Salı , Ekim 12 2021
Anasayfa / SANAT VE MESLEK EĞİTİMİ KURSLARI / Evde Çocuk Bakımı Dersi Modülleri İSMEK
evde cocuk bakimi dersi
evde cocuk bakimi dersi

Evde Çocuk Bakımı Dersi Modülleri İSMEK
Evde Çocuk Bakımı Dersi Modülleri İSMEK

Evde çocuk bakımı dersi olarak mesleki eğitim kurslarında gösterilmekte olan dersin modülleri yeterliliğe dayalı programa göre hazırlanmıştır.

Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere, becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Program çalışmaları kapsamında yapılan sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösterilen meslekler saptanarak, bu meslekler ikinci, üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra anketler yurdun çeşitli bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler belirlenmiştir. Program geliştirme sürecinin her aşamasında üniversitelerin ve ülkemizin önde gelen sektör temsilcileri ile iş birliği yapılmış kişi ve kurumların program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve yükseköğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılarak, mesleklere ait belirlenen yeterlikler öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur. Uluslararası düzeyde meslek elemanlarından beklenen yeterlikler çeşitli araştırmalar ve yerli/yabancı uzman görüşlerine dayanılarak tespit edilmiş, elde edilen sonuçlar program çalışmalarına aktarılmıştır. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.

Evde Çocuk Bakımı Dersi Modüllerini PDF olarak indirmek için;


Anne çocuk sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak Anne ve Çocuk Sağlığı -1 40/8

Anne ve Çocuk Sağlığı -2 40/1

Aile planlamasını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak Aile Planlaması 40/16

Birey gelişimine yönelik etkinlik hazırlamak Birey Gelişimi 40/16

Çocuk hastalıklarının farkında olmak Çocuk hastalıkları 40/16

Çocuğun ruh sağlığını tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak Çocuk Ruh Sağlığı 40/8

İletişim tekniklerini kullanmak Çocukla İletişim -1 40/24

İnsan ilişkilerini yürütebilmek Çocukla İletişim -2 40/24

0-36 ay çocuğunun temel gereksinimlerini karşılamak 0- 36 Ay Öz Bakım 40/32

36-72 ay çocuğunun temel gereksinimlerini karşılamak 36- 72 Ay Öz Bakım 40/32

Serbest zaman etkinliklerini hazırlamak Serbest Zaman Etkinlikleri 40/24

Türkçe dil etkinlikleri hazırlamak Türkçe Dil Etkinlikleri 40/24

Oyun etkinlikleri hazırlamak Oyun Etkinlikleri 2 40/24

Müzik etkinlikleri hazırlamak Müzik Etkinlikleri 40/24

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları için etkinlikler hazırlamak Okuma Yazmaya Hazırlık 40/24

Fen ve doğa etkinlikleri hazırlamak Fen ve Doğa Etkinlikleri 40/24

İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak İlk Yardımın Temel İlkeler 40/16

Temel yaşam desteği sağlamak Temel Yaşam Desteği 40/16

Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak Yaralanmalarda İlk Yardım 40/16

Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamak Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 40/16

Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım 40/16

Hasta veya yaralıları taşımak Taşımalar 40/16

Hasta Veya Yaralıların Taşınması Hazır / İndir

Bunlara Baktınız mı?

hasta ve yasli refakatcisi dersi

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Dersi Modülleri İSMEK

Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Dersi Modülleri İSMEK Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir