Çarşamba , Mayıs 24 2023
Anasayfa / KAZANIMLARA DAYALI MODÜLLER / 10.Sınıf Temel Muhasebe Dersi Kazanımlar

10.Sınıf Temel Muhasebe Dersi Kazanımlar
Temel Muhasebe 10.Sınıf Kazanımlara Dayalı Programa Göre

2019-2020 Eğitim öğretim yılı 10.sınıf yıldızlı yani mutlaka verilmesi gereken derslerden biri olan temel muhasebe dersi kazanımlara dayalı olarak düzenlenmiş şekilde gösterilecektir. Muhasebe ve finansman alanı derslerinden olan temel muhasebe dersinin modülleri ise; Beyannameler modülü, çalışma ve sosyal güvenlik modülü, defter ve belgeler modülü, fatura ve fatura yerine geçen belgeler modülü, işletme defteri modülü, kıymetli evraklar ve menkul kıymetler modülü, serbest meslek kazanç defteri modülü, sosyal güvenlik işlemleri modülü ve vergi dairesi ve belediye işlemleri modülü olmak üzere 9 adet modüldür.

Temel Muhasebe Dersi 10.sınıf Modüllerini PDF olarak indirmek için;

BÖM ADI BÖM DURUM
Beyannameler Hazır / İndir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Hazır / İndir
Defter ve Belgeler Hazır / İndir
Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Hazır / İndir
İşletme Defteri Hazır / İndir
Kıymetli Evraklar ve Menkul Kıymetler Hazır / İndir
Serbest Meslek Kazanç Defteri Hazır / İndir
Sosyal Güvenlik İşlemleri Hazır / İndir
Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri Hazır / İndir

Temel Muhasebe Dersi Çerçeve Öğretim Programı:

Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda muhasebe işlemlerinde
defter ve belge düzenleme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7


Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul
Kanunu’na (VUK) göre ticari defter ve belgeler ile ilgili işlemleri yaparak arşivler.
Modül Adı: Defter ve Belgeler
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

 • TTK ve VUK’a göre ticari defter ve belgeleri temin eder.
 • TTK ve VUK’a göre ticari defter ve belgeleri tasdik, saklama, ibraz işlemlerini yapar.
 • İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dosyalama sistemlerine göre evrak takibini
  yaparak arşivler.

Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu
ve Belediye Kanunu’na göre vergi dairesi ve belediye ile ilgili işlemleri yapar.
Modül Adı: Vergi Dairesi ve Belediye İşlemleri
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

 • TTK ve VUK’a göre vergi dairesi işlemlerini yapar.
 • Belediye Kanunu’na göre belediye ile ilgili işlemleri yapar.

Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu
ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda ticaret sicili, mesleki kuruluş ve bakanlık işlemlerini yapar.
Modül Adı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

 • TTK ve VUK’a göre ticaret sicili işlemlerini yapar.
 • Mesleki kuruluşların mevzuatına göre mesleki kuruluş işlemlerini yapar.
 • Çalışma ve sosyal güvenlik ile ilgili mevzuata göre bakanlık işlemlerini yapar.

Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı
mevzuata göre işçi, bağımsız çalışan ve devlet memuru statüsünde çalışanların işlemlerini yaparak
belgelerini düzenler.
Modül Adı: Sosyal Güvenlik İşlemleri
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

 • Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı mevzuata göre bir işverene bağlı olarak işçi statüsünde
  çalışanların işlemlerini yapar.
 • Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı mevzuata göre bağımsız çalışanların işlemlerini
  yaparak belgelerini düzenler.
 • Sosyal Güvenlik Kanunu ve bağlı mevzuata göre devlet memuru statüsünde çalışanların
  işlemlerini yaparak belgelerini düzenler.

Kazanım 5: Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu (KDV), Sigorta
Kanunu ve bağlı mevzuata göre perakende satış belgelerini, fatura ve irsaliyeyi ile fatura yerine geçen
belgeleri düzenler.
Modül Adı: Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
Modülün Süresi: 80/49 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

 • VUK, TTK, KDV Kanunu ve bağlı mevzuata göre perakende satış belgelerini düzenler.
 • VUK, TTK, KDV Kanunu ve bağlı mevzuata göre fatura ve irsaliye düzenler.
 • VUK, TTK, KDV Kanunu, Sigorta Kanunu ve bağlı mevzuata göre fatura yerine geçen
  belgeleri düzenler.

Kazanım 6: Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeler ile Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu (SPK) ve bağlı mevzuata göre menkul kıymetlere ilişkin belgeleri düzenler.
Modül Adı: Kıymetli Evraklar ve Menkul Kıymetler
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

 • TTK’ye göre Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri düzenler.
 • VUK, TTK, SPK ve bağlı mevzuata göre menkul kıymetlere ilişkin belgeleri düzenler.

Kazanım 7: Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve bağlı
mevzuata göre işletme defteri kayıtlarını ve işletme hesap özetini yapar.
Modül Adı: İşletme Defteri
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

 • VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre işletme defterine gider kayıtlarını yapar.
 • VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre işletme defterine gelir kayıtlarını yapar.
 • VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre işletme hesap özetini düzenler.

Kazanım 8: Vergi mevzuatına göre beyannameleri düzenler.
Modül Adı: Beyannameler
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

 • Vergi mevzuatına göre muhtasar beyannameyi düzenler.
 • Vergi mevzuatına göre katma değer vergisi beyannamesini düzenler.
 • Vergi mevzuatına göre BA/BS (Büyük Alış/Büyük Satış) formlarını düzenler.
 • Vergi mevzuatına göre yıllık gelir vergisi beyannamesini düzenler.
 • Vergi mevzuatına göre kurumlar vergisi beyannamesini düzenler.
 • Vergi mevzuatına göre geçici vergi beyannamesini düzenler.
 • Vergi mevzuatına göre hizmet (BSMV) beyannamesini düzenler.
 • Vergi mevzuatına göre özel tüketim vergisi beyannamesini düzenler.

Kazanım 9: Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Katma Değer Vergisi ve bağlı mevzuata göre
serbest meslek kazanç defteri kayıtlarını ve serbest meslek kazanç tablosunu yapar.
Modül Adı: Serbest Meslek Kazanç Defteri
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları

 • VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre serbest meslek kazanç defteri gider kayıtlarını
  yapar.
 • VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre serbest meslek kazanç defteri gelir kayıtlarını
  yapar.
 • VUK, TTK, KDV ve bağlı mevzuata göre serbest meslek kazancını hesaplar.

10. Sınıf Temel Muhasebe Dersi megep modüllerine ilişkin olarak sormak istediklerinizi veya düşüncelerinizi lütfen bize yorumlar kısmı aracılığı ile iletiniz.

Rate this post

Bunlara Baktınız mı?

meslek-hesaplari-megep-modulleri

10.Sınıf Meslek Hesapları Dersi Megep Modülleri (Kazanımlar-Güncel)

İnşaat Teknolojileri Alanı 10.Sınıf Meslek Hesapları Dersi Modül Kitabı İnşaat alanı onuncu sınıf derslerinden olan …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.