöntemleri işlemlerini yapar.
Modül Adı: Boyama Yöntemleri
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Çalışma amacına ve istenilen tekniğe uygun olarak preparat hazırlar.
 Çalışma amacına ve istenilen tekniğe uygun olarak direkt boyama yapar.
 Çalışma amacına ve istenilen tekniğe uygun olarak indirekt boyama yapar.

Kazanım 7: Tekniğine uygun olarak mikroskopta preparat inceleme, mikroskopta ölçüm yapma ve
mikroorganizmalarda hareket muayenesi yapma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Mikroskobik İnceleme
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Cihaz kullanma talimatlarına uygun olarak mikroskopta preparat incelemesi yapar.
 Cihaz kullanma talimatlarına uygun olarak mikroskopla ölçüm yapar.
 Tekniğine uygun olarak mikroorganizmalarda hareket muayenesi yapar.


Bunlara Baktınız mı?

10.Sınıf Temel Muhasebe Dersi Kazanımlar

Temel Muhasebe 10.Sınıf Kazanımlara Dayalı Programa Göre 2019-2020 Eğitim öğretim yılı 10.sınıf yıldızlı yani mutlaka …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir