Cumartesi , Eylül 18 2021
Anasayfa / YETERLİLİĞE DAYALI MODÜLLER / Dış Ticaret Mevzuatı Dersi Megep Modül Kitabı
dis ticaret mevzuati dersi megep
dis ticaret mevzuati dersi megep

Dış Ticaret Mevzuatı Dersi Megep Modül Kitabı
Dış Ticaret Mevzuatı Dersi Megep Modül Kitabı

Dış ticaret mevzuatı dersi megep modülleri yeterliliğe dayalı programa göre hazırlanmış modüllerden oluşmaktadır. Muhasebe ve finansman alanı 11. veya 12.sınıflarda eğitimi verilmekte olan dersin modülleri olarak, Banka ve kambiyo işlemleri dersi modülü, gümrük tarifeleri modülü, ihracat modülü ve ithalat modülleridir.

Dış ticaret mevzuatı dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum
Banka Ve Kambiyo İşlemleri Hazır / İndir
Gümrük Tarifeleri Hazır / İndir
İhracat Hazır / İndir
İthalat Hazır / İndir

Dış Ticaret Mevzuatı Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Dış ticaret mevzuatı ile ilgili konuların verildiği derstir. Bu derste öğrenciye ithalat, ihracat, sigorta, gümrük ve kambiyo işlemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.


Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler

İhracat 40/16 İhracat işlemlerini yapmak

İşletmelerin içinde bulundukları şartların ortaya çıkardığı pazar arayışı, yani stokta
kalan veya üretmek isteyip de üretemedikleri ürünlerin bir yerlere, ama nereye olursa olsun
satılması için yaşanan arayış, işletmeleri bilinmedik bir dünya olan dışarıya, dış pazarlara
yönlendirmekte ve ihracatı cazip hale getirmektedir.
Hiç kimse ihracatçı olarak doğmadığı gibi her insanda ihracat yapamaz. İyi bir
ihracatçı olmanın kuralları var tabi ki. Her şeyden önce ihracat işinin ne olduğunu tam olarak
derinlemesine bilmek ve gerekli strateji, plan ve programları çok doğru olarak yapmak
gerekir.
İhracat ciddi bir organizasyon gerektirir. Meyveleri gerçekten çok güzel ve lezzetlidir,
ancak o ağacı dikmek hiç o kadar da kolay değildir. Ama lütfen gözünüz korkmasın, uluslar
arası alanda rekabet edecek kalite ve fiyatta bir mal ya da hizmete sahip iseniz, ihracat
hakkında alacağınız basit bir eğitim ile iyi bir ihracatçı olabilirsiniz.
Bu modül ile;
 İhracatın ne olduğunu, kimlerin ihracat yapabileceklerini,
 İhracatın yapılacağı ülkeye, ihraç edilecek ürüne ve ihraç şekline göre
prosedürlerin neler olduğunu (ihracat prosedürleri)
İthalat 40/16 İthalat işlemlerini yapmak

Bir eşyanın ülke içerisindeki üreticiler yerine, dış ülkelerden tedarik edilmesinin yani
ithalatın belli başlı gerekçeleri vardır. Bunlar, yerli üretimin pahalı olması, ihtiyaç duyulan
eşyanın ülke içerisinde üretilmiyor olması vb. şekilde sıralanabilir.
İthalat kararı alan firmalarımız, ithal edecekleri eşyanın yurda getirilmesi için
katlanacakları maliyeti iyi hesaplamalıdır. Aksi takdirde malı ülke içerisinden tedarik
edecekleri fiyattan daha fazla bir fiyattan ithal etmek gibi bir olumsuzlukla karşı karşıya
kalabilirler.
İthalatçılarımız, yukarıda belirttiğimiz olumsuzlukla karşı karşıya kalmamak için,
maliyeti oluşturan unsurları (malın fiyatı, vergiler, nakliye, sigorta vb.) objektif bir şekilde
belirlemelidirler. Maliyetin hesaplanması bir malın ithal edilme kararı alınmasında tek başına
etken değildir. İthal edilecek malın yurda girişinde herhangi bir kota, yasak vb. kısıtlamaların
olup olmadığını da açıklığa kavuşturmak gerekir.
İthalatçılarımız, bu prosedürleri takip etmek için kendi bünyelerinde bir bölüm
oluşturabilecekleri gibi bu konuda gümrük danışmanlarıyla da çalışabilmektedirler.
Bu modülün yazılma amacı; siz öğrencilerimizi ithalat konusunda bilinçlendirmek ve
ithalat kararı alınmasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklığa kavuşturmaktır.
Gümrük Tarifeleri 40/16 Gümrük tarifelerini takip etmek

Gümrük terimi, Latince’de ticaret manasına gelen”Commercium” kelimesinden
gelmektedir. Gümrük ve Gümrük Vergisi, muhtemelen tarihte birbirinden ayrı yaşayan
toplumlar, şehir devletleri, devletler, imparatorluklar var olduğu sürece var idi. Gümrük,
devletlerin egemenlik alanlarının bir ifade biçimi ve hazinelerinin önemli bir gelir kaynağı
olmuştur. Ülkeler, topraklarına giren kişiler, ticari mallar ve her tür maddeleri ülkenin
güvenliği, ekonomisi, hükümranlık, halkın sağlığı gibi faktörleri korumak ve vergi sağlamak
amaçlarıyla sınırlarda denetlemeye tabi tutmuşlardır. Bunun yanı sıra ulusal ekonomik
refahlarını artırmak amacıyla ülkeler, uluslararası ekonomik ilişkililerde giderek artan oranda
ticareti serbestleştirerek iş bölümü ve uzmanlaşmayla düşük maliyetle ürettikleri malları
ihraç ederek karşılığında pahalıya ürettikleri malları yurt dışından ithal etmektedirler. Her
ülkenin kendine ait bir gümrük rejimi bulunmaktadır. Ayrıca ithalat ve ihracat yapan ülkeler
arasında karşılıklı birtakım gümrük anlaşmaları da yapılmaktadır.
Bugün de Gümrük Vergileri, devletin maliye kapsamında topladığı vergilerden sonra
(belki başabaş) en büyük gelir kaynağı olabilmektedir. Türkiye’nin 2004 yılında
Gümrüklerde tahsil edilen vergileri toplamı (T.C.Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca
yayımlanan rakamlar ) 16.724.135.141.527.000 TL. gibi büyük bir rakamdır (Yani ~16,7
Katrilyon TL = ~16,7 Milyar TL).
Bu modülde Türkiye’deki gümrük rejimi uygulamalarını ve takibini öğreneceksiniz.
Banka ve Kambiyo İşlemleri 40/24 Banka ve kambiyo işlemlerini yapmak

Temel olarak ihracat ve ithalat faaliyetlerinden oluşan dış ticaret, ülkelerin dünyada
adeta var olma savaşlarının iktisadi açıdan önemli bir silahı olmaktadır. Öyle ki ülkeler
dünyada hem iktisadi hem siyasi açıdan söz sahibi olmak amacıyla dünya dış ticaret
hacminden daha fazla pay alıp iktisadi menfaatlerini gerçekleştirmek için büyük bir rekabet
ortamı oluşturmuşlardır. Bu ortamda başarılı olmanın gerekli şartları, eksiksiz bir hukuki
altyapıya ve yeni teknoloji üretimiyle desteklenen bir istikrarlı makroekonomik sisteme
sahip olmaktır. Bu niteliklere sahip bir ülke dışa açılma potansiyeli taşıyor demektir ama
sahip olması gereken bir nitelik daha vardır ki, o olmazsa ilgili ülkenin, potansiyelini
uygulamaya geçirmesi çok zor olur. O nitelik, dış ticaret yapmasını yani dış ticaretin işlem
tekniklerini, bankacılık ve dış ticarette bankacılık ve kambiyo uygulamalarını bilmektir.
Bu modülde Türkiye’deki ekonomik hayatın ve dış ticaretin vazgeçilmez
kurumlarından biri


Bunlara Baktınız mı?

servis hazirlikleri dersi megep modulleri

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı Servis hazırlıkları dersi megep modül kitapları yeterliliğe dayalı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir