Cuma , Haziran 11 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Aile Ve Tüketici Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Aile Ve Tüketici Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017




Aile Ve Tüketici Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017

Aile ve tüketici hizmetleri 2017 çerçeve öğretim programını indir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 4
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK OGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ………………………………………… 7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 9
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………… 10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 12
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 12
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 14
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 14
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 14
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 14
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 14
SAĞLIKLI BESLENME DERSİ………………………………………………………………….. 16
AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİNE GİRİŞ DERSİ……………………………………… 17
TOPLUM VE AİLE DERSİ………………………………………………………………………… 18
İLETİŞİM TEKNİKLERİ DERSİ …………………………………………………………………. 19
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 20
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 20
ÇEVRE HİZMETLERİ DALI DERSLERİ ………………………………………………………… 20
YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE DERSİ………………………………………………………………….. 20
ATIKLAR DERSİ…………………………………………………………………………………….. 22
TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ DERSİ ……………………………………………………………. 24
HAVA KİRLİLİĞİ DERSİ…………………………………………………………………………… 25
GÜRÜLTÜ VE RADYASYON KİRLİLİĞİ DERSİ ………………………………………….. 26
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ AMBALAJLAR DERSİ ……………………………………………….. 27
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME DERSİ………………………………………………………. 28
EV VE KURUM HİZMETLERİ DALI DERSLERİ ……………………………………………… 28
EV HİZMETLERİ DERSİ ………………………………………………………………………….. 28
KURUM HİZMETLERİ DERSİ…………………………………………………………………… 30
HAMUR İŞLERİ DERSİ …………………………………………………………………………… 32
YEMEK HAZIRLAMA DERSİ ……………………………………………………………………. 33
AİLE KAYNAKLARI DERSİ………………………………………………………………………. 35
KONUT EDİNME VE DÜZENLEME DERSİ ………………………………………………… 36
SOFRA DÜZENLEME DERSİ…………………………………………………………………… 37
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME DERSİ………………………………………………………. 39
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DALI DERSLERİ …………………………………………. 39
SOSYAL HİZMET ALANLARI DERSİ ………………………………………………………… 39
ÇOCUKLARDA SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DERSİ ……………………………… 40
YAŞLI BİREYLERE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DERSİ………………………… 41
ENGELLİ BİREYLERDE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DERSİ …………………. 42
GENÇLERDE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DERSİ………………………………… 43
ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUNMA DERSİ ……………………………………. 44
ETKİNLİKLER DERSİ ……………………………………………………………………………… 44
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME DERSİ………………………………………………………. 45
TÜKETİCİ HİZMETLERİ DALI DERSLERİ……………………………………………………… 46
SATIŞ HİZMETLERİ DERSİ …………………………………………………………………….. 46
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DERSİ……………………………………………………………. 47
TÜKETİCİ HİZMETLERİNDE TİCARİ HESAPLAMALAR DERSİ ……………………. 48
TEMEL HUKUK İŞLEMLERİ DERSİ ………………………………………………………….. 49
SATIŞ ÖNCESİ HAZIRLIK DERSİ …………………………………………………………….. 50
ii
ÜRÜN İADE HİZMETLERİ DERSİ …………………………………………………………….. 52
AMBALAJLAMA VE PAKETLEME DERSİ ………………………………………………….. 53
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME DERSİ………………………………………………………. 53
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 54
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır. Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıklarına ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi / Beceri ihtiyaç analizi / Eğitim ihtiyaç analizi / Meslek analizi / Ulusal meslek standartları
Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması
Geliştirme : Program dokümanlarının hazırlanması
Uygulama : Programların onaylanması ve uygulanması
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi.
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı Program Geliştirme Komisyonu, aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Planlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal / uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi, beceri, tavırlar, araç gereç, donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi tabanının anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
2
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda program dokümanlarındaki program, ders ve modül kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Aile ve Tüketici Hizmetleri alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
İçinde bulunduğumuz yüzyılda sosyal, ekonomik, politik ve teknolojik değişiklikler, toplumsal yaşamı etkilemektedir. Bu değişiklikler ve bunların sonuçları aile ve bireylerin yaşam düzeylerini iyileştirmeyi ve yükseltmeyi amaçlayan mesleklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır.
Hizmet sektörü küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeniyle sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleriyle hizmet sektörü ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Hızla küreselleşmekte olan bu sektörde rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve gelişmiş ülkeler mevcut sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde; ekonomik büyüme, beslenme, barınma, tüketim, sosyal destek, çevre hizmetlerine ilişkin işleri, alanında eğitim almış, mesleki yeterliliğe sahip bireyler tarafından yürütülmesini sağlamayı hedeflemektedir.
Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. Çevre Hizmetleri
2. Ev ve Kurum Hizmetleri
3. Sosyal Destek Hizmetleri
4. Tüketici Hizmetleri
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Aile ve Tüketici Hizmetleri alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, sağlıklı beslenme, aile ve tüketici hizmetlerine giriş, toplum ve aile, iletişim teknikleri, yanı sıra;
• Çevre Hizmetleri dalında; yaşadığımız çevre, atıklar, toprak ve su kirliliği, hava kirliliği, gürültü ve radyasyon kirliliği, geri dönüşümlü ambalajlar, dosyalama ve arşivleme,
• Ev ve Kurum Hizmetleri dalında; ev hizmetleri, kurum hizmetleri, hamur işleri, yemek hazırlama, aile kaynakları, konut edinme ve düzenleme, sofra düzenleme, dosyalama ve arşivleme
• Sosyal Destek Hizmetleri dalında; sosyal hizmet alanları çocuklarda sosyal destek hizmetleri, yaşlı bireylere sosyal destek hizmetleri, engelli bireylerde sosyal destek hizmetleri, gençlerde sosyal destek hizmetleri, zararlı alışkanlıklardan korunma, etkinlikler, dosyalama ve arşivleme,
• Tüketici Hizmetleri dalında; satış hizmetleri, tüketici davranışları, ticari hesaplamalar, hukuk hizmetleri, satış öncesi hazırlık, ürün iade hizmetleri, ambalajlama ve paketleme, dosyalama ve arşivleme ile ilgili bilgi beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
4
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• 4857 sayılı İş Kanunu
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
• Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass Sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ALANI
(ÇEVRE HİZMETLERİ, EV VE KURUM HİZMETLERİ, SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ, TÜKETİCİ HİZMETLERİ DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK



2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2



SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1



TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2



SAĞLIKLI BESLENME

4


AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİNE GİRİŞ(*)

4


TOPLUM VE AİLE

4


İLETİŞİM TEKNİKLERİ

2


DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE(*)
ATIKLAR
TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ
HAVA KİRLİLİĞİ
GÜRÜLTÜ VE RADYASYON KİRLİLİĞİ
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ AMBALAJLAR
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME
EV HİZMETLERİ (*)
KURUM HİZMETLERİ
HAMUR İŞLERİ
YEMEK HAZIRLAMA
AİLE KAYNAKLARI
KONUT EDİNME VE DÜZENLEME
SOFRA DÜZENLEME
SOSYAL HİZMET ALANLARI(*)
ÇOCUKLARDA SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
YAŞLI BİREYLERE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
ENGELLİ BİREYLERDE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
GENÇLERDE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUNMA
ETKİNLİKLER
SATIŞ HİZMETLERİ(*)
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
6
TÜKETİCİ HİZMETLERİNDE TİCARİ HESAPLAMALAR
TEMEL HUKUK İŞLEMLERİ
SATIŞ ÖNCESİ HAZIRLIK
ÜRÜN İADE HİZMETLERİ
AMBALAJLAMA VE PAKETLEME
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
ANADOLU TEKNİK OGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ALANI
(ÇEVRE HİZMETLERİ, EV VE KURUM HİZMETLERİ, SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ, TÜKETİCİ HİZMETLERİ DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK



2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2



SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1



TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2



SAĞLIKLI BESLENME

4


AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİNE GİRİŞ(*)

4


TOPLUM VE AİLE

4


İLETİŞİM TEKNİKLERİ

2


DAL DERSLERİ
YAŞADIGIMIZ ÇEVRE(*)


12
14
ATIKLAR(*)
TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ
HAVA KİRLİLİĞİ
GÜRÜLTÜ VE RADYASYON KİRLİLİĞİ
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ AMBALAJLAR
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME
EV HİZMETLERİ (*)
KURUM HİZMETLERİ (*)
HAMUR İŞLERİ
YEMEK HAZIRLAMA
AİLE KAYNAKLARI
KONUT EDİNME VE DÜZENLEME
SOFRA DÜZENLEME
SOSYAL HİZMET ALANLARI(*)
ÇOCUKLARDA SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ(*)
YAŞLI BİREYLERE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
ENGELLİ BİREYLERDE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
GENÇLERDE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ
ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUNMA
ETKİNLİKLER
SATIŞ HİZMETLERİ(*)
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI(*)
8
TÜKETİCİ HİZMETLERİNDE TİCARİ HESAPLAMALAR
TEMEL HUKUK İŞLEMLERİ
SATIŞ ÖNCESİ HAZIRLIK
ÜRÜN İADE HİZMETLERİ
AMBALAJLAMA VE PAKETLEME
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
14
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
9
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı önerilen ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve işbirliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
10
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
11
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dâhil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
12
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Çevre Hizmetleri
10
Aile ve Tüketici Hizmetlerine Giriş
Aile ve Tüketici Hizmetlerine Giriş
11
Yaşadığımız Çevre
Yaşadığımız Çevre
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Atıklar
Ev ve Kurum Hizmetleri
10
Aile ve Tüketici Hizmetlerine Giriş
Aile ve Tüketici Hizmetlerine Giriş
11
Ev Hizmetleri
Ev Hizmetleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Kurum Hizmetleri
Sosyal Destek Hizmetleri
10
Aile ve Tüketici Hizmetlerine Giriş
Aile ve Tüketici Hizmetlerine Giriş
11
Sosyal Hizmet Alanları
Sosyal Hizmet Alanları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Çocuklarda Sosyal Destek Hizmetleri
Tüketici Hizmetleri
10
Aile ve Tüketici Hizmetlerine Giriş
Aile ve Tüketici Hizmetlerine Giriş
11
Satış Hizmetleri
Satış Hizmetleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Tüketici Davranışları
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• Yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun olarak öğün ve menü planlaması yapar.
• Tüketici hizmetlerini, ev ve kurum hizmetlerini, sosyal destek hizmetlerini ve çevre hizmetlerini açıklar.
• Yaşanan toplumsal değişimleri, değişen toplumun aile yapısına olan etkilerini tespit eder.
• Birey ve toplum ilişkilerinde iletişim yöntem ve tekniklerini etkin kullanır.
Çevre Hizmetleri Dalına Ait Kazanımlar
• Küresel ısınmanın, ekolojik değişikliklerin, çevresel kirliliklerin yaşadığımız çevreye olan etkilerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atıkların özelliklerine göre toplanmasında ve geri dönüşümünde yardımcı olur.
• Toprak ve su kirliliğinin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini açıklayarak su tesislerinin sağlığa uygunluğunun kontrolünü yapar.
• Hava kirleticiler ve hava kirliliğine karşı önlemler almaya yardımcı olur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin bilinciyle gürültü ve radyasyon ölçümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mevzuata göre geri dönüşümlü ambalaj atıklarını toplar.
• Standartlara uygun olarak belgeleri dosyalar ve arşivler.
13
Ev ve Kurum Hizmetleri Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev ve kurum işlerini planlı ve düzenli yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurum ve kuruluşlarda iş organizasyonu, genel ve periyodik temizlik yaparak gün sonu işlemlerini yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı hamur hazırlama teknikleri ile hamur işleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun bir şekilde yemek hazırlar.
• Ailenin kaynaklarına ve ihtiyaçlarına uygun bütçe planlaması ve alışveriş yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aileye uygun konut edinme ve düzenleme işlemlerini yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev ve kurumlarda sofra düzenleme kurallarına uygun sofra düzenler.
• Standartlara uygun olarak belgeleri dosyalayarak arşivler.
Sosyal Destek Hizmetleri Dalına Ait Kazanımlar
• Sosyal hizmet alanlarıyla ilgili işlemleri yürütür.
• Yaş ve gelişim özelliklerine göre çocuklarda sosyal destek hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri açıklar.
• Yaşlıların yaşam kalitelerini iyileştirmek ve yükseltmek için yaşlı bireylere sosyal destek hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri açıklar.
• Engel gruplarına göre engelli bireylere sosyal destek hizmetleri yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri açıklar.
• Genç bireylere içinde bulundukları dönemin özelliklerine göre sosyal destek hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetleri açıklar.
• Bireylerin zararlı alışkanlıklara yönelmesine engel olmak için çeşitli önlemler alır.
• Bireysel özelliklere göre sportif, sanatsal ve el işi etkinlikleri planlar.
• Standartlara uygun olarak belgeleri dosyalayarak arşivler.
Tüketici Hizmetleri Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak satış tekniğine uygun bir şekilde satış hizmetlerini yürütür.
• Tüketici davranışlarını ve satın alma sürecini takip eder.
• İşletme türüne uygun ticari hesaplamalar yapar.
• Mevzuata uygun olarak kurumda yürütülen hukuk hizmetlerini izler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve yapılan işin kurallarına uygun olarak satış öncesi hazırlık yapar.
• Tüketicinin korunması kanunu çerçevesinde müşteri sorunlarının çözümüne ilişkin işlemler yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlar ölçüsünde görselliğe ve maliyetine uygun bir şekilde ambalaj ve paketleme yapar.
• Standartlara uygun olarak belgeleri dosyalar ve arşivler.
14
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, aile ve tüketici hizmetleri alanındaki dallarla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
15
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturarak bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
16
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
SAĞLIKLI BESLENME DERSİ
Bu derste öğrenciye; yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Temel beslenme ilkelerini açıklar.
Modül Adı: Beslenme İlkeleri
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre uygun olarak beslenmeyle ilgili temel kavramları açıklar.
• Beslenmeyle ilgili temel ilkelere uygun olarak besin ögelerini yapı ve işlevlerini açıklar.
• Kişinin yaşa, cinsiyete, çalışma koşullarına, yaşam tarzına göre beslenme sorunlarını listeler.
Kazanım 2: Metabolizma ve bazal metabolizmaya etki eden etmenleri açıklar.
Modül Adı: Metabolizma
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Enzimlerin metabolizmaya olan etkilerini açıklar.
• Hormonların metabolizmaya etkisini açıklar.
Kazanım 3: Günlük enerji ihtiyacını hesaplar.
Modül Adı: Enerji Hesaplamaları
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Besinlerden gelen enerji miktarını hesaplar.
• Kişinin gün içinde harcadığı enerji miktarını hesaplar.
Kazanım 4: Çeşitli durumlara göre toplam enerji ihtiyacını hesaplar.
Modül Adı: Enerji İhtiyacı
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
17
• Öğündeki besin miktarına bakarak içindeki karbonhidrattan alınan enerjiyi hesaplar.
• Öğündeki besin miktarına bakarak içindeki yağdan alınan enerjiyi hesaplar.
• Öğündeki besin miktarına bakarak içindeki proteinlerden alınan enerjiyi hesaplar.
Kazanım 5: Sağlıklı yaşamda yeterli ve dengeli beslenmeyi açıklar.
Modül Adı: Sağlıklı Yaşam ve Beslenme
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yeterli ve dengeli beslenmede vitaminlerin önemini açıklar.
• Yeterli ve dengeli beslenmede minerallerin önemini açıklar.
• Yeterli ve dengeli beslenmede suyun önemi ve gerekliliğini açıklar.
Kazanım 6: Sağlıklı yaşamı besinlerle destekleyerek günlük öğün planlaması yapar.
Modül Adı: Öğün Planlama
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yeterli ve dengeli beslenmede öğün planlama ilkelerini dikkate alarak öğün planlaması yapar.
• Yeterli ve dengeli beslenmede besin gruplarına dikkat ederek öğün planlaması yapar.
Kazanım 7: Özel beslenme uygulaması gerektiren durumları inceler.
Modül Adı: Beslenme Sorunları
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıkları listeler.
• Doğuştan gelen metabolizma hastalıklarında beslenme ilkelerini inceler.
Kazanım 8: Menü planlaması yaparak standart yemek tariflerini uygular.
Modül Adı: Menü Planlama
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Menü planlama ilkelerine bağlı olarak menü planlar.
• Menü planlama ilkelerine bağlı olarak standart yemek tariflerini uygular.
AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİNE GİRİŞ DERSİ
Bu derste öğrenciye; tüketici hizmetlerini, ev ve kurum hizmetlerini, sosyal destek hizmetlerini ve çevre hizmetlerini yürütme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Tüketici hizmetlerini yürütmeyle ilgili yapılan çalışmaları açıklar.
Modül Adı: Tüketici Hizmetleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tüketiciyle ilgili hizmet kapsamlarını açıklar.
• Tüketiciye verilen hizmetleri listeler.
18
• Tüketicilerin karşılaştığı problem ve olası çözüm önerilerini açıklar.
Kazanım 2: Ev ve kurum hizmetlerini yürütmeyle ilgili yapılan çalışmaları açıklar.
Modül Adı: Ev ve Kurum Hizmetleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ev ve kurum hizmetlerinin alanlarını açıklar.
• Ev ve kurumlarda verilen hizmetleri listeler.
Kazanım 3: Sosyal destek hizmetlerini yürütmeyle ilgili yapılan çalışmaları açıklar.
Modül Adı: Sosyal Destek Hizmetleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sosyal destek hizmetlerinin kapsamına uygun olarak sosyal destek hizmetlerinin gelişim sürecini açıklar.
• Sosyal hizmetler alanında çalışan personelin çalışma ilkelerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını açıklar.
• Sosyal hizmet veren kurum ve kuruluşları sosyal hizmet kurum özelliklerinin uygunluğuna göre bölümlerini ve özelliklerini açıklar.
Kazanım 4: Çevre hizmetlerini yürütmeyle ilgili yapılan çalışmaları açıklar.
Modül Adı: Çevre Hizmetleri
Modülün Süresi: 40/36
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre hizmetlerinin kapsamını açıklar.
• Çevre sorunlarını listeler.
TOPLUM VE AİLE DERSİ
Bu derste öğrenciye; yaşanan toplumsal değişimleri ve değişen toplumun aile yapısına etkileri, aile olma sürecine destek olma, karar verme, görgü kurallarına göre davranma ve bireylerin aile planlamasına yönlendirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Toplumun değişim sürecini açıklar.
Modül Adı: Toplumsal Yaşam
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve literatürlere uygun olarak toplumsal yaşamı araştırır.
• Toplumsal değişimi etkileyen faktörleri açıklar.
Kazanım 2: Değişen toplumun aile yaşamı üzerine etkilerini açıklar.
Modül Adı: Aile Yapısı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Toplumdaki değişimlerin aile yapısı üzerindeki etkilerini açıklar.
• Toplumdaki değişimlerin aile içi ilişkiler üzerindeki etkilerini açıklar.
19
Kazanım 3: Uygun ortam ve koşullar sağlandığında aile olma sürecine destek olur.
Modül Adı: Aile Olma
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Evlilik öncesi kriterlere uygun olarak eş seçimini etkileyen etmenleri açıklar.
• Evlilik kriterlerine uygun olarak evlilik dönemlerini açıklar.
Kazanım 4: Uygun ortam ve koşullar sağlandığında doğru karar verme sürecini gerçekleştirir.
Modül Adı: Karar Verme
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Karar verme sürecinde doğru ve sağlıklı karar vermek için durum tespiti yapar.
• Karar verme ilkelerine uygun olarak süreci tespit eder.
Kazanım 5: Toplum ve ailede uyulması gereken görgü kurallarını açıklar.
Modül Adı: Görgü Kuralları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüz yüze iletişimde uyulması gereken görgü kurallarını açıklar.
• Hediyeleşmede uyulması gereken görgü kurallarını listeleyerek hediyeleşmenin önemini açıklar.
• Ziyaretlerde uyulması gereken görgü kurallarını açıklar.
• Kılık kıyafette uyulması gereken görgü kurallarını listeler.
• Davetlerde uyulması gereken görgü kurallarını açıklar.
• Sofra adabında uyulması gereken görgü kurallarını açıklar.
Kazanım 6: Bireyleri aile planlamasına yönlendirir.
Modül Adı: Aile Planlaması
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aile planlamasının gerekliliği, önemi ve nedenlerini inceler.
• Aile planlaması yöntemlerini araştırır.
İLETİŞİM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; etkili iletişim kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İletişim sürecine ve iletişim türlerine uygun olarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: İletişim Süreci ve Türleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sürecin öğelerine uygun etkili iletişim kurar.
• İletişim türlerine uygun iletişim kurar.
20
Kazanım 2: Kitle iletişim araçlarını kullanarak kitle iletişimi kurar.
Modül Adı: Kitle İletişimi
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kitle ile etkili iletişim kurar.
• Mesaja ve hedefe uygun kitle iletişim aracını seçer.
Kazanım 3: Telefon, telefon santrali ve telekonferans araçları ile iletişim kurar.
Modül Adı: Telefonla İletişim
Modülün Süresi:40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Görüşme kurallarına göre telefonu cevaplar.
• Kurallarına göre telefonla arama yapar.
• Telefon santralini özelliğine göre kullanır.
• Amaca uygun olarak telekonferans hazırlığı yapar.
DAL DERSLERİ
Aile ve Tüketici Hizmetleri alanında yer alan dallara ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
ÇEVRE HİZMETLERİ DALI DERSLERİ
YAŞADIĞIMIZ ÇEVRE DERSİ
Bu derste öğrenciye; yaşadığımız çevreyi tanıma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: Ekoloji ve ekolojiyi oluşturan unsurları açıklar.
Modül Adı: Ekoloji
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Canlıların ekolojik dengeye olan etkilerini açıklar.
• Yaşam kuşakları ve çevre arasındaki ilişkiyi açıklar.
• Ekolojik değişimlerin canlılar üzerindeki etkisini açıklar.
21
Kazanım 2: Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarının yaşamımıza olan etkilerini açıklar.
Modül Adı: Kaynaklarımız
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yenilenebilen ve yenilenemeyen enerji kaynaklarını sınıflandırarak listeler.
• Enerji kaynaklarının yaşamımıza olan etkilerini açıklar.
Kazanım 3:Çevre kirliliğine neden olan etmenler ve sonuçlarını açıklar.
Modül Adı: Çevre Kirleticilerinin Etkisi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliğine neden olan etmenleri açıklar.
• Çevre kirleticilerinin yapay çevreye etkilerini açıklar.
• Çevre kirleticilerinin doğal çevreye etkisini açıklar.
• Çevre kirleticilerinin sağlık üzerine etkisini açıklar.
Kazanım 4: Küresel ısınmanın canlılar, iklim ve ülkemizdeki etkilerini açıklar.
Modül Adı: Küresel Isınma ve Etkileri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Küresel ısınma nedenlerini listeler.
• Küresel ısınmanın canlılar üzerindeki etkilerini açıklar.
• Küresel ısınmanın iklim üzerindeki etkilerini açıklar.
• Küresel ısınmanın ülkemizdeki etkilerini açıklar.
Kazanım 5: Kentleşmenin, göçün ve turizmin çevreye olan etkilerini açıklar.
Modül Adı: Nüfus Hareketleri ve Çevre
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kentleşmenin çevreye etkilerini açıklar.
• Göçün çevreye etkilerini açıklar.
• Turizm faaliyetlerinin çevreye etkilerini açıklar.
Kazanım 6: Ulusal ve uluslararası çevre kuruluşlarının yapı ve işlevlerini açıklar.
Modül Adı: Çevre Kuruluşları
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal çevre kuruluşlarının yapı ve işlevlerini açıklar.
• Uluslararası çevre kuruluşlarının yapı ve işlevlerini açıklar.
Kazanım 7: Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olan etkilerini açıklar.
Modül Adı: Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
22
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Güneş enerjisinin çevresel etkilerini açıklar.
• Rüzgâr enerjisinin çevresel etkilerini açıklar.
• Jeotermal enerjinin çevresel etkilerini açıklar.
• Hidrojen enerji kaynaklarını açıklar.
Kazanım 8: Çevre etki değerlendirme envanteri hazırlar.
Modül Adı: ÇED Raporu
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre etki değerlendirme raporu için ön hazırlık yapar.
• Çevre etki değerlendirme işlemlerini gerçekleştirir.
ATIKLAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; atıklar, atıkların özellikleri, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak toplanması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak katı atıkların toplanıp yok edilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.
Modül Adı: Katı Atıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak katı atıkları yasal uygulamalara uygun şekilde toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak katı atıkları yasal uygulamalara uygun bir şekilde yok eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak organik atıkların yok etme sürecini yürütür.
Modül Adı: Organik Atıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak organik atıkların gübreye dönüşümünü sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak organik atıklardan biyogaz oluşumunu takip eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak tıbbi atıkların toplanması, ayrıştırılması ve yok edilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.
Modül Adı: Tıbbi Atıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak tıbbi atıkları toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak tıbbi atıkları ayrıştırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak tıbbi atıkları yok eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak pilleri ve aküleri toplar.
Modül Adı: Atık Piller / Aküler
23
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak pilleri toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak aküleri toplar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak bitkisel ve madeni atık yağları toplar.
Modül Adı: Atık Yağlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak bitkisel atık yağları toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak madeni atık yağları toplar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak arıtma çamurlarının geri dönüşüm sürecini yürütür.
Modül Adı: Arıtma Çamurları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak arıtma çamurlarının geri dönüşümünü sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak arıtma çamurlarını kullanır.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak atık lastiklerin toplanması ve geri dönüşüm sürecini yürütür.
Modül Adı: Atık Lastikler
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak atık lastikleri toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak atık lastiklerin geri dönüşümünü sağlar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak evsel nitelikli ve endüstriyel nitelikli atık suların arıtımı ile ilgili işlemleri yürütür.
Modül Adı: Atık Sular
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak evsel nitelikli atık suları arıtır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak endüstriyel nitelikli atık suları arıtır.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak diğer atıkların toplanması ile ilgili işlemleri yürütür.
Modül Adı: Diğer Atıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
24
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak hurda otomobilleri toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak hafriyat ve beton atıkları toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak crt ve elektronik ürünleri toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve mevzuata uygun olarak atık floresanları toplar.
TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; toprak ve su kirliliği sorunlarına karşı önlem alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Toprak kirlilik kaynaklarını açıklar.
Modül Adı: Toprak Kirlilik Kaynakları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevremizdeki toprak kirlilik kaynaklarını sıralar.
• Erozyon ve çölleşmenin toprak kirliliğine etkilerini açıklar.
• Erozyon ve çölleşmeye karşı alınan önlemleri açıklar.
• Tarımsal faaliyetlere alınan önlemleri listeler.
Kazanım 2: Yer üstü ve yer altı su kaynaklarının kullanım alanlarını açıklar.
Modül Adı: Yer Altı ve Yer Üstü Su Kaynakları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yer üstü ve yer altı su kaynaklarını sıralar.
• Meteor su kaynaklarını açıklar.
• Kaplıca sularının sağlığa etkilerini açıklar.
• Kuyu ve artezyen sularını açıklar.
Kazanım 3: Su kirliliği ve oluşturduğu çevre sorunlarına karşı önlemleri açıklar.
Modül Adı: Su Kirliliği ve Kirleticileri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Su kirleticilerini sıralar.
• Su kirleticilerinin insan ve çevreye etkisini açıklar.
• Akarsu kirliliğine karşı alınacak önlemleri açıklar.
• Deniz ve kıyı kirliliğine karşı alınacak önlemleri açıklar.
• Göl kirliliğine karşı alınacak önlemleri açıklar.
Kazanım 4: İçme ve kullanma su tesislerinin sağlığa uygunluğunun kontrolünü yapar.
Modül Adı: İçme ve Kullanma Suyunun Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dezenfeksiyon tesislerini ve işleyişini açıklar.
25
• Arıtma, iletim ve kaynak tesislerinin işlevlerini açıklar.
• İçme ve kullanma suyunun kalitesinin kontrolünü yapar.
• İçme ve kullanma suyunun kirliliğine karşı önlemler alır.
HAVA KİRLİLİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; hava kirliliğine karşı alınan önlemleri kontrol etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Atmosferde hava kirliliğine etki eden etmenleri açıklar.
Modül Adı: Atmosferde Hava Kirliliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Atmosferdeki gazların özelliklerini açıklar.
• Topografik şartların hava kirliliğine etkisini açıklar.
• Meteorolojik şartların hava kirliliğine etkisini açıklar.
Kazanım 2: Hava kirliliğine etki eden kaynakları açıklar.
Modül Adı: Hava Kirliliğine Etki Eden Kaynaklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Alansal kaynakların hava kirliliğine etkilerini açıklar.
• Çizgisel kaynakların hava kirliliğine etkilerini açıklar.
• Noktasal kaynakların hava kirliliğine etkisini açıklar.
• Doğal kaynaklı hava kirliliğini açıklar.
Kazanım 3: Hava kirliliğinin insan sağlığına ve çevreye etkilerini açıklar.
Modül Adı: Hava Kirliliği ve Etkileri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hava kirlilik tiplerini sınıflandırır.
• Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığına etkilerini açıklar.
Kazanım 4: Hava kirliliğinin küresel etkilerini açıklar.
Modül Adı: Hava Kirliliğinin Küresel Etkileri
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hava kirliliğinin iklim değişikliğine etkisini açıklar.
• Asit yağmurlarının hava kirliliğine etkisini açıklar.
Kazanım 5: Hava kirleticilerinin etkilerini ölçer.
Modül Adı: Hava Kirleticilerinin Ölçümü
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hava kirleticilerini açıklar.
26
• Tekniğine uygun hava kirleticilerinin ölçümünü yapar.
GÜRÜLTÜ VE RADYASYON KİRLİLİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gürültü ve radyasyon ölçümü yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Çevre kirliliği oluşturan gürültü kaynaklarını tespit eder.
Modül Adı: Gürültü Kaynakları
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gürültünün özelliklerini açıklar.
• Çevrede oluşan gürültü kaynaklarını tespit eder.
Kazanım 2: Gürültünün çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini açıklar.
Modül Adı: Gürültünün Etkileri
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun olarak gürültünün çevreye olan etkisini açıklar.
• Tekniğine uygun olarak gürültünün insan sağlığına olan etkilerini açıklar.
Kazanım 3: Tekniğine uygun çevresel gürültü ve ölçüm cihazları kullanır.
Modül Adı: Gürültü Ölçümü
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevresel gürültüyü açıklar.
• Tekniğine uygun gürültü ölçüm cihazlarını kullanarak ölçüm yapar.
Kazanım 4: Radyasyondan korunmanın önemi ve korunma yollarını açıklar.
Modül Adı: Radyasyondan Korunma
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun olarak radyasyon kaynaklarını sınıflandırır.
• Tekniğine uygun olarak radyasyon çeşitlerini sıralar.
• Radyasyonun insan ve gıdalar üzerine etkisini açıklar.
• Radyasyondan korunma yollarını açıklar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak radyasyon aleti ile ölçüm yapar.
Modül Adı: Radyasyon Ölçümü
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun olarak radyasyon ölçüm birimlerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde ortamdaki radyasyonu ölçer.
27
GERİ DÖNÜŞÜMLÜ AMBALAJLAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geri dönüşümlü ambalaj atıklarını toplama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Geri dönüşümün önemi ve geri dönüşebilen/dönüşemeyen atıkları ayırt eder.
Modül Adı: Geri Dönüşüm
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Geri dönüşümün önemini tespit eder.
• Geri dönüşebilen/dönüşmeyen atıkları ayırt eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam ambalajın çevre ile ilişkisini, toplanması ve geri dönüşümü ile ilgili işlemleri yürütür.
Modül Adı: Cam Ambalaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ambalaj ve çevre ilişkisini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, mevzuata ve tekniğine uygun olarak cam ambalajı toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine mevzuata ve tekniğine ve uygun olarak cam ambalajın geri dönüşümünü sağlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâğıt ambalajların değerlendirme sürecini yürütür.
Modül Adı: Kâğıt Ambalaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve tekniğine uygun olarak kâğıt ambalajları toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine ve tekniğine uygun olarak kâğıt ambalajın geri dönüşümünü sağlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde metal ambalaj toplama, geri dönüşümü ve geri kazanımı ile ilgili işlemleri yürütür.
Modül Adı: Metal Ambalaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde metal ambalajları toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde metal ambalajın geri dönüşümü ve geri kazanımını sağlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde plastik ambalaj toplama, geri dönüşümü ve geri kazanımı ile ilgili işlemleri yürütür.
Modül Adı: Plastik Ambalaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
28
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde plastik ambalajları toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun bir şekilde plastik ambalajın geri dönüşümü ve geri kazanımını sağlar.
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standardına uygun şekilde dosyalama ve arşivleme sistemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Öncelik sırasına göre belge akışını izler.
Modül Adı: Belge Akışı
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dokümanları öncelik sırasına göre onaya sunar.
• Gelen belge akışını izler.
• Giden belge akışını izler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme kullandığı dosyalama sistemine göre dosyalama ve dosya takibini yapar.
Modül Adı: Dosyalama
Modülün Önerilen Süresi:40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme prosedürüne göre dosyalama için hazırlık yapar.
• İşletme prosedürüne göre dosyalama sistemini kurar.
• İşletme prosedürüne göre dosyalama araçlarını kullanarak belgeleri dosyalara yerleştirir.
• İşletme prosedürüne göre dosya ya da belgeyi ödünç verir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yürürlükte olan mevzuata göre arşivleme sistemini kurup arşivleme hareketlerini takip eder.
Modül Adı: Arşivleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurum ve kuruluşlarda belge çeşitlerine göre arşivleme yapar.
• İşletme prosedürüne göre belge kayıt sistemlerini uygular.
• İşletme prosedürüne göre arşivden belge ve dosya ödünç verir.
• Yürürlükte olan mevzuata göre belgeleri saklama süresine uyarak imha işlemlerini yapar.
EV VE KURUM HİZMETLERİ DALI DERSLERİ
EV HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev ve kurum işlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş türüne göre işi kolaylaştırıcı yöntemleri açıklayıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini
29
alarak çalışma ortamını düzenler.
Modül Adı: İş Kolaylaştırma
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşi yapan bireyin işi kolaylaştırmadaki etkilerini açıklar.
• İşin türüne göre iş kolaylaştırma yöntemlerini listeler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş kolaylaştırma ilkelerine uygun çalışma ortamını düzenler.
Kazanım 2: Ev araçlarının özelliklerine göre seçim yapar.
Modül Adı: Ev Araçları
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ev araçları yapımında kullanılan malzemeleri inceler.
• Ev araçları satın alır.
• Ev araçlarını gruplandırır.
Kazanım 3: Temizlik araç gereçlerini, temizlik yapılacak yüzey ve araç gerecin özelliğine göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanır.
Modül Adı: Temizlik Araç Gereçleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temizlik yapılacak yüzeyi seçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temizlik araçlarını kullanır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temizlik gereçlerini kullanır.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temizlik planına göre konut alanını temizler.
Modül Adı: Konut Temizliği
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temizlik programı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konut alanlarının temizliğini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekstil ürünlerinin temizlik ve bakımını yapar.
Modül Adı: Tekstil Lifleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekstilde kullanılan liflerin özelliklerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğal lifli ev ve giyim eşyalarına bakım yapar.
• Yapay lifli ev ve giyim eşyalarına bakım yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çamaşır ve diğer eşyalardan leke çıkarır.
Modül Adı: Leke Çıkarma
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
30
• Lekelerin bulunduğu yüzeylere göre leke çeşitlerini tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yüzeylerden leke çıkarır.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev ve giyim eşyalarını yıkar ve kurutur.
Modül Adı: Çamaşır Yıkama
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev ve giyim eşyalarını yıkar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev ve giyim eşyalarını kurutur.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ütü yapar.
Modül Adı: Ütü Yapma
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ütülemede kullanılan araç gereçleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev mefruşatının ütüsünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyim eşyalarının ütüsünü yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit onarımlar için gerekli hazırlıkları yaparak giyim ve ev eşyalarını onarır.
Modül Adı: Evde Basit Onarımlar
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit onarımlar için ön hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev eşyalarının onarım ve bakımını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyim eşyalarının onarım ve bakımını yapar.
KURUM HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; kurum hizmetlerini kapsayan, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, iş organizasyonu, genel ve periyodik temizlik, gün sonu işlemleri ve mesleki gelişim etkinliklerine katılma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Eğitim ve tatbikatlara katılımını sağlayarak, yasalarda belirtilen kanun ve iş yeri kurallarına uyar.
Modül Adı: Çalışma Güvenliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Eğitimlere ve tatbikatlara katılır.
• Yasalara ve iş yerine ait kurallara uyar.
Kazanım 2: Çevre koruma yöntemlerini öğrenerek, çevresel risklerin azaltılması çalışmalarına katılım sağlar.
Modül Adı: Çevre Koruma Çalışmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
31
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre koruma yöntemlerini öğrenir.
• Çevresel risklerin azaltılması çalışmalarına katılır.
Kazanım 3: Sosyal hizmet, konaklama ve diğer kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerini yürütür.
Modül Adı: Kurum Hizmetlerini Yürütme
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sosyal hizmet veren kurum ve kuruluşların işlerini yürütür.
• Konaklama hizmeti veren kurum ve kuruluşların işlemlerini yürütür.
• Diğer kurum ve kuruluşların işlemlerini yürütür.
Kazanım 4: İş öncesi kişisel bakım ve temizliğini yaparak görev talimatları uyarınca gerekli araç gereçleri hazır eder.
Modül Adı: İş Organizasyonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş öncesi kişisel temizlik ve bakımını yapar.
• İş öncesi görev talimatlarını alır.
• Gerekli araç gereç ve malzemeyi hazır eder.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temizlik öncesi genel alan denetimini yapıp hijyen kurallarına uygun zemin temizliğini yapar.
Modül Adı: Genel Alan Temizliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temizlik öncesi genel alan denetimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak genel alanları oluşturan birimleri servis saatlerine göre temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına göre toz alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak leke çıkarma işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zemin temizliği yapar.
• İş akışında rastladığı aksaklıkları kuralına uygun giderir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev ve kurumlarda periyodik temizlik yapar.
Modül Adı: Periyodik Temizlik
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halıları, kumaş kaplı mobilyaları ve tekstil malzemelerini temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak duvar, tavan ve aydınlatma ünitelerini temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam ve çerçeve temizliğini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yüzeyleri elle veya makine ile cilalar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak depoların temizliğini yapar.
Kazanım 7: İşletmelerde gün sonu işlemlerini yapar.
Modül Adı: Gün Sonu İşlemleri
32
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Son temizlik ve denetim işlerini yapar.
• Kaybolmuş ya da bulunmuş eşya ile ilgili izlekleri uygular.
• Vardiyalar arası iletişim defterine not yazar.
• Konuk tarafından verilen hediyeleri izleklere uygun kabul eder.
Kazanım 8: Mesleğiyle ilgili yayınları takip ederek kurs ve seminerlere katılır.
Modül Adı: Mesleki Gelişim Etkinlikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mesleği ile ilgili yayınları takip eder.
• Kurs ve seminerlere katılır.
HAMUR İŞLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kıyılarak, çırpılarak, mayalandırılarak, özleştirilerek ve pişirilerek hazırlanan hamur işlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazır reçete örneklerine göre kıyma hamur tekniğine uygun tatlı, tuzlu çeşitleri hazırlar.
Modül Adı: Kıyılarak Hazırlanan Hamurlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçete ve tekniğine uygun kıyılarak yapılan hamurlardan ürünleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçete ve tekniğine uygun tatlı bisküvi çeşitleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçete ve tekniğine uygun tuzlu bisküvi örneklerini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçete ve tekniğine uygun hazır reçeteleri uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde çırpılarak yapılan hamurlardan ürünler hazırlar.
Modül Adı: Çırpılarak Yapılan Hamurlarla Ürünler Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/33 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, şekil, tat, pişkinlik, kabarıklığa sahip çırpılarak yapılan hamurlardan pandispanya ve sponge hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, şekil, tat, pişkinlik, kabarıklığa sahip çırpılarak yapılan hamurlardan kek ve muffin çeşitleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, şekil, tat, pişkinlik, kabarıklığa sahip çırpılarak yapılan hamurlardan cheese kekler hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik, renk, tat ve görünüşte mayalı hamurlardan ürünler hazırlar.
33
Modül Adı: Mayalı Hamurlardan Ürünler Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçete ve kalite kriterlerine uygun mayalı hamur hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk tat ve özellikte mayalı hamurlardan çeşitli pastane ürünleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk tat ve özellikte mayalı hamurlardan çeşitli yöresel ürünler hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk tat ve özellikte mayalı hamurlardan uluslararası ürünler hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik, lezzet, koku, koku ve görünüşte özleştirilerek yapılan basit ve yumurtalı hamurlardan çeşitli ürünler hazırlar.
Modül Adı: Özleştirilerek Yapılan Hamurlardan Ürünler Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik, lezzet, koku ve görünüşte özleştirilerek yapılan basit hamurlardan çeşitli ürünler hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen pişkinlik, lezzet, koku ve görünüşte özleştirilerek yapılan yumurtalı hamurlardan çeşitli ürünler hazırlar
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde pişirilerek yapılan hamurlardan ürünler hazırlar.
Modül Adı: Pişirilerek Yapılan Hamurlardan Ürünler Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk ve görünüşte pataşu hamuru hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen renk, lezzet, pişkinlik, kabarıklık ve görünüşte pataşu hamurundan ekler ve profiterol hazırlar.
YEMEK HAZIRLAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yemek hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Hijyen kurallarını ve kıyafetin işe uygunluğunu dikkate alarak iş öncesi kişisel hazırlığını yapar.
Modül Adı: Kişisel Hijyen
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hijyen kurallarına uyarak kişisel bakım yapar.
• Yapacağı işe uygun farklı iş kıyafetleri giyer.
• Sağlığını korumak için hizmet sunarken vücut mekaniklerine uygun hareket eder.
34
Kazanım 2: Hijyen ve sanitasyon kurallarını uygular.
Modül Adı: Hijyen ve Sanitasyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ulusal ve uluslararası mevzuata (HACCP, TSE EN, ISO vb.) göre hijyen ve sanitasyon kurallarını açıklar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuata (HACCP, TSE EN, ISO vb.) göre toplu gıda üretimi yapılan yerlerde gıda hijyenini sağlar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuata (HACCP, TSE EN, ISO vb.) göre toplu gıda üretimi yapılan yerlerde çalışma ortamının hijyenini sağlar.
• Ulusal ve uluslararası mevzuata (HACCP, TSE EN, ISO vb.) göre toplu üretim yapılan yerlerde ekipman hijyenini sağlar.
Kazanım 3: Besinleri işleyerek saklar.
Modül Adı: Besin Saklama
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Besinleri besin öğelerinin özelliğine göre işlemeye hazır hale getirir.
• Besin öğelerinin özelliklerine göre besin işleme yöntemlerini uygulayarak besinleri saklar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde Türk mutfağına özgü çorbaları pişirir
Modül Adı: Türk Mutfağına Özgü Çorbalar
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde Türk mutfağına özgü sebze çorbaları hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde tahıl ve tahıl ürünlerinden Türk mutfağına özgü çorbalar hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde süt ve yoğurt ile Türk mutfağına özgü çorbalar hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde kuru baklagiller ile Türk mutfağına özgü çorbalar hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde etlerle Türk mutfağına özgü çorbalar hazırlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöntem ve tekniğine göre et yemekleri pişirir.
Modül Adı: Türk Mutfağına Özgü Et ve Sakatat Yemekleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen lezzet, kıvam ve görünümde Türk Mutfağına özgü kebapları pişirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen lezzet, kıvam ve görünümde Türk mutfağına özgü köfteleri pişirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen lezzet, kıvam ve görünümde Türk mutfağına özgü sakatat yemekleri pişirir.
35
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde çeşitli teknikler ile yumurtaları pişirir.
Modül Adı: Yumurta Pişirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yumurtaları hijyen ve sanitasyon kuralları doğrultusunda pişirmeye hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yumurtaları reçeteye ve kullanım yerine göre haşlayarak pişirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde sahanda yumurta pişirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde çırpılmış yumurta pişirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde pankek-krep pişirir.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöntem ve tekniğine göre kuru baklagil yemekleri pişirir.
Modül Adı: Türk Mutfağına Özgü Kuru Baklagil Yemekleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kuru baklagilleri yöntem ve tekniğine uygun olarak pişirmeye hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen lezzet, kıvam ve görünümde Türk mutfağına özgü sıcak kuru baklagil yemeklerini pişirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen lezzet, kıvam ve görünümde Türk mutfağına özgü soğuk kuru baklagil yemeklerini pişirir.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöntem ve tekniğine göre sebze yemekleri pişirir.
Modül Adı: Türk Mutfağına Özgü Sebze Yemekleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen lezzet, kıvam ve görünümde Türk mutfağına özgü sıcak sebze yemeklerini pişirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçetesine uygun şekilde istenilen lezzet, kıvam ve görünümde Türk mutfağına özgü soğuk sebze yemeklerini pişirir.
AİLE KAYNAKLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; aile kaynaklarını ihtiyaçlara göre tespit etme, bütçe planlaması ve alışveriş yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Ailenin kaynaklarını ihtiyaçlarına yönelik planlar.
Modül Adı: Aile Kaynaklarını Planlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ailenin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre belirler.
• Ailenin kaynaklarını mevcut durumu değerlendirerek belirler.
36
Kazanım 2: Bütçe hazırlamada ailenin ekonomik kaynaklarını tespit ederek durum değerlendirmesi yapar.
Modül Adı: Bütçe Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bütçe hazırlamada ailenin ekonomik kaynaklarını tespit eder.
• Bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirir.
Kazanım 3: Kaynak ve ihtiyaçlara uygun alışveriş yapar.
Modül Adı: Ailede Alışveriş
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ailenin planlı alışveriş yapmasına yardımcı olur.
• Alışverişe etki eden faktörleri belirler.
• Ailenin ihtiyaçlarına uygun alışveriş yerlerini ve şekillerini seçer.
KONUT EDİNME VE DÜZENLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; aileye uygun konut edinme, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düzenleme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Aileye uygun konut tespiti ve konut satın alma, kiralama işlemlerini yürütür.
Modül Adı: Konut İhtiyacı
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aileye uygun konut tespit eder.
• Konut satın alma/kiralama işlemlerini yürütür.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nakliye / taşınma işlemlerini yürütür.
Modül Adı: Eve Taşınma
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş birliği içinde eşya toplama yöntemleri ile eşyaları koliler.
• Araçların kullanım ve bakım özelliklerine göre nakliye koşullarını belirler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evin ya da eşyanın özelliklerine uygun olarak evi düzenler.
Modül Adı: Ev Düzenleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ev düzenleme prensiplerine göre eşyaları seçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak eşyaları özelliklerine ve bulunduğu mekâna uygun bir şekilde yerleştirir.
Kazanım 4: Konutun genel güvenlik önlemlerini alır.
37
Modül Adı: Konutta Güvenlik
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Evde risk teşkil edebilecek durumlara karşı çeşitli sağlık ve güvenlik önlemlerini alır.
• Evin özelliğine göre risk teşkil edebilecek durumlara karşı evi sigorta yaptırır.
Kazanım 5: Konutların iklimlendirme işlemlerini yürütür.
Modül Adı: Konutlarda İklimlendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konutların ısıtma ve soğutma sistemlerini dikkate alarak konutların ısıtılmasını ve soğutulmasını sağlar.
• Havalandırma yöntemlerini dikkate alarak konutu havalandırır.
Kazanım 6: Konutu uygun şekilde aydınlatır.
Modül Adı: Konutlarda Aydınlatma
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aydınlatma tiplerine göre konutun uygun bölümlerine aydınlatma araçlarını seçer.
• Konutun bölümlerine göre aydınlatılmasını sağlar.
Kazanım 7: Evin bölümlerini dikkate alarak uygun aksesuarlar seçer.
Modül Adı: Ev Aksesuarları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aksesuarların özelliklerini dikkate alarak eve aksesuar seçimi yapar.
• Evin bölümlerini dikkate alarak gerekli alanlara uygun aksesuarları seçer.
SOFRA DÜZENLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; ev ve kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sofra düzenleme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Sofra düzenlemek için gerekli hazırlıkları yapar.
Modül Adı: Sofra Düzeni Hazırlıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Servis için gerekli hazırlıkları yapar.
• Sofra araç gereçlerini hazırlar.
Kazanım 2: Kahvaltı sofrası için gerekli araç gereçleri hazırlayarak servis yapar.
Modül Adı: Kahvaltı Sofrası
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kahvaltı sofrası için araç gereçleri hazırlar.
38
• Kahvaltı servisi yapar.
Kazanım 3: Yemek sofrası için gerekli hazırlıklara uygun olarak özel gün sofrası hazırlar.
Modül Adı: Yemek Sofrası
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yemek sofrası hazırlıkları yapar.
• Özel gün sofraları hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğuk-sıcak içecekleri özelliği ve çeşidine göre hazırlayıp servise hazır hâle getirir.
Modül Adı: Soğuk-Sıcak İçecekler
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özelliği ve çeşidine göre meyve suları, limonata ve ayran hazırlayıp servise hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özelliği ve çeşidine göre sıcak içecekleri servise hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özelliği ve çeşidine göre Türk mutfağına özgü içecekleri servise hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özelliği ve çeşidine göre uluslararası mutfağa özgü içecekleri servise hazır hâle getirir.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon ilkeleri doğrultusunda, masa üstü servis takımlarını servis kurallarına uygun şekilde taşıyarak boşlarını toplar
Modül Adı: Taşıma ve Boş Toplama
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Malzemeleri taşıma hacmine uygun tepsi ile dikkatli bir şekilde taşır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak servis kurallarına uygun şekilde tabakları taşır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak servis kurallarına göre sessiz ve titiz bir şekilde boşları toplar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve işlem sırasına göre elde ve makinede bulaşık yıkar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına göre bulaşık sonrası çöpleri atar.
Modül Adı: Bulaşıkları Yıkama ve Çöp Atımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve işlem sırasına göre bulaşığı elde yıkar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve işlem sırasına göre bulaşığı makinede yıkar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon kurallarına göre çöp atar.
39
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standardına uygun şekilde dosyalama ve arşivleme sistemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Öncelik sırasına göre belge akışını izler.
Modül Adı: Belge Akışı
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dokümanları öncelik sırasına göre onaya sunar.
• Gelen belge akışını izler.
• Giden belge akışını izler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme kullandığı dosyalama sistemine göre dosyalama ve dosya takibini yapar.
Modül Adı: Dosyalama
Modülün Önerilen Süresi:40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme prosedürüne göre dosyalama için hazırlık yapar.
• İşletme prosedürüne göre dosyalama sistemini kurar.
• İşletme prosedürüne göre dosyalama araçlarını kullanarak belgeleri dosyalara yerleştirir.
• İşletme prosedürüne göre dosya ya da belgeyi ödünç verir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yürürlükte olan mevzuata göre arşivleme sistemini kurup arşivleme hareketlerini takip eder.
Modül Adı: Arşivleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurum ve kuruluşlarda belge çeşitlerine göre arşivleme yapar.
• İşletme prosedürüne göre belge kayıt sistemlerini uygular.
• İşletme prosedürüne göre arşivden belge ve dosya ödünç verir.
• Yürürlükte olan mevzuata göre belgeleri saklama süresine uyarak imha işlemlerini yapar.
SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DALI DERSLERİ
SOSYAL HİZMET ALANLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; öğrenciye sosyal hizmet alanlarıyla ilgili işlemleri yapmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Sosyal destek hizmetlerinin kapsamı ve hizmet türlerini açıklar.
Modül Adı: Sosyal Destek
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sosyal hayatta sosyal destek hizmetlerinin kapsamını açıklar.
40
• Sosyal hizmet alanında verilen hizmet türlerini açıklar.
Kazanım 2: Sosyal dayanışmaya yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını açıklar.
Modül Adı: Sosyal Dayanışma
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ülkemizde sosyal hizmet veren kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını açıklar.
• Uluslararası sosyal hizmet veren kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını açıklar.
Kazanım 3: Sosyal hizmet alan bireylerin işlemlerini yürütür.
Modül Adı: Kurum ve Kuruluşlarda İşlemler
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde okul işlemlerini yürütür.
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde sağlık işlemlerini yürütür.
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde SHÇEK işlemlerini yürütür.
Kazanım 4: Sosyal vaka verilerini birey özelliklerini dikkate alarak kaydeder.
Modül Adı: Sosyal Vaka Verileri
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bireysel farklılıkları açıklar.
• Çeşitli teknikler kullanarak bireylere ilişkin veri toplar.
• Bireylere ilgili toplanan verileri rapor eder.
Kazanım 5: Yasal mevzuatları dikkate alarak olağan dışı durumlarda sosyal destek hizmetlerini inceler.
Modül Adı: Olağan Dışı Durumlarda Sosyal Destek Hizmetleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde koruyucu ailede sosyal destek hizmetlerini açıklar.
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde evsizlere verilen sosyal destek hizmetlerini açıklar.
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde sığınma evlerinde kalan bireylere verilen sosyal destek hizmetlerini açıklar.
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde suça sürüklenmiş bireylere verilen sosyal destek hizmetlerini açıklar.
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde doğal afetlerde verilen sosyal destek hizmetlerini açıklar.
ÇOCUKLARDA SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; çocuklara sosyal destek hizmetleri sağlamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: Gelişim ilkeleri ve bireysel farklılıkları dikkate alarak çocukların gelişim dönemlerini açıklar.
41
Modül Adı: Gelişim Alanları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuklarda gelişimi dikkate alarak çocuklarda gelişim dönemlerini açıklar.
• Çocuklarda gelişimi dikkate alarak çocukların gelişim alanlarını açıklar.
Kazanım 2: Yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarak çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olur.
Modül Adı: Çocukların Temel İhtiyaçları
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocukların fiziksel temel ihtiyaçlarının neler olduğunu tespit eder.
• Çocukların sosyal temel ihtiyaçlarının neler olduğunu tespit eder.
• Çocukların psikolojik temel ihtiyaçlarının neler olduğunu tespit eder.
• Çocukları gelişim dönemlerine göre beslenme alışkanlıklarını belirler.
• Sağlıklı yaşam için çocuklarda kişisel bakımın önemini açıklar.
• Çocuklarda sık görülebilecek sağlık sorunlarını sıralar.
• Çocukların güvenli ortamlarda büyüyebilmeleri için çocukların yaşam alanlarının nasıl güvenli düzenlenmesi gerektiğini açıklar.
Kazanım 3: Yaş ve gelişim özelliklerini dikkate alarak çocuklarda görülen uyum problemlerini açıklar.
Modül Adı: Uyum Problemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuklarda görülebilen uyum problemlerini sıralar.
• Çocuklarda görülen uyum ve uyumsuzluk problemlerini açıklar.
Kazanım 4: Yasal uygulamalar çerçevesinde çocuk hakları ve hukuku ile ilgili genel hükümleri açıklar.
Modül Adı: Çocuk Hakları ve Hukuku
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuk hakları ile ilgili ulusal ve uluslararası çocuk yasalarını inceler.
• Medeni kanunda yer alan aile hukuku ile ilgili hükümleri açıklar.
Kazanım 5: Yasal uygulamalar çerçevesinde çocuklarda ihmal ve istismar olgusunu ve türlerini açıklar.
Modül Adı: Çocuk İhmal ve İstismarı
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde çocuklardaki ihmal ve istismarın türlerini açıklar.
• İhmal ve istismara uğramış çocuklarla ilgili yasal düzenlemeleri takip eder.
YAŞLI BİREYLERE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; yaşlı bireylere sosyal destek hizmetleri sağlamaya yönelik ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
42
Kazanım 1: Yaşlılık özelliklerini ve yaşlanma sürecini takip eder.
Modül Adı: Yaşlılık Süreci
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yaşlılık özelliklerini ve yaşlanma sürecini açıklar.
• Yaşlı bireylerin özellikleri ile ilgili bilgi toplar.
Kazanım 2: Yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için yaşlılıkta görülebilen sosyal ve duygusal uyum problemlerini açıklar.
Modül Adı: Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yaşlılıkta görülebilen sosyal uyum sorunlarını açıklar.
• Yaşlılıkta görülebilen duygusal uyum sorunlarını açıklar.
Kazanım 3: Yaşlı bireylerin ihtiyacını belirleyerek, yasal uygulamalar çerçevesinde sosyal destek hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirir.
Modül Adı: Yaşlı Bireylere Sosyal Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yaşlıların sosyal destek hizmeti ihtiyacını belirler.
• Yaşlıları sosyal destek hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, beslenme ilkeleri, sanitasyon ve hijyen kuralları ile sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak yaşlı bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılanmasına destek olur.
Modül Adı: Yaşlılıkta Temel İhtiyaçlar
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yaşlı beslenmesine destek olur.
• Yaşlının bakımına destek olur.
• Yaşlının yaşam alanını güvenli düzenlenmesine yardımcı olur.
ENGELLİ BİREYLERDE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; engelli bireylere sosyal destek hizmetleri sağlamaya yönelik ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Engel nedenlerini ve çeşitlerini açıklar.
Modül Adı: Engelli Bireyler
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Engele neden olan faktörleri açıklar.
• Engel gruplarını sıralayarak genel özelliklerini açıklar.
Kazanım 2: Engel grubunu dikkate alarak engelli bireylerin yaşam kalitesini destekler.
Modül Adı: Engelli Bireylerde Toplumsal Uyum
43
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine göre engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olur.
• Dünya Sağlık Örgütünün kriterlerine göre engelli bireylerin sorunlarını belirler.
Kazanım 3: Yasal uygulamalar çerçevesinde engelleri bireyleri destek veren kurum ve kuruluşlara yönlendirir.
Modül Adı: Engelli Bireylere Sosyal Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yasal düzenlemelere göre engelli bireyleri yasal hakları ile ilgili bilgilendirir.
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde engelli bireylere hizmet veren ulusal kurum ve kuruluşlara yönlendirir.
• Yasal düzenlemeler çerçevesinde engelli bireylere hizmet veren uluslararası kurum ve kuruluşlara yönlendirir.
Kazanım 4: Engel grubunu dikkate alarak engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılanmasına destek olur.
Modül Adı: Engelli Bireylerde Temel İhtiyaçlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Engelli bireylerin kişisel bakımı ve beslenmesine destek olur.
• Engelli bireylerin yaşam alanlarının düzenlenmesine yardımcı olur.
GENÇLERDE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; genç bireylere sosyal destek hizmetleri sağlamaya yönelik ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Gençlik çağı gelişim özelliklerini açıklar.
Modül Adı: Gençlik Dönemi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ergenlik dönemi özelliklerini açıklar.
• Gençlik çağı gelişim özelliklerini açıklar.
Kazanım 2: Gençlerde sık görülen uyum problemlerini ve çözüm yollarını açıklar.
Modül Adı: Gençlerde Uyum Problemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gençlerde görülen uyum problemlerini açıklar.
• Gençlerde görülebilen uyum problemlerine üretilen çözüm yollarını açıklar.
Kazanım 3: Yasal uygulamalar çerçevesinde gençlere sosyal hizmet veren kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını açıklar.
Modül Adı: Gençlere Sosyal Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar
44
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gençlik hizmeti veren ulusal kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını açıklar.
• Gençlik hizmeti veren uluslararası kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını açıklar.
Kazanım 4: Beslenme ilkeleri, sanitasyon ve hijyen kurallarına uygun olarak gençlerin beslenme ve kişisel bakımlarına destek olur.
Modül Adı: Gençlerde Temel İhtiyaçlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gençlere yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanabilmesi için destek olur.
• Gençlerin kişisel bakım alışkanlığı kazanmalarına destek olur.
ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUNMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; bireylerin zararlı alışkanlıklara yönelmesine karşı önlem almakla ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığına karşı koruyucu önlemler alır.
Modül Adı: Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerden Korunma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun literatür taraması yaparak uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığını araştırır.
• Tekniğine uygun literatür taraması yaparak uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin tedavisine yönelik bilgi verir.
Kazanım 2: Tütün ve sigara bağımlılığına karşı koruyucu önlemler alır.
Modül Adı: Tütün ve Sigara Bağımlılığından Korunma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatür taraması yaparak tütün ve sigara bağımlılığının nedenlerini araştırır.
• Literatür taraması yaparak tütün ve sigara bağımlılığını araştırır.
Kazanım 3: Alkol bağımlılığına karşı koruyucu önlemler alır.
Modül Adı: Alkol Bağımlılığından Korunma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun literatür taraması yaparak alkol bağımlılığının nedenlerini açıklar.
• Tekniğine uygun literatür taraması yaparak alkol bağımlılığına karşı bilinçlendirme yapar.
ETKİNLİKLER DERSİ
Bu derste öğrenciye; etkinlik yapmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
45
Kazanım 1: Bireyin ihtiyaç ve özelliklerine uygun sanatsal ve kültürel etkinlikleri planlar.
Modül Adı: Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bireylerin yaşantısında sanatsal ve kültürel etkinlik çeşitlerini açıklar.
• Sanatsal ve kültürel etkinlikler planlar.
Kazanım 2: Sportif etkinlikleri bireysel özellikleri göz önünde bulundurarak planlar.
Modül Adı: Sportif Etkinlikler
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sportif etkinlik çeşitlerini açıklar.
• Sportif etkinlikler planlar.
Kazanım 3: Bireysel özellikleri göz önünde bulundurarak el işi etkinlikleri planlar.
Modül Adı: El İşi Etkinlikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El işi etkinlik çeşitlerini açıklar.
• El işi etkinlikleri planlar.
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standardına uygun şekilde dosyalama ve arşivleme sistemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Öncelik sırasına göre belge akışını izler.
Modül Adı: Belge Akışı
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dokümanları öncelik sırasına göre onaya sunar.
• Gelen belge akışını izler.
• Giden belge akışını izler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme kullandığı dosyalama sistemine göre dosyalama ve dosya takibini yapar.
Modül Adı: Dosyalama
Modülün Önerilen Süresi:40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme prosedürüne göre dosyalama için hazırlık yapar.
• İşletme prosedürüne göre dosyalama sistemini kurar.
• İşletme prosedürüne göre dosyalama araçlarını kullanarak belgeleri dosyalara yerleştirir.
• İşletme prosedürüne göre dosya ya da belgeyi ödünç verir.
46
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yürürlükte olan mevzuata göre arşivleme sistemini kurup arşivleme hareketlerini takip eder.
Modül Adı: Arşivleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurum ve kuruluşlarda belge çeşitlerine göre arşivleme yapar.
• İşletme prosedürüne göre belge kayıt sistemlerini uygular.
• İşletme prosedürüne göre arşivden belge ve dosya ödünç verir.
• Yürürlükte olan mevzuata göre belgeleri saklama süresine uyarak imha işlemlerini yapar.
TÜKETİCİ HİZMETLERİ DALI DERSLERİ
SATIŞ HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak satış işlemlerini yürütmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Uygun ortamlarda hizmet içi danışmanlık hizmetlerini yürütür.
Modül Adı: Danışmanlık Hizmetleri
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Eğitim ihtiyacına uygun olarak hizmet içi danışmanlık hizmetini planlar.
• Eğitim ihtiyacına uygun olarak hizmet içi danışmanlık eğitimini verir.
Kazanım 2: Satış tekniğine uygun olarak ürün satışı yapar.
Modül Adı: Satış Teknikleri
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Satış hedeflerini belirler.
• Müşteri isteğine uygun olarak talep edilen siparişi alır.
• Satış tekniğine uygun olarak ürün satışı yapar.
Kazanım 3:Ticaret mevzuatına uygun olarak satış belgeleri ve nakliye evrakları hazırlar.
Modül Adı: Satış Belgeleri
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ticaret mevzuatına uygun olarak satış belgelerini düzenler.
• Ticaret mevzuatına uygun olarak nakliye evraklarını hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malın özelliği ve teslimat zamanına göre taşıma işlemlerini yürütür.
Modül Adı: Taşıma
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malın özelliğine göre taşıma işlemlerini yapar / yaptırır.
47
• Teslimat zamanına uygun olarak teslimat işlemlerini yapar / yaptırır.
Kazanım 5:Yasal uygulamalar çerçevesinde alınan ürüne satış sonrası destek hizmeti verir.
Modül Adı: Satış Sonrası Destek Hizmetleri
Modülün Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Satış sonrası hizmetler yönetmeliğine uygun olarak satış sonrası teknik destek hizmetleri verir.
• Satış sonrası destek hizmetlerine yönelik yasal uygulamaları açıklar.
• Müşterinin isteğine uygun olarak talep edilen tadilat işlemlerini yapar/yaptırır.
Kazanım 6: Müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak müşteri işlemlerini takip eder.
Modül Adı: Müşteri İlişkileri Geliştirme
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Müşteri gizliliğine uygun olarak tüketici bilgi sistemini oluşturur.
• Müşteri gizliliğine uygun olarak müşteri ilişkileri geliştirir.
• Müşterinin isteğine uygun olarak satış sonrası memnuniyeti sağlar.
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; tüketici davranışlarını ve satın alma sürecini takip etmeyle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Tüketiciye bilinçli alışveriş yapma konusunda yardımcı olur.
Modül Adı: Satın Alma İlkeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilinçli satın alma ilkelerini açıklar.
• Tüketiciye alışverişte dikkat edilecek hususlar konusunda önerilerde bulunur.
Kazanım 2: Tüketiciye satın alma karar sürecinde yardımcı olur.
Modül Adı: Tüketici Karar Süreci
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tüketicinin satın alma karar sürecini etkileyen faktörlerini açıklar.
• Aile bireylerine satın alma karar sürecinde bilgilendirme yapar.
Kazanım 3: Tüketiciye satın alma konusunda yardımcı olur.
Modül Adı: Satın Alma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tüketiciye giyim eşyası satın alma sürecinde önerilerde bulunur.
• Tüketiciye elektrikli ev araçları satın alma sürecinde önerilerde bulunur.
• Tüketiciye temizlik maddesi satın alma sürecinde önerilerde bulunur.
48
• Tüketiciye gıda maddesi satın alma sürecinde önerilerde bulunur.
Kazanım 4: Tüketici tiplerine göre tüketici hizmetlerini yürütür.
Modül Adı: Tüketici Tipleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tüketici tiplerini ve özelliklerini açıklar.
• Tüketici özellikleri ve sınıflandırılmasına göre hizmet sunar.
Kazanım 5: Tüketici davranış modellerine göre hizmet sunar.
Modül Adı: Tüketici Davranış Modelleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tüketici davranış özelliklerini açıklar.
• Tüketici davranışlarını etkileyen etmenlere göre hizmet sunar.
Kazanım 6: Özel tüketici gruplarının davranış özelliklerini açıklar.
Modül Adı: Özel Tüketici Grupları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuk / genç tüketicilerin tüketici olarak davranış özelliklerini açıklar.
• Diğer özel tüketici gruplarının davranış özelliklerini açıklar.
Kazanım 7:Tüketicinin korunmasına ilişkin yasal düzenleme ve uygulamaları açıklar.
Modül Adı: Tüketici Hakları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Evrensel tüketici haklarını açıklar.
• Ulusal ve uluslararası tüketici örgütlerinin işleyişlerini açıklar.
• Tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatı inceler.
• Tüketici hizmetlerini tüketici hakları doğrultusunda sunma yöntemlerini açıklar.
TÜKETİCİ HİZMETLERİNDE TİCARİ HESAPLAMALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; işletme türüne uygun ticari hesaplamalar yapmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Matematik kurallarına göre kolay hesaplama teknikleri, yüzde ve binde hesaplamaları, oran ve orantı hesaplamaları yapar.
Modül Adı: Mesleki Matematik Aritmetiği
Modülün Süresi: 40/34 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Matematik kurallarına göre kolay hesaplama tekniklerini uygular.
• Matematik kurallarına göre yüzde ve binde hesaplarını kullanır.
• Matematik kurallarına göre oran ve orantıyı hesaplar.
49
Kazanım 2: Matematik kurallarına göre maliyet, satış, faiz ve iskonto hesaplamaları yapar.
Modül Adı: Mesleki Matematik Hesaplamaları
Modülün Süresi: 40/38 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Matematik kurallarına göre maliyeti ve satışı hesaplar.
• Matematik kurallarına göre faiz hesaplarını yapar.
• Matematik kurallarına göre ıskonto hesaplarını yapar.
Kazanım 3: İstatistiki bilgileri toplama, düzenleme, değerlendirme ve sonuçları uygulama işlemleri yapar.
Modül Adı: İstatistik
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstatistiki bilgilerin işletme hedeflerine uyumlu olması için istatistik bilgileri toplar.
• İstatistiki bilgilerin işletme hedeflerine uyumlu olması için toplanan bilgileri düzenler.
• İstatistiki bilgilerin işletme hedeflerine uyumlu olması için toplanan bilgileri değerlendirir.
• İstatistiki bilgilerin işletme hedeflerine uyumlu olması için toplanan bilgilerin sonuçları yorumlar.
Kazanım 4: İşletme türlerine uygun olarak fatura, fatura yerine geçen belge ve ticari belgeleri düzenler.
Modül Adı: Ticari Belgeler
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme türüne uygun olarak fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenler.
• İşletme türüne uygun olarak diğer ticari belgeleri düzenler.
TEMEL HUKUK İŞLEMLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; hukuk dosyalama sistemi ve dava hizmetlerini izlemeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Mevzuata uygun olarak Ticaret Hukuku, Sermaye Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve Adli Yargı Hukuku temel bilgilerini kullanarak yazışma ve dosyalama yapar.
Modül Adı: Hukuk Terim Bilgisi
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hukuka uygun olarak hukuk kavramları ve hukuki belgeleri sıralar.
• Mevzuata uygun olarak ticaret hukuku ve sermaye hukuku temel bilgisini kullanarak yazışma ve dosyalama yapar.
• Hukuksal terimleri, yargı kavramı ve unsurlarına uygun dava dilekçesi yazar.
• İcra işleri ve idare hukukuna uygun itiraz ve dilekçe yazar.
Kazanım 2: Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde borç kavramı ve borcu doğuran olayların bilgisini kullanarak yazışma ve dosyalama yapar.
Modül Adı: Dava Hizmetleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
50
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde kişi kavramını, türlerini ve ehliyetlerini açıklar.
• Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde borç ve borçlanma ile ilgili yazışma ve dosyalama yapar.
Kazanım 3: Anayasal temel hak ve sorumlulukları açıklar.
Modül Adı: Anayasal Hak ve Sorumluluklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Anayasal hakları inceleyerek kendisinin sahip olduğu anayasal haklarını listeler.
• Anayasaya göre temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılacağı durumları açıklar.
• Anayasal ödevleri inceleyerek kendi üzerine düşen sorumlulukları açıklar.
• İnsanları temel hak ve hürriyetler konusunda bilgilendirme çalışmaları yaparak temel hak ve hürriyetleri korur.
Kazanım 4:Hukukun temel ilkeleri doğrultusunda hukuk devletini ve yargı hukukunu açıklar.
Modül Adı: Hukukun Temel İlkeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hukukun temel ilkelerini doğru ve eksiksiz sıralayarak hukuk devletini ve hukukun üstünlüğünü açıklar.
• Hukukun temel ilkelerini doğru ve eksiksiz sıralayarak adil yargılanma hakkını açıklar.
• Hukukun temel ilkelerini doğru ve eksiksiz sıralayarak yargı bağımsızlığını açıklar.
Kazanım 5: Devletin temel organları ve işlevlerini açıklar.
Modül Adı: Devlet Yapısı ve Yargı
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yargı organlarının yerini ve işlevini doğru ve eksiksiz sıralayarak devletin temel organları ve işlevlerini açıklar.
• Yargı organlarının yerini ve işlevini doğru ve eksiksiz sıralayarak yargı teşkilatının yapısını ve görevlerini açıklar.
Kazanım 6: İlgili genelge doğrultusunda Ulusal Yargı Ağını (UYAP) kullanır.
Modül Adı: Ulusal Yargı Ağı
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• UYAP bilişim ağları ve donanım altyapısını ilgili genelge doğrultusunda kullanır.
• UYAP doküman yönetim sistemi ve kelime işlemciyi ilgili genelge doğrultusunda kullanır.
• UYAP kapsamında verilen hizmetleri ilgili genelge doğrultusunda kullanır.
• UYAP bilgi güvenliğini ilgili genelge doğrultusunda kullanır.
SATIŞ ÖNCESİ HAZIRLIK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak satış öncesi işlemleri yapmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
51
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapılan işin kurallarına göre reyon temizliğini yapar.
Modül Adı: Reyon Temizliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temizlenecek yüzeye ve hijyen kurallarına uygun olarak temizlik araç gerecini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temizlenecek yüzeye ve hijyen kurallarına göre temizlik maddelerini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapılan işin kurallarına göre reyon temizliğini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş kurallarına göre ürünleri gruplandırarak yerleştirir.
Modül Adı: Reyon Düzenleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürünleri gruplandırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş kurallarına göre ürünleri reyona yerleştirir.
Kazanım 3: Etiketleme ortamına uygun olarak etiketleme ilkeleri doğrultusunda etiketleme işlemi yapar.
Modül Adı: Ürün Etiketleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş kurallarına uygun olarak etiketleme yöntem ve çeşitlerini belirler.
• Uygun fiziksel koşullar içinde etiketleme ortamını hazırlar.
• Etiketleme ilkeleri doğrultusunda ürünleri etiketler.
Kazanım 4: Fiyatlandırma ilkelerine uygun olarak ürünü fiyatlandırır.
Modül Adı: Ürün Fiyatlandırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fiyatlandırma ilkeleri uygun olarak ürünlerin fiyatını belirler.
• Maliyetine uygun olarak fiyatlandırma yapar.
• Rekabet durumuna göre fiyatlandırma yapar.
• Ürüne olan talebe göre fiyatlandırma yapar.
Kazanım 5: Mal ve hizmetlerin tedarik işlemlerini yürütür.
Modül Adı: Tedarik
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş kurallarına uygun olarak tedarik işlemlerini açıklar.
• Tedarikçi seçimi yapar.
Kazanım 6: Ürüne, amaca ve hedef kitleye uygun olarak reklam araç ve unsurlarını açıklar.
Modül Adı: Reklamın Etkileri
52
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Reklamın amaçlarını ve işlevlerini açıklar.
• Reklamın etkilerini açıklar.
• Aldatıcı ve yanıltıcı reklamların etkilerini ve sonuçlarını açıklar.
Kazanım 7: Ürün için uygun reklam seçer.
Modül Adı: Reklamın Unsurları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürüne, amaca ve hedef kitleye uygun olarak reklamın unsurlarını açıklar.
• Ürüne, amaca ve hedef kitleye uygun olarak reklamın araçlarını seçer.
ÜRÜN İADE HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; müşteri sorunlarının çözümüne ilişkin işlemler yapmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Müşteri şikâyetlerini yazılı, sözlü ve elektronik ortamda alma ve değerlendirme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Müşteri Şikâyetleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sektör ilkelerine uygun olarak müşteri şikâyetlerini alır.
• Sektör ilkelerine uygun olarak müşteri şikâyetlerini değerlendirir.
Kazanım 2: Tüketicinin korunması kanununa uygun olarak ürün iadesini alma ve ayıplı ürün ile ilgili işlemleri yapar.
Modül Adı: Ürün İade
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tüketicinin korunması hakkında kanununa uygun olarak ürün iadesi işlemleri yapar.
• Tüketicinin korunması hakkında kanununa uygun olarak ayıplı ürün ile ilgili işlemleri yapar.
Kazanım 3: Tüketicinin Korunması Kanunu, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinin çalışma, usul ve esaslarını açıklar.
Modül Adı: Tüketici Sorunları Hakem Heyeti
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tüketici sorunları Hakem Heyetinin kurulma amaçlarını açıklar.
• Tüketici sorunları Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerinin çalışma, usul ve esaslarını açıklar.
• Tüketicinin Korunması Kanununun kapsamını açıklar.
53
AMBALAJLAMA VE PAKETLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ambalajlama ve paketleme işlemlerini yürütmeyle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1:Uygun ortam ve koşullar sağlandığında ambalaj malzemelerini fonksiyonlarına ve türlerine göre ayırır.
Modül Adı: Ambalaj Malzemeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürün ambalajını fonksiyonları açısından değerlendirir.
• Ambalaj türlerini ve malzemelerini sınıflandırır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlar ölçüsünde görsellik ve maliyetine uygun bir şekilde ambalaj yapar.
Modül Adı: Ambalajlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ambalajlamada görsellik ve maliyetin önemini açıklar.
• Ambalaj standartları ile ilgili kurumların görev ve yetkilerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun ambalaj yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünün özelliğine göre paket hazırlar.
Modül Adı: Paketleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürün paketlemede kullanılan araç gereçleri seçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünün özelliğine uygun paket hazırlar.
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standardına uygun şekilde dosyalama ve arşivleme sistemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Öncelik sırasına göre belge akışını izler.
Modül Adı: Belge Akışı
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dokümanları öncelik sırasına göre onaya sunar.
• Gelen belge akışını izler.
• Giden belge akışını izler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme kullandığı dosyalama sistemine göre dosyalama ve dosya takibini yapar.
Modül Adı: Dosyalama
54
Modülün Önerilen Süresi:40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme prosedürüne göre dosyalama için hazırlık yapar.
• İşletme prosedürüne göre dosyalama sistemini kurar.
• İşletme prosedürüne göre dosyalama araçlarını kullanarak belgeleri dosyalara yerleştirir.
• İşletme prosedürüne göre dosya ya da belgeyi ödünç verir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yürürlükte olan mevzuata göre arşivleme sistemini kurup arşivleme hareketlerini takip eder.
Modül Adı: Arşivleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurum ve kuruluşlarda belge çeşitlerine göre arşivleme yapar.
• İşletme prosedürüne göre belge kayıt sistemlerini uygular.
• İşletme prosedürüne göre arşivden belge ve dosya ödünç verir.
• Yürürlükte olan mevzuata göre belgeleri saklama süresine uyarak imha işlemlerini yapar.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgeleri ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler ile öğrenim görülen alan / dal dersleri veya diğer alan / dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.a

 


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir