Perşembe , Haziran 10 2021
Anasayfa / YETERLİLİĞE DAYALI MODÜLLER / Dış Ticarette Teslim Ve Ödeme Megep Modül Kitabı
dis ticarette teslim ve odeme megep modul
dis ticarette teslim ve odeme megep modul

Dış Ticarette Teslim Ve Ödeme Megep Modül Kitabı
Dış Ticarette Teslim Ve Ödeme Megep Modül Kitabı

Dış ticarette teslim ve ödeme megep modülleri, yeterliliğe göre hazırlanmış olan modül kitaplarından oluşmakta olup, muhasebe ve finansman alanı 11. veya 12.sınıflarında gösterilmekte olan dersin modülleri olarak, dış ticarette ödeme şekilleri modülü ve dış ticarette teslim şekilleri modülleri olmak üzere 2 adet modül bulunmaktadır.

Dış ticarettte teslim ve ödeme dersi megep modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri Hazır / İndir
Dış Ticarette Teslim Şekilleri Hazır / İndir

Dış Ticarette Teslim Ve Ödeme Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Dış ticarette teslim ve ödeme ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri ile ilgili işlemleri yerine
getirme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.


Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Dış Ticarette Teslim Şekilleri 40/24 Dış ticarette teslim şekillerini tespit etmek

Uluslararası ticarete taraf olan firmalar farklı ülkelerde, bazen ayrı kıtalarda yerleşik
bulunmakta olup çoğunlukla birbirlerini tanımamaktadırlar. Mallar, ülkeler ve kıtalar arası
taşımalara konu olmakta, bu taşımalar sırasında mallarla ilgili olarak çeşitli risk ve maliyetler
ortaya çıkmaktadır.
Maliyet ve risklerin ihracatçıya mı yoksa ithalatçıya mı ait olacağının taraflar
arasındaki görüşmeler sırasında tespit edilmesi ve ticari sözleşmelerin buna göre yapılması
gerekmektedir. Örneğin, taşıma işleminin kimin tarafından organize edileceği, taşıma
bedelinin kim tarafından ödeneceği, taşıma sırasında malların hasara uğraması, kaybolması,
çalınması gibi risklere karşı hangi tarafın tedbir alacağı, alıcının ödediği mal bedelinin neleri
içerip neleri içermediği hususlarının baştan karara bağlanması gerekmektedir
Uluslararası Ticaret Odası (ICC), çağımızın ticari teamüllerini (alışkanlık) göz önünde
bulundurarak alıcı ve satıcın yükümlülük, maliyet ve risklerinin sınırlarını belirleyen çeşitli
kavramlar tanımlamış ve bu kavramlara Incoterms adı verilmiştir.
İhracatçı ve ithalatçı firmalar, aralarındaki pazarlık görüşmeleri esnasında yukarıdaki
hususlarla ilgili bütün detayları ayrı pazarlık konusu etme gereği bulunmamaktadır; bunun
yerine, incoterms konusunda bilgi sahibi olmaları ve pazarlıklarını kendilerine uygun gelen
teslim şeklini ifade edecek kavram üzerinden yapmaları yararlı olacaktır.
Bu modül sonunda, uluslararası teslim
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri 40/24 Dış ticarette ödeme şekillerini takip etmek

Günümüzde dış ticaret, kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir.
Uluslararası ticaret iş dünyasına yeni açılımlar sağlamakta ama bir yandan da, ülkeler
farklı hukuk sistemlerine ve farklı mevzuata sahip oldüklarından, birbirlerini yeterince
tanımayan ve güven duymayan dış ticaretle uğraşan taraflar açısından riskler yaratmaktadır.
İhracatçılarla ithalatçıların karşılaştıkları ikilem; makul bir risk düzeyinde uluslararası
ticareti nasıl gerçekleştirdikleridir.
İhracatçı ve İthalatçı açısından temel riskler nelerdir?
İthalatçı için; malların zamanında ve sipariş edildiği şekilde yüklenmemesi, ihracatçı
için ödemenin yapılmamasıdır.
Bir taraf sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde, diğer tarafın onu zorlamasının
güç olacağı da bilnmektedir. Taraflar birbirlerine güven duysalar da, tedbirli davranmalarını
gerektirecek bir çok neden vardır. Yabancı ülkedeki karşı tarafa güvenmeme sorunu, dış
ticarette ödeme yöntemleri ile çözümlenebilir.
Ödemeler uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yapılır. Mal bedelinin
ödenmesini sağlayan çeşitli uluslararası ödeme şekilleri vardır. Ödeme şekillerinin bazıları
daha çok alıcının, bazıları da daha çok satıcının yararına olduğundan mal bedelinin hangi
ödeme şekline göre ödeneceği taraflar arasında yapılacak pazarlık ve varılacak anlaşma
sonucunda belli olur.
Bu modülde dış ticarette uluslararası ödeme aracı olarak

 


Bunlara Baktınız mı?

servis hazirlikleri dersi megep modulleri

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı Servis hazırlıkları dersi megep modül kitapları yeterliliğe dayalı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir