Perşembe , Eylül 16 2021
Anasayfa / KAZANIMLARA DAYALI MODÜLLER / 11. Ve 12. Sınıf Sağlık Psikolojisi Dersi Megep Modül Kitabı
saglik psikolojisi megep
saglik psikolojisi megep

11. Ve 12. Sınıf Sağlık Psikolojisi Dersi Megep Modül Kitabı
11. Ve 12. Sınıf Sağlık Psikolojisi Dersi Megep Modül Kitabı

Sağlık Hizmetleri alanı ve hasta ve yaşlı hizmetleri alanında ortak olarak verilen ders, 11.ve 12.sınıf sağlık psikolojisi dersi megep modül kitabı olarak kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmıştır. Derse ait olan, afet ve travmalarda psikolojik destek modülü, duyguları kontrol etme modülü, hasta ve yakınlarına psikolojik destek modülü, kişilik özellikleri modülü ve psikoloji ile ilgili temel kavram ve olgular modülleri hazırlanma aşamasındadır. Yazımları biten ve yayınlanacak olan modül kitapları 2016-2017 eğitim öğretim süreci içerisinde yayınlanarak kullanıma sunulacaktır.

Modül Adı Modül Durum
Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek Hazırlanıyor
Duyguları Kontrol Etme Hazırlanıyor
Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek Hazırlanıyor
Kişilik Özellikleri Hazırlanıyor
Psikoloji İle İlgili Temel Kavram ve Olgular Hazır / İndir

Sağlık Psikolojisi Çerçeve Öğretim Programı

Bu ders ile öğrenciye psikoloji ile ilgili temel kavram ve olgular, kişilik özellikleri, duyguları kontrol etme, afet ve travmalarda psikolojik destek sağlama, hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlama ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Anadolu Meslek Programında Önerilen Süre: 3 ders saati
Anadolu Teknik Programında Önerilen Süre: 3 ders saati


Kazanım 1: Psikolojik kuramları, sağlık psikolojinin çalışma alanlarını, fiziki çevrenin organizmaya etkilerini, algı, bilinç, öğrenme ve bellek süreçlerini açıklar.
Modül Adı: Psikoloji İle İlgili Temel Kavram Ve Olgular
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Psikolojinin çalışma alanlarını açıklar.  Sağlık psikolojisindeki kuramları açıklar.  Fiziki çevrenin organizmaya etkilerini açıklar.  Algının özelliklerini açıklar.  Psikolojide normal ve farklı bilinç durumlarını açıklar.  Öğrenme ve bellek süreçlerini açıklar.

Kazanım 2: Gelişim dönemlerine ait kişilik özelliklerini ve davranış bozukluklarını açıklar.
Modül Adı: Kişilik Özellikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Kişilikle ilgili kuram ve testleri sıralar.  Gelişim dönemlerini açıklar.  Kimlik kavramı ve kimlik oluşumunu açıklar.  Normal davranış ve davranış bozukluklarını açıklar.

Kazanım 3: Öfke, kaygı, çatışma durumlarında duygularını kontrol ederek sorunları çözer.

Kazanım 4: Zaman yönetimi teknikleri ile zamanı doğru kullanır.
Modül Adı: Duyguları Kontrol Etme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Öfkeyle baş etme yollarını açıklar.  Kaygı ile baş etme yollarını açıklar.  Çatışmaya ilişkin yönetsel yaklaşımları ve çatışma yönetiminde izlenecek yöntemleri açıklar.  Savunma mekanizmalarını ayırt eder.  Sorun çözmenin aşamalarını açıklar. 24  Zaman yönetimi teknikleri kullanarak duyguları kontrol altına alır.

Kazanım 5: Hasta Hakları Yönetmeliği, Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.
Modül Adı: Hasta ve Yakınlarına Psikolojik Destek
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Hasta Hakları Yönetmeliği ve Çocuk Hakları Sözleşmesi doğrultusunda pediatrik hastaya psikolojik destek sağlar.  İhmal ve istismar durumlarında psikolojik destek sağlar.  Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda geriatrik hastaya psikolojik destek sağlar.  Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda sosyal hizmete muhtaç hastaya psikolojik destek sağlar.  Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda kayıplarda psikolojik destek sağlar.  Hasta Hakları Yönetmeliği doğrultusunda kronik ve terminal dönemdeki hasta ve yakınlarına psikolojik destek sağlar.

Kazanım 6: Afet ve travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik destek sağlar.

Kazanım 7: Sakinleştirme teknikleri ile saldırgan ve ajite hastaya psikolojik destek sağlar.

Kazanım 8: Tükenmişlik sendromunda kullanılacak savunma mekanizmalarını ayırt eder.
Modül Adı: Afet ve Travmalarda Psikolojik Destek
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları  Afete maruz kalmış kişilere psikolojik desteğin önemini açıklar.  Travmatik olaylara maruz kalmış kişilere psikolojik desteğin önemini açıklar.  Saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım ilkelerini açıklar.  Tükenmişlik sendromuyla baş etme yollarını açıklar.


Bunlara Baktınız mı?

10.Sınıf Temel Muhasebe Dersi Kazanımlar

Temel Muhasebe 10.Sınıf Kazanımlara Dayalı Programa Göre 2019-2020 Eğitim öğretim yılı 10.sınıf yıldızlı yani mutlaka …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir