Cuma , Eylül 17 2021
Anasayfa / YETERLİLİĞE DAYALI MODÜLLER / Dış Ticaret Muhasebesi Dersi Megep Modül Kitabı
dis ticaret muhasebesi dersi megep
dis ticaret muhasebesi dersi megep

Dış Ticaret Muhasebesi Dersi Megep Modül Kitabı
Dış Ticaret Muhasebesi Dersi Megep Modül Kitabı

Dış ticaret muhasebesi dersi modülleri, yeterliliğe göre hazırlanmış modüllerden oluşmaktadır. Muhasebe ve finansman alanı 11. veya 12.sınıflarında gösterilmekte olan dersin modülleri olarak; Dış ticaret finansmanı modülü, dış ticaret muhasebe sistemi modülü, ihracat kayıtları modülü, ithalat kayıtları modülü ve mali tablolar modülleridir.

Dış ticaret muhasebesi modüllerini PDF olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum
Dış Ticaret Finansmanı Hazır / İndir
Dış Ticaret Muhasebe Sistemi Hazır / İndir
İhracat Kayıtları Hazır / İndir
İthalat Kayıtları Hazır / İndir
Mali Tablolar Hazır / İndir

Dış Ticaret Muhasebesi Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Dış ticaret muhasebesi ile ilgili konuların verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye dış ticaret muhasebesi ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.


Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Mali Tablolar 40/16 Mali tabloları düzenlemek

Bilgi teknolojisi alanındaki gelişmeler ve küreselleşme muhasebe eğitimi ve
uygulamalarını da etkilemiş, bu etkileşime paralel olarak işletmelerin muhasebe sistemlerini
daha sağlıklı kurmaya sevk etmiştir. Bu nedenle; muhasebe bilgilerinin karar alma
durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılması, farklı alanda çalışan
işletmelerle aynı işletmelerin farklı dönemlerinin karşılaştırılmalarının yapılması, mali
tablolarda yer alan hesap isimlerinin tüm kesimler için aynı anlamı ifade etmesi, muhasebede
terim birliğinin oluşturulması ve muhasebe bilgilerinin anlaşılır olması, işletmeler ile ilgililer
arasında güven unsurunun oluşturulması esas alınarak ülkemizde tek düzen muhasebe
sistemi geliştirilmiş ve 1 Ocak 1994 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştur.
Böylece işletmeler aynı temel kavramları esas almakta, aynı tablo ilkelerini uymakta
ve aynı hesap planını uygulayarak mali tablolar düzenlemektir.
Bu çalışmanın amacı da ülkemizde 1Ocak 1994 tarihinden itibaren uygulamaya
konulan tek düzen muhasebe sistemini size tanıtmaktır.

Dış Ticaret Muhasebe Sistemi 40/16 Muhasebe sistemini oluşturmak

Bu çalışmanın amacı, dış ticaret işlemleri ve muhasebesi konusunda eğitim gören
öğrencilere “Dış Ticaret Muhasebesi” ile ilgili bilgiler sunmaktır.
Modülün ilk bölümünde, dış ticaret işlemlerinde muhasebenin önemi, hesap planı
düzenleme konuları hakkında bilgi verilmiştir.
İkinci bölümde ise, kambiyo, döviz ve efektif konuları hakkında bilgi verilmiştir.
Ayrıca dış ticaret muhasebesinde yapılan yabancı para işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtları
düzenlenmiştir.
İthalat Kayıtları 40/16 İthalat işlemlerini kaydetmek

Bu çalışmanın amacı, dış ticaret işlemleri ve muhasebesi konusunda eğitim gören
öğrencilere “İthalat Muhasebesi” ile ilgili bilgiler sunmaktır.
Modülün ilk bölümünde, ithalatta ödeme şekillerine ilişkin örnek uygulamalar
hakkında bilgi verilmiştir.
İkinci bölümde ise, ithalat işlemlerinde Katma Değer Vergisi ve ilgili muhasebe
kayıtları düzenlenmiştir.
İhracat Kayıtları 40/16 İhracat işlemlerini kaydetmek

Bu çalışmanın amacı, dış ticaret işlemleri ve muhasebesi konusunda eğitim gören
öğrencilere “İhracat Muhasebesi” ile ilgili bilgiler sunmaktır.
Modülün ilk bölümünde, ihracat ödeme şekillerine ilişkin örnek uygulamalar hakkında
bilgi verilmiştir.
İkinci bölümde ise, ihracat işlemlerinde Katma Değer Vergisi ve ilgili muhasebe
kayıtları düzenlenmiştir.
Üçüncü bölümde ise, dış ticarette devlet yardımları hakkında bilgi verilmiş ve ilgili
muhasebe kayıtları düzenlenmiştir.
Dış Ticaret Finansmanı 40/16 Dış ticaret finansmanı sağlamak

Hemen tüm şirketlerin kuruluş amacı olan kar elde etme amacı şirketleri faaliyet
alanlarına uygun bir ürün veya hizmet üretme durumunda bırakmaktadır. İşletmeler, üretmiş
oldukları mamul ya da hizmetin maliyeti üzerine belirli bir kâr koyarak satmakta ve satış
sonrası doğan alacağı tahsil ederek yeniden üretim sürecine başlamaktadırlar. Ancak bu
sürecin herhangi bir sorun olmaksızın, bu şekliyle dönmesi istenilen, arzu edilen ideal
durumu yansıtmaktadır. Bununla birlikte, tüm sürecin her zaman ideal şekli ile
sürmeyebileceğinin dikkate alınması gereklidir. Örneğin satış aşamasına kadar her şey
normal gitse de, oluşan alacakların tahsil edilememesi nakit akışında tıkanıklığa yol açar.
Özellikle vadeli satışların yoğunlaştığı durumlarda bu husus kendini daha fazla
gösterir. Alacakların fazlalaştığı bu gibi durumlarda, gerek ulusal ticaret yapan gerekse
uluslararası ticaret (dış ticaret) yapan firmaların mevcut alacak hesapları aracılığı ile
kendilerine kaynak sağlamada kullandıkları farklı yöntemler vardır. Firmalar bu
yöntemlerden kendine uygun olanları belirleyerek kendilerine finansman sağlamaktadırlar.
Bu modül sonunda, dış ticaretle uğraşan firmaların hangi yöntemleri kullanarak nasıl
finansman sağladıklarını ve bu yöntemlerin neler olduğunu öğreneceksiniz.


Bunlara Baktınız mı?

servis hazirlikleri dersi megep modulleri

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı Servis hazırlıkları dersi megep modül kitapları yeterliliğe dayalı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir