Pazartesi , Haziran 14 2021
Anasayfa / KAZANIMLARA DAYALI MODÜLLER / 11.Sınıf Deniz Hukuku (Güverte Dalı) Dersi Megep Modülü
deniz hukuku dersi modulleri
deniz hukuku dersi modulleri

11.Sınıf Deniz Hukuku (Güverte Dalı) Dersi Megep Modülü
11.Sınıf Deniz Hukuku (Güverte Dalı) Dersi Megep Modülü

Deniz hukuku dersi güverte dalı için hazırlanmış olan modüller yani bireysel öğrenme materyalleri, kazanımlara göre hazırlanmış olan modüllerden oluşmaktadır. Dersin modülleri olarak, deniz hukuku terimleri modülü, deniz teknik işletmeciliği modülü, gemi kaptanı için genel deniz mevzuatı modülü, uluslararası denizcilik sözleşmeleri modülü, uluslararası emniyet yönetimi sistemi ISM modülü ve uluslararası gemi ve liman işletmeleri güvenlik sistemleri ısps modülüdür.

11.Sınıf Deniz Hukuku Dersi Modüllerini Pdf Olarak İndirmek İçin:

BÖM ADI BÖM DURUM
Deniz Hukuku Terimleri Hazır / İndir
Deniz Teknik İşletmeciliği Hazır / İndir
Gemi Kaptanı İçin Genel Deniz Mevzuatı Hazır / İndir
Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri Hazır / İndir
Uluslararası Emniyet Yönetimi Sistemi- ISM Hazırlanıyor
Uluslararası Gemi ve Liman İşletmeleri Güvenlik Sistemleri- ISPS Hazırlanıyor

11.Sınıf Deniz Hukuku (Güverte Dalı) Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye denizcilikte yürürlükte olan ulusal ve uluslararası denizcilik sözleĢmeleri ile ilgili iĢlemleri yapma becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.
Anadolu Meslek Programında Önerilen Süre: 2 ders saati
Anadolu Teknik Programında Önerilen Süre: 3 ders saati
Kazanım 1: Deniz hukuku ve deniz iĢ yasası ile ilgili uygulamaları yapar.
Modül Adı: Deniz Hukuku Terimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Ulusal ve uluslararası denizcilik mevzuatı doğrultusunda deniz iĢ yasasını kullanır.
 Donatan, taĢıtan ve personelin haklarını korumak amacıyla deniz sigorta gereklerini yerine getirir.
Kazanım 2: Uluslararası denizcilik sözleĢmelerine bağlı olarak hukuki iĢ ve iĢlemleri yapar.
Modül Adı: Uluslararası Denizcilik SözleĢmeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Denizde can ve mal emniyetine iliĢkin ulusal ve uluslararası sözleĢmeleri uygular (SOLAS).
 Uluslararası gemi adamlarının eğitimi belgelendirilme ve vardiya tutma esaslarını içeren sözleĢmeyi ve ulusal mevzuatı uygular (STCW).
 Uluslararası deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi esaslarını içeren sözleĢmeyi ve ulusal mevzuatı uygular (MARPOL).
 Uluslararası yükleme hattı sözleĢmesini uygular (LOAD LINE).
 Arama kurtarma ve gemi çevre etkileĢimini dikkate alarak gemi operasyonlarını ilgili hukuk kurallarına göre düzenler.
Kazanım 3: Gemi kaptanı için genel deniz mevzuatını kullanır.
Modül Adı: Gemi Kaptanı Ġçin Genel Deniz Mevzuatı
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Bayrak çekme hakkını kullanır.
 Gemiyi denize hazırlar.
 Gemiyi yola hazırlar.
 Gemi ve yük emniyetini sağlar.
 MüĢterek avarya uygulamaları yapar.
 Kaza halinde belge ve delil toplar.
Kazanım 4: ISM (Uluslararası Emniyet Yönetimi Sistemi – International Safety Management System) ile ilgili uygulamaları yapar.
Modül Adı: Uluslararası Emniyet Yönetimi Sistemi- ISM
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 ISM dokümanlarını kalite yönetim sistemine uygun olarak hazırlar.
 ISM prosedürlerini kontrolleri ve kayıtları rapor haline getirerek Ģirkete sunar.
Kazanım 5: ISPS‟e (Uluslararası Gemi ve Liman ĠĢletmeleri Güvenlik Sistemleri-International Code For The Security Of Ships and Port Facilities) iliĢkin güvenlik önlemlerini uygular.
Modül Adı: Uluslararası Gemi ve Liman ĠĢletmeleri Güvenlik Sistemleri- ISPS
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Gemi liman iĢletmelerinin güvenlik planlarında yer alan tüm alanları ve cihazları kontrol eder.
 Uluslararası gemi ve liman iĢletmeleri güvenlik sistemleri ISPS (International Code For The Security Of Ships and Port Facilities) prosedürlerini yerine getirmek amacıyla gerekli önlemleri alarak kayıtları tutar.
Kazanım 6: Deniz teknik iĢletmeciliği yapar.
Modül Adı: Deniz Teknik ĠĢletmeciliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Gemiyi kural ve regülâsyonlara uygun hale getirir.
 Gemi belgeleri ve denetleme raporlarını düzenler.
 Personel intibak eğitimi ve role talimlerini planlar.
 Malzeme takibi yaparak kayıtlarını tutar, ihtiyaçları ve ikmalini planlar.
 Kiralama sözleĢmeleri gereklerini uygular.Bunlara Baktınız mı?

10.Sınıf Temel Muhasebe Dersi Kazanımlar

Temel Muhasebe 10.Sınıf Kazanımlara Dayalı Programa Göre 2019-2020 Eğitim öğretim yılı 10.sınıf yıldızlı yani mutlaka …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir