Pazar , Haziran 13 2021
Anasayfa / YETERLİLİĞE DAYALI MODÜLLER / 10.Sınıf Paket Programlar Dersi Megep Modül Kitabı
paket programlar dersi megep
paket programlar dersi megep

10.Sınıf Paket Programlar Dersi Megep Modül Kitabı
10.Sınıf Paket Programlar Dersi Megep Modül Kitabı

Paket programlar dersi megep modül kitapları, yeterliliğe dayalı programa göre hazırlanmış modüllerden oluşmaktadır. 10. Sınıf bilişim teknolojileri alanında gösterilmekte olan dersin modülleri ise; Elektronik tablolama modülü, internet ve e-posta yönetimi modülü, kelime işlemci modülü ve sunu hazırlama modülleridir.

Paket programlar dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum
Elektronik Tablolama Hazır / İndir
İnternet Ve E-posta Yönetimi Hazır / İndir
Kelime İşlemci Hazır / İndir
Sunu Hazırlama Hazır / İndir

Paket Programlar Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Temel ofis yazılımlarının, İnternet ve e-posta yönetim yazılımlarının kullanımı ile ilgili konularda gerekli bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye; temel ofis yazılımlarından kelime işlem, elektronik hesaplama, sunu hazırlama uygulamalarını, İnternet ve e-posta yönetim yazılımlarını etkin kullanma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.


Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Kelime İşlemci 40/16 Kelime işlem yazılımını kullanmak

Bilgisayarlar yaĢamımıza girmeden önce mektup, kitap, dergi, makale gibi dokümanlar, daktilo ve benzeri yazım araçları kullanarak hazırlanırdı. Daktilo ortamında yazılan bir metnin hatalı olması durumunda veya metne yeni ilaveler gerektiğinde iĢin zorluğu artmaktaydı. Yapılan en ufak hata karĢısında, tüm iĢlemleri yeniden yapmak gerekmekteydi.
Kelime iĢlemci programları sayesinde tüm yazım iĢlemlerini yapmak çok daha hızlı ve kolay olmaya baĢladı.
Günümüzde tüm sektörler kelime iĢlemci programını kullanmakta ve elemanlarından bunu bilmelerini istemektedir. Bu nedenle kelime iĢlemci programını öğrenmeniz iĢlerinizi kolaylaĢtıracağı gibi nitelikli bir eleman olmanızı da sağlayacaktır.
Elektronik Tablolama 40/24 Elektronik tablolama yazılımını kullanmak

Günümüzde zamanı etkili kullanmak, çok önemli bir unsurdur. Hızla gelişen dünyada
geride kalmamak için her anınızı çok iyi değerlendirmeniz gerekmektedir. Size zaman
kazandıracak her uygulamayı öğrenerek hızla akıp giden zamana daha sıkı tutunabilirsiniz.
Elektronik tablolama yazılımını kullanarak zamanınızı en etkili şekilde kullanmanın
yeni yollarını öğreneceksiniz. Verilere daha hızlı ulaşacak ve bu verileri analiz ederek çok
daha çabuk sonuca ulaşabileceksiniz.
Verilerinizi grafikerlerle destekleyerek anlaşılması kolay sonuçlar ve materyaller
hazırlayabilirsiniz. Tablolarınızda formüller kullanarak karmaşık hesapları kısa zamanda ve
kesin sonuçlarla oluşturabilirsiniz. Ayrıca verileri, bilgisayarınızda ve dijital ortamlarda
güvenli bir şekilde depolayabilir, istediğiniz verilere anında ulaşabilir ve dökümünü alarak
farklı ortamlarda da kullanabilirsiniz.
Sunu Hazırlama 40/16 Sunu hazırlama yazılımını kullanmak

Paket programlar dersinin bu modülünde sizler, sunu hazırlama yazılımı ile çeĢitli konular hakkında görsel sunular hazırlamayı öğreneceksiniz.
Teknolojik imkânların her gün geliĢmesi bilgi aktarımı sırasında size aynı anda birçok duyu organına hitap etme fırsatı vermektedir. Böylece bilginin karĢı tarafa aktarılması çok daha kolay hâle gelmektedir. Bilginin diğer insanlara aktarılmasında kullanılan olmazsa olmaz yöntemlerden biri de sunum tekniğidir.
Bir konu hakkında bilgi verilirken görselliğin önemi çok büyüktür. ÇeĢitli grafikler, renkler ve animasyonlar ile desteklenen bir sunumda verilen bilgilerin çoğu daha dikkat çekici ve akılda kalıcı olur. Böylelikle sunumu yapılan bilgilerin, hedef kitleye aktarımı daha verimli bir Ģekilde gerçekleĢir.
Günümüzde sunu hazırlama iĢlemi en alt seviyedeki bir iĢletmeden en üst seviyedeki iĢletmeye kadar her yerde kullanılmaktadır. Dolayısıyla bilgisayar kullanan herkesin bu yeterliğe sahip olması gerekmektedir.
Bu modülü baĢarı ile bitirdiğinizde siz de bilgilerinizi diğer insanlara aktarmak için etkin bir yöntemi kullanıyor olacaksınız.
İnternet ve E-Posta Yönetimi 40/16 İnternet ve e-posta yönetim yazılımlarını kullanmak

Çağımızın vazgeçilmez teknolojisi olan İnternet hayatımızın her alanını kaplamış
durumdadır. Günümüzde İnternet okur yazarı ve e-posta sahibi olmak nerdeyse zorunluluk
hâline gelmiştir. E-devlet hizmetleri, uzaktan eğitim, bankacılık işlemleri, yazılı, görüntülü,
sesli iletişim ve elektronik alışveriş gibi daha sayılamayan birçok iş bu uluslararası ağ
kullanılarak yapılmaktadır. İnternet nedir, kimdir? Bu İnternetin sahibi, servis sağlayıcılar
mı, telekomünikasyon şirketleri mi, devlet mi?
Bu kadar geniş bir alana hitap eden İnternet kötü amaçlı kullanıcılara da sahiptir.
Kişisel veri hırsızlığı, sistem saldırıları gibi kullanıcılara yönelik tehditler içermektedir. O
zaman kötü amaçlı kullanıcılara karşı kendimizi nasıl koruyacağız?
Bu modülde bu soruların cevaplarını bulacak aynı zamanda güvenli bir şekilde e-posta
yönetimi ile ilgili bilgiler verilecektir.


Bunlara Baktınız mı?

servis hazirlikleri dersi megep modulleri

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı Servis hazırlıkları dersi megep modül kitapları yeterliliğe dayalı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir