Pazartesi , Ekim 11 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / El Sanatları Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

El Sanatları Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
El Sanatları Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017

El Sanatları Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 4
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 9
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………… 10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 12
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 12
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 15
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 15
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 15
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 15
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 15
TEMEL TEKNİKLER DERSİ …………………………………………………………………….. 17
TEMEL TASARIM DERSİ ………………………………………………………………………… 20
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI DERSİ…………………………………………….. 21
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 22
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 23
EL DOKUMA DALI DERSLERİ…………………………………………………………………….. 23
KİRKİTLİ DOKUMALAR DERSİ ………………………………………………………………… 23
MOTİF ÇİZİM TEKNİKLERİ DERSİ …………………………………………………………… 25
MEKİKLİ DOKUMALAR DERSİ ………………………………………………………………… 26
ÇARPANA DOKUMA TEKNİKLERİ DERSİ…………………………………………………. 28
YÖRESEL BEZ DOKUMALAR DERSİ……………………………………………………….. 29
YÖRESEL HALI DOKUMALAR DERSİ………………………………………………………. 31
YÖRESEL KİLİM DOKUMALAR DERSİ …………………………………………………….. 35
BİLGİSAYARDA HALI DESENİ DERSİ………………………………………………………. 36
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ) …………………. 37
HALI DESİNATÖRLÜĞÜ DALI DERSLERİ ……………………………………………………. 37
MOTİF ÇİZİM TEKNİKLERİ DERSİ …………………………………………………………… 37
KİRKİTLİ DOKUMALAR DERSİ ………………………………………………………………… 39
HALI DESENLERİ DERSİ………………………………………………………………………… 41
TEKSTİL LİFLERİ VE BOYAMA TEKNİKLERİ DERSİ ………………………………….. 45
BİLGİSAYARDA HALI DESENİ DERSİ………………………………………………………. 46
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ) …………………. 47
DEKORATİF EL SANATLARI DALI DERSLERİ………………………………………………. 48
EV AKSESUARLARI DERSİ…………………………………………………………………….. 48
YAPMA BEBEK TEKNİKLERİ DERSİ ………………………………………………………… 49
YAPMA ÇİÇEK TEKNİKLERİ DERSİ …………………………………………………………. 50
PROTOTİP ÜRÜNLER DERSİ………………………………………………………………….. 52
GİYİM AKSESUARLARI DERSİ………………………………………………………………… 53
ÖRÜCÜLÜK DERSİ………………………………………………………………………………… 54
DEKORATİF ÜRÜNLERDE BAKIM VE ONARIM DERSİ………………………………. 56
BİTKİSEL ÖRÜCÜLÜK DERSİ …………………………………………………………………. 57
KEÇECİLİK DERSİ …………………………………………………………………………………. 58
GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜ DERSİ ……………………………………………………… 59
YÖRESEL TAŞ VE AĞAÇ İŞLEMECİLİĞİ DERSİ ……………………………………….. 61
YÖRESEL EL SANATLARI DERSİ ……………………………………………………………. 63
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ) …………………. 64
EL VE MAKİNE NAKIŞI DALI DERSLERİ………………………………………………………. 64
EL NAKIŞLARI DERSİ…………………………………………………………………………….. 64
ii
MAKİNE NAKIŞLARI DERSİ…………………………………………………………………….. 67
MARAŞ İŞİ DERSİ………………………………………………………………………………….. 69
NAKIŞ TASARIMLARI DERSİ ………………………………………………………………….. 70
OYALAR DERSİ …………………………………………………………………………………….. 71
ANTEP İŞİ DERSİ…………………………………………………………………………………… 71
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ) …………………. 72
SANAYİ NAKIŞI DALI DERSLERİ ………………………………………………………………… 73
SANAYİ NAKIŞLARI DERSİ …………………………………………………………………….. 73
LAZER KESİM VE APLİKE DERSİ ……………………………………………………………. 75
EV VE SANAYİ MAKİNESİNDE MARAŞ İŞİ DERSİ …………………………………….. 76
NAKIŞ TASARIMLARI DERSİ ………………………………………………………………….. 77
OYALAR DERSİ …………………………………………………………………………………….. 77
SANAYİ MAKİNESİNDE TÜRK NAKIŞLARI DERSİ …………………………………….. 78
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ) …………………. 79
DEKORATİF EV TEKSTİLİ DALI DERSLERİ …………………………………………………. 79
EV TEKSTİLİ ÜRETİMİ DERSİ …………………………………………………………………. 79
TEMEL DİKİM TEKNİKLERİ DERSİ…………………………………………………………… 82
PERDE ÜRETİMİ DERSİ …………………………………………………………………………. 83
OYALAR DERSİ …………………………………………………………………………………….. 84
OYUNCAK ÜRETİMİ / YORGAN ÜRETİMİ DERSLERİ……………………………………. 85
OYUNCAK ÜRETİMİ DERSİ…………………………………………………………………….. 85
YORGAN ÜRETİMİ DERSİ………………………………………………………………………. 86
KIRKYAMA ÜRETİMİ DERSİ……………………………………………………………………. 87
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ) …………………. 89
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 89
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır. Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıklarına ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz :İş piyasası ihtiyaç analizi/Beceri ihtiyaç analizi/Eğitim ihtiyaç analizi/Meslek analizi / Ulusal meslek standartları
Tasarlama :Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması
Geliştirme :Program dokümanlarının hazırlanması
Uygulama :Programların onaylanması ve uygulanması
Değerlendirme:Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
El Sanatları Teknolojisi Alanı Program Geliştirme Komisyonu aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Plânlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
2
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda, program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
El Sanatları Teknolojisi alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
El Sanatları Teknolojisi alanı programı ile bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra çağımızın gereği olan güçlü insan ilişkileri kurabilme, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sistemleri anlayıp kullanabilme yeterlikleri kazandırmak hedeflenmiştir. Programın amacı, bireylerin temel yeterlikler üzerine, edindiği mesleki bilgi ve becerileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen ve işin her aşamasında sorumlu olmanın gereğini bilen bireyler yetiştirmektir.
Sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda, sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanarak gruplara ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler, ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ait olarak saptanan bu yeterlikler ile öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturan altı dal ortaya çıkmıştır.
El Sanatları Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. El Dokuma
2. Halı Desinatörlüğü
3. Dekoratif El Sanatları
4. El ve Makine Nakışı
5. Sanayi Nakışı
6. Dekoratif Ev Tekstili
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda El Sanatları Teknolojisi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, temel teknikler, temel tasarım, geleneksel Türk el sanatları ve mesleki yabancı dil ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra:
• El Dokuma dalında; kirkitli dokumalar, motif çizim teknikleri, mekikli dokumalar, çarpana dokuma teknikleri, yöresel bez dokumalar, yöresel halı dokumalar, yöresel kilim dokumalar, bilgisayarda halı deseni,
• Halı Desinatörlüğü dalında; motif çizim teknikleri, kirkitli dokumalar, halı desenleri, tekstil lifleri ve boyama teknikleri, bilgisayarda halı deseni,
• Dekoratif El Sanatları dalında; ev aksesuarları, yapma bebek teknikleri, yapma çiçek teknikleri, prototip ürünler, giyim aksesuarları, örücülük, dekoratif ürünlerde bakım ve onarım, bitkisel örücülük, keçecilik, gümüş kazaz örücülüğü, yöresel taş ve ağaç işlemeciliği, yöresel el sanatları,
• El ve Makine Nakışı dalında; el nakışları, makine nakışları, Maraş işi, nakış tasarımları, oyalar, Antep işi,
• Sanayi Nakışı dalında; sanayi nakışları, lazer kesim ve aplike, ev ve sanayi makinesinde Maraş işi, nakış tasarımları, oyalar, sanayi makinesinde Türk nakışları,
• Dekoratif Ev Tekstili dalında; ev tekstili üretimi, temel dikim teknikleri, perde üretimi, oyalar, oyuncak üretimi, yorgan üretimi ve kırkyama üretimi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
4
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI
(EL DOKUMA, HALI DESİNATÖRLÜĞÜ, DEKORATİF EL SANATLARI, EL VE MAKİNE NAKIŞI,
SANAYİ NAKIŞI, DEKORATİF EV TEKSTİLİ DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL TEKNİKLER (*)

7


TEMEL TASARIM

5


GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI

2


DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
KİRKİTLİ DOKUMALAR (*)
ÇARPANA DOKUMA TEKNİKLERİ
MEKİKLİ DOKUMALAR
YÖRESEL BEZ DOKUMALAR
YÖRESEL HALI DOKUMALAR
YÖRESEL KİLİM DOKUMALAR
MOTİF ÇİZİM TEKNİKLERİ (*)
BİLGİSAYARDA HALI DESENİ
HALI DESENLERİ
TEKSTİL LİFLERİ VE BOYAMA TEKNİKLERİ
EV AKSESUARLARI (*)
YAPMA BEBEK TEKNİKLERİ
YAPMA ÇİÇEK TEKNİKLERİ
PROTOTİP ÜRÜNLER
GİYİM AKSESUARLARI
ÖRÜCÜLÜK
DEKORATİF ÜRÜNLERDE BAKIM VE ONARIM
BİTKİSEL ÖRÜCÜLÜK
KEÇECİLİK
GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜ
YÖRESEL TAŞ VE AĞAÇ İŞLEMECİLİĞİ
YÖRESEL EL SANATLARI
EL NAKIŞLARI (*)
MAKİNE NAKIŞLARI
NAKIŞ TASARIMLARI
MARAŞ İŞİ
OYALAR
6
ANTEP İŞİ
SANAYİ NAKIŞLARI (*)
LAZER KESİM VE APLİKE
EV VE SANAYİ MAKİNESİNDE MARAŞ İŞİ
SANAYİ MAKİNESİNDE TÜRK NAKIŞLARI
EV TEKSTİLİ ÜRETİMİ (*)
TEMEL DİKİM TEKNİKLERİ
PERDE ÜRETİMİ
OYUNCAK ÜRETİMİ
YORGAN ÜRETİMİ
KIRKYAMA ÜRETİMİ
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI
(EL DOKUMA, HALI DESİNATÖRLÜĞÜ, DEKORATİF EL SANATLARI, EL VE MAKİNE NAKIŞI,
SANAYİ NAKIŞI, DEKORATİF EV TEKSTİLİ DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL TEKNİKLER (*)

7


TEMEL TASARIM

5


GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI

2


DAL DERSLERİ
KİRKİTLİ DOKUMALAR (*)


12
16
ÇARPANA DOKUMA TEKNİKLERİ
MEKİKLİ DOKUMALAR (*)
YÖRESEL BEZ DOKUMALAR
YÖRESEL HALI DOKUMALAR
YÖRESEL KİLİM DOKUMALAR
MOTİF ÇİZİM TEKNİKLERİ (*)
BİLGİSAYARDA HALI DESENİ (*)
HALI DESENLERİ
TEKSTİL LİFLERİ VE BOYAMA TEKNİKLERİ
EV AKSESUARLARI (*)
YAPMA BEBEK TEKNİKLERİ
YAPMA ÇİÇEK TEKNİKLERİ
PROTOTİP ÜRÜNLER
GİYİM AKSESUARLARI
ÖRÜCÜLÜK
DEKORATİF ÜRÜNLERDE BAKIM VE ONARIM
BİTKİSEL ÖRÜCÜLÜK
KEÇECİLİK
GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜ
YÖRESEL TAŞ VE AĞAÇ İŞLEMECİLİĞİ
YÖRESEL EL SANATLARI (*)
EL NAKIŞLARI (*)
MAKİNE NAKIŞLARI (*)
NAKIŞ TASARIMLARI
MARAŞ İŞİ
OYALAR
ANTEP İŞİ
8
SANAYİ NAKIŞLARI (*)
LAZER KESİM VE APLİKE
EV VE SANAYİ MAKİNESİNDE MARAŞ İŞİ
SANAYİ MAKİNESİNDE TÜRK NAKIŞLARI (*)
EV TEKSTİLİ ÜRETİMİ (*)
TEMEL DİKİM TEKNİKLERİ
PERDE ÜRETİMİ
OYUNCAK ÜRETİMİ
YORGAN ÜRETİMİ
KIRKYAMA ÜRETİMİ (*)
MESLEKİ YABANCI DİL(EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ)
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
16
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
9
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve işbirliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
10
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
11
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
12
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
El Dokuma
10
Temel Teknikler
Temel Teknikler
11
Kirkitli Dokumalar
Kirkitli Dokumalar
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Mekikli Dokumalar
Halı Desinatörlüğü
10
Temel Teknikler
Temel Teknikler
11
Motif Çizim Teknikleri
Motif Çizim Teknikleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Bilgisayarda Halı Deseni
Dekoratif El Sanatları
10
Temel Teknikler
Temel Teknikler
11
Ev Aksesuarları
Ev Aksesuarları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Yöresel El Sanatları
El ve Makine Nakışı
10
Temel Teknikler
Temel Teknikler
11
El Nakışları
El Nakışları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Makine Nakışları
Sanayi Nakışı
10
Temel Teknikler
Temel Teknikler
11
Sanayi Nakışları
Sanayi Nakışları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Sanayi Makinesinde Türk Nakışları
Dekoratif Ev Tekstili
10
Temel Teknikler
Temel Teknikler
11
Ev Tekstili Üretimi
Ev Tekstili Üretimi
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Kırkyama Üretimi
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile el sanatları ve nakış temel uygulamalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarı ilkeleri doğrultusunda farklı teknikler kullanarak temel tasarım çalışmaları yapar.
• Geleneksel Türk el sanatlarında giysi aksesuarları, işleme sanatları, süsleme sanatları ve dokuma sanatları hakkında araştırmalar yapar.
El Dokuma Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım amacına uygun yöresel özellikler taşıyan kirkitli dokuma ürünleri oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özellikler taşıyan çeşitli motifleri farklı teknikler ile elde çizer.
13
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım amacına göre belirlediği ürünü çarpana dokuma teknikleriyle yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere göre mekikli dokuma teknikleri ile ürün oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım amacına uygun yöresel özellikler taşıyan bez dokuma ürünleri oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere uygun halı desenleri çizip dokuma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere uygun kilim desenleri çizip dokuma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapılacak ürüne uygun belirlenen deseni bilgisayarda oluşturur.
• Mesleki teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
Halı Desinatörlüğü Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özellikler taşıyan çeşitli motifleri farklı teknikler ile elde çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım amacına uygun yöresel özellikler taşıyan kirkitli dokuma ürünleri oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere uygun halı desenleri çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekstil liflerini malzemenin cinsine göre boyar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapılacak ürüne uygun belirlenen halı desenini bilgisayarda oluşturur.
• Mesleki teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
Dekoratif El Sanatlarına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereçler ile kulanım amacına uygun ev aksesuar ürünleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereçler ile farklı teknikler kullanıp yapma bebek çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereçler ile kulanım amacına uygun elde yapma çiçek çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereçler ile kullanım amacına uygun prototip ürünler yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereçler ile kullanım amacına uygun elde giyim aksesuarları hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapacağı ürüne uygun model belirleyip örme işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekoratif ürünleri bakım, onarım ve koruma işlemlerine tabi tutar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere ve kullanım alanlarına uygun bitkisel örgü ürünleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereçler ile kullanım amacına uygun keçe ürünleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntemler ile kazaz örme ve birleştirme işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere ve kullanım alanlarına uygun ağaç ve taş işleme ürünleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereçler ile kullanım amacına uygun yöresel el sanatları ürünleri yapar.
• Mesleki teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
14
El ve Makine Nakışı Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereç ve nakış teknikleri ile elde nakış yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereç ve nakış teknikleri ile makinede nakış yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereçler ile elde ve makinede Maraş işi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereçler ile nakışlı ürün tasarımları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iğne, firkete ve mekik araçlarını kullanıp oya hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereçler ile elde ve makinede Antep işi yapar.
• Mesleki teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
Sanayi Nakışı Dalına Ait Kazanımlar
• Bilgisayarda çizdiği desenleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde işler.
• Bilgisayarda çizdiği aplike desenine iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lazer makinesinde kesme, sanayi makinesinde işleme uygulamaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Maraş işi tekniğine uygun araç gereçler ile ev ve sanayi makinesinde işleme yapar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç gereçler ile nakışlı ürün tasarımları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iğne, firkete ve mekik araçlarını kullanıp oya hazırlar.
• Bilgisayarda Türk nakışlarının özelliklerini yansıtan desenleri iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde işler.
• Mesleki teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
Dekoratif Ev Tekstili Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev tekstili ürünlerini süsleme ve dikim tekniklerini kullanıp kullanıma hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli makineler ile temel dikim tekniklerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pencere ölçüsüne uygun çeşitli modellerde perde dikip kullanıma hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iğne, firkete ve mekik araçlarını kullanıp oya hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dolgu fonksiyonel ve dekoratif oyuncak kalıplarını kullanıma hazırlayıp oyuncak yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun teknikler ile elde ve makinede yorgan diker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modele, tekniğine ve birleştirme yöntemlerine uygun şekilde kırkyama üretimi yapar.
• Mesleki teknik terimleri yabancı dilde ifade eder.
15
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişimini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, El Sanatları Teknolojisi alanındaki dallarla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
16
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
17
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
TEMEL TEKNİKLER DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile el sanatları ve nakış temel uygulamalarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürüne uygun model tasarlayıp desen çizer.
Modül Adı: Model Tasarlama ve Desen Çizimi
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapacağı ürüne karar vererek ürüne uygun model tasarlar.
• Desen çizimi için kullanılacak araç gereçleri hazırlayarak tasarlanan modele uygun desen çizer.
• Desene ve ürüne uygun renk seçimini yaparak çizilen deseni renklendirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesini dikime hazırlama ve dikim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Düz Dikiş
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elde dikiş teknik çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesini dikime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesinin dikiş ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi makinesinde dikim egzersizleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesinin temizlik ve bakımını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesini dikime hazırlama ve dikim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Overlok
Modülün Süresi: 40/7 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesini dikime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesinde dikim egzersizleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesinin temizlik ve bakımını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürüne uygun basit kirkitli dokuma desenleri çizer.
Modül Adı: Kirkitli Dokumalarda Basit Desen Çizimleri
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
18
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kirkitli dokumada motif ve renk özelliklerine uygun desen çizer.
• Ürüne ve motif özelliklerine uygun zili deseni çizerek renklendirir.
• Ürüne ve motif özelliklerine uygun sumak deseni çizerek renklendirir.
• Ürüne ve motif özelliklerine uygun cicim deseni çizerek renklendirir.
• Renk uyumuna dikkat ederek ürünün ölçüsüne ve düğüm çeşidine göre halı deseni çizer.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürüne göre makrome temel düğümü yapar.
Modül Adı: Makromede Temel Düğüm Teknikleri
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Makrome başlangıç işlemlerine göre hazırlık düğümlerini atar.
• Makrome temel düğüm tekniklerini uygular.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makrome fantezi düğüm tekniklerini kullanıp ürün oluşturur.
Modül Adı: Makromede Fantezi Düğüm Teknikleri
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Makromede dokuma yönlerine uygun fantezi düğümü uygular.
• Makrome fantezi düğüm tekniklerini kullanarak desen oluşturur.
• Makrome ürüne ve desene uygun süsleme yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli malzemeler kullanıp oyuncak bebek yapar.
Modül Adı: Oyuncak Bebek
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapım aşamalarına göre yoyo bebeği çalışarak süsler.
• Yapım aşamalarına göre eldiven bebeği çalışarak giydirir.
• Çorap bebeğin baş gövde ayak ve ellerini birbiri ile orantılı biçimde çalışır.
• Uygun ölçülerde kestiği elişi kâğıdı ile kâğıt bebek yaparak süsler.
• Ponpon bebeğin başını ve vücudunu uygun ölçülerde yaparak süsler.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nakışta işlemeye hazırlık ve ürünü kullanıma hazır hâle getirme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Nakışta İşlemeye Hazırlık
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kumaş seçerek kumaşı nakış işlemeye hazırlar.
• Kompozisyon ve renk seçimi yaparak desen geçirme tekniklerini uygular.
• İşleme tekniğe uygun olarak kumaşa germe işlemini yapar.
• Tasarladığı modele uygun olarak kenar temizleme işlemini yapar.
• Tasarladığı modeli kullanıma hazır hâle getirir.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit nakış iğne teknikleriyle ürün oluşturup ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
Modül Adı: Basit Nakış Temel İğne Teknikleri
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
19
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Basit nakış iğne tekniklerine uygun kumaş seçimi sonrası deseni kumaşa geçirerek kumaşı işlemeye hazırlar.
• Basit nakış iğnelerinden düz iğne tekniklerini uygular.
• Basit nakış iğnelerinden ilmikli iğne tekniklerini uygular.
• Basit nakış iğnelerinden zincir iğne tekniklerini uygular.
• Basit nakış iğne teknikleriyle işlenmiş ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tığ oyası yapılacak modele uygun ürün oluşturup ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
Modül Adı: Tığ Oyası
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürün ve model seçimini yaparak tığ oyasına hazırlık işlemlerini tamamlar.
• Tığ oyası tekniklerini uygulayarak seçtiği modele göre ürün oluşturur.
• Tığ oyası teknikleri uygulanmış ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pul boncuk tekniğine uygun ürün oluşturup ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
Modül Adı: Pul ve Boncuk Dikişleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürün ve model seçimi sonrası deseni kumaşa geçirerek pul boncuğa hazırlık işlemlerini tamamlar.
• Seçtiği modele uygun pul ve boncuk dikilecek yerleri belirleyerek dikme işlemini uygular.
• Seçtiği modele uygun yardımcı iğne tekniklerini uygular.
• Pul boncuk tekniğiyle işlenmiş ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinelerde meydana gelebilecek basit arızaları giderme ve makinelerin bakımı ve korunması işlemlerini uygular.
Modül Adı: Makineyi Hazırlama ve Basit Arızalar
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlemelerde kullanacağı makineleri uygulamaya hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlemelerde kullanacağı makinelerin basit arızalarını giderir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlemelerde kullanacağı makinelerin bakım ve korunmasını yapar.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kasnaksız makine nakışına uygun ürün oluşturup ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
Modül Adı: Kasnaksız Makine Nakışları
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kasnaksız makine nakışına uygun kumaş, iplik ve malzemeleri seçip kumaşı ürün ölçülerine göre işlemeye hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makineyi ayarlama ve makine nakışı işlemlerini yapar.
20
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kasnaksız makine nakışı yapılan ürünü kullanıma hazır hâle getirir.
Kazanım 14: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizdiği deseni bilgisayara aktarıp dikiş ve sargı tekniklerini desen üzerinde uygular.
Modül Adı: Desen Programında Basit Desen Çizim Teknikleri
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürüne uygun seçtiği deseni bilgisayara aktararak kaydeder.
• Desen programında parametre ayarını yaparak dikiş tekniğini uygular.
• Desen programında parametre ayarını yaparak sargı tekniğini uygular.
Kazanım 15: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaşı işlemeye hazırlayıp sanayi makinesinin çalışmasını takip eder.
Modül Adı: Sanayi Makinesinde Basit İşleme
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde işleyeceği ürüne uygun iplik seçip alt ve üst ipliği takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürüne ve işleme tekniğine uygun seçtiği telayı sanayi nakışı makinesine gerer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürüne ve işleme tekniğine uygun seçtiği kumaşı sanayi nakışı makinesine gerer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde desen başlama noktasını ve çalışma alanını tespit edip makinede işleme yapar.
Kazanım 16: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evin bölümlerinin ihtiyacına ve zevke uygun ev tekstili ürünü yapar.
Modül Adı: Ev Tekstili ve Ev Dekorasyonu Ürünleri
Modülün Süresi: 40/17 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Evin bölümlerini inceleyerek dekorasyon amaçlı kullanılan ev tekstillerini ayırt eder.
• İhtiyaca ve zevke uygun basit ev tekstili ürünü yapar.
TEMEL TASARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim araç gereçleriyle tasarımda kullanacağı temel elemanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler, açık-koyu, ışık-gölge, renk, doku, strüktür ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Tasarı İlkeleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun olarak iki boyutlu yüzey düzenlemeleri yapar.
• Oluşturduğu üç boyutlu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun olarak yüzey düzenlemeleri yapar.
21
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Noktayı kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Çizgiyi kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Nokta ve çizgiyi birlikte kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Yaptığı çalışmaları paspartulayarak sunumunu yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak açık-koyu ile hacimlendirdiği nesnelerle yüzey düzenlemesi yapar.
Modül Adı: Açık-Koyu
Modülün Süresi 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Işığa dikkat ederek açık-koyu ile geometrik formları hacimlendirir.
• Açık-koyu ile hacim verilen geometrik formlardan yüzey düzenlemesi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renkli yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Renk
Modülün Süresi 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğru renk tonlarını doğru yerlerde kullanarak renk çemberi yapar.
• Renk kontrastlıkları ile ilgili yüzey düzenlemeleri yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu obje etütlerinden yola çıkarak yüzey üzerine özgün doku yorumları yapar.
Modül Adı: Doku
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kara kalem tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Guaş boya tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Dokulu objelerden yola çıkarak kara kalem tekniği ile yüzey üzerinde özgün doku yorumları yapar.
• Özgün doku yorumlarını renklendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
Modül Adı: Strüktür
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüzey üzerine kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
• Mekân içinde üç boyutlu özgün strüktür uygulamaları yapar.
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; geleneksel Türk el sanatları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
22
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Geleneksel kıyafetleri, başa ve ayağa giyilen aksesuarları, takıları ve giysi üzerine takılan aksesuarları araştırarak dosya hazırlar.
Modül Adı: Geleneksel Türk Giysi Aksesuarları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Osmanlı döneminde kullanılmış ve günümüzde farklı yörelerde kullanılan geleneksel kıyafetler hakkında yazılı ve görsel doküman toplayarak dosya hazırlar.
• Başa ve ayağa giyilen geleneksel aksesuarlar hakkında yazılı ve görsel doküman toplayarak dosya hazırlar.
• Başa ve ayağa takılan geleneksel Türk takıları hakkında yazılı ve görsel doküman toplayarak dosya hazırlar.
• Günümüzdeki farklı yörelerde giysi üzerine takılan geleneksel aksesuarlar hakkında yazılı ve görsel doküman toplayarak dosya hazırlar.
Kazanım 2: Geleneksel Türk işleme tekniklerini ve işlemelerin tarihi gelişimini araştırarak dosya hazırlar.
Modül Adı: Geleneksel Türk İşleme Sanatları
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Osmanlı dönemi öncesi Türklerde yapılan işleme teknikleri hakkında yazılı ve görsel doküman toplayarak dosya hazırlar.
• Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminde yapılan işleme teknikleri hakkında yazılı ve görsel doküman toplayarak dosya hazırlar.
Kazanım 3: Anadolu’daki geleneksel Türk el ve süsleme sanatlarını araştırarak dosya hazırlar.
Modül Adı: Geleneksel Türk Süsleme Sanatları
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminde yapılan el sanatları hakkında yazılı ve görsel doküman toplayarak dosya hazırlar.
• Anadolu öncesi, Osmanlı dönemi ve Anadolu’daki çeşitli yörelere ait süsleme sanatları hakkında yazılı ve görsel doküman toplayarak dosya hazırlar.
Kazanım 4: Geleneksel Türk dokuma sanatları ile halı ve kilim dokuma sanatlarını araştırarak dosya hazırlar.
Modül Adı: Geleneksel Türk Dokuma Sanatları
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarihi dokumalar ve dokuma çeşitleri hakkında yazılı ve görsel doküman toplayarak dosya hazırlar.
• Anadolu öncesi, Osmanlı dönemi ve Anadolu’daki çeşitli yörelere ait halı ve kilim dokumacılığı hakkında yazılı ve görsel doküman toplayarak dosya hazırlar.
DAL DERSLERİ
El Sanatları Teknolojisi alanında yer alan dallara ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
23
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
EL DOKUMA DALI DERSLERİ
KİRKİTLİ DOKUMALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokumada kullanılacak araç gereçler ile kirkitli dokuma yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokuma tezgâhlarında kullanılan araçları hazırlama ve tezgâhların bakım onarım işlemlerini yapar.
Modül Adı: Kirkitli Dokuma Tezgâhları
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tezgâhları ve dokuma esnasında kullanılan yardımcı araçları hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mengeneyi ve makara dişlilerini yağlayıp tezgâhların bakım ve onarımını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çözgü hazırlamada kullanılan araç gereçler ile kirkitli dokuma tezgâhlarında çözgü çözer.
Modül Adı: Kirkitli Dokumalarda Çözgü
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çözgü aletlerini, çözgü demirini ve çözgü dolabını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokumalarda kullanılan tezgâhlarda çözgü hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gücü hazırlama, çiti örme ve kenar dokuma işlemlerini yapıp atkı ipi hazırlar.
Modül Adı: Kirkitli Dokumaya Hazırlık
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çerçeveli ve sarmal tezgâhta gücü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çiti ve zincir halka ile çiti örgüsü örüp bez ayağı dokuma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kenar örgüsü yapma ve dokumayı bitirme tekniklerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atkı ipi hazırlama teknikleri ile atkı ipi hazırlar.
24
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokumalarda bakım ve onarım yapar.
Modül Adı: Kirkitli Dokumalarda Bakım Onarım
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokumalara uygun araç gereçle yıkama işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çözgü ipini tezgâha takma ve gücüye bağlama sonrası çözgü boylarını ayarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokumaların onarımında kullanılan malzemeleri hazırlayıp onarım, ekleme ve saçak tamiri yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilikli kilim, renkler arasında çözgü aralıklarının yok edildiği kilim ve çerçeveli kilim dokuma yapar.
Modül Adı: Kilim Dokuma
Modülün Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kilim dokumada kullanılan araç gereçleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilikli kilim, tek kenetleme, çift kenetleme ile atkıları tek çözgü üzerinde döndürüp kilim dokuma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renkler arasında çözgü aralıklarının yok edildiği eğri atkılı kilim dokuma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desen çevresi ile çerçeveli kilim ve sarma çerçeveli kilim dokuma yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cicim dokuma yapar.
Modül Adı: Cicim Dokuma
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliğe göre desen çizip cicim dokuma çeşitlerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cicim dokuma çeşitlerini uygulayama, dokumayı tezgâhtan çıkarma ve saçak bağlama işlemlerini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zili dokuma yapar.
Modül Adı: Zili Dokuma
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zili dokuma motiflerinin yöresel özelliğine göre desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zili dokuma çeşitlerini uygulayama, dokumayı tezgâhtan çıkarma ve saçak bağlama işlemlerini yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sumak dokuma yapar.
Modül Adı: Sumak Dokuma
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sumak dokuma motiflerinin yöresel özelliğine göre desen çizer.
25
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sumak dokuma çeşitlerini uygulayama, dokumayı tezgâhtan çıkarma ve saçak bağlama işlemlerini yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halı dokumaya hazırlık yaparak halı dokur.
Modül Adı: Halı Dokuma
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halıda kullanılan motif özelliklerine göre desen hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halı dokumada kullanılan tezgâhlarda çözgü ve atkı ipi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halı dokuyup dokuma işlemi sonrası saçak bağlayarak halının ince temizliğini yapar.
MOTİF ÇİZİM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motif çizim tekniklerinde kullanılacak araç gereçlerle motif çizimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halı dokumaların kalitesini iplik çeşidine göre hesaplayıp halı dokuma yapar.
Modül Adı: Halıda Kalite Hesaplama
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Halıda kullanılan iplik çeşitlerini ayırt ederek iplik çeşidine göre boyanın etkisini sıralar.
• Halı tipine göre tezgâh seçerek halı kalitesine uygun iplik hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desene göre iplik boyayıp halı dokuma işlemini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motiflerin desen özelliklerini ayırt etme ve desende kompozisyon hazırlama işlemlerini yapar.
Modül Adı: Motif Çizim Temel Teknikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Motiflerin desene dönüşürken geçireceği aşamaları milimetrik kâğıda çizerek renklendirir.
• Kompozisyon ilkelerini kullanıp özgün kompozisyonlar tasarlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halıda kullanılan bitkisel motifleri çizer.
Modül Adı: Bitkisel Motif Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aşırı stilize edilmiş kaynağı belli olmayan ve yarı stilize edilmiş kaynağı belli olan çiçekleri çizerek renklendirir.
• Halıda kullanılan karanfil motifini özelliklerini bozmadan çizerek halı dokumaya uygun renklendirir.
• Halıda kullanılan gül motifini özelliklerini bozmadan çizerek halı dokumaya uygun renklendirir.
26
• Halıda kullanılan yaprak motifini özelliklerini bozmadan çizerek halı dokumaya uygun renklendirir.
• Halıda kullanılan bahar dalı motifini özelliklerini bozmadan çizerek halı dokumaya uygun renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halıda kullanılan hayvansal motifleri çizer.
Modül Adı: Hayvansal Motif Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Halıda kullanılan hayvansal motifleri tasarlayarak kompozisyon hazırlama ve renklendirme işlemlerini yapar.
• Halıda kullanılan stilize kuş, kartal ve Zümrüdüanka kuşu motiflerini çizer.
• Halıda kullanılan stilize ejder motiflerinin tasarımını yaparak çizer.
• Halıda kullanılan stilize koçboynuzu, akrep ve kurt izi motiflerini çizer.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çember ve dairelerle geometrik motifler çizer.
Modül Adı: Geometrik Motif Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Geometrik motiflerin çiziminde kullanılan araç gereçleri hazırlayarak geometrik çizimler yapar.
• Çember ve daireleri bölerek milimetrik kâğıda geometrik motifler ve yıldız motifi çizer.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halıda kullanılan anlam yüklü motifleri çizer.
Modül Adı: Anlam Yüklü Motif Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Halıda kullanılan göz motifini yöresel halıların özelliklerine uygun çizerek renklendirir.
• Halıda kullanılan eli belinde motifini yöresel halıların özelliklerine uygun çizerek renklendirir.
• Halıda kullanılan el motifini yöresel halıların özelliklerine uygun çizerek renklendirir.
• Halıda kullanılan parmak motifini yöresel halıların özelliklerine uygun çizerek renklendirir.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli olayları temsil eden Anadolu motiflerini çizer.
Modül Adı: Karışık Motif Çizimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğum, çoğalma ve yaşamı simgeleyen korunma ile ilgili motifler çizer.
• Canı korumak için kullanılan ölümsüzlük ve ölüm ile ilgili kuş motiflerini çizer.
MEKİKLİ DOKUMALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekikli dokumalarda kullanılacak araç gereçlerle mekikli dokuma yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana örgülerin raporunu ve renk raporlarını hazırlayıp desen oluşturur.
Modül Adı: Mekikli Dokumada Desen
27
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Atkı ve çözgü ipliklerinin özelliklerine göre rapor hazırlayıp dokuma özelliklerine göre desenleri düzenler.
• Atkı ve çözgü raporunda renkleri desene ve renklendirme ilkelerine uygun yerleştirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekikli dokumalarda kullanılacak araç gereçleri hazırlayıp dokuma öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
Modül Adı: Mekikli Dokumaya Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekikli dokumalarda kullanılan dokuma tezgâhlarını ve kullanılan yardımcı araçları hazırlar.
• Renk raporuna uygun çözgü hesabını ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iplikleri çivilere dolandırma ve kesme işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipin türüne göre haşıl çeşidi seçip bobinlerin gramaj ve metre uzunluklarını ayarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokunacak kumaş türüne göre tahar ve armür hazırlayıp tahar planına göre çözgü iplerini geçirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürüne uygun atkı ipi seçip masuraya sarar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bezayağı dokumaya hazırlık ve bezayağı dokuma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bezayağı Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bezayağı dokumanın özelliğine uygun tezgâh seçip çözgü uzunluğunu hesaplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokuma kumaşa uygun renk raporu düzenleyip rapora uygun gücü taharı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak armür planını uygulayıp renk raporuna göre atkı atar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak panama dokumaya hazırlık ve panama dokuma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Panama Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak panama dokumada rapora uygun gücü ve tahar yapıp masura sarar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak panama dokumada atkı raporuna uygun çözgü bırakıp dokuma uçlarını temizler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rips dokumaya hazırlık ve rips dokuma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Rips Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rips dokumada renk raporuna göre gücü ve tahar yapar.
28
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rips dokumada atkı raporuna uygun çözgü bırakıp dokuma uçlarını temizler.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dimi dokumaya hazırlık ve dimi dokuma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Dimi Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dimi dokumada renk raporuna göre tarak taharı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dimi dokumada atkı raporuna uygun çözgü bırakıp dokuma uçlarını temizler.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atlas dokumaya hazırlık ve atlas dokuma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Atlas Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atlas dokumada renk raporuna göre armür planı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atlas dokumada atkı raporuna uygun çözgü bırakıp dokuma uçlarını temizler.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak karışık örgülerde dokumaya hazırlık yapıp karışık örgü ile dokuma yapar.
Modül Adı: Karışık Örgülerle Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak karışık örgülerde renk raporuna uygun gücü taharı yapıp atkı ipi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak karışık örgülerde atkı raporuna uygun çözgü bırakıp dokuma uçlarını temizler.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak peşkir dokumaya hazırlık ve peşkir dokuma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Peşkir Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak peşkir dokumada çözgüleri levende taşıyıp renk raporu uygunluğuna göre gücü ve tahar yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak peşkir dokumada atkı raporuna uygun çözgü bırakıp dokuma uçlarını temizler.
ÇARPANA DOKUMA TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çarpana dokumada kullanılacak araç gereçleri hazırlayıp çarpana dokuma yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çarpana dokumada desen ve kart hazırlar.
29
Modül Adı: Çarpana Dokumada Desen
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çarpana dokuma tekniğine uygun hazırladığı deseni kareli kâğıda aktarıp renklendirir.
• Çarpana dokumada desene uygun kart sayısı belirleyip kartları hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çarpana dokumada ürüne uygun desen kartı hazırlayıp dekoratif ürünler ve giysi aksesuarları yapar.
Modül Adı: Çarpana Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürünün boyutları ve kullanılacağı yere göre çarpana desen kartı hazırlar.
• Atkı ve çözgü iplerini çarpana kartlarına geçirip dokuma yapar.
• Çarpana dokuma ile dekoratif ürünler hazırlar.
• Çarpana dokuma ile giyim aksesuarları hazırlar.
YÖRESEL BEZ DOKUMALAR / YÖRESEL HALI DOKUMALAR / YÖRESEL KİLİM DOKUMALAR DERSLERİ
Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı için bu derslerden biri zümre öğretmenler kurulunca belirlenir.
YÖRESEL BEZ DOKUMALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel bez dokuma ürünleri yapımında kullanılacak araç gereçleri hazırlayıp yöresel bez dokuma ürünleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Manisa bezi dokuma araç ve gereçleri ile Manisa bezi dokur.
Modülün Adı: Manisa Bezi Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çözgüyü ve diğer dokuma araç gereçlerini dokumaya hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Manisa bezi dokuma yüzeyini oluşturup Manisa bezini dokur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Manisa bezinin uçlarını düzenler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çıpıt dokuma araç gereçleri ile çıpıt dokuma yapar.
Modülün Adı: Çıpıt Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çıpıt dokuma tezgâhlarının çalışma sistemlerine uygun çözgü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak başlangıç işlemleri ile ağızlık açmayı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zincir çiti ve bez ayağı dokumanın üzerine çıpıt dokuma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çıpıt dokumanın uçlarını düzenler.
30
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Keşan bezi dokuma araç gereçleri ile Keşan bezi dokur.
Modülün Adı: Keşan Bezi Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Keşan bezi dokumada çözgü iplerini hazırlayıp tahar yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bez ayağı dokumayı ve atkı sarımını yapıp Keşan bezi dokuma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Keşan bezi dokumanın uçlarını düzenler.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kastamonu çarşaf dokuma araç gereçleri ile dokuma işlemini yapar.
Modülün Adı: Kastamonu Çarşaf Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kastamonu çarşaf dokumada çözgü hazırlayıp çiriş ve tahar yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kastamonu çarşaf dokumada yapılacak çalışmaya uygun atkı ipi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kastamonu çarşaf dokumayı ağızlık açmaya hazır hâle getirip ağızlık açma işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kastamonu çarşaf dokumayı tefe vurmaya hazır hâle getirip tefe vurma işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kastamonu çarşaf dokumanın kenar süslemesini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Dastar dokuma araç gereçleri ile dastar dokuma yapar.
Modülün Adı: Dastar Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Dastar dokumada kullanılan araç gereçleri ve iplik örneklerini hazırlayıp tahar yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Dastar dokumada atölye ortamını düzenleyip bezayağı dokumaya başlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipek dokuma araç gereçleri ile ipek dokuma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Dastar dokumanın son işlemlerini yapıp dokumayı tezgâhtan çıkartır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokumuş olduğu ipek kumaşı kaynatıp yumuşatır.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ödemiş ipeği dokuyup kumaş kataloğu hazırlar.
Modülün Adı: Ödemiş İpeği Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ödemiş ipeği dokuma araç gereçleri ile çözgü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ödemiş ipek dokuma yapıp kumaşı boyar.
31
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ham ipek ve ödemiş ipek dokuma örneklerini dosyalayıp katalog oluşturur.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Şile bezi dokuma araç gereçleri ile dokuduğu şile bezini süsler.
Modülün Adı: Şile Bezi Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Şile bezi dokuma araç gereçleri ile çözgü ve atkı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Şile bezi dokumayı yapıp tezgâhtan çıkarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı tekniklerle şile bezi dokumayı süsler.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ayancık keteni dokuma araç gereçleri ile Ayancık keteni dokur.
Modülün Adı: Ayancık Keteni Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ayancık keteni dokumaya uygun araç gereçle atkı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ayancık keteni dokuma yapıp dokumaya desen uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ayancık keteni dokumanın uçlarını düzenler.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ehram dokuma araç gereçleri ile dokuduğu ehramı nakışla süsler.
Modülün Adı: Ehram Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ehram dokumada çözgü hazırlayıp tahar ve armür yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ehram dokumayı yapıp uçlarını düzenler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlediği nakış desenini ehram dokumaya uygulayıp dokumayı farklı ürünlere dönüştürür.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Rize bezi dokuma araç gereçleri ile dokuduğu Rize bezini ajur tekniği ile desenler.
Modülün Adı: Rize Bezi (Feretiko) Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çözgü çözerek Rize bezi dokumaya hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Rize bezi dokumada başlangıç işlemlerini yapıp bezayağı dokumayı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlediği deseni Rize bezi dokumaya uygulayıp dokumayı bitirir.
YÖRESEL HALI DOKUMALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere uygun halı desenleri çizme ve halı dokuma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
32
Önerilen Haftalık Ders Saati:3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yahyalı halısı üretimi öncesi hazırlıkları yapıp halıyı dokur.
Modülün Adı: Yahyalı Halısı Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yahyalı halı dokumada gerekli olan tüm ön hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yahyalı halı desenini yöresel özelliklerine uygun olarak çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yahyalı halısı için uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yahyalı halı dokuma için iplik hazırlayıp halı dokuma işlemini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Bünyan halısı üretimi öncesi hazırlıkları yapıp halıyı dokur.
Modülün Adı: Bünyan Halısı Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Bünyan halı dokumada gerekli olan tüm ön hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Bünyan halı desenini yöresel özelliklerine uygun olarak çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Bünyan halısı için uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Bünyan halı dokuma için iplik hazırlayıp halı dokuma işlemini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Hereke halısı üretimi öncesi hazırlıkları yapıp halıyı dokur.
Modülün Adı: Hereke Halısı Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Hereke halı dokuma için gerekli olan tüm ön hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Hereke halı desenini yöresel özelliklerine uygun olarak çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Hereke halısı için uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Hereke halı dokuma için iplik hazırlayıp halı dokuma işlemini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Gördes halısı üretimi öncesi hazırlıkları yapıp halıyı dokur.
Modülün Adı: Gördes Halısı Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
33
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Gördes halı dokumada gerekli olan tüm ön hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Gördes halı desenini yöresel özelliklerine uygun olarak çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Gördes halısı için uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Gördes halısını dokumak için iplik hazırlayıp halı dokuma işlemini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tülü üretimi öncesi hazırlıkları yapıp halıyı dokur.
Modülün Adı: Tülü Halısı Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tülü halısı dokumaya uygun gerekli olan tüm ön hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tülü halısı desenini yöresel özelliklerine uygun olarak çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tülü halısı için uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tülü halısını dokumak için iplik hazırlayıp halı dokuma işlemini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Milas halısı üretimi öncesi hazırlıkları yapıp halıyı dokur.
Modülün Adı: Milas Halısı Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Milas halı dokumada gerekli olan tüm ön hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Milas halı desenini yöresel özelliklerine uygun olarak çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Milas halısı için uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Milas halısını dokumak için iplik hazırlayıp halı dokuma işlemini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yağcı bedir halısı üretimi öncesi hazırlıkları yapıp halıyı dokur.
Modülün Adı: Yağcı Bedir Halısı Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yağcı Bedir halı dokumada gerekli olan tüm ön hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yağcı Bedir halı desenini yöresel özelliklerine uygun olarak çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yağcı Bedir halısı için uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yağcı Bedir halısını dokumak için iplik hazırlayıp halı dokuma işlemini yapar.
34
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Demirci halısı üretimi öncesi hazırlıkları yapıp halıyı dokur.
Modülün Adı: Demirci Halısı Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Demirci halı dokumada gerekli olan tüm ön hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Demirci halısı desenini yöresel özelliklerine uygun olarak çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Demirci halısı için uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Demirci halısını dokumak için iplik hazırlayıp halı dokuma işlemini yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Lâdik halısı üretimi öncesi hazırlıkları yapıp halıyı dokur.
Modülün Adı: Lâdik Halısı Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Lâdik halı dokumada gerekli olan tüm ön hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Lâdik halı desenini yöresel özelliklerine uygun olarak çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Lâdik halısı için uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Lâdik halıyı dokuma için iplik hazırlayıp halı dokuma işlemini yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Isparta halısı üretimi öncesi hazırlıkları yapıp halıyı dokur.
Modülün Adı: Isparta Halısı Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Isparta halı dokumada gerekli olan tüm ön hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Isparta halı desenini yöresel özelliklerine uygun olarak çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Isparta halı için uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Isparta halı dokuma için iplik hazırlayıp halı dokuma işlemini yapar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Döşemealtı halı üretimi öncesi hazırlıkları yapıp halıyı dokur.
Modülün Adı: Döşemealtı Halısı Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Döşemealtı halı dokumada gerekli olan tüm ön hazırlık işlemlerini yapar.
35
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Döşemealtı halı desenini yöresel özelliklerine uygun olarak çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Döşemealtı halı dokumaya uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Döşemealtı halıyı dokuma için iplik hazırlayıp halı dokuma işlemini yapar.
YÖRESEL KİLİM DOKUMALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere uygun kilim desenleri çizme ve kilim dokuma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Sarız kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokur.
Modülün Adı: Sarız Kilimi Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Sarız kilim dokuma öncesinde iplik boyama ve mordanlama işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere uygun Sarız kilimi deseni hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Sarız kilim dokumaya uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Sarız kilimini yöresel özelliklerine uygun dokuyup saçak bağlama işlemlerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Eşme kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokur.
Modülün Adı: Eşme Kilimi Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Eşme kilim dokuma öncesinde iplik boyama ve mordanlama işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere uygun Eşme kilimi deseni hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Eşme kilim dokumaya uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Eşme kilimi yöresel özelliklerine göre dokuyup saçak bağlama işlemlerini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Bayat kilim üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokur.
Modülün Adı: Bayat Kilimi Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Bayat kilim dokuma öncesinde iplik boyama ve mordanlama işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere uygun Bayat kilimi deseni hazırlar.
36
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Bayat kilim dokumaya uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Bayat kilimini yöresel özelliklerine uygun dokuyup saçak bağlama işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kelkit kiliminin üretimi öncesi hazırlıkları yapıp kilimi dokur.
Modülün Adı: Kelkit Kilimi Dokuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kelkit kilim dokuma öncesinde iplik boyama ve mordanlama işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere uygun olarak Kelkit kilimi deseni hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kelkit kilim dokumaya uygun çözgü boyunu hesaplayıp çözgüyü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kelkit kilimini yöresel özelliklerine göre dokuyup saçak bağlama işlemlerini yapar.
BİLGİSAYARDA HALI DESENİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda halı deseni hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım: 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak grafik çizim programı menülerini ve ikonları kullanıp halı deseni çizer.
Modül Adı: Bilgisayarda Grafik Çizim Programı ile Halı Deseni Çizme
Modülün Önerilen Süresi: 80/52 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayardaki menüler ile halı deseni çizerek renklendirir.
• Belirlenen tekniğe uygun olarak kalem aracı ile tasarlanan desenleri çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak paket programda menüleri ve ikonları kullanıp halı deseni hazırlar.
Modül Adı: Bilgisayarda Paket Program ile Desen Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Paket programda menüleri kullanarak farklı desenlerden yeni tasarımlar yapar.
• Paket programda çeşitli araçları kullanarak desen çizimleri yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda çizim alanlarını ayarlayıp halı deseni çizer.
Modül Adı: Bilgisayarda Halı Deseni Tasarımları
Modülün Önerilen Süresi: 80/44 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda halı deseni çizimi yaparak yöresel özelliklerine göre deseni renklendirir.
• Desen çizim alanında desenleri döndürerek fırça ile boyama yapar.
37
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ)
Bu derste öğrenciye; dekoratif el sanatlarında ve nakışta kullanılan temel kavramları, araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: El sanatları teknolojisi el dokuma, halı desinatörlüğü ve dekoratif el sanatları ile ilgili temel kavramları, ürün yapımında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde El Sanatları Terimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dekoratif el sanatları ve nakış ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• El dokumada kullanılan araç gereçleri yabancı dilde ifade eder.
• Halı desinatörlüğünde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif el sanatlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 2: El sanatları teknolojisi el ve makine nakışları, sanayi nakışları, dekoratif ev tekstili ile ilgili temel kavramları, ürün yapımında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Nakış ve Dekoratif Ev Tekstili Ürünleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ve makine nakışlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Sanayi nakışlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif ev tekstilinde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif ürünleri ve nakış ürünlerini pazarlama ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.
HALI DESİNATÖRLÜĞÜ DALI DERSLERİ
MOTİF ÇİZİM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motif çizim tekniklerinde kullanılacak araç gereçlerle motif çizimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halı dokumaların kalitesini iplik çeşidine göre hesaplayıp halı dokuma yapar.
Modül Adı: Halıda Kalite Hesaplama
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Halıda kullanılan iplik çeşitlerini ayırt ederek iplik çeşidine göre boyanın etkisini sıralar.
• Halı tipine göre tezgâh seçerek halı kalitesine uygun iplik hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desene göre iplik boyayıp halı dokuma işlemini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motiflerin desen özelliklerini ayırt etme ve desende kompozisyon hazırlama işlemlerini yapar.
Modül Adı: Motif Çizim Temel Teknikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
38
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Motiflerin desene dönüşürken geçireceği aşamaları milimetrik kâğıda çizerek renklendirir.
• Kompozisyon ilkelerini kullanıp özgün kompozisyonlar tasarlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halıda kullanılan bitkisel motifleri çizer.
Modül Adı: Bitkisel Motif Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aşırı stilize edilmiş kaynağı belli olmayan ve yarı stilize edilmiş kaynağı belli olan çiçekleri çizerek renklendirir.
• Halıda kullanılan karanfil motifini özelliklerini bozmadan çizerek halı dokumaya uygun renklendirir.
• Halıda kullanılan gül motifini özelliklerini bozmadan çizerek halı dokumaya uygun renklendirir.
• Halıda kullanılan yaprak motifini özelliklerini bozmadan çizerek halı dokumaya uygun renklendirir.
• Halıda kullanılan bahar dalı motifini özelliklerini bozmadan çizerek halı dokumaya uygun renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halıda kullanılan hayvansal motifleri çizer.
Modül Adı: Hayvansal Motif Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Halıda kullanılan hayvansal motifleri tasarlayarak kompozisyon hazırlama ve renklendirme işlemlerini yapar.
• Halıda kullanılan stilize kuş, kartal ve Zümrüdüanka kuşu motiflerini çizer.
• Halıda kullanılan stilize ejder motiflerinin tasarımını yaparak çizer.
• Halıda kullanılan stilize koçboynuzu, akrep ve kurt izi motiflerini çizer.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çember ve dairelerle geometrik motifler çizer.
Modül Adı: Geometrik Motif Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Geometrik motiflerin çiziminde kullanılan araç gereçleri hazırlayarak geometrik çizimler yapar.
• Çember ve daireleri bölerek milimetrik kâğıda geometrik motifler ve yıldız motifi çizer.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halıda kullanılan anlam yüklü motifleri çizer.
Modül Adı: Anlam Yüklü Motif Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Halıda kullanılan göz motifini yöresel halıların özelliklerine uygun çizerek renklendirir.
• Halıda kullanılan eli belinde motifini yöresel halıların özelliklerine uygun çizerek renklendirir.
• Halıda kullanılan el motifini yöresel halıların özelliklerine uygun çizerek renklendirir.
• Halıda kullanılan parmak motifini yöresel halıların özelliklerine uygun çizerek renklendirir.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli olayları temsil eden Anadolu motiflerini çizer.
39
Modül Adı: Karışık Motif Çizimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğum, çoğalma ve yaşamı simgeleyen korunma ile ilgili motifler çizer.
• Canı korumak için kullanılan ölümsüzlük ve ölüm ile ilgili kuş motiflerini çizer.
KİRKİTLİ DOKUMALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokumada kullanılacak araç gereçler ile kirkitli dokuma yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokuma tezgâhlarında kullanılan araçları hazırlama ve tezgâhların bakım onarım işlemlerini yapar.
Modül Adı: Kirkitli Dokuma Tezgâhları
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tezgâhları ve dokuma esnasında kullanılan yardımcı araçları hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mengeneyi ve makara dişlilerini yağlayıp tezgâhların bakım ve onarımını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çözgü hazırlamada kullanılan araç gereçler ile kirkitli dokuma tezgâhlarında çözgü çözer.
Modül Adı: Kirkitli Dokumalarda Çözgü
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çözgü aletlerini, çözgü demirini ve çözgü dolabını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokumalarda kullanılan tezgâhlarda çözgü hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gücü hazırlama, çiti örme ve kenar dokuma işlemlerini yapıp atkı ipi hazırlar.
Modül Adı: Kirkitli Dokumaya Hazırlık
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çerçeveli ve sarmal tezgâhta gücü hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çiti ve zincir halka ile çiti örgüsü örüp bez ayağı dokuma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kenar örgüsü yapma ve dokumayı bitirme tekniklerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atkı ipi hazırlama teknikleri ile atkı ipi hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokumalarda bakım ve onarım yapar.
Modül Adı: Kirkitli Dokumalarda Bakım Onarım
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
40
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokumalara uygun araç gereçle yıkama işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çözgü ipini tezgâha takma ve gücüye bağlama sonrası çözgü boylarını ayarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kirkitli dokumaların onarımında kullanılan malzemeleri hazırlayıp onarım, ekleme ve saçak tamiri yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilikli kilim, renkler arasında çözgü aralıklarının yok edildiği kilim ve çerçeveli kilim dokuma yapar.
Modül Adı: Kilim Dokuma
Modülün Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kilim dokumada kullanılan araç gereçleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilikli kilim, tek kenetleme, çift kenetleme ile atkıları tek çözgü üzerinde döndürüp kilim dokuma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renkler arasında çözgü aralıklarının yok edildiği eğri atkılı kilim dokuma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desen çevresi ile çerçeveli kilim ve sarma çerçeveli kilim dokuma yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cicim dokuma yapar.
Modül Adı: Cicim Dokuma
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliğe göre desen çizip cicim dokuma çeşitlerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cicim dokuma çeşitlerini uygulayama, dokumayı tezgâhtan çıkarma ve saçak bağlama işlemlerini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zili dokuma yapar.
Modül Adı: Zili Dokuma
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zili dokuma motiflerinin yöresel özelliğine göre desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zili dokuma çeşitlerini uygulayama, dokumayı tezgâhtan çıkarma ve saçak bağlama işlemlerini yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sumak dokuma yapar.
Modül Adı: Sumak Dokuma
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sumak dokuma motiflerinin yöresel özelliğine göre desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sumak dokuma çeşitlerini uygulayama, dokumayı tezgâhtan çıkarma ve saçak bağlama işlemlerini yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halı dokumaya hazırlık yaparak halı dokur.
41
Modül Adı: Halı Dokuma
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halıda kullanılan motif özelliklerine göre desen hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halı dokumada kullanılan tezgâhlarda çözgü ve atkı ipi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak halı dokuyup dokuma işlemi sonrası saçak bağlayarak halının ince temizliğini yapar.
HALI DESENLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklerine göre halı deseni çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kula halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Kula Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kula halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Kula halısının renklerine göre Kula motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Uşak halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Uşak Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/7 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uşak halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Uşak halısının renklerine göre Uşak motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yağcı Bedir halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Yağcı Bedir Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/7 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yağcı Bedir halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Yağcı Bedir halısının renklerine göre Yağcı Bedir motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Gördes halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Gördes Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/7 ders saati
42
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gördes halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Gördes halısının renklerine göre Gördes motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Demirci halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Demirci Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/7 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Demirci halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Demirci halısının renklerine göre Demirci motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Simav halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Simav Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Simav halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Simav halısının renklerine göre Simav motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Isparta halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Isparta Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Isparta halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Isparta halısının renklerine göre Isparta motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kayseri halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Kayseri Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/7 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kayseri halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Kayseri halısının renklerine göre Kayseri motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Konya halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Konya Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/7 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konya halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Konya halısının renklerine göre Konya motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
43
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Milas halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Milas Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/7 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Milas halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Milas halısının renklerine göre Milas motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Sivas halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Sivas Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sivas halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Sivas halısının renklerine göre Sivas motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Hereke halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Hereke Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hereke halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Hereke halısının renklerine göre Hereke motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Çanakkale halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Çanakkale Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çanakkale halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Çanakkale halısının renklerine göre Çanakkale motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 14: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Şark halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Şark Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Şark halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Şark halısının renklerine göre Şark motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 15: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Yörük halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Yörük Halısı Desenleri
44
Modülün Önerilen Süresi: 40/7 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yörük halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Yörük halısının renklerine göre Yörük motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 16: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Osmanlı saray halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Osmanlı Saray Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Osmanlı saray halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Osmanlı saray halısının renklerine göre Osmanlı saray motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 17: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Selçuklu halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Selçuklu Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Selçuklu halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Selçuklu halısının renklerine göre Selçuklu motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 18: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Türkmen halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Türkmen Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Türkmen halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Türkmen halısının renklerine göre Türkmen motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 19: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kafkas halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Kafkas Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kafkas halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Kafkas halısının renklerine göre Kafkas motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 20: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Afyon halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Afyon Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/7 ders saati
45
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Afyon halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Afyon halısının renklerine göre Afyon motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 21: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak İran halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: İran Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İran halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• İran halısının renklerine göre İran motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 22: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Çin halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Çin Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çin halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Çin halısının renklerine göre Çin motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
Kazanım 23: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Nepal halısının kalitesini ve kalitesine göre kullanılan renkleri belirleyip motif özelliklerine uygun desen çizer.
Modül Adı: Nepal Halısı Desenleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/7 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Nepal halısının genel özelliklerini dikkate alarak desen çeşitlerini halı kalitesine göre ayırt eder.
• Nepal halısının renklerine göre Nepal motiflerini kullanarak özgün desenler çizer.
TEKSTİL LİFLERİ VE BOYAMA TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekstil lifleri ve boyama teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapar.
Modül Adı: Bitkisel Lifler
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pamuk ve keten liflerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ayırt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel lifleri ayıt edici testleri yapıp sonuç çizelgesini hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvansal liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapar.
Modül Adı: Hayvansal Lifler
46
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvansal liflerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ayırt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvansal lifleri ayıt edici testleri yapıp sonuç çizelgesini hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kimyasal liflerin özelliklerini ayırt edici testleri yapar.
Modül Adı: Kimyasal Lifler
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak suni (rejenere) lifleri tanıma testleri yapıp sonuçları değerlendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sentetik lifleri tanıma testleri yapıp sonuçları değerlendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iplikler için bitkisel boya hazırlayıp ipleri boyar.
Modül Adı: İplik Boyama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipin cinsine göre ağartıcı maddeleri hazırlayıp ipleri çile haline getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boya oranına uygun suyu kaynatma ve süzme işlemlerini yaparak boya hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipin özelliğine göre mordanlama maddesi seçip mordanlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iplere ve yapılacak ürüne uygun boya hazırlayıp ipleri boyar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipek ipliklere mordanlama ve boyama işlemi yapar.
Modül Adı: İpek İplikleri Boyama
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak koza kaynatıp ipek liflerini ağartır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipek ipin özelliğine göre mordan maddesi seçip mordanlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipek iplere ve yapılacak ürüne uygun boya hazırlayıp ipleri boyar.
BİLGİSAYARDA HALI DESENİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda halı deseni hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati:4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak grafik çizim programı menülerini ve ikonları kullanıp halı deseni çizer.
Modül Adı: Bilgisayarda Grafik Çizim Programı ile Halı Deseni Çizme
47
Modülün Önerilen Süresi: 80/52 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayardaki menüler ile halı deseni çizerek renklendirir.
• Belirlenen tekniğe uygun olarak kalem aracı ile tasarlanan desenleri çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak paket programda menüleri ve ikonları kullanıp halı deseni hazırlar.
Modül Adı: Bilgisayarda Paket Program ile Desen Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Paket programda menüleri kullanarak farklı desenlerden yeni tasarımlar yapar.
• Paket programda çeşitli araçları kullanarak desen çizimleri yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda çizim alanlarını ayarlayıp halı deseni çizer.
Modül Adı: Bilgisayarda Halı Deseni Tasarımları
Modülün Önerilen Süresi: 80/44 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda halı deseni çizimi yaparak yöresel özelliklerine göre deseni renklendirir.
• Desen çizim alanında desenleri döndürerek fırça ile boyama yapar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ)
Bu derste öğrenciye; dekoratif el sanatlarında ve nakışta kullanılan temel kavramları, araç, gereç ve makineleri yabancı dilde ifade etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: El sanatları teknolojisi el dokuma, halı desinatörlüğü ve dekoratif el sanatları ile ilgili temel kavramları, ürün yapımında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde El Sanatları Terimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dekoratif el sanatları ve nakış ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• El dokumada kullanılan araç gereçleri yabancı dilde ifade eder.
• Halı desinatörlüğünde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif el sanatlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 2: El sanatları teknolojisi el ve makine nakışları, sanayi nakışları, dekoratif ev tekstili ile ilgili temel kavramları, ürün yapımında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Nakış ve Dekoratif Ev Tekstili Ürünleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ve makine nakışlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Sanayi nakışlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif ev tekstilinde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif ürünleri ve nakış ürünlerini pazarlama ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.
48
DEKORATİF EL SANATLARI DALI DERSLERİ
EV AKSESUARLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş abajur, makrome ürün, davul derisi ürün, canlı çiçek tanzimi, mis sabun ve taş boyama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş abajur modeline uygun kalıp hazırlayıp abajuru dikme ve süsleme işlemlerini yapar.
Modülün Adı: Kumaş Abajur
Modülün Süresi: 80/49 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanım yerine uygun kumaş abajur araç gereçlerini hazırlar.
• Kumaş abajur modeline uygun kalıp hazırlar.
• Kumaş abajuru çıkardığı kalıba uygun diker.
• Kumaş abajuru çeşitli malzemeler kullanıp süsler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makrome ürün tasarımı ve tasarıma uygun makrome ürünü yapar.
Modülün Adı: Makrome Ürün
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Makrome ile yapılabilecek ürünlere uygun ürün tasarımı yapar.
• Çeşitli makrome örme teknikleri ile ürünün süslemesini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarlanan ürün için davul derisini hazırlayıp ürünü hazırlar.
Modülün Adı: Davul Derisi Ürün
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çalışılacak ürüne uygun davul derisini seçerek ıslatır.
• Kullanım yerine göre belirlediği davul derisi ürünün tasarımını yaparak kalıbını hazırlar.
• Davul derisini boyayıp ürünü yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çiçek tanzimi için hazırlanan kaba canlı çiçek tanzimi yapar.
Modülün Adı: Canlı Çiçek Tanzimi
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Canlı çiçek tanzim çeşidine göre kullanacağı kap çeşidini seçerek malzeme hazırlığı yapar.
• Canlı çiçekleri çiçeğin modeline ve kullanacağı kaba uygun tanzim eder.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun yoğrulan mis sabun hamuruna meyve ve çiçek şekilleri verip renklendirir.
Modülün Adı: Mis Sabun
Modülün Süresi: 80/70 ders saati
49
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mis sabun hamuru için gerekli malzemeleri hazırlayıp hamuru uygun kıvamda yoğurur.
• Mis sabundan meyve ve çiçekler yapıp çekirdek ve çöplerini takar.
• Çekirdek ve çöpleri takılan mis sabunların kuruması için ürünlere tel geçirip asar.
• Mis sabun meyve ve çiçekleri çeşitli renklerde gıda boyaları kullanıp aslına uygun boyar.
• Sabundan benmari usulü ile uygun kıvamlı cila hazırlayıp mis sabun ürünleri cilalar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak taşlar üzerine guaş ya da akrilik boyalar ile realist ve stilize desenler hazırlar.
Modülün Adı: Taş Boyama
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Taş boyama için kullanılabilecek taş, boya ve fırça çeşitlerini hazırlar.
• Realist desenleri taş üzerine uygun boya ve fırçalarla boyayıp mat vernik ile cilalar.
• Stilize motifleri taş üzerine uygun boya ve fırçalarla boyayıp mat vernik ile cilalar.
YAPMA BEBEK TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekoratif bebek yapımında kullanılan araç gereçlerle dekoratif bebek yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ölçüsünü hesapladığı tel bebeğin iskeletini ve vücut parçalarını oluşturup modele uygun malzemelerle tel bebeği giydirir.
Modülün Adı: Tel Bebek
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Vücut ölçü ve oranlarına uygun olarak tel bebek ölçüsünü hesaplar.
• Ölçüsüne uygun olarak tel bebeğin iskeletini ve vücut parçalarını hazırlar.
• Uygun giysi modeli ve malzemesini seçerek tel bebeği giydirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun kıvamda seramik hamuru hazırlayıp hamurdan bebek oluşturur.
Modülün Adı: Hamur Bebek
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hamur bebek yapımı için uygun kıvamda seramik hamuru hazırlar.
• Uygun kıvamdaki seramik hamuruyla bebeğin vücut parçalarını ve süslemesini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak seramik hamuru ve birbiriyle orantılı taşlarla taş bebek vücudu oluşturup boya ve vernikle süsleme yapar.
Modülün Adı: Taş Bebek
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bebek başı için seramik hamuru ve modele uygun boyuttaki taşlarla taş bebek taslağı hazırlar.
• Birbirleriyle orantılı ve uyumlu taşlarla taş bebeğin vücut parçalarını hazırlar.
• Modele uygun olarak boya ve vernikle taş bebeğin süslemesini yapar.
50
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vücut ölçü ve oranlarına uygun kitre bebek hazırlığı yapıp kitre bebeğin başını, vücut parçalarını, boyamasını ve saçını oluşturur.
Modülün Adı: Kitre Bebek
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kitre bebeğin iskeletinin ve beden parçalarının çizimini yaparak iskeletini ve bedenini oluşturur.
• Kitre ve pamukla çizim ölçüsüne uygun olarak kitre bebeğin başını ve yüzünü oluşturur.
• Kitre ve pamukla çizim ölçüsüne uygun olarak kitre bebeğin omuz ve göğsünü oluşturur.
• Kitre ve pamukla çizim ölçüsüne uygun olarak kitre bebeğin el, kol ve ayaklarını oluşturur.
• Ten rengine ve bebeğe yapılacak makyaja uygun renk tonlarını ayarlayarak kitre bebeği boyar.
• Uygun saç renginde boyanan tiftiği tarayarak kitre bebeğin saçını hazırlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kitre bebek giysisi kalıbına göre bebek giysisini dikip bebeğe giydirme ve süsleme yapar.
Modülün Adı: Kitre Bebek Giysisi
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yöresel karakterine uygun kitre bebek giysi kalıbını parşömen kâğıdına çıkarır.
• Kitre bebek giysi kalıplarını kumaşa uygulayarak kalıp parçalarını birleştirir.
• Yöreye uygun olarak hazırlanmış kitre bebek giysisini diker.
• Yöreye uygun dikilen giysiyi sırasına göre bebeğe giydirir.
• Yöreye ve modele uygun süsleme malzemeleriyle kitre bebek süslemesi yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dolgu oyuncak bebek kalıbı çıkarıp oyuncak bebeğin dolgusunu ve süslemesini yapar.
Modülün Adı: Kalıpla Dolgu Oyuncak-Bebek
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tekniğe ve modele uygun dolgu oyuncak bebek kalıbını parşömen kâğıdına çıkarır.
• Çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre dolgu malzemeleriyle dolgu oyuncak bebek çalışır.
• Uygun miktarda doldurulan dolgu oyuncak bebeği uygun süslemeyle tamamlar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklerine uygun Soğanlı bebek, Damal bebek giysisi ve Fadime bebek giysisi yapar.
Modülün Adı: Yöresel Bebek Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yöresel Soğanlı bebeğin vücudunu, yüzünü ve kıyafetlerini hazırlar.
• Yöresel Damal bebeğin giysisini diker.
• Plastik bebek üzerine yöresel Fadime bebek giysisi diker.
YAPMA ÇİÇEK TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı malzeme ve materyallerle yapma çiçek yapımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
51
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tutkallı seramik hamurunu yoğurup modele uygun tutkallı hamur çiçek üretimi yapar.
Modülün Adı: Tutkallı Hamur Çiçek
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tutkal hamurunu belirlenen ölçüde malzeme kullanarak kıvamına uygun yoğurur.
• Tutkallı hamuru yapılacak çiçeğin modeline uygun olarak şekillendirir.
• Tutkallı hamur çiçeği gölgelendirmelere dikkat ederek boyar.
• Tutkallı hamur çiçeğe cinsine uygun tohum hazırlar.
• Tutkallı hamur çiçeği modele uygun olarak toplar.
• Tutkallı hamur çiçeği modele uygun tanzim kabı kullanarak tanzim eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deri çiçeğin ön hazırlık işlemlerini yapıp yapım aşamalarına göre deri çiçek üretimi yapar.
Modülün Adı: Deri Çiçek
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deri çiçek modeline göre çiçek kalıbı hazırlar.
• Deri çiçeğin derisini sertleştirip kalıpları deriye uygular.
• Deri çiçeğin cinsine uygun tohum hazırlar.
• Deri çiçeği özelliğine uygun olarak el ve cendere ile ütüler.
• Deri çiçeği modele uygun olarak toplar.
• Deri çiçeği modele uygun tanzim kabı kullanarak tanzim eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metal çiçeğin ön hazırlık işlemlerini yapıp yapım aşamalarına göre metal çiçek üretimi yapar.
Modülün Adı: Metal Çiçek
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metal çiçek modeline uygun kalıp çıkarıp levhaları kalıba uygun keser.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metal çiçeğin cinsine uygun tohum hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metal çiçeği çiçeğin cinsine uygun ütüleyip şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metal çiçeği modele uygun şekilde toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metal çiçeği modele uygun tanzim kabı kullanıp tanzim eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boncuk çiçeğin ön hazırlık işlemlerini ve yapım aşamalarına göre boncuk çiçek üretimini yapar.
Modülün Adı: Boncuk Çiçek
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Boncuk çiçeğin modeline uygun farklı boncuk çeşitlerini hazırlar.
• Boncuk çiçek modelini uygulayarak toplama ve tanzim işlemlerini yapar.
Kazanım 5. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çorap çiçeğin ön hazırlık işlemlerini ve yapım aşamalarına göre çorap çiçek üretimini yapar.
Modülün Adı: Çorap Çiçek
52
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çorap çiçek için doğal ve yapay çiçek modellerini araştırarak gerekli hazırlık işlemlerini yapar.
• Çorap çiçeğin cinsine uygun tohum hazırlayarak toplama ve tanzim işlemlerini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâğıt çiçeğin ön hazırlık işlemlerini ve yapım aşamalarına göre kâğıt çiçek üretimini yapar.
Modülün Adı: Kâğıt Çiçek
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kâğıt çiçek için doğal ve yapay çiçek modellerini araştırarak gerekli hazırlık işlemlerini yapar.
• Kâğıt çiçeğin cinsine uygun tohum hazırlayarak toplama ve tanzim işlemlerini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak davul derisi çiçeğin ön hazırlık işlemlerini ve yapım aşamalarına göre davul derisi çiçek üretimini yapar.
Modülün Adı: Davul Derisi Çiçek
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Davul derisini ıslatıp yapılacak çiçeğin cinsine uygun olarak deriyi keser.
• Davul derisi çiçeği aslına uygun gölgelendirmeler yaparak boyar.
• Davul derisi çiçeğin cinsine uygun tohum hazırlar.
• Davul derisi çiçeğe el ve cendere ütüleri kullanarak şekil verir.
• Davul derisi çiçeği modele uygun olarak toplar.
• Uygun kap seçerek davul derisi çiçekleri tanzim eder.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazır çiçeklerle tasarımlar oluşturur.
Modülün Adı: Hazır Çiçek ve Fantezi Tasarımlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hazır yapay çiçeğe uygun tasarımlar yaparak tasarımlar içinden uygun olanı hazırlar.
• Kullanım amacına uygun malzemeler kullanarak tasarımlar yapar.
• Hazır yapay çiçeğe uygun yardımcı gereçleri hazırlar.
• Hazır yapay çiçeğe uygun çiçek toplama şekillerini seçerek tanzim yapar.
PROTOTİP ÜRÜNLER DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak prototip ürünlerin yapımında kullanılan araç gereçlerle prototip ürünler yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere göre turistik ve hediyelik eşyalar yapar.
Modülün Adı: Turistik ve Hediyelik Eşyalar
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yöreyi tanıtıcı özellikte ergonomik kitap ayracı modelleri tasarlayarak dayanıklı kitap ayracı yapar.
53
• Yöreyi tanıtıcı özellikte magnet modelleri tasarlayarak magnet yapar.
• Yöreyi tanıtıcı özellikte anahtarlık modelleri tasarlayarak anahtarlık yapar.
• Dekoratif özellikler taşıyan modellerde kalıpla pürüzsüz yüzeyli kokulu sabun yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere göre kutlama aksesuarları ve ürünleri yapar.
Modülün Adı: Kutlama Aksesuarları
Modülün Önerilen Süresi: 80/57 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele ve yeniliklere uygun yöresel özellikleri yansıtan nikâh şekerleri yapar.
• Modele uygun malzemelerle özgün kına gecesi aksesuarları yapar.
• Modele uygun malzemelerle özgün bebek kutlama aksesuarları yapar.
• Yapılacak etkinliğe uygun renkli şeker hamurları hazırlayarak şekillendirir.
Kazanım 3. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel özelliklere göre hediyelik eşya ambalajı ve paket süsleri yapar.
Modülün Adı: Hediyelik Eşya Ambalajları
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürün ile uyumlu malzemelerle sağlam kumaş ambalajı yapar.
• Kullanım yerine uygun olarak çeşitli araç gereçlerle kâğıt ve mukavva ambalajlar yapar.
• Kullanım yerine uygun olarak çeşitli araç gereçlerle asetat ambalajlar yapar.
• Kullanım yerine uygun olarak çeşitli araç gereçlerle paket süsleri yapar.
GİYİM AKSESUARLARI / ÖRÜCÜLÜK / DEKORATİF ÜRÜNLERDE BAKIM VE ONARIM / BİTKİSEL ÖRÜCÜLÜK / KEÇECİLİK / GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜ / YÖRESEL TAŞ VE AĞAÇ İŞLEMECİLİĞİ DERSLERİ
Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı için bu derslerden biri zümre öğretmenler kurulunca belirlenir.
GİYİM AKSESUARLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyim aksesuarlarında kullanılan araç gereçlerle giyim aksesuarları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modele uygun şekilde çeşitli araç gereçlerle fantezi yaka çiçeği uygulaması yapar.
Modülün Adı: Fantezi Yaka Çiçeği
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun kalıbı ve kumaşı seçerek uygun kolalama yöntemiyle sertleştirilen kumaşa kalıpları uygular.
• Kesilen çiçek yapraklarını boya malzemeleriyle modele uygun bir teknikle iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boyar.
• Modele uygun olarak tohum malzemelerini telle sararak tohum hazırlar.
• Çiçeğin modeline ve kullanım amacına göre cendere ve top ütüleriyle çiçeğin taç, çanak ve yeşil yapraklarını İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ütüler.
• Dallama ve toplama malzemeleriyle çiçekleri uygun buketleme şekliyle toplar.
54
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modele uygun şekilde çeşitli araç gereçlerle şapka uygulaması yapar.
Modülün Adı: Şapka Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun tekniği seçerek örgü malzemelerini, kumaşı ve kalıbı hazırlar.
• Modelle uygun seçtiği teknikle kumaş ya da örgü şapka yapar.
• Modele uygun seçilen teknik ve süsleme malzemeleriyle şapka süslemesi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modele uygun şekilde çeşitli araç gereçlerle çanta uygulaması yapar.
Modülün Adı: Çanta Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun çanta malzemesini ve çantaya uygun kumaşı seçer.
• Çanta modeli tasarlayarak modele uygun malzemelerle kalıp çıkarır.
• Seçilen tekniğe uygun çeşitli malzemelerle çanta yapar.
• Seçilen tekniğe uygun olarak çeşitli malzemelerle çanta süslemesi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modele uygun şekilde çeşitli araç gereçlerle kemer uygulaması yapar.
Modülün Adı: Kemer Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kösele ve kumaş kemere göre model tasarımı yaparak kalıp hazırlar.
• Örgü, kumaş ve kösele kemerden birini seçerek uygun malzemelerle kemer yapar.
• Modele uygun kemer tokası seçerek tokayı doğru biçimde sabitler.
• Örgü, kumaş ve kösele kemerden birini seçerek uygun malzemelerle kemer süslemesi yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modele uygun şekilde çeşitli araç gereçlerle takı çalışmaları yapar.
Modülün Adı: Takı Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele uygun seçilen malzemelerle takı tasarımı yaparak kalıp hazırlar.
• Tasarımı yapılan takı çeşidine (örgü, makrome, kösele, kumaş vb.) göre seçilen malzemelerle takı ve süslemesini yapar.
ÖRÜCÜLÜK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şiş örücülüğünde kullanılan araç gereçlerle el örgüsü yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şiş örücülüğünde temel teknikleri uygular.
Modülün Adı: Şiş Örücülüğü Temel Teknikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
55
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uygun malzemeyle ipin kalınlığına ve yapacağı parçanın büyüklüğüne göre şişe ilmek atma tekniklerini uygulayarak şiş örücülüğüne hazırlık yapar.
• Yüz, ters, dönük ilmekli jarse örgüyü ve örgüde kaçan ilmeği çekme yöntemlerini yapar.
• Haraşo, lastik ve Selanik (temel örgüden türeyen örgüler) örgüleri yapar.
• Örgüde işe başlama yöntemlerini kullanarak örnek parça üzerinde ütüleme, yıkama, kurutma ve saklama işlemlerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şiş örücülüğünde tekniğine uygun şekillendirme yapar.
Modülün Adı: Şiş Örücülüğünde Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çeşitli yöntemlerle kalıbı çıkartılan ürüne göre iplik seçimi ve beden ölçüsüne göre ilmek hesabı yapar.
• Yapacağı ürüne ve kullandığı düğmeye göre ilik aralığını hesaplayarak çeşitli yöntemlerle ilik açar.
• Şiş örücülüğünde çeşitli kenar tekniklerini kullanarak şiş örgüde kenar görünümlerini örer.
• Şiş örücülüğünde bordür çeşitlerini örgüde uygular.
• Şiş örücülüğünde farklı köşe tekniklerini ürüne uygular.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şiş örücülüğünde ajur tekniğini kullanıp model üretir.
Modülün Adı: Şiş Örücülüğünde Ajurlu Modeller
Modülün Önerilen Süresi: 40/6 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Şiş örücülüğünde çeşitli arttırma ve eksiltme teknikleriyle basit ajurlu modeller yapar.
• Şiş örücülüğünde farklı ajur tekniklerini bir araya getirerek karmaşık ajurlu modeller yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şiş örücülüğünde çeşitli teknikleri uygulayıp ürün oluşturur.
Modülün Adı: Şiş Örücülüğünde Ürün Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Şiş örgü ürün tasarımı yaparak tasarladığı ürünün kalıbını ve malzemesini hazırlar.
• Şiş örücülüğünde tasarladığı ürüne yuvarlak ve kare kol oyuntusu tekniklerini kullanarak kol oyuntusu yapar.
• Şiş örücülüğünde tasarladığı ürüne kol kesim tekniklerini kullanıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kol kesimi yapar.
• Şiş örücülüğünde tasarladığı ürüne cep uygulama tekniklerini kullanarak cep yapar.
• Şiş örücülüğünde tasarladığı ürüne yaka uygulama tekniklerini kullanarak yaka yapar.
• Şiş örücülüğünde çeşitli ürünler tasarlayarak örme işlemini yapar.
• Şiş örücülüğünde tasarladığı ürünlere uygun süsleme yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şiş örücülüğünde şifre danteli yapar.
Modülün Adı: Şifre Danteli Örme
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Şifre danteli ürünü tasarlayarak malzeme hazırlığı yapar.
56
• Şifre dantelinde düz örgüyü beş şişe aktararak deseni örer.
• Şifre danteline desene uygun kenar oyası yaparak süsleme ve kolalama yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tığ örücülüğünde temel teknikleri uygular.
Modülün Adı: Tığ Örücülüğünde Temel Teknikler
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tığ örücülüğüne uygun araç ve gereçleri hazırlayarak tığ tutuş şekillerini uygular.
• Tığ örücülüğünde tığ batış şekillerini uygulayarak temel motifleri yapar.
• Tığ örücülüğünde batış şekillerini uygulayarak desen oluşturur.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tığ örücülüğünde temel teknikleri uygulayıp ürün oluşturur.
Modülün Adı: Tığ Örücülüğünde Ürün Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tığ örgü ürün tasarımı yaparak tasarladığı ürünün kalıbını ve malzemesini hazırlar.
• Tığ örücülüğünde tasarladığı ürünün parçalarını oluşturarak birleştirir.
• Tığ örgü ürününe uygun süsleme tekniğini uygular.
DEKORATİF ÜRÜNLERDE BAKIM VE ONARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekoratif ürünlere bakım, onarım ve koruma yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli el sanatları ürünlerinin bakım, onarım ve koruma işlemlerini yapar.
Modülün Adı: El Sanatları Ürünlerinin Bakımı ve Korunması
Modülün Önerilen Süresi: 120/84 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak taş ve cam ürünlere bakım ve koruma işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağaç ürünlere bakım ve koruma işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gümüş ürünlere bakım ve koruma işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli örgü ürünlere bakım ve koruma işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deri ve davul derisi ürünlere bakım ve koruma işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli dekoratif yapma çiçek ürünlere bakım ve koruma işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yapma bebek ürünlere bakım ve koruma işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli işleme ürünlere bakım ve koruma işlemi yapar.
Kazanım 2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yıpranan ve yırtılan triko ve dokuma örgü ürünlerin onarımını yapar.
Modülün Adı: Kumaş Onarım Teknikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
57
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak örme (Triko) kumaş ürünlerin hata tespitini yapıp uygun yöntemle onarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokuma kumaş ürünlerin hata tespitini yapıp uygun yöntemle onarır.
BİTKİSEL ÖRÜCÜLÜK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bitkisel örgü ürünleri yapımında kullanılan araç gereçlerle bitkisel örgü ürünleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürüne uygun bitkiyi tespit edip örgüye hazırlar.
Modülün Adı: Bitkisel Örücülüğe Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/6 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bitkisel örücülükte kullanılan makinelerin çalışma şeklini ve gereçlerin kullanım özelliklerini açıklar.
• Tahıl saplarını ve ağaç dallarını örgüye hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak taban, gövde, ağız ve kulp örerek sepet yapar.
Modülün Adı: Sepet Örme
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Farklı örme teknikleri kullanarak sepet tabanı örer.
• Farklı örme teknikleri kullanarak sepet gövdesi örer.
• Farklı örme teknikleri kullanarak sepet ağzını kapatır.
• Kulp çubuklarını gövdeye yerleştirerek kulp çalışma tekniklerini uygular.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yassı şerit, yuvarlak şerit ve sarma örgü tekniklerini kullanıp çeşitli ürünler yapar.
Modülün Adı: Şerit Örme
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Farklı örme teknikleri kullanarak yassı şerit örgü uygulamaları yapar.
• Farklı örme teknikleri kullanarak yuvarlak şerit örgü uygulamaları yapar.
• Farklı örme teknikleri kullanarak sarma örgü uygulamaları yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırlanan malzemelerle kalıp çıkarıp güneş danteli örer.
Modülün Adı: Güneş Danteli
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Güneş danteli için gerekli araç gereci hazırlayarak kalıp çıkartır.
• Güneş danteli ürünü tasarlayarak ürüne uygun kalıp hazırlar.
• Çeşitli yöntemlerle iplik germeyi yapar.
• Güneş danteli örme tekniklerini uygular.
• Güneş danteli bağlama çeşitlerini ürüne uygular.
• Güneş dantelinde ajur çeşitlerini yapar.
58
• Tasarladığı motiflerden oluşturduğu deseni güneş dantelinde uygular.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bezayağı tekniği ile hasır örer.
Modülün Adı: Hasır Örme
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Araç ve gereçleri hazırlayarak bezayağı hasır örer.
• Bezayağı hasırı bitirme işlemlerini uygular.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak balıksırtı hasır örüp kenar örgüsü yapar.
Modülün Adı: Arap Hasırı (Balıksırtı) Örme
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kova bitkisini örülmeye hazır hâle getirerek balıksırtı hasır için hazırlık yapar.
• Balıksırtı hasır örme tekniklerini kullanarak hasır örer.
KEÇECİLİK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keçe ve keçe ürünleri yapımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yün boyama araç gereçleri ile mordanlama yapıp yünleri boyar.
Modülün Adı: Keçe – Yünleri Boyama
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boya malzemeleri ile boyayı hazırlayıp yünleri boyamaya hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanacağı yüne uygun mordanlama malzemelerini seçip mordanlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boyanın çeşidine göre boya ve su oranını ayarlayıp boyamayı yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keçe yünlerini atma ve serpmeye (kabartmaya) hazırlayıp keçe yünlerini kabartır.
Modülün Adı: Keçe – Yün Atma ve Serpme
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yünleri ayırıp tartarak tasarladığı ürün için kullanacağı keçenin boyutlarına göre yün miktarını tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntemlerle elyafı kabartır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keçeleştirme işlem basamaklarına göre keçeyi oluşturur.
Modülün Adı: Keçeleştirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
59
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keçeleşme için yünleri saçma ve sarma işlemine tabi tutar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keçeleştirmenin oluşabilmesi için tepme ve pişirme işlemlerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keçeye yıkama ve kurutma işlemlerini uygular.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keçe desenleme işlem basamaklarına göre keçede desen oluşturur.
Modülün Adı: Keçe – Desenleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keçe için desen oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapılan keçe desenlemede tepme ve pişirme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keçe desenlemede yıkama ve kurutma yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve tekniklerle keçe giyim aksesuarları yapar.
Modülün Adı: Keçe Giyim Aksesuarları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarladığı ürünün parçalarını birleştirip keçe çanta ve kılıf oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarladığı ürünün parçalarını kesip dikerek çeşitli keçe aksesuarlar oluşturur.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve tekniklerle keçeden dekoratif örtüler ve süslemeler yapar.
Modülün Adı: Keçe Ev Aksesuarları
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarlayıp desenini hazırladığı örtüye keçe nakışı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarladığı süslemeye keçe nakışı yapıp parçaları birleştirir.
GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gümüş kazaz örücülüğü yapımında kullanılan araç gereçlerle gümüş kazaz örücülüğü yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kazaz teli hazırlama, çiriş ve patiskayla top hazırlama işlemlerini yapar.
Modülün Adı: Gümüş Kazaz Örücülüğüne Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
60
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gümüş kazaz örücülüğünde kullanılan araç gereçlerle overlok ipliği çıkrığa gerer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kazaz teli sarmada kullanılan araç gereçlerle çıkrıkta tel sarar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak patiska kumaş üzerine çizim araç gereçleri ile çizim yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çiriş araç gereçlerini hazırlayıp zamk kıvamında çiriş hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak patiska topa çiriş uygulamasını ve çeşitli boncukların tutkallamasını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak top örgüsü tekniği ile tığ üzerine kazaz örümü, ekleme, dövme ve parlatma işlemlerini yapar.
Modülün Adı: Gümüş Kazaz Örücülüğünde Top Örgüsü Tekniği
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak top örgüsü araç gereçleri ile tığ üzerine top örgüsü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak top örgüsüne ekleme, dövme ve parlatma işlemlerini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kısa ve uzun sürgü teknikleri ile kazaz sürgü örümü, dövme ve parlatma işlemlerini yapar.
Modülün Adı: Gümüş Kazaz Örücülüğünde Sürgü Tekniği
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kısa sürgü teknikleri ile kazaz sürgü örümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uzun sürgü teknikleri ile kazaz sürgü örümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sürgü örgüsüne dövme ve parlatma işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak balıksırtı tekniği ile madeni tel üzerine kazaz örümü, ekleme ve parlatma işlemlerini yapar.
Modülün Adı: Gümüş Kazaz Örücülüğünde Balıksırtı Tekniği
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak balıksırtı örgü tekniği ile madeni tel üzerinde kazaz örümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak balıksırtı tekniğinde ekleme ve parlatma işlemlerini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ajur tekniği ile birleştirme ve şemse düğümü yapar.
Modülün Adı: Gümüş Kazaz Örücülüğünde Ajur Tekniği
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ajur teknikleri ile ajur telin sarma işlemini yapar.
61
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sarmaşkı aleti ve çıkrık ile çeşitli ajur birleştirme işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ajur tekniği ile şemse düğümleri yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gümüş kazaz örgü tekniklerini bir arada kullanıp ürün tasarımı yapar.
Modülün Adı: Gümüş Kazaz Örücülüğünde Ürün Oluşturma
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gümüş kazaz örgü teknikleri ile ürün yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gümüş kazaz örgü teknikleri ile yeni ürün tasarımları yapar.
YÖRESEL TAŞ VE AĞAÇ İŞLEMECİLİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlemecilikte kullanılan araç gereçlerle yöresel ağaç ve taş işlemeciliği yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun kıvamda hazırlanan cam sıvısıyla ve diğer araç gereçler ile geleneksel nazar boncuğu yapar.
Modülün Adı: Nazar Boncuğu Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uygun araç gereçler ile geleneksel nazar boncuğu yapımına hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam sıvıyı kıvamında şekillendirip geleneksel nazar boncuğu yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun tasarım ve renkler ile özgün cam boncuk ve cam figürler yapar.
Modülün Adı: Özgün Cam Şekilleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Camın erime ve şekillendirme kıvamına göre uygun kalıplarla iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özgün cam boncuk yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarıma uygun cam ve renkte orantılı cam figürler çalışır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun araç gereçler ile lüle taşını işleyip lüle taşına kurutma ve zımparalama işlemlerini yapar.
Modülün Adı: Lüle Taşı Çalışmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürüne ve konuya uygun desen seçerek lüle taşı deseni çizer.
• Boyutlarına göre ayırdığı ve temizlediği lüle taşlarını işlemeye hazırlar.
• Lüle taşı desen çizim tekniklerine uygun olarak lüle taşına tasarımı aktarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun araç gereçler ile taşa zarar vermeden lüle taşını işler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işe uygun kurutma yöntemiyle lüle taşını kurutur.
62
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünün estetiğini bozmadan lüle taşını zımparalar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun araç gereçler ile kehribar taşını işleyip süsler.
Modülün Adı: Kehribar Taşı Çalışmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kehribar taşına zarar vermeden ve taşın kalitesini düşürmeden iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kehribar taşını işler.
• Kehribar taşı ürününü uygun teknikle ve taşa zarar vermeden iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak süsler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun araç gereçler ile Oltu taşını işleyip süsler.
Modülün Adı: Oltu Taşı Çalışmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oltu taşını aşama aşama işleyip tespih hâline getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak taşa zarar vermeden Oltu taşının süslemesini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun araç gereçler ile ağaç baston gövdesi hazırlayarak süsler.
Modülün Adı: Ağaç Baston Çalışmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modeline ve boyutlarına uygun ağaç baston gövdesi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak estetik desenlerle ve uygun teknikle ağaç bastonu süsler.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tahta baskı boyası ve kalıbı hazırlayıp baskıya uygun bir kumaşa tahta baskı yapar.
Modülün Adı: Tokat Tahta Baskı Çalışmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun kıvamda ve pütürsüz tahta baskı boyası hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun araç gereçler ile deseni ıhlamur ağacına oyup tahta baskı kalıbını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modele uygun kumaşı seçip tahta baskıya hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun teknikle temiz ve düzenli tahta baskı çalışması yapar.
63
YÖRESEL EL SANATLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel el sanatları ürünleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ebru boyama araç gereçleri ile çeşitli ebru boyama uygulamaları yapar.
Modülün Adı: Ebru Boyama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ebru araç gereçleri ile ebru boyama işlemine hazırlık yapar.
• Çeşitli ebru yapım teknikleri ile ilgili örnek uygulamalar yaparak ürün oluşturur.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üzerlik örme araç gereçleri ile üzerlik örer.
Modülün Adı: Üzerlik Örme
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üzerlik örme araç gereçleri ile üzerlik örme işlemine hazırlık yapar.
• Üzerlik örme tekniklerini uygulayarak üzerlik örme işlemini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kastamonu fanila örme makine, araç gereçleri ile fanila örer.
Modülün Adı: Kastamonu Fanila Örme
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kastamonu fanila örme makine, araç gereçleri ile fanila örmeye hazırlık yapar.
• Örgü makinesinde Kastamonu fanila örerek örülen parçalardan ürün oluşturur.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Kastamonu düğümü tekniği ile ürünü hazırlar.
Modülün Adı: Kastamonu Çarşaf Bağı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kastamonu düğümünde kullanılan araç gereçleri hazırlayarak ürün tasarımı yapar.
• Kastamonu düğümü tekniği ile ürün oluşturarak ürünü süsler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boncuk işleme teknikleri ile boncuk aksesuar yapar.
Modülün Adı: Boncuk Aksesuarlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarladığı ürüne uygun desen tespit ederek boncuk dokuma yapar.
• Tasarladığı ürüne uygun desen tespit ederek iğne ile boncuk örme yapar.
• Tasarladığı ürüne uygun hapishane işi yapar.
64
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ)
Bu derste öğrenciye; dekoratif el sanatlarında ve nakışta kullanılan temel kavramları, araç, gereç ve makineleri yabancı dilde ifade etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: El sanatları teknolojisi el dokuma, halı desinatörlüğü ve dekoratif el sanatları ile ilgili temel kavramları, ürün yapımında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde El Sanatları Terimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dekoratif el sanatları ve nakış ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• El dokumada kullanılan araç gereçleri yabancı dilde ifade eder.
• Halı desinatörlüğünde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif el sanatlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 2: El sanatları teknolojisi el ve makine nakışları, sanayi nakışları, dekoratif ev tekstili ile ilgili temel kavramları, ürün yapımında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Nakış ve Dekoratif Ev Tekstili Ürünleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ve makine nakışlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Sanayi nakışlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif ev tekstilinde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif ürünleri ve nakış ürünlerini pazarlama ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.
EL VE MAKİNE NAKIŞI DALI DERSLERİ
EL NAKIŞLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el nakışları ürünü oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre basit nakış iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Basit Nakış İğneleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Basit nakış iğne tekniklerini kullanarak desen çizer.
• Basit nakış iğne tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygulayarak ürün oluşturur.
• Basit nakış iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre elde suzeni işi iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Elde Suzeni
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
65
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde suzeni işi iğne tekniklerini kullanarak desen çizer.
• Elde suzeni işi iğne tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• Elde suzeni işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Elde suzeni işi iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre elde Çin iğnesi teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Elde Çin İğnesi
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde Çin iğnesi tekniklerini kullanarak desen çizer.
• Elde Çin iğnesi tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• Elde Çin iğnesinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Elde Çin iğnesi teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre elde aplike iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Elde Aplike
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde aplike iğne tekniklerini kullanarak desen çizer.
• Elde aplike iğne tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• Elde aplike işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Elde aplike teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre elde beyaz iş iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Elde Beyaz İş
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde beyaz iş iğne tekniklerini kullanarak desen çizer.
• Elde beyaz iş iğne tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• Elde beyaz iş tekniğinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Elde beyaz iş iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre tel kırma iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Tel Kırma
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tel kırma iğne tekniklerini kullanarak desen çizer.
• Tel kırma iğne tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygulayarak ürün oluşturur.
• Tel kırma iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre hesap işi iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Hesap İşi
66
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hesap işi iğne tekniklerini kullanarak desen çizer.
• Hesap işi iğne tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• Hesap işi tekniğinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Hesap işi iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre elde Türk işi iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Elde Türk İşi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde Türk işi iğne tekniklerini kullanarak desen çizer.
• Elde Türk işi iğne tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• Elde yapılan ajur tekniklerini desen üzerinde uygular.
• Elde Türk işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Elde Türk işi iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre kurdele işi iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Kurdele İşi
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurdele işi iğne tekniklerini kullanarak desen çizer.
• Kurdele işi iğne tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• Kurdele işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Kurdele işi iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre file işi iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: File İşi
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• File işi iğne tekniklerini kullanarak desen çizer.
• File işi iğne tekniklerini uygulayarak fileyi gergef ile gerer.
• File işi iğne tekniklerine uygun yardımcı iğne tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• File işi iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre dantel anglez iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: İngiliz Danteli
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dantel anglez tekniklerini kullanarak desen çizer.
• Dantel anglez tekniklerini kullanarak ince ve yassı dantel anglez şeridi örer.
• Dantel anglez şeridini desen kâğıdı üzerine dikip birit ve ajur yaparak ürün oluşturur.
• Dantel anglez iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
67
MAKİNE NAKIŞLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine nakışları ürünü oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre kum iğnesi teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Kum İşi
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kum iğnesi teknikleri ile desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede kum iğnesi tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• Kum işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Kum iğnesi teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre elde astragan işi ve blonya iğnesi teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Astragan İşi ve Blonya İğnesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak astragan ve blonya iğnesi tekniği ile desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede blonya iğnesi tekniğini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makineyi astragan iğnesi tekniğine hazırlayıp astragan iğnesi tekniğini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• Astragan ve blonya iğnesi teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre makinede Çin iğnesi teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Makinede Çin İğnesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Çin iğnesi teknikleri ile desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Çin iğnesi tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Çin iğnesinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayıp ürün oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Çin iğnesi teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yapıp kullanıma hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre makinede aplike iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Makinede Aplike
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede aplike tutturma teknikleri ile desen çizer.
68
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede aplike tutturma tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede aplike tutturma tekniklerinde kullanılan yardımcı iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede aplike teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yapıp kullanıma hazırlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre makinede beyaz iş iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Makinede Beyaz İş
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede beyaz iş teknikleri ile desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede beyaz iş iğne tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede beyaz iş iğne tekniklerinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayıp ürün oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede beyaz iş iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yapıp kullanıma hazırlar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre makinede Türk işi iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Makinede Türk İşi
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Türk işi teknikleri ile desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Türk işi tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desen üzerinde ajurların uygulanacağı yerleri seçip makinede ajur yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Türk işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayıp ürün oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Türk işi teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yapıp kullanıma hazırlar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre makinede suzeni işi iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Makinede Suzeni
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede suzeni teknikleri ile desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede suzeni işi tekniğini çeşitli kumaşlar üzerine uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede suzeni işi iğne tekniğinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede suzeni işi iğne tekniği ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yapıp kullanıma hazırlar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre mimoza işi iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Mimoza İşi
69
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede mimoza işi teknikleri ile desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mimoza işinde ipliği tutturma tekniklerini çeşitli kumaşlar üzerine uygulayıp ürün oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede mimoza işi iğne tekniği ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yapıp kullanıma hazırlar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre kadife işi iğne teknikleri ile ürün oluşturur.
Modül Adı: Kadife İşi
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadife işi teknikleri ile desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede kadife işi iğne tekniğini çeşitli kumaşlar üzerine uygulayıp ürün oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede kadife işi iğne tekniği ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yapıp kullanıma hazırlar.
MARAŞ İŞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elde ve makinede Maraş işi ürünü oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elde Maraş işi iğne tekniklerine uygun şekilde deseni ve kumaşı işlemeye hazırlar.
Modül Adı: Elde Maraş İşine Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde Maraş işi iğne tekniklerine uygun desen hazırlar.
• Elde Maraş işi iğne tekniklerine uygun kumaşı işlemeye hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elde Maraş işi iğne ve yardımcı iğne teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Elde Maraş İşi
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde Maraş işi iğne tekniklerini uygular.
• Elde Maraş işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Elde Maraş işi iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Maraş işi iğne tekniklerine uygun şekilde deseni ve kumaşı işlemeye hazırlar.
Modül Adı: Makinede Maraş İşine Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Maraş işi iğne tekniklerine uygun desen hazırlar.
70
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Maraş işi iğne tekniklerine uygun kumaşı işlemeye hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Maraş işi iğne ve yardımcı iğne teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Makinede Maraş İşi
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Maraş işi iğne tekniklerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Maraş işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayıp ürün oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Maraş işi iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yapıp kullanıma hazırlar.
NAKIŞ TASARIMLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nakışlı ürün tasarımları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde standart resim kâğıtları üzerinde yazı ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapar.
Modül Adı: Geometrik Çizim
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına ve TS EN ISO standartlarına uygun olarak çizim takımlarıyla eğik ve dik standart yazı yazar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak teknik resim çizim takımlarıyla geometrik şekiller çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak eski işlemelerden çizdiği orijinal desenleri modernize edip ürüne uygun hazırladığı kalıpta çizimini ve renklendirmesini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cansız modellerden kompozisyon oluşturup objenin eskiz çizimini ve gölgelendirmesini yapar.
Modül Adı: Desen Panosu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Objenin eskiz çizimini ve gölgelendirmesini yapar.
• Eski işlemelerden çizdiği desenin orijinalini modernize ederek renklendirir.
• Seçtiği işleme tekniğine uygun olarak hazırladığı deseni renklendirir.
• Ürüne kalıp hazırlayarak oluşturduğu kompozisyonun kalıba çizimini ve renklendirmesini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarladığı ürüne uygun hazırladığı kalıba desen çizip zemin üzerine deseni geçirme, germe ve işleme işlerini yapar.
Modül Adı: Desen Tasarımları
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürüne uygun tasarım yaparak kalıp hazırlar.
71
• Tasarlanan ürüne uygun tekniği ve tekniğe uygun malzemeleri seçerek deseni kalıba çizer.
• Zemin üzerine uygun desen geçirme, germe ve işleme tekniğini uygulayarak ürünü kullanıma hazırlar.
OYALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iğne, mekik ve firkete oyası yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iğne oyası teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: İğne Oyası
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İğne oyası yapılacak ürünü ve modeli seçerek araç ve malzeme hazırlığı yapar.
• İğne oyası tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• İğne oyası ürününü ütüleyerek kalite kontrolünü yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekik oyası teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Mekik Oyası
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mekik oyası yapılacak ürünü ve modeli seçerek araç ve malzeme hazırlığı yapar.
• Mekik oyası tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Mekik oyası ürününü ütüleyerek kalite kontrolünü yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak firkete oyası teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Firkete Oyası
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Firkete oyası yapılacak ürünü ve modeli seçerek araç ve malzeme hazırlığı yapar.
• Firkete oyası tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Firkete oyası ürününü ütüleyerek kalite kontrolünü yapar.
ANTEP İŞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elde ve makinede Antep işi ürünü oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre elde Antep işi tekniğine uygun desen ve motif fonu hazırlar.
Modül Adı: Elde Antep İşine Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde Antep işi iğne tekniklerine uygun desen hazırlar.
72
• Elde Antep işi için motif fonu hazırlayarak antika yapılan kumaş ipliklerini desene göre keserek çeker.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre elde Antep işi tekniklerini kullanarak ürün oluşturur.
Modül Adı: Elde Antep İşi
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde Antep işi iğne tekniklerini uygular.
• Elde Antep işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Elde Antep işi iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yaparak kullanıma hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre makinede Antep işi tekniğine uygun desen ve motif fonu hazırlar.
Modül Adı: Makinede Antep İşine Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Antep işi iğne tekniklerine uygun desen hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Antep işi için motif fonu hazırlayıp antika yapılan kumaş ipliklerini desene göre kesme ve çekme işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilen desen özelliğine göre makinede Antep işi tekniklerini kullanıp ürün oluşturur.
Modül Adı: Makinede Antep İşi
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Antep işi iğne tekniklerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Antep işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayıp ürün oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede Antep işi iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yapıp kullanıma hazırlar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ)
Bu derste öğrenciye; dekoratif el sanatlarında ve nakışta kullanılan temel kavramları, araç, gereç ve makineleri yabancı dilde ifade etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: El sanatları teknolojisi el dokuma, halı desinatörlüğü ve dekoratif el sanatları ile ilgili temel kavramları, ürün yapımında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde El Sanatları Terimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dekoratif el sanatları ve nakış ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• El dokumada kullanılan araç gereçleri yabancı dilde ifade eder.
• Halı desinatörlüğünde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
73
• Dekoratif el sanatlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 2: El sanatları teknolojisi el ve makine nakışları, sanayi nakışları, dekoratif ev tekstili ile ilgili temel kavramları, ürün yapımında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Nakış ve Dekoratif Ev Tekstili Ürünleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ve makine nakışlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Sanayi nakışlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif ev tekstilinde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif ürünleri ve nakış ürünlerini pazarlama ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.
SANAYİ NAKIŞI DALI DERSLERİ
SANAYİ NAKIŞLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi nakışı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elle çizdiği deseni sanayi nakışı paket programının menüleri yardımıyla bilgisayarda çizer.
Modül Adı: Bilgisayarda Desen Hazırlama
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elle çizilen deseni tarayıcıdan geçirerek bilgisayara kaydeder.
• Dikiş parametre menüsünün ayarlarını yaparak desene uygular.
• Sargı parametre menüsünün ayarlarını yaparak desene uygular.
• Çin iğnesi menüsünün parametre ayarlarını yaparak desene uygular.
• Dekoratif dikiş menüsünün parametre ayarlarını yaparak desene uygular.
• Otomatik yazı yazma menüsünün parametre ayarlarını yaparak desene uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi nakışı paket programında deseni düzeltip kaydeder.
Modül Adı: Desen Düzeltme
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sanayi nakışı paket programında düzenleme yapılacak alanı seçerek deseni düzeltir.
• Sanayi nakışı paket programında düzeltilen deseni kütüphaneye veya depolama cihazına kaydeder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesini işlemeye hazırlayıp yüklediği deseni makinede işler.
Modül Adı: Sanayi Makinesinde İşleme
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinin özelliklerine uygun şekilde makinenin üst ve alt bölümünü işlemeye hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işleyeceği ürüne uygun iplik çeşitlerini seçip iplikleri makineye takar.
74
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürüne ve işleme tekniğine uygun şekilde telayı makineye gerer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürüne ve işleme tekniğine uygun şekilde kumaşı makineye gerer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinin özelliklerine uygun şekilde deseni makineye yükler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desenin başlama noktasını tespit edip makinede işleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinenin kullanım kılavuzuna uygun şekilde makinenin bakımını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde arma tekniğiyle işleyip oluşturduğu ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Arma İşleme
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Arma deseni çizimi için gerekli araç gereçler ile deseni çizerek renklendirir.
• Arma işlemede kullanılan kumaş ve ipliği seçip iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede arma işlemesi yapar.
• Arma ürününü standartlarına uygun olarak kullanıma hazırlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev tekstili üzerine yapılacak deseni sanayi makinesinde işleyip ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Ev Tekstilinde Nakış
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ev tekstili ürününün ölçülerine göre deseni çizerek renklendirir.
• Ev tekstilinde kullanılan kumaş ve ipliği seçip iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede deseni işler.
• Ev tekstilinde standartlara uygun olarak işlediği ürünü kullanıma hazırlar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deri üzerine yapılacak deseni sanayi makinesinde işleyip ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Deri Üzerine Nakış
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deri üzerine yapılacak ürünün ölçülerine göre desenini çizerek renklendirir.
• Yapılacak ürüne uygun deriyi ve ipliği seçip iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede deseni işler.
• Deri üzerine standartlara uygun olarak işlediği ürünü kullanıma hazırlar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyim süslemelerinde yapılacak deseni sanayi makinesinde işleyip ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Nakışta Giyim Süsleme
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Giyim süslemelerinde yapılacak ürünün ölçülerine göre deseni çizerek renklendirir.
• Giyim süslemelerinde kullanılan kumaş ve ipliği seçip iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede deseni işler.
• Giyim süslemelerinde standartlara uygun olarak işlediği ürünü kullanıma hazırlar.
75
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde kanava tekniğiyle işleyip oluşturduğu ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Sanayi Makinesinde Kanava
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kanava tekniğinde yapılacak ürünün ölçülerine göre deseni çizerek renklendirir.
• Kanava tekniğinde kullanılan kumaş ve ipliği seçip iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede deseni işler.
• Kanava tekniğinde standartlara uygun olarak işlediği ürünü kullanıma hazırlar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elle çizdiği brode desenini sanayi nakışı paket programının menüleri yardımıyla bilgisayarda çizer.
Modül Adı: Brode Deseni Hazırlama
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elle çizilen brode desenini tarayıcıdan geçirerek bilgisayara kaydeder.
• Dikiş parametre menüsünün ayarlarını yaparak brode desenine uygular.
• Sargı parametre menüsünün ayarlarını yaparak brode desenine uygular.
LAZER KESİM VE APLİKE DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lazer kesim ve aplike yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lazer kesim makinesinde kumaşın cinsine uygun aplike kesimi yapar.
Modül Adı: Lazer Kesim
Modülün Önerilen Süresi: 120/90 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Lazer kesimde kullanılacak kumaşı hazırlayarak telasını yapıştırır.
• Bilgisayarda lazer kesim için aplike tekniğine uygun desen hazırlayarak kaydeder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lazer kesim makinesini kumaşın cinsine göre ayarlayıp aplike kesimi yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aplike tekniğine uygun deseni çizip sanayi makinesinde oluşturduğu ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Sanayi Makinesinde Aplike
Modülün Önerilen Süresi: 120/90 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aplike tekniğine uygun desen çizerek renklendirir.
• Aplike tekniğine uygun deseni bilgisayarda hazırlayarak kaydeder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde aplike tekniğini uygulayıp ürünü işler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde aplike tekniği uygulanan ürünü kullanıma hazırlar.
76
EV VE SANAYİ MAKİNESİNDE MARAŞ İŞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev ve sanayi makinesinde Maraş işi ürünü oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev tipi makinede Maraş işi iğne tekniklerine uygun şekilde deseni ve kumaşı işlemeye hazırlar.
Modül Adı: Ev Tipi Makinede Maraş İşine Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev tipi makinede Maraş işi iğne tekniklerine uygun desen hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev tipi makinede Maraş işi iğne tekniklerine uygun kumaşı işlemeye hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev tipi makinede Maraş işi iğne ve yardımcı iğne teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Ev Tipi Makinede Maraş İşi
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev tipi makinede Maraş işi iğne tekniklerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev tipi makinede Maraş işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayıp ürün oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev tipi makinede Maraş işi iğne teknikleri ile yapılmış ürünün kenar temizliğini yapıp ürünü kullanıma hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde Maraş işi iğne tekniklerine uygun şekilde deseni ve kumaşı işlemeye hazırlar.
Modül Adı: Sanayi Makinesinde Maraş İşine Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde Maraş işi tekniğinde yapılacak ürünün ölçülerine göre desen çizip renklendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde Maraş işi tekniğinde çizilmiş deseni bilgisayarda kullanılan desen çizme programında hazırlayıp kaydeder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde Maraş işi iğne ve yardımcı iğne teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Sanayi Makinesinde Maraş İşi
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde Maraş işi tekniğinde kullanılan kumaş ve ipliği seçip makinede desen işler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde Maraş işinde kullanılan yardımcı iğne tekniklerini uygulayıp ürün oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde Maraş işi tekniğinde standartlara uygun şekilde işlediği ürünü kullanıma hazırlar.
77
NAKIŞ TASARIMLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nakışlı ürün tasarımları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde standart resim kâğıtları üzerinde yazı ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapar.
Modül Adı: Geometrik Çizim
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına ve TS EN ISO standartlarına uygun olarak çizim takımlarıyla eğik ve dik standart yazı yazar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak teknik resim çizim takımlarıyla geometrik şekiller çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak eski işlemelerden çizdiği orijinal desenleri modernize edip ürüne uygun hazırladığı kalıpta çizimini ve renklendirmesini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cansız modellerden kompozisyon oluşturup objenin eskiz çizimini ve gölgelendirmesini yapar.
Modül Adı: Desen Panosu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Objenin eskiz çizimini ve gölgelendirmesini yapar.
• Eski işlemelerden çizdiği desenin orijinalini modernize ederek renklendirir.
• Seçtiği işleme tekniğine uygun olarak hazırladığı deseni renklendirir.
• Ürüne kalıp hazırlayarak oluşturduğu kompozisyonun kalıba çizimini ve renklendirmesini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarladığı ürüne uygun hazırladığı kalıba desen çizip zemin üzerine deseni geçirme, germe ve işleme işlerini yapar.
Modül Adı: Desen Tasarımları
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürüne uygun tasarım yaparak kalıp hazırlar.
• Tasarlanan ürüne uygun tekniği ve tekniğe uygun malzemeleri seçerek deseni kalıba çizer.
• Zemin üzerine uygun desen geçirme, germe ve işleme tekniğini uygulayarak ürünü kullanıma hazırlar.
OYALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iğne, mekik ve firkete oyası yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iğne oyası teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: İğne Oyası
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
78
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İğne oyası yapılacak ürünü ve modeli seçerek araç ve malzeme hazırlığı yapar.
• İğne oyası tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• İğne oyası ürününü ütüleyerek kalite kontrolünü yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekik oyası teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Mekik Oyası
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mekik oyası yapılacak ürünü ve modeli seçerek araç ve malzeme hazırlığı yapar.
• Mekik oyası tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Mekik oyası ürününü ütüleyerek kalite kontrolünü yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak firkete oyası teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Firkete Oyası
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Firkete oyası yapılacak ürünü ve modeli seçerek araç ve malzeme hazırlığı yapar.
• Firkete oyası tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Firkete oyası ürününü ütüleyerek kalite kontrolünü yapar.
SANAYİ MAKİNESİNDE TÜRK NAKIŞLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sanayi makinesinde Türk nakışları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hesap işi tekniğiyle sanayi makinesinde ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Sanayi Makinesinde Hesap İşi
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sanayi makinesinde hesap işi tekniğinde yapılacak ürünün ölçülerine göre desen çizerek renklendirir.
• Hesap işi tekniğinde çizilmiş deseni bilgisayarda kullanılan desen çizme programında hazırlayarak kaydeder.
• Sanayi makinesinde hesap işi tekniğinde kullanılan kumaş ve ipliği seçip iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede desen işler.
• Sanayi makinesinde hesap işi tekniğinde standartlara uygun olarak işlediği ürünü kullanıma hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Türk işi tekniğiyle sanayi makinesinde ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Sanayi Makinesinde Türk İşi
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sanayi makinesinde Türk işi tekniğinde yapılacak ürünün ölçülerine göre desen çizerek renklendirir.
79
• Türk işi tekniğinde çizilmiş deseni bilgisayarda kullanılan desen çizme programında hazırlayarak kaydeder.
• Sanayi makinesinde Türk işi tekniğinde kullanılan kumaş ve ipliği seçip iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede desen işler.
• Sanayi makinesinde Türk işi tekniğinde standartlara uygun olarak işlediği ürünü kullanıma hazırlar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ)
Bu derste öğrenciye; dekoratif el sanatlarında ve nakışta kullanılan temel kavramları, araç, gereç ve makineleri yabancı dilde ifade etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: El sanatları teknolojisi el dokuma, halı desinatörlüğü ve dekoratif el sanatları ile ilgili temel kavramları, ürün yapımında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde El Sanatları Terimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dekoratif el sanatları ve nakış ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• El dokumada kullanılan araç gereçleri yabancı dilde ifade eder.
• Halı desinatörlüğünde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif el sanatlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 2: El sanatları teknolojisi el ve makine nakışları, sanayi nakışları, dekoratif ev tekstili ile ilgili temel kavramları, ürün yapımında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Nakış ve Dekoratif Ev Tekstili Ürünleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ve makine nakışlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Sanayi nakışlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif ev tekstilinde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif ürünleri ve nakış ürünlerini pazarlama ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.
DEKORATİF EV TEKSTİLİ DALI DERSLERİ
EV TEKSTİLİ ÜRETİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ev tekstili üretimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 10
Kazanım 1: Nevresim modelini tasarlayıp oluşturduğu ürünü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Nevresim Takımları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanım yerine uygun olarak nevresim takımı modeli tasarlar.
• Nevresimi kullanacağı yere göre kumaş seçimini yapıp standart ölçülerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaşı keser.
80
• Nevresim takımını modele ve süsleme tekniğine uygun olarak süsler.
• Nevresim takımının parçalarını tasarladığı modele uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dikip kullanıma hazır hâle getirir.
Kazanım 2: Masa örtüsü ve peçete modeli tasarlayıp oluşturduğu ürünü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Masa Örtüsü ve Peçete
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dekoratif örtü çeşitlerinden masa örtüsü ve peçetenin tasarımını yapar.
• Tasarımını yaptığı masa örtüsü ve peçetelerin kumaş seçimini yapıp standart ölçülerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak keser.
• Masa örtüsü ve peçeteleri modele ve süsleme tekniğine uygun olarak süsler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak masa örtüsü ve peçeteleri dikme ve kullanılan malzemenin özelliğine göre ütüleme ve paketleme işlemlerini yapar.
Kazanım 3: Sehpa örtüsü ve koltuk şalı tasarlayıp oluşturduğu ürünü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Sehpa Örtüsü ve Koltuk Şalı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sehpa örtüsü ve koltuk şalı tasarımı yapar.
• Tasarlamış olduğu model özelliğine göre sehpa örtüsü ve koltuk şalının dikim hazırlığını yapar.
• Sehpa örtüsü ve koltuk şalını modele ve süsleme tekniğine uygun olarak süsler.
• Sehpa örtüsü takımının parçalarını ve koltuk şalını tasarladığı modele uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp dikerek kullanıma hazır hale getirir.
Kazanım 4: Standart ölçülere uygun hazırladığı kalıba ve modele göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp hurç dikerek ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Hurçlar
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hurç kalıbını ve malzemelerini hazırlayarak hurç süslemesi yapar.
• Modele göre hurcu iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp dikerek ütülemesini ve paketlemesini yapar.
Kazanım 5: Kullanacağı yere uygun pike modeli tasarlayıp oluşturduğu ürünü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Pikeler
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanım yerine uygun olarak pike takımı modeli tasarlar.
• Pike takımını kullanacağı yere göre kumaş seçimini yapıp standart ölçülerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaşı keser.
• Pike takımını modele ve süsleme tekniğine uygun olarak süsler.
• Pike takımının parçalarını tasarladığı modele uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp dikerek kullanıma hazır hâle getirir.
81
Kazanım 6: Kullanacağı yere uygun yastık ve minder modeli tasarlayıp oluşturduğu ürünü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Dekoratif Yastık ve Minderler
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanım yerine uygun olarak dekoratif yastık modelleri tasarlar.
• Tasarlanan modele göre malzeme seçimini yaparak dekoratif yastığı süsler.
• Kullanım yerine göre dekoratif minder modeli tasarlayarak tasarladığı modele uygun malzeme seçimini yapar.
• Tasarlanan modele göre kumaş kesimini yaparak dekoratif yastık ve minderi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp dikerek kullanıma hazır hâle getirir.
Kazanım 7: Kullanacağı yere uygun klozet takımı modeli tasarlayıp oluşturduğu ürünü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Banyo Takımları
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanım yerine uygun olarak klozet takımı modeli tasarlar.
• Tasarlanan klozet takımı modeli üzerine süsleme yapar.
• Süslemesi yapılan klozet takımını makinede iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak diker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak diktiği parçalara modele uygun kenar temizleme tekniğini uygulayıp ütüleme ve paketleme yapar.
Kazanım 8: Kullanacağı yere uygun mutfak takımı modeli tasarlayıp ürünü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Mutfak Takımları
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanım yerine uygun olarak mutfak takımının parçalarını tasarlar.
• Mutfak takımı parçalarının iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim işlemini yapıp modele uygun süsleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, süslediği parçalara modele uygun kenar temizleme tekniğini uygulayıp ütüleme ve paketleme yapar.
Kazanım 9: İhtiyaca uygun bebek odası parçaları tasarlayıp ürünü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Bebek Odası Takımları
Modülün Süresi:40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bebek odası parçalarını tasarlar.
• Bebek odası takımında tasarıma uygun hazırlanan kalıplarla iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp kumaş kesim işlemini yaparak modele uygun süsleme tekniğini uygular.
• Bebek odası takımı parçalarını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp dikerek ürün özelliğine uygun ütüleme ve paketleme işlemini yapar.
Kazanım 10: Kullanacağı yere uygun yatak örtüsü modeli tasarlayıp ürünü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Yatak Örtüleri
Modülün Süresi: 80/50 ders saati
82
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yatak örtüsünde süsleme tekniğine uygun tasarım yapar.
• Tasarladığı yatak örtüsü modeline iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim yapıp yatak örtüsüne süsleme tekniğini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, süslemesini yaptığı yatak örtüsüne kenar temizleme tekniğini uygulayıp astarlama işlemini yapar.
TEMEL DİKİM TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel dikim tekniklerini uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tek, çift, gizli ve patletli fermuar dikim teknikleri ile fermuar diker.
Modül Adı: Fermuar Dikimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tek, çift, gizli fermuar dikimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak patletli fermuar dikimi yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun şekilde ütüleme ve leke çıkarma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Ütüleme ve Leke Çıkarma
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ütüyü ve ütüleme ortamını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi çeşidine uygun ütüleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş üzerindeki lekeleri uygun leke çıkarıcıları ile temizler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaşı kesime hazırlayıp kalıplara uygun kumaş kesimini yapar.
Modül Adı: Kesim Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model analizi doğrultusunda kumaşı kesime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim tekniklerine uygun şekilde elde kesim yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dik ve yuvarlak bıçaklı kesim motoru ile kesim yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp çift iğne makinesinin dikiş ayarını yaparak dikiş diker.
Modül Adı: Çift İğne Dikişi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne makinesini dikime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne dikişi yapar.
83
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne dikiş makinesinin temizlik ve bakımını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp zikzak dikiş makinesinin dikiş ayarını yaparak dikiş diker.
Modül Adı: Zikzak Dikişi
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zikzak dikiş makinesini dikime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zikzak dikişi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zikzak dikiş makinesinin temizlik ve bakımını yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp zincir dikiş makinesinin dikiş ayarını yaparak dikiş diker.
Modül Adı: Makinede Zincir Dikişi
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zincir dikiş makinesini dikime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zincir dikişi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zincir dikiş makinesinin temizlik ve bakımını yapar.
PERDE ÜRETİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak perde üretimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: Perde bağı modeli tasarlayıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modele uygun şekilde perde bağı diker.
Modül Adı: Perde Aksesuarları
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Perde bağı modeli tasarlayarak tasarladığı modele uygun malzeme seçimi yapar.
• Tasarladığı modele uygun perde bağını iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp dikerek süsler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit büzgülü perdeyi kullanacağı yere uygun şekilde kumaş hesabı yapıp diker.
Modül Adı: Büzgülü Perdeler
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanacağı yere göre perde modelini seçerek kumaş seçimini yapar.
• Basit büzgülü perdenin modele uygun şekilde kumaş hesabını yapıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak diker.
Kazanım 3: Pencere ölçüsüne ve modele uygun kumaş hesabı yapıp pilili perdeyi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak diker.
Modül Adı: Pilili Perdeler
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
84
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modele göre kumaş seçimi yaparak pencere ölçüsüne uygun kumaş hesabı yapar.
• Modele uygun hazırlamış olduğu ölçülere göre pili hesabı yapıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaşı diker.
Kazanım 4: Pencere ölçüsüne ve modele uygun kumaş hesabı yapıp rustik perdeyi iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak diker.
Modül Adı: Rustik Perdeler
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Seçtiği rustik perde modeline ve pencere ölçülerine uygun kumaş seçimini ve kumaş hesabını yapar.
• Rustik perdeyi hesapladığı ölçülere uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesip dikme işlemlerini yapar.
OYALAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iğne, mekik ve firkete oyası yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iğne oyası teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: İğne Oyası
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İğne oyası yapılacak ürünü ve modeli seçerek araç ve malzeme hazırlığı yapar.
• İğne oyası tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• İğne oyası ürününü ütüleyerek kalite kontrolünü yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekik oyası teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Mekik Oyası
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mekik oyası yapılacak ürünü ve modeli seçerek araç ve malzeme hazırlığı yapar.
• Mekik oyası tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Mekik oyası ürününü ütüleyerek kalite kontrolünü yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak firkete oyası teknikleri ile ürün oluşturup ürünü kullanıma hazırlar.
Modül Adı: Firkete Oyası
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Firkete oyası yapılacak ürünü ve modeli seçerek araç ve malzeme hazırlığı yapar.
• Firkete oyası tekniklerini uygulayarak ürün oluşturur.
• Firkete oyası ürününü ütüleyerek kalite kontrolünü yapar.
85
OYUNCAK ÜRETİMİ / YORGAN ÜRETİMİ DERSLERİ
Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı için bu derslerden bir tanesi zümre öğretmenler kurulunca belirlenir.
OYUNCAK ÜRETİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyuncak üretimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimi yapılacak oyuncak modelinin kalıbını hazırlayıp oyuncak parçalarının kumaş kesimini yapar.
Modül Adı: Oyuncak Dikimine Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimi yapılacak oyuncak modeline uygun kalıp hazırlama tekniğini seçip kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimi yapılacak oyuncak modelinin kalıbını kumaşa yerleştirip oyuncağın kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimi yapılacak oyuncak modelinin metolama işlemini yapıp oyuncak parçalarının son kontrollerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyuncak parçalarını birbirine monte edip dolum işlemi sonrası oyuncağa uygun el nakışı uygular.
Modül Adı: Oyuncak Dikim Teknikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimi yapılacak oyuncak modelinde bulunan köşe ve yuvarlak hat çalışmaları yapılmış parçaları birbirine monte eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyuncağa uygun dolgu malzemesi seçip çevirme işlemi yapılmış oyuncağa dolum çalışması yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyuncağın üzerinde el nakışı yapılacak bölgeye göre desen geçirme tekniğini uygulayıp modele uygun el nakışı çalışmaları yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dolgu oyuncak modeline uygun kalıp hazırlayıp parçaları birbirine monte etme işlemi sonrası dolum uygulaması yapar.
Modül Adı: Dolgu Oyuncak Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dolgu oyuncak için hazırladığı figürden kalıp hazırlayıp dolgu oyuncak modeli tasarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarladığı modele uygun malzeme ve kalıp seçerek dolgu oyuncağı dikime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dikimi ve çevirme işlemi yapılmış olan oyuncağa dolum çalışması yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fonksiyonel oyuncak modeline uygun kalıp hazırlayıp parçaları birbirine monte etme işlemi sonrası dolum uygulaması yapar.
Modül Adı: Fonksiyonel Oyuncak
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
86
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fonksiyonel oyuncak kalıbı hazırlama işlemi sonrası uygun malzeme ve yardımcı malzeme seçerek fonksiyonel oyuncak dikimine hazırlık yapar.
• Fonksiyonel oyuncak dikimi için hazırladığı kalıba göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyuncak kesimi yapar.
• Kesilen parçalara göre elde ve makinede iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak birleştirme işlemini uygulayıp dolgu işlemini ve fonksiyonel oyuncağın son kontrollerini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekoratif oyuncak modeline uygun kalıp hazırlayıp parçaları birbirine monte etme işlemi sonrası dolum uygulaması yapar.
Modül Adı: Dekoratif Oyuncak
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dekoratif oyuncağa kalıbı hazırlama işlemi sonrası uygun malzeme ve yardımcı malzeme seçerek dekoratif oyuncak dikimine hazırlık yapar.
• Dekoratif oyuncak dikimi için hazırladığı kalıba göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oyuncak kesimini yapar.
• Kesilen parçalara göre elde ve makinede iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak birleştirme işlemini uygulayıp dolgu işlemini ve dekoratif oyuncağın son kontrollerini yapar.
YORGAN ÜRETİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yorgan üretimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Ürüne uygun malzeme seçimi sonrası kumaş özelliğine göre deseni geçirerek yorganı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp işlemeye hazırlar.
Modül Adı: Yorgan Dikmeye Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yorgan kılıfı malzemelerini seçip standart yorgan ölçülerine uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesme ve dikme işlemlerini yapar
• Yörelere özgü yorgan desen özelliklerini ayırt ederek yorgan modeline uygun desen çizer.
• Yapacağı yorganın özelliğine uygun dolgu malzemesini seçerek yorganı hazırlar.
Kazanım 2: Hazırladığı yorgan kılıfına dolgu malzemesini yerleştirip elde işleme teknikleri ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yorganı diker.
Modül Adı: Elde Yorgan Dikme – İşleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürüne uygun kumaş, astar ve malzeme seçerek yorgan kılıfını hazırlar.
• Elde yorgan dikme tekniğine ve modele uygun hazırladığı deseni yorgan kılıfı kumaşına geçirir.
• Elde yorgan dikmede dolgu malzemesini seçerek yorgan kılıfına yerleştirir.
• Hazırladığı yorgan kılıfını elde işleme teknikleri ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dikip yorganı hazırlar.
87
Kazanım 3: Makinede yorgan ve dolgu yastık dikimine hazırlık işlemini yapıp iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yorganı ve dolgu yastığı diker.
Modül Adı: Makinede Yorgan Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Makinede dikeceği yorgan çeşidini seçerek dikimde kullanılacak araç gereçleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makineyi yorgan dikimine hazırlayıp makinede elyaf yorgan diker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun malzemelerle makinede dolgu yastık diker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yorganların kumaş özelliklerine göre temizlik ve bakımını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uyku tulumu kalıbına göre uyku tulumunu dikip, kalite kontrol ve paketlemesini yapar.
Modül Adı: Uyku Tulumu Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uygulanacak uyku tulumu çeşidini seçerek uyku tulumu dikiminde kullanılacak araç gereçleri hazırlar.
• Seçilen uyku tulumu modeline uygun kalıp hazırlayıp uyku tulumunu işlem sırasına göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak diker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürüne ve kumaş özelliğine uygun şekilde kalite kontrol işlemini yapıp ürünü paketler.
KIRKYAMA ÜRETİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kırkyama üretimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaşları kırkyamaya hazırlayıp kumaş hesabı yapar.
Modül Adı: Kırkyamaya Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürüne uygun renk ve desende kumaşlar seçerek kumaşları kırkyamaya hazırlar.
• Kırkyama yapacağı ürüne uygun desenin şemasını kareli kâğıda çizerek renk sıralamasını ve kumaş hesabını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elde kırkyama yapacağı üründe geometrik, yıldız ve kavisli tekniklerine uygun desen hazırlayıp motifleri birleştirir.
Modül Adı: Kırkyama Elde Birleştirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde kırkyama yapacağı ürünün desen ve kartonunu hazırlayarak kumaşları seçtiği nakış tekniğiyle birleştirir.
• Elde kırkyama yapacağı üründe geometrik desen hazırlığı yaparak motiflerin elde birleştirme işlemini yapar.
• Elde kırkyama yapacağı üründe yıldız desen hazırlığı yaparak motiflerin elde birleştirme işlemini yapar.
88
• Elde kırkyama yapacağı üründe kavisli desen hazırlığı yaparak motiflerin elde birleştirme işlemini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede kırkyama yapacağı üründe geometrik, yıldız, kavisli tekniklerine uygun desen hazırlayıp motifleri birleştirir.
Modül Adı: Kırkyama Makinede Birleştirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Makinede kırkyama yapacağı ürünün desen ve kartonunu hazırlayıp kumaşları iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede birleştirir.
• Makinede kırkyama yapacağı ürünün geometrik desenini hazırlayıp motiflerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede birleştirme işlemini yapar.
• Makinede kırkyama yapacağı ürünün yıldız desenini hazırlayıp motiflerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede birleştirme işlemini yapar.
• Makinede kırkyama yapacağı ürünün kavisli desenini hazırlayıp motiflerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede birleştirme işlemini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kırkyama yapacağı üründe kırkyama blokları düzenleyip bloklara çerçeve yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kırkyamada kenar bordürü yapar.
Modül Adı: Kırkyama Kenar Bordürü
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kırkyama desenini çizerek kumaşı birleştirmeye hazırlar.
• Kırkyamada blok ve çerçeve çeşidini seçerek blok ve çerçeve hazırlar.
• Kırkyamada kenar bordürü çeşidini seçerek kenar bordürünü yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kırkyama yapacağı ürüne yoyo, katedral, doldurma ve ev aksesuarlarında iğnesiz ipliksiz kırkyama tekniklerini uygular.
Modül Adı: Dekoratif Kırkyama
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yoyo tekniğiyle yapacağı ürünü tespit ederek yoyo motifiyle kırkyama hazırlar.
• Katedral tekniğinde renk tonlamasını yaparak katedral penceresi tekniğini uygular.
• Katlama tekniğinde kumaşı hatasız keserek katlama tekniğini uygular.
• Doldurma tekniğinde kullanılacak kumaşları ölçülere uygun hazırlayarak doldurur.
• Ev aksesuarlarında iğnesiz ipliksiz kırkyama tekniğini uygular.
Kazanım 7: Aplike için fon ve aplike kumaşı hazırlayıp kenarları basit nakış iğnesi ile iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaşa diker.
Modül Adı: Kırkyama Aplike
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aplike için desen araştırması yaparak fon ve aplike kumaşını hazırlar.
• Aplike yapılacak deseni hazırlayıp basit nakış iğnesi ile İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaşa dikimini yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kırkyama yapılmış ürünü hazırlayıp crazy tekniğini uygular.
Modül Adı: Kırkyama Yorganlama
89
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yorganlama tekniğine uygun desen çizerek deseni kumaşa geçirir.
• Ürüne uygun arkalık kumaş seçerek kullanıma hazırlar.
• Kırkyama yapılmış örtüye astarı,elyafı ve kumaşı iğneler.
• Ürüne ve desene uygun yorganlama dikişini seçerek yorganlama yapar.
• Yorganlamada basit nakış iğne tekniklerini ürüne uygun çalışarak crayz tekniğini uygular.
• Ürüne uygun astarlık kumaş seçerek ürünün özelliğine göre astarlama yapar.
MESLEKİ YABANCI DİL DERSİ (EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ)
Bu derste öğrenciye; dekoratif el sanatlarında ve nakışta kullanılan temel kavramları, araç, gereç ve makineleri yabancı dilde ifade etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Bu ders Anadolu Teknik Programında uygulanır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: El sanatları teknolojisi el dokuma, halı desinatörlüğü ve dekoratif el sanatları ile ilgili temel kavramları, ürün yapımında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde El Sanatları Terimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dekoratif el sanatları ve nakış ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder.
• El dokumada kullanılan araç gereçleri yabancı dilde ifade eder.
• Halı desinatörlüğünde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif el sanatlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Kazanım 2: El sanatları teknolojisi el ve makine nakışları, sanayi nakışları, dekoratif ev tekstili ile ilgili temel kavramları, ürün yapımında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
Modül Adı: Yabancı Dilde Nakış ve Dekoratif Ev Tekstili Ürünleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ve makine nakışlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Sanayi nakışlarında kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif ev tekstilinde kullanılan araç gereç ve makineleri yabancı dilde ifade eder.
• Dekoratif ürünleri ve nakış ürünlerini pazarlama ile ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir