Pazar , Haziran 13 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017




Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 indir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 6
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 8
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 10
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 10
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 12
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 12
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 12
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 12
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 12
TEMEL ÜRETİM DERSİ ………………………………………………………………………….. 14
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNİK RESMİ DERSİ……………………………………… 16
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 16
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 16
AYAKKABI ÜRETİMİ DALI DERSLERİ………………………………………………………….. 17
SAYA ÜRETİM TEKNİKLERİ DERSİ …………………………………………………………. 17
MONTAJ TEKNİKLERİ DERSİ………………………………………………………………….. 20
TEMEL AYAKKABI ÇİZİMİ DERSİ…………………………………………………………….. 23
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ) ….. 24
AYAKKABI MODELİSTLİĞİ DALI DERSLERİ ………………………………………………… 25
MODEL VE ISTAMPA DERSİ …………………………………………………………………… 25
ŞABLON ÇIKARMA DERSİ ……………………………………………………………………… 28
TEMEL TASARIM DERSİ ………………………………………………………………………… 31
AYAKKABI TEMEL TASARIMI DERSİ……………………………………………………….. 32
BİLGİSAYARLI TEMEL MODEL DERSİ …………………………………………………….. 33
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ) ….. 34
SARACİYE ÜRETİMİ DALI DERSLERİ …………………………………………………………. 35
SARACİYE ÜRETİM DERSİ …………………………………………………………………….. 35
SARACİYE KALIP DERSİ………………………………………………………………………… 37
SARACİYE İLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ DERSİ…………………………………………. 38
BİLGİSAYARLI TEMEL MODEL DERSİ …………………………………………………….. 40
DERİ TEKNOLOJİSİ DERSİ …………………………………………………………………….. 40
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ) ….. 41
SARACİYE MODELİSTLİĞİ DALI DERSLERİ ………………………………………………… 42
SARACİYE MODEL ÜRETİM DERSİ…………………………………………………………. 42
TEMEL SARACİYE ÜRETİM TEKNİKLERİ DERSİ ………………………………………. 43
SARACİYE KALIP DERSİ………………………………………………………………………… 45
TEMEL TASARIM DERSİ ………………………………………………………………………… 45
BİLGİSAYARLI TEMEL MODEL DERSİ …………………………………………………….. 47
DERİ TEKNOLOJİSİ DERSİ …………………………………………………………………….. 47
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ) ….. 48
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 49
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır.
Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıklarına ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi / Beceri ihtiyaç analizi / Eğitim ihtiyaç analizi / Meslek analizi / Ulusal meslek standartları
Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması
Geliştirme : Program dokümanlarının hazırlanması
Uygulama : Programların onaylanması ve uygulanması
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı Program Geliştirme Komisyonu aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Plânlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi
2
tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda, program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında,
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Ayakkabı ve Saraciye sanayisi, dünyada hızla gelişen, pazar payı artan ve rekabet koşulları zorlaşan bir sektördür. Sürekli gelişim gösteren bir sektör olması dolayısıyla kendini yenileyen, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren bir sanayi dalıdır.
Ayakkabı ve Saraciye sanayisi, ülkedeki istihdama çok büyük etki etmektedir. Ürettiği ürün yelpazesi ve pazarlaması ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. İstenen uluslararası seviyeye ulaşabilmemiz için yetişmiş kalifiye elemana sektörün her aşamasında ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde sektörde kalifiye eleman sıkıntısı olduğu tespit edilmiştir.
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. Ayakkabı Üretimi
2. Ayakkabı Modelistliği
3. Saraciye Üretimi
4. Saraciye Modelistliği
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, temel üretim, ayakkabı ve saraciye teknik resmi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra:
• Ayakkabı Üretimi dalında; saya üretim teknikleri, montaj teknikleri, temel ayakkabı çizimi, mesleki yabancı dil,
• Ayakkabı Modelistliği dalında; model ve ıstampa, şablon çıkarma, temel tasarım, ayakkabı temel tasarımı, bilgisayarlı temel model, mesleki yabancı dil,
• Saraciye Üretimi dalında; saraciye üretim, saraciye kalıp, saraciye ileri üretim teknikleri, bilgisayarlı temel model, deri teknolojisi ve mesleki yabancı dili,
• Saraciye Modelistliği dalında; saraciye model üretim, temel saraciye üretim teknikleri, saraciye kalıp, temel tasarım, bilgisayarlı temel model, deri teknolojisi, mesleki yabancı dil ile ilgili beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; Resmî Gazete`de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler, ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• 30.07.2013 tarih ve 28723 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakkabı İmalatçısı 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
4
• 21.3.2011 tarih ve 27881 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakkabı Kesimcisi 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 29.11.2013 tarih ve 28836 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Saraciye İmalatçısı 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI
(AYAKKABI ÜRETİMİ, AYAKKABI MODELİSTLİĞİ, SARACİYE ÜRETİMİ, SARACİYE MODELİSTLİĞİ DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK



2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2



SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1



TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2



TEMEL ÜRETİM(*)

12


AYAKKABI VE SARACİYE TEKNİK RESMİ

2


DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
SAYA ÜRETİM TEKNİKLERİ(*)
MONTAJ TEKNİKLERİ
TEMEL AYAKKABI ÇİZİMİ
MODEL VE ISTAMPA(*)
ŞABLON ÇIKARMA
TEMEL TASARIM
AYAKKABI TEMEL TASARIMI
BİLGİSAYARLI TEMEL MODEL
SARACİYE ÜRETİM(*)
SARACİYE KALIP
SARACİYE İLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ
SARACİYE MODEL ÜRETİM(*)
TEMEL SARACİYE ÜRETİM TEKNİKLERİ
DERİ TEKNOLOJİSİ
ALAN / DAL DERS SAATLERİTOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
6
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ALANI
(AYAKKABI ÜRETİMİ, AYAKKABI MODELİSTLİĞİ, SARACİYE ÜRETİMİ, SARACİYE MODELİSTLİĞİ DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK



2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2



SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1



TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2



TEMEL ÜRETİM(*)

12


AYAKKABI VE SARACİYE TEKNİK RESMİ

2


DAL DERSLERİ
SAYA ÜRETİM TEKNİKLERİ(*)


12
16
MONTAJ TEKNİKLERİ(*)
TEMEL AYAKKABI ÇİZİMİ
MODEL VE ISTAMPA(*)
ŞABLON ÇIKARMA
TEMEL TASARIM
AYAKKABI TEMEL TASARIMI(*)
BİLGİSAYARLI TEMEL MODEL
SARACİYE ÜRETİM(*)
SARACİYE KALIP
SARACİYE İLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ(*)
SARACİYE MODEL ÜRETİM(*)
TEMEL SARACİYE ÜRETİM TEKNİKLERİ(*)
DERİ TEKNOLOJİSİ
MESLEKİ YABANCI DİL (AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ)
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
16
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve iş birliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
9
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Ayakkabı Üretimi
10
Temel Üretim
Temel Üretim
11
Saya Üretim Teknikleri
Saya Üretim Teknikleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Montaj Teknikleri
Ayakkabı Modelistliği
10
Temel Üretim
Temel Üretim
11
Model ve Istampa
Model ve Istampa
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Ayakkabı Temel Tasarımı
Saraciye Üretimi
10
Temel Üretim
Temel Üretim
11
Saraciye Üretim
Saraciye Üretim
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Saraciye İleri Üretim Teknikleri
Saraciye Modelistliği
10
Temel Üretim
Temel Üretim
11
Saraciye Model Üretim
Saraciye Model Üretim
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Temel Saraciye Üretim Teknikleri
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda TS EN ISO standartlarına ve kurallara uygun olarak teknik resim çizimleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel model oluşturarak ürün yapar.
Ayakkabı Üretimi Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda saya üretim tekniklerini uygulayarak modaya ve modele uygun saya üretir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda montaj tekniklerini kullanarak çeşitli ayakkabı modellerinin elde ve makinede montajını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çizim tekniklerini uygulayarak temel ayakkabı çizimlerini yapar.
• Mesleki terimleri yabancı dilde ifade eder.
Ayakkabı Modelistliği Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası ıstampa çıkarma şekillerine uygun olarak çeşitli modellerde ıstampa çıkarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası ıstampa çıkarma şekillerine uygun olarak çeşitli modellerde şablon çıkarır.
11
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tasarı ilkeleri doğrultusunda farklı teknikler kullanarak temel tasarım çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel düzeyde modaya uygun ayakkabı tasarımları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarda iki ve üç boyutlu program ile ıstampa/kalıp çizerek tasarım yapar.
• Mesleki terimleri yabancı dilde ifade eder.
Saraciye Üretimi Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ölçü standartlarına, tekniğine ve modele uygun olarak saraciye ürünleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ölçü standartlarına ve tekniğine uygun olarak, elde saraciye kalıbı çıkararak numune ürün yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modeline uygun olarak ileri düzeyde saraciye ürünleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarda iki ve üç boyutlu program ile ıstampa/kalıp çizerek tasarım yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda deri çeşidine uygun depolama, temizlik ve bakım işlemlerini yapar.
• Mesleki terimleri yabancı dilde ifade eder.
Saraciye Modelistliği Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kullanım yerine ve modaya uygun olarak saraciye model üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ölçü standartlarına, tekniğine ve modele uygun olarak temel saraciye ürünleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ölçü standartlarına ve tekniğine uygun olarak elde saraciye kalıbı çıkarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tasarı ilkeleri doğrultusunda farklı teknikler kullanarak temel tasarım çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarda iki ve üç boyutlu program ile ıstampa/kalıp çizerek tasarım yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda deri çeşitlerine göre derilerin depolama, temizlik ve bakım işlemlerini yapar.
• Mesleki terimleri yabancı dilde ifade eder.
12
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanındaki dallarla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
13
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
14
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
TEMEL ÜRETİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; temel model oluşturarak ürün yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati:12
Kazanım 1: Uluslararası ölçü standartlarına, tekniğine ve kurallarına uygun olarak temel ölçü sistemlerini kullanarak ölçü alır.
Modül Adı: Temel Ölçü Alma
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçü almada kullanılan araç gereçleri hazırlayarak ayak üzerinden ölçü alır.
• Standartlara ve tekniğine uygun olarak ayakkabı kalıbı üzerinden ölçü alır.
• Metrik sisteme uygun olarak saraciye ürünü üzerinden ölçü alır.
• Oran orantı yöntemine uygun olarak saraciye ürün resmi üzerinden ölçü alır.
• Uluslararası ayak ölçü sistemlerine uygun ölçülendirme yapar.
Kazanım 2:Kalıp ve ölçülere uygun olarak temel ıstampa ve kalıp çıkarır.
Modül Adı: Temel Model Çıkarma
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modeli kalıp üzerine çizerek tekniğine ve kurallara uygun olarak çeşitli standart formlar oluşturur.
• Standart form üzerinden tekniğine uygun olarak yüz ıstampaları çıkarır.
• Standart form üzerinden tekniğine uygun olarak astar ıstampaları çıkarır.
• Kalıp çıkarma tekniğine ve kurallara uygun olarak deri yüzey kalıbı çıkarır.
• Kalıp çıkarma tekniğine ve kurallara uygun olarak yüz iç aksam kalıbı çıkarır.
Kazanım 3: Tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak elde ve preste kesim yapar.
Modül Adı: Temel Kesim
Modülün Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun olarak malzemelerin kontrolünü yapar.
• Yerleştirme tekniğine uygun olarak ıstampaları yerleştirir.
• Uygun el aletlerini kullanarak elde kesim yapar.
15
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, tekniğine uygun olarak preste kesim yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak şerit kesim yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre tekniğine uygun yarma ve tıraş işlemlerini yapar.
Modül Adı: Deri İnceltme
Modülün Süresi:40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yarma makinesinde çalışma kurallarına göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarma yapar.
• Tıraş makinesinde çalışma kurallarına göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tıraş yapar.
Kazanım 5: Tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yakma, kıvırma ve regola işlemlerini yapar.
Modül Adı: Tezgâh İşlemleri
Modülün Süresi:40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yakma tekniğine göre yakma yapar
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak kıvırma tekniğine göre kıvırma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak tezgâh işlemleri tekniğine göre regola yapar.
Kazanım 6: Dikiş makinesini makinelerin kullanım kılavuzuna, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hazırlayarak dikiş ve makine bakım işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Dikiş Makineleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Makine kullanma kılavuzuna ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak dikiş makinesini hazırlar.
• Makine kullanma kılavuzuna ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak dikiş makinesinde dikiş yapar.
• Makine kullanma kılavuzuna ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak makinenin bakım işlemlerini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modele uygun temel modeli diker.
Modül Adı: Temel Model Dikme
Modülün Süresi: 120/96 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim tekniğine göre elde veya preste modele uygun kesim işlemleri yapar.
• Modele uygun yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Modele uygun olarak üste atma işlemini gerçekleştirir.
• Tekniğine uygun ara işi ve temizleme işlemlerini yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve modele uygun olarak montaj, finisaj ve son kontrolleri yapar.
Modül Adı: Temel Model Montajı
16
Modülün Süresi: 120/90 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde montaj tekniğine uygun olarak modeli montaja hazırlar.
• Elde montaj tekniğine uygun olarak modelin montajını yapar.
• Finisaj tekniğine uygun olarak finisaj ve kalite kontrolünü yapar.
AYAKKABI VE SARACİYE TEKNİK RESMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartları ve teknik resim kuralları doğrultusunda geometrik çizimler yapma ve görünüş çıkarma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapar.
Modül Adı: Geometrik Çizimler
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına ve TS EN ISO standartlarına uygun olarak eğik ve dik standart yazı yazar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çizgi çalışmaları yapar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak teknik resim çizim takımlarıyla geometrik şekiller çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının görünüşlerini ve kesit görünüşlerini çizer.
Modül Adı: Görünüş Çıkarma
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait görünüşleri çizer.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait kesit görünüşleri çizer.
DAL DERSLERİ
Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanında yer alan dallara ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
17
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
AYAKKABI ÜRETİMİ DALI DERSLERİ
SAYA ÜRETİM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda saya üretim teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 12
Kazanım 1: Saya kesim kurallarına uygun iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elde kesim, kampreli kesim ve maliyet hesabı yapar.
Modül Adı: İleri Kesim
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde kesim tekniklerine uygun olarak elde kesim yapar.
• Kesim tekniklerine uygun olarak kampreli kesim yapar.
• Deri maliyet hesabını standartlara uygun yapar.
Kazanım 2: Kesim programına uygun iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar kontrollü kesim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar Kontrollü Kesim
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Program kurallarına uygun olarak bilgisayar kontrollü bıçakla kesim yapar.
• Komutlara uygun olarak bilgisayar kontrollü lazer ve su jeti ile kesim yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak takviye malzemeleri ile aksesuar, ağız kenar, dekoratif ve elde saraç dikişlerini modaya ve modele uygun olarak yapar.
Modül Adı: Saya Süsleme
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun olarak ağız ve kenar işlemleri yapar.
• Modaya ve modele uygun olarak aksesuar takar.
• Modaya uygun dekoratif işlemler yapar.
• Dikiş kurallarına uygun olarak elde saraç dikişi yapar.
• Tekniğine uygun olarak takviye malzemesi kullanır.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sandalet saya parçaları ve aksesuarlarını takar.
Modül Adı: Sandalet Saya
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesim tekniğine uygun olarak saya parçalarını keser.
• Tekniğine uygun olarak yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Modele uygun olarak aksesuar takar.
18
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tekniğine uygun terlik saya parçalarını hazırlayarak üste atar.
Modül Adı: Terlik Saya
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesim tekniğine uygun olarak saya parçalarını keser.
• Modele uygun olarak yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Tekniğine uygun olarak üste atar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun çarık saya parçalarını hazırlayarak yüz ve gambayı birleştirir.
Modül Adı: Çarık Saya
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesim tekniğine uygun olarak saya parçalarını keser.
• Modele uygun olarak yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak yüzü ve gambayı birleştirir
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun dilaltı lastikli mokasen saya parçalarını hazırlayarak üste atar.
Modül Adı: Dilaltı Lastikli Mokasen Saya
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesim tekniğine uygun olarak saya parçalarını keser.
• Modele uygun olarak yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak üste atar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun dilaltı lastiksiz mokasen saya parçalarını hazırlayarak üste atar.
Modül Adı: Dilaltı Lastiksiz Mokasen Saya
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesim tekniğine uygun olarak saya parçalarını keser.
• Modele uygun olarak yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak üste atar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun çocuk ayakkabı saya parçalarını hazırlayarak üste atar.
Modül Adı: Çocuk Ayakkabı Saya
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesim tekniğine uygun olarak saya parçalarını keser.
• Tekniğine uygun olarak yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak üste atar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun atom spor saya parçalarını hazırlayarak saya parçalarını birleştirir.
19
Modül Adı: Atom Spor Saya
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesim tekniğine uygun olarak saya parçalarını keser.
• Modele uygun olarak yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak yüz ve gambayı birleştirir.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun spor saya parçalarını hazırlayarak saya parçalarını birleştirir.
Modül Adı: Spor Saya
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesim tekniğine uygun olarak saya parçalarını keser.
• Modele uygun olarak yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak yüz ve gambayı birleştirir.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun bot saya parçalarını hazırlayarak saya parçalarını birleştirir.
Modül Adı: Bot Saya
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesim tekniğine uygun olarak saya parçalarını keser.
• Modele uygun olarak yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak yüz ve gambayı birleştirir.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun çizme saya parçalarını hazırlayarak saya parçalarını birleştirir.
Modül Adı: Çizme Saya
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesim tekniğine uygun olarak saya parçalarını keser.
• Modele uygun olarak yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak yüz ve gambayı birleştirir.
Kazanım 14: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun rok saya parçalarını hazırlayarak saya parçalarını birleştirir.
Modül Adı: Rok Saya
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesim tekniğine uygun olarak saya parçalarını keser.
• Modele uygun olarak yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak yüz ve gambayı birleştirir.
Kazanım 15: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun askeri bot saya parçalarını hazırlayarak üste atar.
Modül Adı: Askeri Bot Saya
20
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kesim tekniğine uygun olarak saya parçalarını keser.
• Modele uygun olarak yüz ve astar parçalarını hazırlar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak üste atar.
Kazanım 16: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarlı kesim programına uygun olan makinede kesim programını kurup çalıştırır.
Modül Adı: Kesim Programı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Programa uygun olarak makinede kesim ayarlarını yapar.
• Programa uygun olarak temel kesim komutlarını kullanır.
Kazanım 17: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda programdaki modele uygun olarak bilgisayarlı kesim makinesinde model kesimi yapar.
Modül Adı: Model Kesim
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Program çalışma konutlarına uygun olarak model ayarlarını yapar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak modeli yerleştirip keser.
MONTAJ TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda montaj teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 10
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayakkabı kalıbına uygun olarak taban astarı üretip taban astarını birleştirir.
Modül Adı: Taban Astarı Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Taban astarı üretim tekniğine uygun olarak taban astarı üretir.
• Kamara demiri takma tekniğine uygun olarak kamara demiri takar.
• Tekniğine uygun olarak taban astarını birleştirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda plakadan taban üreterek tabanları birleştirme ve finisaj işlemlerini yapar.
Modül Adı: Plakadan Taban
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ayakkabı kalıba uygun plakadan taban üretim tekniklerini kullanarak plakadan taban üretir.
• Taban birleştirme tekniklerini uygulayarak tabanın parçalarını birleştirme ve finisaj işlemlerini yapar.
21
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yapıştırma tekniğine uygun olarak taban ve sayayı birleştirerek fora ve mekval dikişi yapar.
Modül Adı: Taban Birleştirme Teknikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği, yapıştırıcı kullanma kurallarına uygun olarak yapıştırma ile birleştirme yapar.
• Fora dikiş tekniğine uygun olarak fora dikişi yapar.
• Mekval dikiş tekniğine uygun olarak mekval dikişi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda finisaj tekniğine uygun olarak ayakkabıyı finisaja hazırlar.
Modül Adı: Ayakkabıyı Finisaja Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ayakkabı modeline uygun olarak mostrayı takar.
• Finisaj tekniğine uygun olarak ayakkabı yüzeyini temizleyip hazırlar.
• Finisaj tekniğine uygun olarak yüzeye dolgu yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda finisaj tekniğine ve kurallarına uygun olarak ayakkabı finisaj işlemlerini yapar.
Modül Adı: Ayakkabı Finisajı
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Finisaj tekniğine uygun yüzey işlemleri yapar.
• Yüzey tekniklerine uygun olarak ayakkabıya su geçirmezlik özelliği kazandırır.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kalite kontrol kuralları doğrultusunda ayakkabının kontrolünü yaparak ayakkabıyı paketler.
Modül Adı: Kalite Kontrol ve Paketleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bağcık takma tekniğine uygun olarak ayakkabıya bağcık takar.
• Kalite kontrol kurallarına uygun olarak ayakkabının kalite kontrolünü yapar.
• Paketleme tekniğine uygun olarak ayakkabıyı paketler.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sandalet ve terlik montaj tekniğine göre sayayı montaja hazırlayarak sayayı kalıba çeker.
Modül Adı: Sandalet ve Terlik Montajı
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sandalet ve terlik montajına uygun olarak sayayı montaja hazırlar.
• Sandalet ve terlik montajına uygun olarak sayayı kalıba çeker
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda elde yapıştırma tekniğine uygun klasik montaj yaparak üste atar.
22
Modül Adı: Elde Klasik Montaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapıştırma tekniğine uygun olarak sayanın elde klasik montajını yapar.
• Yapıştırma tekniğine uygun olarak elde klasik sistem ile üste atar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda makinede yapıştırma tekniğine uygun olarak makinede klasik montaj işlemlerini yapar.
Modül Adı: Makinede Klasik Montaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Makinede montaj tekniğine uygun olarak sayanın makinede ön montajını yapar.
• Makinede montaj tekniğine uygun olarak sayanın arka montajını yapar.
• Tekniğine uygun olarak montaj sonrası işlemler yapar.
Kazanım 10: Tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak elde ideal sistem montaj yapar.
Modül Adı: Elde İdeal Sistem Montaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde ideal sistem tekniğine uygun olarak ideal sistemde sayayı kalıba çeker.
• Elde ideal sistem tekniğine uygun olarak ideal sistem sayayı üste atar.
• Tekniğine uygun olarak elde ökçe yapıştırma işlemi yapar.
Kazanım 11: Tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak makinede ideal montaj yapar.
Modül Adı: Makinede İdeal Sistem Montaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İdeal sistem tekniğine uygun olarak makineyi montaja hazırlar.
• Makinede ideal sistem tekniğine uygun olarak ön ve arka birleştirmesini yapar.
• Tekniğine uygun olarak kamara bölümünün yerleştirmesini yapar.
• Taban kenar düzeltme tekniğine uygun olarak taban kenarlarını düzeltir.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda rok ayakkabı üretim tekniğine göre sayayı montaja hazırlayarak rok sayayı kalıba çeker.
Modül Adı: Rok Ayakkabı Montajı
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Rok ayakkabı montaj tekniğine uygun olarak rok sayayı montaja hazırlar.
• Rok ayakkabı montaj tekniğine uygun olarak rok sayayı kalıba çeker.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda makinenin çalışma kılavuzu kurallarına uygun olarak enjekte taban ayakkabı montajını yapar.
Modül Adı: Enjekte Taban Ayakkabı Montajı
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
23
• Enjekte taban montajı tekniğine uygun olarak enjeksiyonla taban basar.
• Tekniğine uygun olarak enjekte taban finisaj işlemleri yapar.
Kazanım 14: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak goodyear welt montajı yapar.
Modül Adı: Goodyear Welt Montajı
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun olarak goodyear welt ayakkabının ön montajını yapar.
• Tekniğine uygun olarak goodyear welt ayakkabının arka montajını yapar.
Kazanım 15: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tekniğine uygun olarak iş ve güvenlik ayakkabı montajını yapar.
Modül Adı: İş ve Güvenlik Ayakkabı Montajı
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine uygun olarak iş ve güvenlik ayakkabısının ön montajını yapar.
• Tekniğine uygun olarak iş ve güvenlik ayakkabısının arka montajını yapar.
Kazanım 16: Maliyet sistemlerine uygun olarak üretimde maliyet hesabını yapar.
Modül Adı: Üretimde Maliyet Hesabı
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak maliyet kavramlarını açıklar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak üretim maliyeti çıkarır.
Kazanım 17: İş akış şemasına uygun olarak üretim planlamasını yapar.
Modül Adı: Üretim Planlama Yöntemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak iş planlaması yapar.
• Planlamada üretim yöntemlerini uygular.
TEMEL AYAKKABI ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayakkabı çizimi ile ilgili temel yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapar.
Modül Adı: Açık-Koyu
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Işığa dikkat ederek açık-koyu ile geometrik formları hacimlendirir.
• Açık-koyu ile hacim verilen geometrik formlardan yüzey düzenlemesi yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda renkli yüzey düzenlemeleri yapar.
24
Modül Adı: Renk
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğru renk tonlarını doğru yerlerde kullanarak renk çemberi yapar.
• Renk kontrastlıkları ile ilgili yüzey düzenlemeleri yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dokulu obje etütlerinden yola çıkarak yüzey üzerine özgün doku yorumları yapar.
Modül Adı: Doku
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Karakalem tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Guaj boya tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Dokulu objelerden yola çıkarak kara kalem tekniği ile yüzey üzerinde özgün doku yorumları yapar.
• Özgün doku yorumlarını renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya ve modele uygun ayakkabı modeli geliştirir.
Modül Adı: Ayakkabı Modeli Geliştirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modaya ve modele uygun piyasa araştırması yapar.
• Modelin niteliğine göre mevcut model etüdü yapar.
• Modaya ve modele uygun model araştırması yapar.
• Modele uygun numune hazırlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya ve modele uygun koleksiyon geliştirir.
Modül Adı: Koleksiyon Geliştirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Toplumun ayakkabı eğilimlerini araştırır.
• Modaya uygun model tasarlar.
• Tekniğine uygun olarak modelden model geliştirir.
• Modele uygun gerçek ürün hazırlar.
• Hazırladığı koleksiyonu sunar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ)
Bu derste öğrenciye; yabancı dilde ayakkabı ve saraciye üretim, ayakkabı ve saraciye modelistliği terminolojisi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Literatüre uygun olarak ayakkabı modelistliği ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Ayakkabı Modelistliği
25
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre ve modaya uygun olarak ayakkabı tasarımı ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Literatüre ve modele uygun olarak ayakkabı ıstampa çıkarma ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Programa uygun olarak bilgisayarlı modelleme yapma ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Kazanım 2: Literatüre uygun olarak ayakkabı üretimi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Ayakkabı Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ayakkabı kesim teknolojisi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Ayakkabı saya teknolojisi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Ayakkabı montaj teknolojisi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Kazanım 3: Saraciye tasarım ve bilgisayarda çizim ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Saraciye Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel saraciye ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Bilgisayarda saraciye ürünleri çizme ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Bilgisayarda çizim komutları ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Kazanım 4: Saraciye üretim aşamaları ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Saraciye Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Saraciye kesimi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Saraciye besleme malzemeleri ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Saraciye ürün yapım aşamaları ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
AYAKKABI MODELİSTLİĞİ DALI DERSLERİ
MODEL VE ISTAMPA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayakkabı modeli yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 10
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kalıba ve ölçülerine uygun olarak taban ve taban astarı ıstampası çıkarır.
Modül Adı: Taban ve Taban Astarı Modeli
Modülün Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun olarak taban ve taban astarı için kalıp bantlar.
• Tekniğine uygun olarak taban astarı ıstampası çıkarır.
• Tekniğine uygun olarak taban ıstampası çıkarır.
26
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda model çıkarma tekniğine ve ölçülerine uygun olarak bayan fermuarlı çizme modeli çıkarır.
Modül Adı: Bayan Fermuarlı Çizme Modeli
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun olarak fermuarlı çizme standart formu çıkarır.
• Standart forma uygun fermuarlı çizme yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak fermuarlı çizme astar ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya ve modele uygun olarak bayan günlük ayakkabı modeli çıkarır.
Modül Adı: Bayan Günlük Model
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modaya uygun olarak bayan günlük modelin standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak bayan günlük modelin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak bayan günlük modelin astar ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya ve günün şartlarına uygun olarak bayan terlik modeli çıkarır.
Modül Adı: Bayan Terlik Modeli
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Resim çizme tekniğine uygun olarak bayan terlik modelini kalıp üzerine çizer.
• Istampa çıkarma kurallarına uygun olarak bayan terlik modelinin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Istampa çıkarma tekniğine uygun olarak bayan terlik modelinin astar ıstampalarını çıkarır.
• Istampa çıkarma tekniğine uygun olarak bayan terlik modelinin mostra ıstampasını çıkarır.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele ve ayakkabı kalıbına uygun olarak erkek çarık (oxford) modeli çıkarır.
Modül Adı: Erkek Çarık (Oxford) Modeli
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modaya uygun olarak erkek çarık ayakkabı modelinin standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek çarık yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek çarık astar ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya ve ayakkabı kalıbına uygun olarak erkek lastiksiz mokasen modeli çıkarır.
Modül Adı: Erkek Lastiksiz Mokasen Modeli
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modaya uygun olarak erkek lastiksiz mokasen modelini kalıp üzerine çizer.
• Kalıba ve modele uygun olarak erkek lastiksiz mokasenin standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek lastiksiz mokasen yüz ıstampalarını çıkarır.
27
• Standart forma uygun olarak erkek lastiksiz mokasen astar ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya uygun olarak erkek molyer bot modeli çıkarır.
Modül Adı: Erkek Molyer Bot Modeli
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun olarak erkek molyer bot standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek molyer bot yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek molyer bot astar ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya ve modele uygun olarak atom yöntemiyle üretilecek erkek spor ayakkabı modeli çıkarır.
Modül Adı: Erkek Spor Ayakkabı Modeli (Atom)
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalıp bantlama tekniğine uygun olarak erkek spor ayakkabı modeli için kalıp bantlar.
• Modaya uygun olarak erkek spor ayakkabı modelinin standart formunu oluşturur.
• Standart forma uygun olarak erkek spor ayakkabı modelinin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek spor ayakkabı modelinin vizo ve astar ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek spor ayakkabı modelinin mostra ıstampasını çıkarır.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya uygun olarak erkek bağcıklı rok ayakkabı modeli çıkarır.
Modül Adı: Erkek Bağcıklı Rok Model
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalıp bantlama tekniğine uygun olarak erkek bağcıklı rok modeli için kalıp bantlar.
• Çizim tekniğine uygun olarak erkek bağcıklı rok modeli için kalıp üzerine model çizer.
• Modaya uygun olarak erkek bağcıklı rok modeli standart formu yapar.
• Standart forma uygun olarak erkek bağcıklı rok modeli parça ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çocuk ayak ölçülerine uygun olarak çocuk botu modeli çıkarır.
Modül Adı: Çocuk Botu Modeli
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçülerine uygun olarak çocuk botu modeli standart formu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak çocuk botu yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak çocuk botu modeli astar ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayak anatomisine ve ölçülerine uygun olarak çocuk spor ayakkabı modeli çıkarır.
Modül Adı: Çocuk Spor Ayakkabı Modeli
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
28
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ayak anatomisine ve ölçülerine uygun olarak çocuk spor ayakkabı modelinin standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak çocuk spor ayakkabı modelinin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak çocuk spor ayakkabı modelinin astar ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak çocuk spor ayakkabı modelinin taban elemanları ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayak anatomisine ve ölçülerine uygun olarak ilk adım ayakkabı modeli çıkarır.
Modül Adı: İlk Adım Ayakkabı Modeli
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalıba uygun olarak ilk adım ayakkabı modelinin standart formunu oluşturur.
• Standart forma uygun olarak ilk adım ayakkabı modelinin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak ilk adım ayakkabı modelinin astar ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak ilk adım ayakkabı modelinin ara taban ıstampasını çıkarır.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya uygun olarak bayan günlük bot modeli çıkarır.
Modül Adı: Bayan Günlük Bot Modeli
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalıba uygun olarak bayan günlük bot modelinin standart formunu yapar.
• Standart forma uygun olarak bayan günlük bot modelinin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak bayan günlük bot modelinin astar ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 14: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayak anatomisine uygun olarak ortopedik ayakkabı modeli çıkarır.
Modül Adı: Ortopedik Ayakkabı Modeli
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ortopedik ayakkabı modeli için ayak ölçümü yaparak kalıbı bantlar.
• Kalıba uygun olarak ortopedik ayakkabı modelinin standart formunu yapar.
• Standart forma uygun olarak ortopedik ayakkabı modeline ait ıstampa ve parça ıstampalarını çıkarır.
ŞABLON ÇIKARMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayakkabı modelinde şablon çıkarma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya ve ölçülere uygun olarak bayan fermuarsız çizme modeli çıkarır.
Modül Adı: Bayan Fermuarsız Çizme Modeli
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
29
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun olarak fermuarsız çizme standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak fermuarsız çizme yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak fermuarsız çizme astar ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya ve tekniğine uygun olarak bayan asimetrik fantezi modeli çıkarır.
Modül Adı: Bayan Asimetrik Fantezi Modeli
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modaya uygun olarak bayan asimetrik fantezi modelin standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak bayan asimetrik fantezi modelin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak bayan asimetrik fantezi modelin astar ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya ve ölçülere uygun olarak bayan sandalet modeli çıkarır.
Modül Adı: Bayan Sandalet Modeli
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modaya uygun olarak bayan sandalet modelini kalıp üzerine çizer.
• Standart forma uygun olarak bayan sandalet modelinin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak bayan sandalet modelinin astar ıstampalarını çıkarır.
• Tekniğine uygun olarak bayan sandalet modelinin mostra ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya ve ölçülere uygun olarak erkek aynalı dilaltı lastikli mokasen modeli çıkarır.
Modül Adı: Erkek Aynalı Dilaltı Lastikli Mokasen Modeli
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modaya uygun olarak erkek dilaltı lastikli mokasen modelini kalıp üzerine çizer.
• Kalıp tekniğine uygun olarak erkek dilaltı lastikli mokasen modelinin standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek dilaltı lastikli mokasen modelinin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek dilaltı lastikli mokasen modelinin astar ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kurallarına ve ölçülere uygun olarak erkek fermuarlı bot modeli çıkarır.
Modül Adı: Erkek Fermuarlı Bot Modeli
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modaya uygun olarak erkek fermuarlı bot modelinin standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek fermuarlı bot modelinin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek fermuarlı bot modelinin astar ıstampalarını çıkarır.
30
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dışa montaj sistemine ve ölçülere uygun olarak erkek ideal sistem bot modeli çıkarır.
Modül Adı: Erkek ideal Sistem Bot Modeli
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modaya uygun olarak ideal sistem bot modelin standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak ideal sistem bot modelin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak ideal sistem bot modelin astar ıstampalarını çıkarır.
• Tekniğine uygun olarak ideal sistem bot modelin ara taban ıstampasını çıkarır.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayakkabı kalıbına uygun olarak erkek bağsız rok ayakkabı modeli çıkarır.
Modül Adı: Bağsız Rok Modeli
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modaya uygun olarak erkek bağsız rok modeli için kalıp bantlar.
• Tekniğine uygun olarak erkek bağsız rok modeli için kalıp üzerine model çizer.
• Modaya uygun olarak erkek bağsız rok modeli standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek bağsız rok modeli parça ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya uygun olarak erkek sandalet modeli çıkarır.
Modül Adı: Erkek Sandalet Modeli
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modaya uygun olarak erkek sandalet modelin standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak erkek sandalet modelin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Tekniğine uygun olarak erkek sandalet modelin taban elemanlarının ıstampalarını çıkarır.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun olarak çocuk sandalet modeli çıkarır.
Modül Adı: Çocuk Sandaleti Modeli
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun olarak çocuk sandaleti standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak çocuk sandaleti yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak çocuk sandaleti modeli astar ıstampalarını çıkarır.
• Tekniğine uygun olarak çocuk sandaleti mostra ıstampasını çıkarır.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayakkabı kalıbına uygun olarak çocuk ayakkabısı (Kaliforniya) modeli çıkarır.
Modül Adı: Çocuk Ayakkabı (Kaliforniya) Modeli
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
31
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kaliforniya sistemine göre çocuk ayakkabısı modelinin standart formunu çıkarır.
• Standart forma uygun olarak Kaliforniya sistemi çocuk ayakkabısı modelinin yüz ıstampalarını çıkarır.
• Standart forma uygun olarak Kaliforniya sistemi çocuk ayakkabı modelinin astar ıstampalarını çıkarır.
• Tekniğine uygun olarak Kaliforniya sistemi çocuk ayakkabısı modelinin ara taban elemanları ıstampalarını çıkarır.
TEMEL TASARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çizim araç gereçlerini tekniğine uygun kullanarak, tasarımda kullanacağı temel elemanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler, açık-koyu, ışık gölge, renk, doku, strüktür ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Tasarı İlkeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun iki boyutlu yüzey düzenlemeleri yapar.
• Oluşturduğu üç boyutlu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Noktayı kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Çizgiyi kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Nokta ve çizgiyi birlikte kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Yaptığı çalışmaları paspartulayarak sunumunu yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapar.
Modül Adı: Açık-Koyu
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Işığa dikkat ederek açık-koyu ile geometrik formları hacimlendirir.
• Açık-koyu ile hacim verilen geometrik formlardan yüzey düzenlemesi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda renkli yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Renk
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
32
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğru renk tonlarını doğru yerlerde kullanarak renk çemberi yapar.
• Renk kontrastlıkları ile ilgili yüzey düzenlemeleri yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dokulu obje etütlerinden yola çıkarak yüzey üzerine özgün doku yorumları yapar.
Modül Adı: Doku
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kara kalem tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Guaş boya tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Dokulu objelerden yola çıkarak kara kalem tekniği ile yüzey üzerinde özgün doku yorumları yapar.
• Özgün doku yorumlarını renklendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
Modül Adı: Strüktür
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüzey üzerine kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
• Mekân içinde üç boyutlu özgün strüktür uygulamaları yapar.
AYAKKABI TEMEL TASARIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel ayakkabı tasarımı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda resim kurallarına uygun kalıp etüdü yapar.
Modül Adı: Kalıp Etüdü
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalıp çizim tekniğine uygun olarak kalıp çizer.
• Standartlara uygun üretilen kalıbı etüt ederek üzerine model çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda resim kurallarına uygun taban etüdü yapar.
Modül Adı: Taban Etüdü
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Resim çizim tekniğine uygun taban çizer.
• Modaya ve modele uygun taban modeli araştırması yapar.
• Modaya ve modele uygun taban modeli geliştirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya ve modele uygun ayakkabı modeli geliştirir.
33
Modül Adı: Ayakkabı Modeli Geliştirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modaya ve modele uygun piyasa araştırması yapar.
• Modelin niteliğine göre mevcut model etüdü yapar.
• Modaya ve modele uygun model araştırması yapar.
• Modele uygun numune hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya ve modele uygun koleksiyon geliştirir.
Modül Adı: Koleksiyon Geliştirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Toplumun ayakkabı eğilimlerini araştırır.
• Modaya uygun model tasarlar.
• Tekniğine uygun olarak modelden model geliştirir.
• Modele uygun gerçek ürün hazırlar.
• Hazırladığı koleksiyonu sunar.
BİLGİSAYARLI TEMEL MODEL DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarda ayakkabı/saraciye modeli yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayara çizim programını kurarak programı çalıştırır.
Modül Adı: Çizim Programı Kurma ve Çalıştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çizim programında geometrik çizim komutlarını kullanır.
• Çizim programında düzenleme komutlarını kullanır.
• Çizim programında ıstampa/kalıp oluşturma komutlarını kullanır.
• Çizim programında takımlama kurallarını ve komutlarını kullanır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarda çizim programını kullanarak temel modeller hazırlar.
Modül Adı: Bilgisayarda Temel Model
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standart formu bilgisayara aktarır.
• Bilgisayarda tekniğine uygun olarak ıstampaları/kalıpları oluşturur.
• Bilgisayarda program özelliğine göre takımlama yaparak kesiciye gönderir.
• Program özelliğine uygun olarak ıstampaları kesicide keser.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çizim programını kullanarak bilgisayarda üç boyutlu model çıkarır.
Modül Adı: Üç Boyutlu Model
34
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda üç boyutlu çizim programını kullanır.
• Çizim programında model çizgilerini oluşturur.
• Çizim programında doku ve renklendirme yapar.
• Çizim programında ıstampaları oluşturur.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ)
Bu derste öğrenciye; yabancı dilde ayakkabı ve saraciye üretim, ayakkabı ve saraciye modelistliği terminolojisi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Literatüre uygun olarak ayakkabı modelistliği ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Ayakkabı Modelistliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre ve modaya uygun olarak ayakkabı tasarımı ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Literatüre ve modele uygun olarak ayakkabı ıstampa çıkarma ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Programa uygun olarak bilgisayarlı modelleme yapma ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Kazanım 2: Literatüre uygun olarak ayakkabı üretimi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Ayakkabı Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ayakkabı kesim teknolojisi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Ayakkabı saya teknolojisi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Ayakkabı montaj teknolojisi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Kazanım 3: Saraciye tasarım ve bilgisayarda çizim ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Saraciye Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel saraciye ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Bilgisayarda saraciye ürünleri çizme ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Bilgisayarda çizim komutları ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Kazanım 4: Saraciye üretim aşamaları ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Saraciye Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Saraciye kesimi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Saraciye besleme malzemeleri ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Saraciye ürün yapım aşamaları ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
35
SARACİYE ÜRETİMİ DALI DERSLERİ
SARACİYE ÜRETİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda saraciye ürünleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 10
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda makinede çeşitli dikiş teknikleri uygulayarak birleştirme yapar.
Modül Adı: Makine ile Birleştirme
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Makinede çatma dikişi ile birleştirme yapar.
• Makinede fitille birleştirme yapar.
• Makinede biye ve son tur dikişiyle birleştirme yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çeşitli tekniklerle elde birleştirme yapar.
Modül Adı: Elde Birleştirme Teknikleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde birleştirme yöntemiyle deriyi yapıştırarak birleştirme yapar.
• Elde birleştirme yöntemiyle hazır gereçlerle birleştirme yapar.
• Elde birleştirme yöntemiyle el dikişi ile birleştirme yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çeşitli tekniklerle elde süsleme yapar.
Modül Adı: El Süslemeleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El dikişi ile süsleme yapar.
• Örgü tekniği ile elde süsleme yapar.
• Elde üç boyutlu süsleme yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çeşitli tekniklerle makinede süsleme yapar.
Modül Adı: Makine Süslemeleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Baskı tekniği ile makinede süsleme yapar.
• Kenar boyama tekniğini kullanarak makinede süsleme yapar.
• El aletlerini kullanarak makinede süsleme yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda standart kemer ölçüsüne uygun olarak klasik kemer yapar.
Modül Adı: Klasik Kemer
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standart kemer ölçüsüne uygun olarak klasik kemer gövdesi yapar.
36
• Klasik kemerin kenar boyama ve frezesini yapar.
• Klasik kemere uygun uçluk hazırlayarak toka takar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda standart kemer ölçüsüne uygun olarak parçalı kemer yapar.
Modül Adı: Parçalı Kemer
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standart beden ölçülerine göre parçalı kemerin kalıbını çıkararak kesimini yapar.
• Modeline uygun olarak parçalı kemerin montajını yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda cüzdan ölçü standartlarına göre erkek cüzdanı yapar.
Modül Adı: Erkek Cüzdanı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cüzdan standartlarına göre modeli ölçülendirerek erkek cüzdan kalıbı çıkartır.
• Elde/makinede firesiz ve net olarak erkek cüzdan kesimini yapar.
• Modele uygun olarak kredi kartlığı montajını yapar.
• Erkek cüzdan modeline uygun olarak ana gövde montajı yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda pasaport ölçülerine uygun olarak pasaportluk yapar.
Modül Adı: Pasaportluk
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Pasaport ölçülerine uygun olarak pasaportluk kalıbı çıkararak elde-makinede kesim yapar.
• Kesilen pasaportluk parçalarının montajını yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ölçüsüne göre kancalı anahtarlık yapar.
Modül Adı: Kancalı Anahtarlık
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele göre kancalı anahtarlığın kalıbını çıkararak kesimini yapar.
• Kancalı anahtarlığın montajını yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya, modeline ve ölçüsüne uygun olarak bayan çantası yapar.
Modül Adı: Bayan Çanta
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele ve ölçülere uygun bayan çantası kalıbı çıkartır.
• Ölçülerine uygun bayan çanta kesimi yapar.
• Modeline uygun bayan çantasının gövdesini yapar.
• Modeline uygun bayan çantanın son işlemlerini yapar.
37
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modeline ve ölçüsüne uygun fantezi çanta yapar.
Modül Adı: Fantezi Çanta
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun ölçülendirme yaparak fantezi çanta kalıbı çıkarır.
• Kalıbına uygun fantezi çanta kesimi yapar.
• Modele uygun süsleme çeşitleri ile fantezi çanta süslemesi yapar.
• Modele uygun iç aksam yapar.
• Modele uygun fantezi çanta montajını yapar.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modeline ve ölçüsüne uygun bilgisayar çantası yapar.
Modül Adı: Bilgisayar Çantası
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun ölçülendirme yaparak bilgisayar çantası kalıbı çıkartır.
• Kalıbına uygun bilgisayar çantası kesimi yapar.
• Modele uygun kapak ve iç aksam yapar.
• Modele uygun sap ve körük yapar.
• Modele uygun olarak bilgisayar çanta montajını yapar.
SARACİYE KALIP DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda elde saraciye kalıbı çıkarma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda standart kemer ölçü sistemine göre kemer kalıbını çıkararak prototip ürün yapar.
Modül Adı: Kemer Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standart kemer ölçü sistemlerini kullanarak bel ölçüsünü hesaplar.
• Kemer standart ölçüsüne göre parçalı kemer kalıbı çıkarır.
• Modele uygun olarak prototip kemer yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda küçük ürün kalıplarından prototip ürün yapar.
Modül Adı: Küçük Ürün Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modeline göre anahtarlık kalıbı hazırlar.
• Modele uygun olarak cep telefonu kılıf kalıbı hazırlar.
• Modele uygun olarak prototip küçük ürünler yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda model kalıbından prototip çanta yapar.
Modül Adı: Çanta Kalıbı
38
Modülün Önerilen Süresi:80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapım tekniğine göre çanta modelini etüt ederek ölçülendirir.
• Çıkarılan ölçülere uygun olarak çanta kalıbı hazırlar.
• Modele uygun olarak prototip çanta yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda model kalıbından prototip cüzdan yapar.
Modül Adı: Cüzdan Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi:80/66 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapım tekniğine göre cüzdan modelini etüt ederek ölçülendirme yapar.
• Ölçülere uygun olarak cüzdan kalıbı çıkarır.
• Modele uygun olarak prototip cüzdan yapar.
SARACİYE İLERİ ÜRETİM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda saraciye ileri üretim yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun ölçülendirerek bozuk para cüzdanı yapar.
Modül Adı: Bozuk Para Cüzdanı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele ve ölçülere uygun olarak bozuk para cüzdan kalıbı hazırlar.
• Kalıba uygun olarak kesim yapar.
• Modele uygun olarak montaj yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun olarak parçalı çanta yapar.
Modül Adı: Parçalı Çanta
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun olarak parçalı çanta kalıbı hazırlar.
• Kalıba uygun olarak parçalı çantanın kesimini yapar.
• Modele uygun olarak parçalı çantanın montajını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modeline uygun olarak sırt çantası yapar.
Modül Adı: Sırt Çantası
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele ve ölçülere uygun olarak sırt çantası kalıbı hazırlar.
• Kalıba uygun olarak sırt çantası parçalarının kesimini yapar.
• Modele göre çanta omuz askılığı ve fitil yapar.
• Tekniğine uygun olarak sırt çantasının körüğünü yapar.
• Modeline göre sırt çantasının montajını yapar.
39
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda standartlara uygun olarak sümen yapar.
Modül Adı: Sümen
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sümen ölçü ve standartlarına uygun kesim yapar.
• Sümen parçalarını kaydırmadan montaj yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda standart ölçülerde evrak kutusu yapar.
Modül Adı: Evrak Kutusu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve standart ölçülere uygun olarak evrak kutusu kesimi yapar.
• Modele uygun olarak evrak kutusu montajını yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modellerine göre cep telefonu kılıfı yapar.
Modül Adı: Cep Telefonu Kılıfı
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modeline uygun olarak cep telefonu kılıf kalıbı ve bu kalıbın kesimini yapar.
• Tekniğine uygun olarak cep telefon kılıfının gövde ve iç aksam parçalarının montajını yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda standartlarına göre kösele kemer yapar.
Modül Adı: Kösele Kemer
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde/makinede firesiz net gövde kesimi ve inceltme yapar.
• Modeline uygun olarak kösele kemer süslemesi yapar.
• Kösele kemer freze ve kenar boyası yapar.
Kazanım 8: Maliyet sistemlerine uygun olarak üretimde maliyet hesabını yapar.
Modül Adı: Üretimde Maliyet Hesabı
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak maliyet kavramlarını açıklar.
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak üretim maliyeti çıkarır.
Kazanım 9: İş akış şemasına uygun olarak üretim planlamasını yapar.
Modül Adı: Üretim Planlama Yöntemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğine ve kurallarına uygun olarak iş planlaması yapar.
• Planlamada üretim yöntemlerini uygular.
40
BİLGİSAYARLI TEMEL MODEL DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarda ayakkabı/saraciye modeli yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayara çizim programını kurarak programı çalıştırır.
Modül Adı: Çizim Programı Kurma ve Çalıştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çizim programında geometrik çizim komutlarını kullanır.
• Çizim programında düzenleme komutlarını kullanır.
• Çizim programında ıstampa/kalıp oluşturma komutlarını kullanır.
• Çizim programında takımlama kurallarını ve komutlarını kullanır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarda çizim programını kullanarak temel modeller hazırlar.
Modül Adı: Bilgisayarda Temel Model
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standart formu bilgisayara aktarır.
• Bilgisayarda tekniğine uygun olarak ıstampaları/kalıpları oluşturur.
• Bilgisayarda program özelliğine göre takımlama yaparak kesiciye gönderir.
• Program özelliğine uygun olarak ıstampaları kesicide keser.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çizim programını kullanarak bilgisayarda üç boyutlu model çıkarır.
Modül Adı: Üç Boyutlu Model
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda üç boyutlu çizim programını kullanır.
• Çizim programında model çizgilerini oluşturur.
• Çizim programında doku ve renklendirme yapar.
• Çizim programında ıstampaları oluşturur.
DERİ TEKNOLOJİSİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; deri çeşitlerini ayırt etme ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak derileri muhafaza etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Uygun ortam eşliğinde deri çeşitlerini ayırt eder.
Modül Adı: Derinin Yapısı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deri çeşitlerini ayırt eder.
• Tolanın deriye etkisini açıklar.
41
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deri çeşidine uygun depolama, temizlik ve bakım işlemlerini yapar.
Modül Adı: Giysilik Deriler
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deriye yüzey özelliği kazandırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deriyi ölçüp asortiler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak derinin depolamasını, bakım ve temizliğini yapar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ)
Bu derste öğrenciye; yabancı dilde ayakkabı ve saraciye üretim, ayakkabı ve saraciye modelistliği terminolojisi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Literatüre uygun olarak ayakkabı modelistliği ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Ayakkabı Modelistliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre ve modaya uygun olarak ayakkabı tasarımı ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Literatüre ve modele uygun olarak ayakkabı ıstampa çıkarma ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Programa uygun olarak bilgisayarlı modelleme yapma ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Kazanım 2: Literatüre uygun olarak ayakkabı üretimi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Ayakkabı Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ayakkabı kesim teknolojisi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Ayakkabı saya teknolojisi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Ayakkabı montaj teknolojisi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Kazanım 3: Saraciye tasarım ve bilgisayarda çizim ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Saraciye Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel saraciye ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Bilgisayarda saraciye ürünleri çizme ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Bilgisayarda çizim komutları ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Kazanım 4: Saraciye üretim aşamaları ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Saraciye Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Saraciye kesimi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
42
• Saraciye besleme malzemeleri ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Saraciye ürün yapım aşamaları ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
SARACİYE MODELİSTLİĞİ DALI DERSLERİ
SARACİYE MODEL ÜRETİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda saraciye model üretim ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yeni modellere göre çanta prototipi yapar.
Modül Adı: Model Çanta Üretimi
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanacağı yere ve modaya uygun olarak model çanta araştırması yapar.
• Modaya uygun olarak yeni çanta modelini çizer.
• Çanta modeline uygun kalıp hazırlar.
• Modele uygun olarak prototip çanta yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yeni modellere göre küçük saraciye prototipleri yapar.
Modül Adı: Model Küçük Ürün Üretimi
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanacağı yere ve modaya uygun olarak küçük ürün model araştırması yapar.
• Küçük ürün kullanım özelliklerine uygun olarak yeni model geliştirir.
• Küçük ürün modeline uygun olarak kalıp çıkarır.
• Modele uygun olarak küçük ürün prototipi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yeni modellere göre cüzdan prototipi yapar.
Modül Adı: Model Cüzdan Üretimi
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yeni cüzdan modellerini araştırır.
• Modaya uygun olarak cüzdan modelini çizer.
• Cüzdan modeline uygun olarak cüzdan kalıbını hazırlar.
• Modele uygun olarak cüzdan prototipi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yeni modellere göre kemer prototipi yapar.
Modül Adı: Model Kemer Üretimi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yeni model kemer araştırması yapar.
• Modele uygun olarak kemer çizimi yapar.
• Modele uygun olarak kemer şablonu çıkarır.
• Modele uygun olarak kemer prototipi yapar.
43
TEMEL SARACİYE ÜRETİM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temel saraciye ürünleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda makinede çeşitli dikiş teknikleri uygulayarak birleştirme yapar.
Modül Adı: Makine ile Birleştirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Makinede çatma dikişi ile birleştirme yapar.
• Makinede fitille birleştirme yapar.
• Makinede biye ve son tur dikişiyle birleştirme yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çeşitli tekniklerle elde birleştirme yapar.
Modül Adı: Elde Birleştirme Teknikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde birleştirme yöntemiyle deriyi yapıştırarak birleştirme yapar.
• Elde birleştirme yöntemiyle hazır gereçlerle birleştirme yapar.
• Elde birleştirme yöntemiyle el dikişi ile birleştirme yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çeşitli tekniklerle elde süsleme yapar.
Modül Adı: El Süslemeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El dikişi ile süsleme yapar.
• Örgü tekniği ile elde süsleme yapar.
• Elde üç boyutlu süsleme yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çeşitli tekniklerle makinede süsleme yapar.
Modül Adı: Makine Süslemeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Baskı tekniği ile makinede süsleme yapar.
• Kenar boyama tekniğini kullanarak makinede süsleme yapar.
• El aletlerini kullanarak makinede süsleme yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda saraciye astarlama tekniklerini kullanır.
Modül Adı: Saraciye Astarlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Saraciyede yapıştırarak astarlama yapar.
• Saraciyede torba astarlama yapar.
• Saraciyede iç astarda cep çalışması yapar.
44
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kurallarına uygun olarak saraciye besleme-sertleştirme tekniklerini uygular.
Modül Adı: Besleme-Sertleştirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun olarak besleme yapar.
• Tekniğine uygun olarak sertleştirme yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda standart beden ölçülerine uygun olarak spor kemer yapar.
Modül Adı: Spor Kemer
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modeline uygun olarak spor kemerin gövde kesimini yapar.
• Model kemeri birleştirerek son işlemlerini yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun kalıp çıkararak bayan cüzdanı yapar.
Modül Adı: Bayan Cüzdanı
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun olarak bayan cüzdanı kalıbı çıkarır.
• Bayan cüzdanı kesimini kalıba uygun olarak yapar.
• Bayan cüzdanının bozuk para bölmesini yapar.
• Bayan cüzdanının kartlık bölümünün montajını yapar.
• Modeli birleştirerek son montajını yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modele uygun olarak armut anahtarlık yapar.
Modül Adı: Armut Anahtarlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun olarak anahtarlık kalıp ve kesimini yapar.
• Anahtarlık parçalarını kaydırmadan birleştirerek montajını yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda modaya, modeline ve ölçüsüne uygun olarak bayan çantası yapar.
Modül Adı: Bayan Çanta
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele ve ölçülere uygun bayan çantası kalıbı çıkartır.
• Ölçülerine uygun bayan çanta kesimi yapar.
• Modeline uygun bayan çantasının gövdesini yapar.
• Modeline uygun bayan çantanın son işlemlerini yapar.
45
SARACİYE KALIP DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda elde saraciye kalıbı çıkarma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda standart kemer ölçü sistemine göre kemer kalıbını çıkararak prototip ürün yapar.
Modül Adı: Kemer Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standart kemer ölçü sistemlerini kullanarak bel ölçüsünü hesaplar.
• Kemer standart ölçüsüne göre parçalı kemer kalıbı çıkarır.
• Modele uygun olarak prototip kemer yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda küçük ürün kalıplarından prototip ürün yapar.
Modül Adı: Küçük Ürün Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele göre anahtarlık kalıbı hazırlar.
• Modele uygun olarak cep telefonu kılıf kalıbı hazırlar.
• Modele uygun olarak prototip küçük ürünler yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda model kalıbından prototip çanta yapar.
Modül Adı: Çanta Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi:80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapım tekniğine göre çanta modelini etüt ederek ölçülendirir.
• Çıkarılan ölçülere uygun olarak çanta kalıbı hazırlar.
• Modele uygun olarak prototip çanta yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda model kalıbından prototip cüzdan yapar.
Modül Adı: Cüzdan Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi:80/66 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapım tekniğine göre cüzdan modelini etüt ederek ölçülendirme yapar.
• Ölçülere uygun olarak cüzdan kalıbı çıkarır.
• Modele uygun olarak prototip cüzdan yapar.
TEMEL TASARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çizim araç gereçlerini tekniğine uygun kullanarak, tasarımda kullanacağı temel elemanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler, açık-koyu, ışık gölge, renk, doku, strüktür ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
46
Modül Adı: Tasarı İlkeleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun iki boyutlu yüzey düzenlemeleri yapar.
• Oluşturduğu üç boyutlu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Noktayı kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Çizgiyi kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Nokta ve çizgiyi birlikte kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Yaptığı çalışmaları paspartulayarak sunumunu yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapar.
Modül Adı: Açık-Koyu
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Işığa dikkat ederek açık-koyu ile geometrik formları hacimlendirir.
• Açık-koyu ile hacim verilen geometrik formlardan yüzey düzenlemesi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda renkli yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Renk
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğru renk tonlarını doğru yerlerde kullanarak renk çemberi yapar.
• Renk kontrastlıkları ile ilgili yüzey düzenlemeleri yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dokulu obje etütlerinden yola çıkarak yüzey üzerine özgün doku yorumları yapar.
Modül Adı: Doku
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kara kalem tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Guaş boya tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Dokulu objelerden yola çıkarak kara kalem tekniği ile yüzey üzerinde özgün doku yorumları yapar.
• Özgün doku yorumlarını renklendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
47
Modül Adı: Strüktür
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüzey üzerine kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
• Mekân içinde üç boyutlu özgün strüktür uygulamaları yapar.
BİLGİSAYARLI TEMEL MODEL DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarda ayakkabı/saraciye modeli yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayara çizim programını kurarak programı çalıştırır.
Modül Adı: Çizim Programı Kurma ve Çalıştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çizim programında geometrik çizim komutlarını kullanır.
• Çizim programında düzenleme komutlarını kullanır.
• Çizim programında ıstampa/kalıp oluşturma komutlarını kullanır.
• Çizim programında takımlama kurallarını ve komutlarını kullanır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarda çizim programını kullanarak temel modeller hazırlar.
Modül Adı: Bilgisayarda Temel Model
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standart formu bilgisayara aktarır.
• Bilgisayarda tekniğine uygun olarak ıstampaları/kalıpları oluşturur.
• Bilgisayarda program özelliğine göre takımlama yaparak kesiciye gönderir.
• Program özelliğine uygun olarak ıstampaları kesicide keser.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çizim programını kullanarak bilgisayarda üç boyutlu model çıkarır.
Modül Adı: Üç Boyutlu Model
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda üç boyutlu çizim programını kullanır.
• Çizim programında model çizgilerini oluşturur.
• Çizim programında doku ve renklendirme yapar.
• Çizim programında ıstampaları oluşturur.
DERİ TEKNOLOJİSİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; deri çeşitlerini ayırt etme ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak derileri muhafaza etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Uygun ortam eşliğinde deri çeşitlerini ayırt eder.
48
Modül Adı: Derinin Yapısı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deri çeşitlerini ayırt eder.
• Tolanın deriye etkisini açıklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deri çeşidine uygun depolama, temizlik ve bakım işlemlerini yapar.
Modül Adı: Giysilik Deriler
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deriye yüzey özelliği kazandırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deriyi ölçüp asortiler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak derinin depolamasını, bakım ve temizliğini yapar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ)
Bu derste öğrenciye; yabancı dilde ayakkabı ve saraciye üretim, ayakkabı ve saraciye modelistliği terminolojisi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Literatüre uygun olarak ayakkabı modelistliği ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Ayakkabı Modelistliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Literatüre ve modaya uygun olarak ayakkabı tasarımı ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Literatüre ve modele uygun olarak ayakkabı ıstampa çıkarma ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Programa uygun olarak bilgisayarlı modelleme yapma ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Kazanım 2: Literatüre uygun olarak ayakkabı üretimi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Ayakkabı Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ayakkabı kesim teknolojisi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Ayakkabı saya teknolojisi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Ayakkabı montaj teknolojisi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Kazanım 3: Saraciye tasarım ve bilgisayarda çizim ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Saraciye Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel saraciye ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
49
• Bilgisayarda saraciye ürünleri çizme ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Bilgisayarda çizim komutları ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Kazanım 4: Saraciye üretim aşamaları ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
Modül Adı: Yabancı Dilde Saraciye Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Saraciye kesimi ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Saraciye besleme malzemeleri ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
• Saraciye ürün yapım aşamaları ile ilgili terimleri yabancı dilde kullanır.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir