Pazar , Ekim 17 2021
Anasayfa / KAZANIMLARA DAYALI MODÜLLER / Balık Hastalıkları Dersi Megep Modülleri Kitabı
balik hastalikları dersi megep
balik hastalikları dersi megep

Balık Hastalıkları Dersi Megep Modülleri Kitabı
Balık Hastalıkları Dersi Megep Bireysel Öğrenme Materyalleri Kitabı

Balık hastalıkları dersi megep modül kitabı, kazanımlara dayalı programa göre hazırlanmıştır. Denizcilik alanında 11. ve 12. sınıflarda gösterilmekte olan dersin modülleri ise; Balık biyolojisi modülü, balıklar modülü, ekolojik ve biyolojik faktörler modülü, hastalık yapan etmenler modülü, su canlılarının doku organ ve sistemleri modülü, su canlılarının hücre ve üreme biyolojisi modülü, su ürünleri laboratuvarı modülü ve su ürünlerinde hastalık tespiti modülleridir.

Balık hastalıkları dersi modüllerini pdf olarak indirmek için:

BÖM ADI BÖM DURUM
Balık Biyolojisi Hazır / İndir
Balıklar Hazır / İndir
Ekolojik ve Biyolojik Faktörler Hazır / İndir
Hastalık Yapan Etmenler Hazırlanıyor
Su Canlılarının Doku Organ ve Sistemleri Hazırlanıyor
Su Canlılarının Hücre ve Üreme Biyolojisi Hazırlanıyor
Su Ürünleri Laboratuvarı Hazırlanıyor
Su Ürünlerinde Hastalık Tespiti Hazırlanıyor

Balık Hastalıkları Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Bu derste öğrenciye hastalık yapıcı etmenlerin ve etkenlerin genel özelliklerini incelemek, laboratuvar çalışmalarını yapmak, hastalık belirtilerini tespit etmek için gerekli bilgi ve becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.


Anadolu Meslek Programında Önerilen Süre: 4 ders saati
Anadolu Teknik Programında Önerilen Süre: 4 ders saati

Kazanım 1: Ekonomik önemi olan balıkları ayırt eder.
Modül Adı: Balıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 İç su balıklarını ayırt eder.
 Deniz balıklarını ayırt eder.
 Akvaryum balıklarını ayırt eder.

Kazanım 2: Balıkların anatomik özelliklerini ayırt eder.
Modül Adı: Balık Biyolojisi
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Tekniğine uygun olarak balıkların morfolojilerini sıralar.
 Tekniğine uygun olarak deri ve ilgili oluşumları takip eder.
 Tekniğine uygun olarak kas sistemini sıralar.
 Tekniğine uygun olarak sindirim sistemini takip eder.
 Tekniğine uygun olarak solunum ve dolaşım sistemini takip eder.
 Tekniğine uygun olarak boşaltım ve üreme sistemini takip eder.
 Tekniğine uygun olarak sinir sistemini takip eder.

Kazanım 3: Su canlılarının doku, organ ve sistemlerini tür özelliklerine göre ayırt eder.
Modül Adı: Su Canlılarının Doku Organ ve Sistemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Organların yapı ve işleyişini ayırt eder.
 Temel sistemlerin işleyişini takip eder.
 Hayvansal dokuları sınıflandırır.
 Bitkisel dokuları sınıflandırır.

Kazanım 4: Su canlılarının üreme biyolojisinin takibini yapar.
Modül Adı: Su Canlılarının Hücre ve Üreme Biyolojisi
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Laboratuvar ortamında hücre organellerini ayırt eder.
 Laboratuvar ortamında hücre bölünmelerini takip eder.
 Eşeyli ve eşeysiz üremeyi inceler.
 Su canlılarında döllenme ve gelişmeyi takip eder.

Kazanım 5: Tekniğine uygun olarak ekolojik, biyolojik faktörlerin ölçme ve kontrollerini yapar.
Modül Adı: Ekolojik ve Biyolojik Faktörler
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Tekniğine uygun olarak iç su ortamının fiziksel ve kimyasal özelliklerini ölçer.
 Tekniğine uygun olarak deniz ortamında fiziksel ve kimyasal ölçümler yapar.
 Tekniğine uygun olarak abiyotik faktörleri ölçer.
 Tekniğine uygun olarak biyotik faktörleri ölçer.
 Tekniğine uygun olarak planktonik, nektonik, bentik, neustonik organizmaları sınıflandırır.

Kazanım 6: Hastalık yapıcı etmenlerin ve etkenlerin genel özelliklerini birbirinden ayırt eder.
Modül Adı: Hastalık Yapan Etmenler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Tekniğine uygun olarak bakterilerin morfolojilerini sıralar.
 Tekniğine uygun olarak mantarların morfolojilerini sıralar.
 Tekniğine uygun olarak virüslerin morfolojilerini sıralar.
 Tekniğine uygun olarak parazitlerin morfolojilerini sıralar.
 Tekniğine uygun olarak hastalık yapıcı diğer etmenleri sıralar.
 Tekniğine uygun olarak profilaktif önlemleri sıralar.

Kazanım 7: Tekniğine uygun olarak laboratuvar çalışmalarını yapar.
Modül Adı: Su Ürünleri Laboratuvarı
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Tekniğine uygun olarak laboratuvar araç ve gereçlerini kullanır.
 Tekniğine uygun olarak mikroskop ile mikroorganizmaları sıralar.
 Tekniğine uygun olarak sanitasyon işlemlerini uygular.

Kazanım 8: Hastalık belirtilerini tespit eder.
Modül Adı: Su Ürünlerinde Hastalık Tespiti
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Tekniğine uygun olarak davranış bozukluklarını tespit eder.
 Tekniğine uygun olarak morfolojik değişimleri tespit eder.
 Tekniğine uygun olarak karantina uygulaması yapar.


Bunlara Baktınız mı?

10.Sınıf Temel Muhasebe Dersi Kazanımlar

Temel Muhasebe 10.Sınıf Kazanımlara Dayalı Programa Göre 2019-2020 Eğitim öğretim yılı 10.sınıf yıldızlı yani mutlaka …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir