Cuma , Eylül 17 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Giyim Üretim Teknolojisi Kazanımlara Dayalı Programa Göre Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017

Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 4
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 4
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 9
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………… 10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 12
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 12
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 16
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 16
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 16
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 16
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 16
KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ DERSİ…………………………………………………… 18
GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ DERSİ …………………………………………………………….. 20
UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ …………………………………………………………….. 20
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 23
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 23
ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ DALI DERSLERİ …………………………………………… 23
ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI DERSİ…………………………………………………………….. 23
ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ ……………………………………………………………….. 26
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA DERSİ ………………………………….. 28
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ ………………………………………… 28
ÜRETİM ORGANİZASYONU VE KALİTE KONTROL DERSİ ………………………… 29
ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ DALI DERSLERİ ……………………………………………. 30
ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ …………………………………………………………….. 30
ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ………………………………………………………………… 33
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA DERSİ ………………………………….. 34
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ ………………………………………… 35
ÜRETİM ORGANİZASYONU VE KALİTE KONTROL DERSİ ………………………… 36
KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ DALI DERSLERİ …………………………………………….. 37
KADIN GİYSİ KALIPLARI DERSİ………………………………………………………………. 37
KADIN GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ …………………………………………………………………. 39
DRAPAJ YÖNTEMİYLE KALIP HAZIRLAMA DERSİ……………………………………. 41
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA DERSİ ………………………………….. 42
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ ………………………………………… 42
ÜRETİM ORGANİZASYONU VE KALİTE KONTROL DERSİ ………………………… 43
DERİ GİYİM DALI DERSLERİ ……………………………………………………………………… 44
DERİ GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ …………………………………………………………………… 44
DERİ GİYSİ KALIPLARI DERSİ ………………………………………………………………… 47
DERİ TEKNOLOJİSİ DERSİ …………………………………………………………………….. 49
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ ………………………………………… 49
DERİ KALİTE KONTROL DERSİ ………………………………………………………………. 50
İŞ VE ÜRETİM ORGANİZASYONU DERSİ ………………………………………………… 51
ERKEK TERZİLİĞİ DALI DERSLERİ…………………………………………………………….. 52
ERKEK GİYSİ DİKİMİ DERSİ …………………………………………………………………… 52
ERKEK TERZİ KALIPLARI DERSİ…………………………………………………………….. 54
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ ………………………………………… 55
GİYSİ ONARIMI DERSİ …………………………………………………………………………… 56
İŞ YERİ PLANI VE ÜRETİM ORGANİZASYONU DERSİ………………………………. 57
KADIN TERZİLİĞİ DALI DERSLERİ ……………………………………………………………… 57
ii
KADIN GİYSİ DİKİMİ DERSİ…………………………………………………………………….. 57
KADIN TERZİ KALIPLARI DERSİ……………………………………………………………… 60
DRAPAJ YÖNTEMİYLE KALIP HAZIRLAMA DERSİ……………………………………. 62
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ ………………………………………… 63
GİYSİ ONARIMI DERSİ …………………………………………………………………………… 64
İŞ YERİ PLANI VE ÜRETİM ORGANİZASYONU DERSİ………………………………. 65
HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ DALI DERSLERİ………………………………….. 65
MODEL MAKİNECİLİKTE ÜRETİM DERSİ…………………………………………………. 65
MODEL MAKİNECİLİKTE KALIP DERSİ ……………………………………………………. 68
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA DERSİ ………………………………….. 70
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ ………………………………………… 70
ÜRETİM ORGANİZASYONU VE KALİTE KONTROL DERSİ ………………………… 71
İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ DALI DERSLERİ …………………………………………………… 72
İÇ GİYİM KALIPLARI DERSİ ……………………………………………………………………. 72
İÇ GİYİM ÜRETİMİ DERSİ……………………………………………………………………….. 75
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ ………………………………………… 78
ÜRETİM ORGANİZASYONU VE KALİTE KONTROL DERSİ ………………………… 79
BİLGİSAYARLA İÇ GİYİM KALIPLARI HAZIRLAMA DERSİ………………………….. 80
KONFEKSİYON MAKİNELERİ BAKIM ONARIM DALI DERSLERİ…………………….. 81
KONFEKSİYON MAKİNELERİ MEKANİĞİ DERSİ……………………………………….. 81
TEMEL EL İŞLEMLERİ DERSİ …………………………………………………………………. 84
KONFEKSİYON BAKIM MESLEK RESMİ DERSİ………………………………………… 85
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEMEL UYGULAMALARI DERSİ…………………………. 86
BAKIM PLANLAMASI DERSİ …………………………………………………………………… 88
PNÖMATİK BAKIM ONARIM DERSİ …………………………………………………………. 88
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 89
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş/görev ve işlemler belirlenir. Bir yandan öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır. Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıkları ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla, mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi / beceri ihtiyaç analizi / eğitim ihtiyaç analizi / meslek analizi / ulusal meslek standartları
Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması.
Geliştirme : Program dokümanlarının hazırlanması.
Uygulama : Programların onaylanması ve uygulanması.
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi.
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Program Geliştirme Komisyonu aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Plânlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi
2
tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda, program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Giyim Üretim Teknolojisi alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Giyim üretimi sektörü, küresel düzeyde hızla değişen moda, pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak sürekli ve hızlı bir değişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle giyim üretim teknolojisi sektörü, yaygın bir alana hitap eden bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir. Küreselleşmeyle birlikte giyim üretim teknolojisi sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmakta, ülkeler bu giyim üretim sektörünün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.
Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. Çocuk Giyim Modelistliği
2. Erkek Giyim Modelistliği
3. Kadın Giyim Modelistliği
4. Deri Giyim
5. Erkek Terziliği
6. Kadın Terziliği
7. Hazır Giyim Model Makineciliği
8. İç Giyim Modelistliği
9. Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Giyim Üretim Teknolojisi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, uygulama teknikleri, kalıp hazırlama teknikleri ve giysi teknik çizimleri ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra:
• Çocuk Giyim Modelistliği dalında; çocuk giysi kalıpları, çocuk giysi üretimi, bilgisayar destekli kalıp hazırlama, tasarım ve model araştırmaları, üretim organizasyonu ve kalite kontrol,
• Erkek Giyim Modelistliği dalında; erkek giysi kalıpları, erkek giysi üretimi, bilgisayar destekli kalıp hazırlama, tasarım ve model araştırmaları, üretim organizasyonu ve kalite kontrol,
• Kadın Giyim Modelistliği dalında; kadın giysi kalıpları, kadın giysi üretimi, drapaj yöntemiyle kalıp hazırlama, bilgisayar destekli kalıp hazırlama, tasarım ve model araştırmaları, üretim organizasyonu ve kalite kontrol,
• Deri Giyim dalında; deri giysi üretimi, deri giysi kalıpları, deri teknolojisi, tasarım ve model araştırmaları, deri kalite kontrol, iş ve üretim organizasyonu,
• Erkek Terziliği dalında; erkek giysi dikimi, erkek terzi kalıpları, tasarım ve model araştırmaları, giysi onarımı, iş yeri planı ve üretim organizasyonu,
• Kadın Terziliği dalında; kadın giysi dikimi, kadın terzi kalıpları, drapaj yöntemiyle kalıp hazırlama, tasarım ve model araştırmaları, giysi onarımı, iş yeri planı ve üretim organizasyonu,
• Hazır Giyim Model Makineciliği dalında; model makinecilikte üretim, model makinecilikte kalıp, bilgisayar destekli kalıp hazırlama, tasarım ve model araştırmaları, üretim organizasyonu ve kalite kontrol,
• İç Giyim Modelistliği dalında; iç giyim kalıpları, iç giyim üretimi, tasarım ve model araştırmaları, üretim organizasyonu ve kalite kontrol, bilgisayarla iç giyim kalıpları hazırlama,
• Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım dalında; konfeksiyon makineleri mekaniği, temel el işlemleri, konfeksiyon bakım meslek resmi, elektrik-elektronik temel uygulamaları, bakım planlaması, pnömatik bakım onarım ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
4
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler, ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• 25.08.2009 tarih ve 27330 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Bakımcı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 08.01.2010 tarih ve 27456 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Model Makineci (Dokuma Hazır Giyim ve Ev Tekstili) 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 11.03.2010 tarih ve 27518 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Modelist 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 17.12.2010 tarih ve 27788 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deri Model Makineci 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 17.12.2010 tarih ve 27788 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deri İşlenti Operatörü 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 21.03.2011 tarih ve 27881 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kesimci ( Deri Kürk Hazır Giyim ) 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 10.07.2012 tarih ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Montajcısı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 30.7.2013 tarih ve 28723 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erkek Terziliği 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 30.07.2013 tarih ve 28723 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadın Terziliği 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 04.08.2016 tarih ve 29791 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asortici ( Deri Kürk Hazır Giyim ) 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI
(ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ, ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, DERİ GİYİM, ERKEK TERZİLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ, HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ, İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ, KONFEKSİYON MAKİNELERİ BAKIM ONARIM DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

5


GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ

2


UYGULAMA TEKNİKLERİ (*)

7


DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI (*)
ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİ
ERKEK GİYSİ KALIPLARI (*)
ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ
KADIN GİYSİ KALIPLARI (*)
KADIN GİYSİ ÜRETİMİ
DRAPAJ YÖNTEMİYLE KALIP HAZIRLAMA
DERİ GİYSİ ÜRETİMİ (*)
DERİ GİYSİ KALIPLARI
DERİ KALİTE KONTROL
DERİ TEKNOLOJİSİ
İŞ VE ÜRETİM ORGANİZASYONU
ERKEK GİYSİ DİKİMİ (*)
ERKEK TERZİ KALIPLARI
GİYSİ ONARIMI
İŞ YERİ PLANI VE ÜRETİM ORGANİZASYONU
KADIN GİYSİ DİKİMİ (*)
KADIN TERZİ KALIPLARI
MODEL MAKİNECİLİKTE ÜRETİM (*)
6
MODEL MAKİNECİLİKTE KALIP
İÇ GİYİM KALIPLARI (*)
İÇ GİYİM ÜRETİMİ
BİLGİSAYARLA İÇ GİYİM KALIPLARI HAZIRLAMA
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI
ÜRETİM ORGANİZASYONU VE KALİTE KONTROL
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA
KONFEKSİYON MAKİNELERİ MEKANİĞİ (*)
KONFEKSİYON BAKIM MESLEK RESMİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEMEL UYGULAMALARI
TEMEL EL İŞLEMLERİ
BAKIM PLANLAMASI
PNÖMATİK BAKIM ONARIM
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ALANI
(ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ, ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ, KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ, DERİ GİYİM, ERKEK TERZİLİĞİ, KADIN TERZİLİĞİ, HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ, İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ, KONFEKSİYON MAKİNELERİ BAKIM ONARIM DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

5


GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ

2


UYGULAMA TEKNİKLERİ (*)

7


DAL DERSLERİ
ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI (*)


12
14
ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİ(*)
ERKEK GİYSİ KALIPLARI (*)
ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ(*)
KADIN GİYSİ KALIPLARI (*)
KADIN GİYSİ ÜRETİMİ(*)
DRAPAJ YÖNTEMİYLE KALIP HAZIRLAMA
DERİ GİYSİ ÜRETİMİ (*)
DERİ GİYSİ KALIPLARI(*)
DERİ KALİTE KONTROL
DERİ TEKNOLOJİSİ
İŞ VE ÜRETİM ORGANİZASYONU
ERKEK GİYSİ DİKİMİ (*)
ERKEK TERZİ KALIPLARI (*)
GİYSİ ONARIMI
İŞ YERİ PLANI VE ÜRETİM ORGANİZASYONU
KADIN GİYSİ DİKİMİ (*)
KADIN TERZİ KALIPLARI (*)
MODEL MAKİNECİLİKTE ÜRETİM (*)
MODEL MAKİNECİLİKTE KALIP (*)
8
İÇ GİYİM KALIPLARI (*)
İÇ GİYİM ÜRETİMİ (*)
BİLGİSAYARLA İÇ GİYİM KALIPLARI HAZIRLAMA
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI
ÜRETİM ORGANİZASYONU VE KALİTE KONTROL
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA
KONFEKSİYON MAKİNELERİ MEKANİĞİ (*)
KONFEKSİYON BAKIM MESLEK RESMİ(*)
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEMEL UYGULAMALARI
TEMEL EL İŞLEMLERİ
BAKIM PLANLAMASI
PNÖMATİK BAKIM ONARIM
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
14
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
9
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı önerilen ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. 8.Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve işbirliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
10
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler (ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
11
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
12
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Çocuk Giyim
Modelistliği
10
Uygulama Teknikleri
Uygulama Teknikleri
11
Çocuk Giysi Kalıpları
Çocuk Giysi Kalıpları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Çocuk Giysi Üretimi
Erkek Giyim
Modelistliği
10
Uygulama Teknikleri
Uygulama Teknikleri
11
Erkek Giysi Kalıpları
Erkek Giysi Kalıpları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Erkek Giysi Üretimi
Kadın Giyim
Modelistliği
10
Uygulama Teknikleri
Uygulama Teknikleri
11
Kadın Giysi Kalıpları
Kadın Giysi Kalıpları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Kadın Giysi Üretimi
Deri Giyim
10
Uygulama Teknikleri
Uygulama Teknikleri
11
Deri Giysi Üretimi
Deri Giysi Üretimi
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Deri Giysi Kalıpları
Erkek Terziliği
10
Uygulama Teknikleri
Uygulama Teknikleri
11
Erkek Giysi Dikimi
Erkek Giysi Dikimi
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Erkek Terzi Kalıpları
Kadın Terziliği
10
Uygulama Teknikleri
Uygulama Teknikleri
11
Kadın Giysi Dikimi
Kadın Giysi Dikimi
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Kadın Terzi Kalıpları
Hazır Giyim Model Makineciliği
10
Uygulama Teknikleri
Uygulama Teknikleri
11
Model Makinecilikte Üretim
Model Makinecilikte Üretim
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Model Makinecilikte Kalıp
İç Giyim
Modelistliği
10
Uygulama Teknikleri
Uygulama Teknikleri
11
İç Giyim Kalıpları
İç Giyim Kalıpları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
İç Giyim Üretimi
Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım
10
Uygulama Teknikleri
Uygulama Teknikleri
11
Konfeksiyon Makineleri Mekaniği
Konfeksiyon Makineleri Mekaniği
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Konfeksiyon Bakım Meslek Resmi
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda giysi kalıplarını hazırlar.
• Mesleği ile ilgili hesaplamaları ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun giysi teknik çizimlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası standartlar ve hazırlanmış kalıplar doğrultusunda kesilmiş giysilerin dikimlerini yapar.
13
Çocuk Giyim Modelistliği Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda çocuk giysi kalıplarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim tekniklerine uygun çocuk giysisi üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar destekli kalıp programları ile kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım yapıp model geliştirir.
• Verimli bir üretim gerçekleştirebilme için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim organizasyonu ve kalite kontrol yapar.
Erkek Giyim Modelistliği Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda erkek giysi kalıplarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim tekniklerine uygun erkek giysisi üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar destekli kalıp programları ile kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım yapıp model geliştirir.
• Verimli bir üretim gerçekleştirebilme için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim organizasyonu ve kalite kontrol yapar.
Kadın Giyim Modelistliği Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda kadın giysi kalıplarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim tekniklerine uygun kadın giysisi üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak prova mankeni veya gerçek manken üzerinde drapaj yöntemiyle kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar destekli kalıp programları ile kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım yapıp model geliştirir.
• Verimli bir üretim gerçekleştirebilme için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim organizasyonu ve kalite kontrol yapar.
Deri Giyim Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim tekniklerine uygun deri giysi üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda deri giysi kalıplarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimde kullanılacak derilerin çeşit ve özelliklerini ayırt edip muhafazasını gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım yapıp model geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimde kullanılacak deri ve malzemelerin kalite kontrolünü yapar.
14
• İş ve üretimin verimli gerçekleşebilmesi için planlama çalışmaları yapar.
Erkek Terziliği Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kişiye özel erkek giysisi dikimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kişiye özel erkek giysisi kalıplarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak emel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım yapıp model geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel teknikler doğrultusunda giysi onarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kendi iş yerini düzenleyerek iş planını yapar.
Kadın Terziliği Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kişiye özel kadın giysisi dikimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kişiye özel kadın giysisi kalıplarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak manken üzerinde drapaj yöntemiyle kişiye özel kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım yapıp model geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel teknikler doğrultusunda giysi onarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kendi iş yerini düzenleyerek iş planını yapar.
Hazır Giyim Model Makineciliği Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim tekniklerine uygun seri giysi üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda giysi kalıplarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayar destekli kalıp programları ile kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tasarım temel ilkeleri doğrultusunda tasarım yapıp model geliştirir.
• Verimli bir üretimin gerçekleştirebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim organizasyonunu ve kalite kontrolünü yapar.
İç Giyim Modelistliği Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda iç giyim kalıplarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim tekniklerine uygun iç giyim üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım yapıp model geliştirir.
• Verimli bir üretim gerçekleştirebilme için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim organizasyonu ve kalite kontrol yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar destekli kalıp programları ile iç giyim kalıpları hazırlar.
15
Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kataloglar ve standartlar doğrultusunda konfeksiyon makinelerinin mekanik bakım ve onarımını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standart makine ekip ve donanımlarla temel el işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde teknik ve mesleki resim çizimleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlar doğrultusunda temel elektrik-elektronik uygulamalarını yapar.
• Verimli bir üretim gerçekleştirebilme için iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atölye ve iş bakım planlamasını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO DIN standartları doğrultusunda pnömatik devre elemanlarının bakım ve onarımını yapar.
16
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, Giyim Üretim Teknolojisi alanındaki dallarla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
17
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
18
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
KALIP HAZIRLAMA TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda giysi kalıpları hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası standartlara göre giyimde ölçülendirme yapar.
Modül Adı: Giyimde Ölçülendirme
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Vücut tiplerine uygun standart ölçüleri alır.
• Temel ölçülere uygun olarak yardımcı ölçüleri hesaplar.
Kazanım 2: Ulusal ve uluslararası standartlara göre model analizi yapar.
Modül Adı: Teknik Föy Hazırlama
Modülün Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Modelin teknik özellikleri doğrultusunda analizini yapar.
• Modelin teknik özellikleri doğrultusunda ana ve yardımcı malzemelerin teknik bilgilerini içeren malzeme bilgi kartını hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standart ölçülere göre baz düz dar etek kalıbının çizimini yapar.
Modül Adı: Baz Düz Dar Etek Kalıbı
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Baz düz dar etek kalıbı çizimini yapar.
• Baz düz dar etek ve astar şablonunu hazırlar.
• Düz dar etek ve astar seri çizimi yapar.
• Düz dar etek ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Temel etek kalıbı üzerinde model uygulamalı etek çizimini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak beden ölçülerine uygun temel etek kalıbının çizimini yapar.
19
Modül Adı: Temel Etek Kalıpları Çizimi
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 6 ve 8 parçalı etek kalıbını hazırlar.
• 8 parçalı etek ve astar seri çizimini yapar.
• 8 parçalı etek ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Daire sistemli etek kalıplarını hazırlar.
• Kloş etek ve astar seri çizimini yapar.
• Kloş etek ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak beden ölçülerine uygun kadın tişört kalıbının çizimini yapar.
Modül Adı: Kadın Tişört Kalıbı
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın tişört kalıbını çizer.
• Kadın tişört şablon kalıbını hazırlar.
• Kadın tişört seri çizimi yapar.
• Kadın tişörtünün ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak beden ölçülerine uygun erkek gömleği kalıbının çizimini yapar.
Modül Adı: Erkek Gömleği Kalıbı Hazırlama
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standart ölçü tablosu doğrultusunda erkek gömleği kalıbı çizer.
• Erkek gömleği şablonu hazırlar.
• Erkek gömleğinin ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak beden ölçülerine uygun 2-6 yaş çocuk elbisesi kalıbının çizimini yapar.
Modül Adı: 2–6 Yaş Çocuk Elbisesi Kalıbı
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 2–6 yaş temel beden kalıbını çizer.
• 2–6 yaş temel beden kalıbı üzerine model uygular.
• Çocuk elbisesinin model uygulamalı ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN standartlarına uygun şekilde Türk bayrağı kalıbının çizimini yapar.
Modül Adı: Türk Bayrağı Kalıbı
Modülün Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Türk Bayrağı Kanunu’na uygun olarak Türk bayrağı kalıbını çizer.
• Türk bayrağı ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
20
GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; giyim mesleği ile ilgili hesaplamalar ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine, TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun olarak teknik resim çizim takımları ile giysi teknik çizimleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Giyim mesleği ile ilgili matematiksel işlemleri yapar.
Modül Adı: Temel Mesleki Hesaplama
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Matematikteki dört işlemi kullanarak mesleki hesaplamaları yapar.
• Uzunluk, ağırlık ve alan ölçüleri ile ilgili mesleki hesaplamaları yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde teknik resim çizim takımları ile giysi teknik çizimlerini yapar.
Modül Adı: Giysi Teknik Çizimleri
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde teknik resim çizim takımları ile çizgi çalışmaları yapar.
• TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde teknik resim çizim takımları ile geometrik şekillerin çizimini yapar.
• TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde teknik resim çizim takımları ile giysi teknik çizimlerini yapar.
• TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde teknik resim çizim takımları ile giysi tasarım teknik uygulamalarını yapar.
UYGULAMA TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası standartlar ve hazırlanmış kalıplar doğrultusunda giysi dikimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekstil ham madde ve yüzey özelliklerini belirleyip uygun tekstil yüzeyinin seçimini yapar.
Modül Adı: Tekstil Ham Madde ve Yüzey Özellikleri
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lif çeşitlerini deneylerle saptar.
• İpliği özelliklerine göre sınıflandırır.
• Tekstil yüzeylerini ve terbiye işlemlerini sınıflandırır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaşı kesime hazırlayıp kalıplara uygun kumaş kesimini yapar.
Modül Adı: Kesim Yapma
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
21
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model analizi doğrultusunda kumaşı kesime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim tekniklerine uygun şekilde elde kesim yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dik ve yuvarlak bıçaklı kesim motoru ile kesim yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesini dikime hazırlayıp dikim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Düz Dikiş
Modülün Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el dikişi teknik çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesini dikime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesinin dikiş ayarını yapar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi makinesinde dikim egzersizleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesinin temizlik ve bakımını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesini dikime hazırlayıp dikim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Overlok Dikişi
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesini dikime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesinde dikim egzersizleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesinin temizlik ve bakımını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesinde dikim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Reçme Dikişi
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesini dikime hazırlayıp egzersiz yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesinin temizlik ve bakımını yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilik düğme makinesinde ilik düğme dikme işlemlerini yapar.
Modül Adı: İlik Düğme Otomatı
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilik ve düğme otomatını dikime hazırlayıp egzersiz yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilik ve düğme otomatının temizlik ve bakımını yapar.
22
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun şekilde ütüleme ve leke çıkarma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Ütüleme ve Leke Çıkarma
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ütüyü ve ütüleme ortamını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi çeşidine uygun ütüleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş üzerindeki lekeleri uygun leke çıkarıcılar ile temizler.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıplara uygun kesilmiş düz dar etek dikim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Düz Dar Etek
Modülün Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etekte kullanılan yırtmaç teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etek astarı teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etekte bel temizleme teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dar etek kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dar etek dikimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dar eteğin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıplara uygun kesilmiş tişört dikim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Tişört
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tişört kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tişört dikimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tişörtün son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıplara uygun kesilmiş 2-6 yaş çocuk elbisesi dikim işlemlerini yapar.
Modül Adı: 2-6 Yaş Çocuk Elbisesi
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş çocuk elbisesi kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş çocuk elbisesi dikimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş çocuk elbisesinin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun kesilmiş Türk bayrağı dikim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Türk Bayrağı
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
23
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Türk bayrağı kesimi ve dikimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Türk bayrağının son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
DAL DERSLERİ
Giyim Üretim Teknolojisi alanında yer alan dallara ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
ÇOCUK GİYİM MODELİSTLİĞİ DALI DERSLERİ
ÇOCUK GİYSİ KALIPLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası beden ölçülerine göre temel tekniklerle çocuk giysi kalıbı hazırlama, modeli uygulama, şablon hazırlama, seri çizim ve malzeme hesaplaması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 12
Kazanım1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine göre bebek ve 0-2 yaş çocuğu için çeşitli giysi parçalarının çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bebek Giysi Kalıpları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mama önlüğü kalıbı hazırlar.
• Zıbın takımı kalıbı hazırlar.
• Bebek yeleği kalıbı hazırlar.
• Bebek body kalıbı hazırlar.
• Bebek body için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Bebek tulumu kalıbı hazırlar.
• Bebek tulumu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• 0-2 yaş elbise kalıbı hazırlar.
• 0-2 yaş pantolon kalıbı hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş çocuğu için çeşitli giysi parçası kalıplarının çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı: 2-6 Yaş Çocuk Giysi Kalıpları
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
24
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 2-6 yaş sweatshirt kalıbı hazırlar.
• 2-6 yaş yelek kalıbı hazırlar.
• 2-6 yaş tayt kalıbı hazırlar.
• 2-6 yaş temel etek kalıbı çizer.
• 2-6 yaş model uygulamalı etek kalıbı hazırlar.
• 2-6 yaş temel pantolon kalıbı çizer.
• 2-6 yaş model uygulamalı pantolon kalıbı hazırlar.
• 2-6 yaş model uygulamalı pantolon için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş çocuğu için manto kalıbı çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı: 2-6 Yaş Çocuk Manto Kalıbı
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kapanma payı ve takılan yaka çizimlerini yapar.
• Kol ve manşet çizimleri yapar.
• 2-6 yaş temel manto kalıbı çizer.
• 2-6 yaş model uygulamalı manto kalıbı hazırlar.
• 2-6 yaş model uygulamalı manto seri çizimi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş çocuğu için kap, kapüşon (başlık) ve pelerin kalıbı çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı: 2-6 Yaş Çocuk Kap, Kapüşon ve Pelerin Kalıbı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 2-6 yaş kap, kapüşon (başlık) ve pelerin kalıpları çizer.
• 2-6 yaş kap, kapüşon (başlık) ve pelerin için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş çocuk etek kalıbı çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı: 6-12 Yaş Çocuk Etek Kalıbı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 6-12 yaş temel etek kalıbı çizer.
• 6-12 yaş model uygulamalı etek kalıbı hazırlar.
• 6-12 yaş model uygulamalı etek seri çizimi yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş çocuk elbise kalıbı çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı: 6-12 Yaş Çocuk Elbise Kalıbı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 6-12 yaş temel beden kalıbı çizer.
• 6-12 yaş model uygulamalı elbise kalıbı hazırlar.
• 6-12 yaş model uygulamalı elbise seri çizimi yapar.
• 6-12 yaş model uygulamalı elbise için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
25
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş çocuk pantolon kalıbı çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı: 6-12 Yaş Çocuk Pantolon Kalıbı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 6-12 yaş pantolon kalıbı çizer.
• 6-12 yaş pantolon seri çizimi yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş çocuk eşofman kalıbı çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı: 6-12 Yaş Çocuk Eşofman Kalıbı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 6-12 yaş eşofman kalıbı çizer.
• 6-12 yaş eşofman kalıbı şablon çizimi yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş erkek çocuk gömlek kalıbı çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı: 6-12 Yaş Erkek Çocuk Gömlek Kalıbı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 6-12 yaş erkek çocuk temel gömlek kalıbı çizer.
• 6-12 yaş erkek çocuk gömlek seri çizimi yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş çocuk mont kalıbı çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı: 6-12 Yaş Çocuk Mont Kalıbı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 6-12 yaş mont kalıbı çizer.
• 6-12 yaş model uygulamalı mont kalıbı çizimi yapar.
• 6-12 yaş model uygulamalı mont kalıbı için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş çocuk ceket kalıbı çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı: 6-12 Yaş Çocuk Ceket Kalıbı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 6-12 yaş temel ceket kalıbı çizer.
• 6-12 yaş model uygulamalı ceket kalıbı çizer.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 12-16 yaş elbise kalıbı çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı:12-16 Yaş Elbise Kalıbı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
26
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 12-16 yaş temel beden kalıbı çizer.
• 12-16 yaş model uygulamalı elbise kalıbı hazırlar.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 12-16 yaş bluz kalıbı çizim işlemlerini yapar.
Modül Adı: 12-16 Yaş Bluz Kalıbı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 12-16 yaş model uygulamalı bluz kalıbı çizer.
• 12-16 yaş model uygulamalı bluz kalıbı için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
ÇOCUK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini ve makine kullanım talimatlarını dikkate alarak çocuk giysilerinin kesim, dikim, ütüleme ve son kontrollerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi süsleme teknik çalışmalarında modele uygun süsleme seçimine dikkat edip fantezi kumaş dikimi ve süsleme teknik çalışmaları yapar.
Modül Adı: Giyimde Süsleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi süsleme teknik çalışmalarında modele uygun süsleme seçimine dikkat edip süsleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi kumaş dikimi teknik çalışmaları yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bebek tulumu üretimi ile ilgili tüm işlemleri yapar.
Modül Adı: Bebek Tulumu Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bebek tulumu kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bebek tulumu üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bebek tulumunun son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bebek bodysi üretimi ile ilgili tüm işlemleri yapar.
Modül Adı: Bebek Bodysi Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bebek body kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bebek body üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bebek bodysinin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş model uygulamalı çocuk eteği üretimi ile ilgili tüm işlemleri yapar.
27
Modül Adı: 2-6 Yaş Model Uygulamalı Çocuk Eteği Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş model uygulamalı çocuk eteği kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş model uygulamalı çocuk eteği üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş model uygulamalı çocuk eteğinin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş model uygulamalı çocuk pantolonu üretimi ile ilgili tüm işlemleri yapar.
Modül Adı: 2-6 Yaş Çocuk Pantolonu Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• 2-6 yaş pantolon teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş pantolon kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş pantolon üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş pantolonun son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş model uygulamalı çocuk mantosu üretimi ile ilgili tüm işlemleri yapar.
Modül Adı: 2-6 Yaş Çocuk Mantosu Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kapanma payı teknik çalışmalarını yapar.
• Yakasız yaka, bedene takılan ve bedenden çıkan yaka teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kol ağzı temizleme teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş model uygulamalı manto kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş model uygulamalı manto üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş model uygulamalı mantonun son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş model uygulamalı çocuk elbisesi üretimi ile ilgili tüm işlemleri yapar.
Modül Adı: 6-12 Yaş Çocuk Elbisesi Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş elbise kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş elbise üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş elbisenin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş model uygulamalı çocuk montu üretimi ile ilgili tüm işlemleri yapar.
Modül Adı: 6-12 Yaş Çocuk Montu Üretimi
28
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cep teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş model uygulamalı çocuk montu kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş model uygulamalı çocuk montu üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 6-12 yaş model uygulamalı çocuk montunun son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları ve donanımları kullanıp model uygulamalı gömlek kalıbını, model uygulamalı pantolon ve şort kalıbını hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları ve donanımlarını kalite gerekliliklerine uygun şekilde kullanır.
Modül Adı: Bilgisayarlı Kalıp Sistemi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları uygulama yaptığı yere en uygun ve gerekli menüyü seçebilecek bakış açısıyla dikkatli kullanır.
• Bilgisayarlı kalıp sistemini oluşturan donanımları dikkatli ve pratik bir şekilde kullanır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı sistemde model uygulamalı gömlek, pantolon ve şort kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Bilgisayarlı Sistemde Giysi Kalıbı Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarlı kalıp sistemini kullanarak model uygulamalı gömlek kalıbının çizimini yapar.
• Bilgisayarlı kalıp sistemini kullanarak model uygulamalı pantolon ve şort kalıbının çizimini yapar.
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarımda kullanacağı temel elemanlar ile bu elemanların kullanıldığı alanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler renk, doku ve model araştırmaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemesini farklı bakış açıları ile yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi ile Yüzey Düzenlemesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Nokta ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Çizgi ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
29
• Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemelerini aralarındaki farkı ortaya koyarak yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk bilgisi ile farklı tekniklerde yüzeyleri renklendirir.
Modül Adı: Objelerde Renklendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Renk çemberi uygulamasında ayrıntılara dikkat ederek renklendirme yapar.
• Renk kontrastları ile ilgili uygulamalar yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu objeleri (nesneleri) kullanıp farklı teknikler ile özgün dokular oluşturur.
Modül Adı: Doku Yorumlarıyla Oluşturulan Yüzeyler
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dokulu objeleri (nesneleri) kara kalem tekniği ile detayları önemseyerek etüt eder.
• Doku yorumlarını yüzey üzerinde çalışır.
• Özgün doku yorumlarını farklı bakış açılarını önemseyerek renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım ögeleri, prensipleri ve yöntemleri doğrultusunda ayrıntılara dikkat edip tasarım ve sunum yapar.
Modül Adı: Model Araştırmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım ögelerini, prensiplerini ve yöntemlerini ayırt eder.
• Tasarım aşamalarını ayrıntılara dikkat ederek uygular.
• Sunum ve sergileri yaratıcılık ilkelerini benimseyerek yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım prensip ve yöntemleri doğrultusunda estetik bir bakış açısıyla silüet üzerine artistik çizim yapar.
Modül Adı: Artistik Çizimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım prensip ve yöntemlerini ayırt eder.
• Silüet üzerine artistik çizimi estetik görünüşü önemseyerek yapar.
ÜRETİM ORGANİZASYONU VE KALİTE KONTROL DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim organizasyonu ve kalite kontrol ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana ve yardımcı malzemelerin, üretim aşamalarının ve ürünün ara ve son kontrollerini yapar.
Modül Adı: Malzeme ve Üretimde Kalite Kontrol
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
30
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana ve yardımcı malzemelerin standartlara uygunluğunun kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürün kontrol işlemlerini standartlara uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim ve baskı kontrollerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimin ara ve son kontrollerini yapar.
• Hata yüzde hesaplamalarını hatasız yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme organizasyonunu, çalışma ortamının düzenlenmesini ve iş akışını hatasız yapar.
Modül Adı: İş Planı ve Üretim Organizasyonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme organizasyon şemasını, yetki ve görev dağılımı işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme içerisinde çalışma ortamının hazırlığını yapar.
• Üretim formlarını hazırlar.
• İşletmede iş zaman etüdü yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen kurallar doğrultusunda malzemenin siparişini, depolamasını ve stoklamasını yapar.
Modül Adı: Depolama ve Depo-Stok Takibi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Malzeme ve sipariş çeşitlerini ayırt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak depoya malzeme giriş çıkışlarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara uygun şekilde depolama ve stoklama yapar.
• Belge düzenlemesi yapar.
• Bilgisayarda depo ve stok programlarını kullanır.
ERKEK GİYİM MODELİSTLİĞİ DALI DERSLERİ
ERKEK GİYSİ KALIPLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası beden ölçülerine göre temel tekniklerle erkek giysi kalıbı hazırlama, model uygulama, şablon hazırlama, seri çizim ve malzeme hesaplaması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 12
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek sweatshirt çizimini, şablonunu, esneme farklılıklarını dikkate alıp ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Modül Adı: Erkek Sweatshirt Kalıbı
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erkek sweatshirt kalıbı çizer.
31
• Düz ve örme yüzeyler arasındaki esneme farklılıklarını dikkate alarak erkek sweatshirt için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek eşofman alt ve üst beden kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Erkek Eşofman Kalıbı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erkek eşofman kalıbı çizer.
• Erkek eşofman için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kapama payı, yaka, kol ve manşet çizimlerini, model uygulamalı erkek gömleği kalıbını ve seri çizimini ayrıntılara dikkat edip çizer.
Modül Adı: Erkek Gömleği Kalıbı
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kapama payı ve yaka çizimlerini yapar.
• Kol ve manşet çizimlerini yapar.
• Model uygulamalı erkek gömleği kalıbı çizer.
• Model uygulamalı erkek gömleği seri çizimi yapar.
• Model uygulamalı erkek gömleği için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel erkek pantolonu, model uygulamalı pantolon kalıbı çizimi ve seri çizimi işlemlerini yapar.
Modül Adı: Erkek Pantolonu Kalıbı
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Araç gereç ve malzemeyi yerinde ve doğru olarak kullanarak temel erkek pantolon kalıbı çizer.
• Vücut tiplerine göre erkek pantolon kalıbında düzeltme yapar.
• Erkek pantolonu seri çizimi yapar.
• Erkek pantolonu ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Model uygulamalı erkek pantolon kalıbı çizer.
• Model uygulamalı erkek pantolonu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek temel model uygulamalı yeleği ve seri çizim işlem sırasını takip edip çizer.
Modül Adı: Erkek Yeleği Kalıbı
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel erkek yeleği kalıbı çizer.
• Model uygulamalı erkek yeleği kalıbı hazırlar.
• Model uygulamalı erkek yeleği ve astar seri çizimini işlem sırasını takip ederek yapar.
• Model uygulamalı erkek yeleği için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek mont kalıbı ve model uygulamalı mont kalıbı çizer.
Modül Adı: Erkek Mont Kalıbı
32
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çizim işlemlerinde araç gereç ve malzemeyi yerinde ve doğru olarak kullanarak erkek mont kalıbı çizer.
• Ayrıntılara dikkat ederek erkek mont ve astar seri çizimi yapar.
• Erkek montu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek model uygulamalı temel ceket kalıbını ve serisini kalite gerekliliklerine uygun şekilde çizer.
Modül Adı: Erkek Ceket Kalıbı
Modülün Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Araç gereç ve malzemeyi yerinde ve doğru kullanarak temel erkek ceket kalıbı çizer.
• Ayrıntılara özen göstererek özellik gösteren bedenler için erkek ceket kalıbında düzeltme yapar.
• Model uygulamalı erkek ceket kalıbı hazırlar.
• Serileme işleminde ayrıntılara dikkat ederek model uygulamalı erkek ceket ve astar seri çizimini yapar.
• Ekonomiklik ilkesi doğrultusunda model uygulamalı erkek ceketi için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek palto, kaban kalıp ve serisini model uygulamalı çizer.
Modül Adı: Palto-Kaban Kalıbı
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Palto ve kaban temel kalıbı özenli bir çizimle çizer.
• Model uygulamalı palto ve kaban kalıbı çizer.
• Model uygulamalı palto ve kaban ve astar seri çizimi yapar.
• Model uygulamalı palto ve kaban için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek iş önlüğü kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Erkek İş Önlüğü Kalıbı
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Araç gereci yerinde kullanarak erkek iş önlüğü kalıbı hazırlar.
• Erkek iş önlüğü için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek işçi tulumu kalıbının çizimini yapar.
Modül Adı: İşçi Tulumu Kalıbı
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel pantolon çiziminde aldığı bilgileri kullanarak erkek işçi tulumu kalıbı hazırlar.
• Erkek işçi tulumu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek iş gömleği kalıbının çizimini yapar.
33
Modül Adı: İş Gömleği Kalıbı
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erkek iş gömleği kalıbını hazırlar.
• Erkek iş gömleği için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bahçıvan pantolon kalıbının çizimini yapar.
Modül Adı: Bahçıvan Pantolon Kalıbı
Modülün Süresi:40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erkek bahçıvan pantolonu kalıbı hazırlar.
• Ekonomiklik ilkesine dikkat ederek erkek bahçıvan pantolonu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
ERKEK GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini ve makine kullanım talimatlarını dikkate alarak erkek giysi parçalarının kesim, dikim, ütüleme ve son kontrollerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünün kalite standartlarına uygun şekilde erkek eşofmanı üretimi yapar.
Modül Adı: Erkek Eşofmanı Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda erkek eşofmanı kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen süre içerisinde erkek eşofmanı üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun şekilde erkek eşofmanının son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek gömleği için gerekli teknik çalışmalar ile birlikte model uygulamalı erkek gömleği üretimini ve paketlemesini yapar.
Modül Adı: Erkek Gömleği Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/76 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalite niteliklerine uygun kapama payı teknik çalışmalarını yapar.
• Kalite niteliklerine uygun yakasız yakaların ve bedene takılan yakaların teknik çalışmalarını yapar.
• Kalite niteliklerine uygun kol ağzı temizleme teknik çalışmalarını yapar.
• Kalite niteliklerine uygun erkek gömleği dikiş teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda erkek gömleği kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun erkek gömleği üretimini yapar.
34
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek gömleğinin kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek gömleğinin paketleme işlemlerini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünün kalite standartlarına uygun şekilde erkek pantolonu üretimi yapar.
Modül Adı: Erkek Pantolonu Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/68 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalite niteliklerine uygun erkek pantolonu teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda erkek pantolonu kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun erkek pantolonu üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek pantolonunun kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun cep ve yaka teknik çalışmaları ile erkek yeleği üretimi yapar.
Modül Adı: Erkek Yeleği Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalite niteliklerine uygun bedenden çıkan yaka teknik çalışmalarını yapar.
• Cep teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeyi ekonomik kullanıp erkek yelek kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun erkek yelek üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek yeleğinin kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak astarlı erkek ceketi üretimi yapar.
Modül Adı: Astarlı Erkek Ceketi Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeyi ekonomik kullanıp erkek ceketi kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun erkek ceketi dikimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek ceketinin kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları ve donanımları kullanıp model uygulamalı gömlek kalıbını, model uygulamalı pantolon ve şort kalıbını hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
35
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları ve donanımlarını kalite gerekliliklerine uygun şekilde kullanır.
Modül Adı: Bilgisayarlı Kalıp Sistemi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları uygulama yaptığı yere en uygun ve gerekli menüyü seçebilecek bakış açısıyla dikkatli kullanır.
• Bilgisayarlı kalıp sistemini oluşturan donanımları dikkatli ve pratik bir şekilde kullanır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı sistemde model uygulamalı gömlek, pantolon ve şort kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Bilgisayarlı Sistemde Giysi Kalıbı Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarlı kalıp sistemini kullanarak model uygulamalı gömlek kalıbının çizimini yapar.
• Bilgisayarlı kalıp sistemini kullanarak model uygulamalı pantolon ve şort kalıbının çizimini yapar.
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarımda kullanacağı temel elemanlar ile bu elemanların kullanıldığı alanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler renk, doku ve model araştırmaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemesini farklı bakış açıları ile yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi ile Yüzey Düzenlemesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Nokta ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Çizgi ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemelerini aralarındaki farkı ortaya koyarak yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk bilgisi ile farklı tekniklerde yüzeyleri renklendirir.
Modül Adı: Objelerde Renklendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Renk çemberi uygulamasında ayrıntılara dikkat ederek renklendirme yapar.
• Renk kontrastları ile ilgili uygulamalar yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu objeleri (nesneleri) kullanıp farklı teknikler ile özgün dokular oluşturur.
Modül Adı: Doku Yorumlarıyla Oluşturulan Yüzeyler
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
36
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dokulu objeleri (nesneleri) kara kalem tekniği ile detayları önemseyerek etüt eder.
• Doku yorumlarını yüzey üzerinde çalışır.
• Özgün doku yorumlarını farklı bakış açılarını önemseyerek renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım ögeleri, prensipleri ve yöntemleri doğrultusunda ayrıntılara dikkat edip tasarım ve sunum yapar.
Modül Adı: Model Araştırmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım ögelerini, prensiplerini ve yöntemlerini ayırt eder.
• Tasarım aşamalarını ayrıntılara dikkat ederek uygular.
• Sunum ve sergileri yaratıcılık ilkelerini benimseyerek yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım prensip ve yöntemleri doğrultusunda estetik bir bakış açısıyla silüet üzerine artistik çizim yapar.
Modül Adı: Artistik Çizimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım prensip ve yöntemlerini ayırt eder.
• Silüet üzerine artistik çizimi estetik görünüşü önemseyerek yapar.
ÜRETİM ORGANİZASYONU VE KALİTE KONTROL DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim organizasyonu ve kalite kontrol ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana ve yardımcı malzemelerin, üretim aşamalarının ve ürünün ara ve son kontrollerini yapar.
Modül Adı: Malzeme ve Üretimde Kalite Kontrol
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana ve yardımcı malzemelerin standartlara uygunluğunun kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürün kontrol işlemlerini standartlara uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim ve baskı kontrollerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimin ara ve son kontrollerini yapar.
• Hata yüzde hesaplamalarını hatasız yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme organizasyonunu, çalışma ortamının düzenlenmesini ve iş akışını hatasız yapar.
Modül Adı: İş Planı ve Üretim Organizasyonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme organizasyon şemasını, yetki ve görev dağılımı işlemlerini yapar.
37
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme içerisinde çalışma ortamının hazırlığını yapar.
• Üretim formlarını hazırlar.
• İşletmede iş zaman etüdü yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen kurallar doğrultusunda malzemenin siparişini, depolamasını ve stoklamasını yapar.
Modül Adı: Depolama ve Depo-Stok Takibi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Malzeme ve sipariş çeşitlerini ayırt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak depoya malzeme giriş çıkışlarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara uygun şekilde depolama ve stoklama yapar.
• Belge düzenlemesi yapar.
• Bilgisayarda depo ve stok programlarını kullanır.
KADIN GİYİM MODELİSTLİĞİ DALI DERSLERİ
KADIN GİYSİ KALIPLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası beden ölçülerine göre temel tekniklerle kadın giysi kalıbı hazırlama, modeli uygulama, şablon hazırlama, seri çizim ve malzeme hesaplaması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 10
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pili hesabı, pilili etek, pantolon etek çizimi işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Etek Kalıpları
Modülün Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tüm pilili etek kalıbını ölçü hesaplamasında dikkatli olmaya özen göstererek hazırlar.
• Ekonomiklik ilkesi doğrultusunda tüm pilili etek için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Pantolon etek kalıbını ağ formunda dikkatli olarak çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model uygulamalı etek kalıbını ve seri çizimini yapar.
Modül Adı: Model Uygulamalı Etek Kalıbı
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Model uygulamalı etek kalıbı hazırlar.
• Model uygulamalı etek için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel kadın pantolonu, model uygulamalı pantolon kalıbı çizimi ve seri çizimi işlemlerini yapar.
Modül Adı: Kadın Pantolonu Kalıbı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
38
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın temel pantolon kalıbını ağ formlarına dikkat ederek çizer.
• Kadın temel pantolonunda edindiği bilgiyi kullanarak model uygulamalı kadın pantolon kalıbı hazırlar.
• Kadın model uygulamalı pantolon seri çizimini işlem sırasını takip ederek hazırlar.
• Kadın model uygulamalı pantolonu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın eşofmanı kalıbını tekniğine uygun olarak çizer.
Modül Adı: Kadın Eşofmanı Kalıbı
Modülün Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın eşofman kalıbını tekniğine uygun olarak hazırlar.
• Kadın eşofman için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel ve penssiz kadın beden kalıplarının pens kaydırma işlemlerini, vücut tiplerine göre kalıp düzeltmelerini ve seri çizimini yapar.
Modül Adı: Temel Kadın Beden Kalıpları
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel kadın beden ve kol kalıbını kalıp malzemelerini yerinde ve doğru kullanarak hazırlar.
• Temel kadın beden kalıbı seri çizimini dikkatli ve ayrıntıları önemseyerek yapar.
• Kadın penssiz temel beden kalıbını ayrıntılarına dikkat ederek çizer.
• Kadın elastik kumaşlar için temel beden kalıbını özenli ve dikkatli hazırlar.
• Pens kaydırma çizimlerini işlem sırasına dikkat ederek özenli yapar.
• Özellik gösteren vücutlar için kalıp düzeltmelerini ölçü farklılıklarına dikkat ederek yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kapama payı, yaka, kol ve manşet çizimleri ile model uygulamalı bluz kalıbını doğru şekilde çizer.
Modül Adı: Bluz Kalıbı
Modülün Süresi: 80/68 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kapama payı ve yaka çizimlerini kullanım özelliklerine göre yapar.
• Kol ve manşet çizimlerini kullanım özelliklerine göre yapar.
• Model uygulamalı bluz kalıbını ayrıntılara dikkat ederek hazırlar.
• Model uygulamalı bluz için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model uygulamalı elbise kalıbını ve seri çizimini yapar.
Modül Adı: Elbise Kalıbı
Modülün Süresi: 80/53 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elbise kalıbını model detaylarına dikkat ederek çizer.
• Elbise seri çizimi ayrıntılarını önemseyerek tekniğine uygun yapar.
• Elbise için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
39
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın yeleği kalıbını işlem sırasına göre hatasız olarak çizer.
Modül Adı: Kadın Yelek Kalıbı
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın temel yelek kalıbını araç gereci yerinde ve doğru kullanarak çizer.
• Kadın model uygulamalı yeleği için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel manto kaban kalıbı, model uygulamalı manto kaban kalıbı ve seri çizimini işlem sırasını takip ederek çizer.
Modül Adı: Manto-Kaban Kalıbı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel manto ve kaban kalıbını işlem sırasına uygun olarak özenli çizer.
• Model uygulamalı manto ve kaban kalıbını farklı bakış açıları ile hazırlar.
• Model uygulamalı manto, kaban ve astar seri çizimini işlem sırasına dikkat ederek yapar.
• Model uygulamalı manto, kaban için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın model uygulamalı temel ceket kalıbını ve serisini kalite gerekliliklerine uygun olarak çizer.
Modül Adı: Kadın Ceketi Kalıbı
Modülün Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın temel ceket kalıbını tekniğine uygun olarak dikkatli ve özenli çizer.
• Kadın model uygulamalı ceket kalıbını hazırlar.
• Kadın model uygulamalı ceket ve astar seri çizimini işlem sırasına dikkat ederek yapar.
• Kadın model uygulamalı ceket kalıbı için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
KADIN GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini ve makine kullanım talimatlarını dikkate alarak kadın dış giyimini oluşturan ürünlerin kesim, dikim, ütüleme ve son kontrollerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model uygulamalı etek kesimini ve tekniğine uygun üretimini yapar.
Modül Adı: Model Uygulamalı Etek Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalite niteliklerine dikkat ederek etekte yırtmaç çalışmalarını yapar.
• Kalite niteliklerine dikkat ederek etekte bel temizleme çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak planlı ve dikkatli bir şekilde etek kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine dikkat edip etek üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak eteğin kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
40
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın pantolonunu oluşturan teknik çalışmaları, pantolon kesimini ve üretimini yapar.
Modül Adı: Kadın Pantolonu Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın pantolonunu oluşturan teknik çalışmaları dikkatli yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeyi ekonomik kullanıp kadın pantolonu kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine dikkat edip kadın pantolonu üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın pantolonunun kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünün kalite standartlarına uygun şekilde kadın eşofmanı üretimi yapar.
Modül Adı: Kadın Eşofmanı Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesine dikkat edip kadın eşofmanı kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen süre içerisinde kadın eşofmanı üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın eşofmanının kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bluz için gerekli teknik çalışmaları ile birlikte model uygulamalı bluz üretimini yapar.
Modül Adı: Bluz Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/76 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kapama payı teknik çalışmalarını özelliklerine uygun yöntemlerle yapar.
• Yakasız yaka ve bedene takılan yaka teknik çalışmalarını kalite niteliklerine uygun olarak yapar.
• Kol ağzı temizleme teknik çalışmalarını kullanım yerlerine uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda bluz kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun bluz üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bluzun kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun elbise üretimini yapar.
Modül Adı: Elbise Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda elbise kesimini yapar.
41
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun elbise üretimini belirlenen süreyi verimli kullanıp yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elbisenin kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun cep ve yaka teknik çalışmaları ile birlikte astarlı kadın ceket üretimini yapar.
Modül Adı: Astarlı Kadın Ceketi Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/68 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bedenden çıkan yaka teknik çalışmalarını kalite niteliklerine uygun olarak yapar.
• Cep teknik çalışmalarını kullanım yerlerine uygun olarak yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda kadın ceket kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın ceket üretimini tekniğine uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın ceketinin kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini pratik şekilde ve uygun yöntemle yapar.
DRAPAJ YÖNTEMİYLE KALIP HAZIRLAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak prova mankeni veya gerçek manken üzerinde drapaj tekniğiyle kalıp hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel etek, simetrik, asimetrik ve drapeli etek drapajını ayrıntılara dikkat edip hazırlar.
Modül Adı: Drapaj Tekniğiyle Etek Kalıpları
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel etek drapajını işlem sırasına dikkat ederek hatasız ve özenli yapar.
• Simetrik etek drapajını işlem basamaklarına ve ayrıntılara dikkat ederek temiz ve düzenli bir şekilde yapar.
• Asimetrik etek drapajını farklı görüş açılarını önemseyerek yapar.
• Drapeli etek drapajını dikkatli ve hatasız yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel beden, simetrik bluz ve drapeli bluz drapajını tekniğine uygun şekilde hazırlar.
Modül Adı: Drapaj Tekniğiyle Bluz Kalıpları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel beden drapajını ayrıntılarını önemseyerek yapar.
• Simetrik bluz drapajını işlem basamaklarına dikkat ederek yapar.
• Drapeli bluz drapajını farklı görüş açılarını önemseyerek hatasız yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak simetrik ve asimetrik elbise drapajını dikkatle hazırlar.
Modül Adı: Drapaj Tekniğiyle Elbise Kalıpları
42
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Simetrik elbise drapajını ayrıntılarını önemseyerek yapar.
• Asimetrik elbise drapajını farklı bakış açısı geliştirerek hatasız yapar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları ve donanımları kullanıp model uygulamalı gömlek kalıbını, model uygulamalı pantolon ve şort kalıbını hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları ve donanımlarını kalite gerekliliklerine uygun şekilde kullanır.
Modül Adı: Bilgisayarlı Kalıp Sistemi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları uygulama yaptığı yere en uygun ve gerekli menüyü seçebilecek bakış açısıyla dikkatli kullanır.
• Bilgisayarlı kalıp sistemini oluşturan donanımları dikkatli ve pratik bir şekilde kullanır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı sistemde model uygulamalı gömlek, pantolon ve şort kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Bilgisayarlı Sistemde Giysi Kalıbı Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarlı kalıp sistemini kullanarak model uygulamalı gömlek kalıbının çizimini yapar.
• Bilgisayarlı kalıp sistemini kullanarak model uygulamalı pantolon ve şort kalıbının çizimini yapar.
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarımda kullanacağı temel elemanlar ile bu elemanların kullanıldığı alanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler renk, doku ve model araştırmaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemesini farklı bakış açıları ile yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi ile Yüzey Düzenlemesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Nokta ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Çizgi ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemelerini aralarındaki farkı ortaya koyarak yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk bilgisi ile farklı tekniklerde yüzeyleri renklendirir.
Modül Adı: Objelerde Renklendirme
43
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Renk çemberi uygulamasında ayrıntılara dikkat ederek renklendirme yapar.
• Renk kontrastları ile ilgili uygulamalar yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu objeleri (nesneleri) kullanıp farklı teknikler ile özgün dokular oluşturur.
Modül Adı: Doku Yorumlarıyla Oluşturulan Yüzeyler
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dokulu objeleri (nesneleri) kara kalem tekniği ile detayları önemseyerek etüt eder.
• Doku yorumlarını yüzey üzerinde çalışır.
• Özgün doku yorumlarını farklı bakış açılarını önemseyerek renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım ögeleri, prensipleri ve yöntemleri doğrultusunda ayrıntılara dikkat edip tasarım ve sunum yapar.
Modül Adı: Model Araştırmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım ögelerini, prensiplerini ve yöntemlerini ayırt eder.
• Tasarım aşamalarını ayrıntılara dikkat ederek uygular.
• Sunum ve sergileri yaratıcılık ilkelerini benimseyerek yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım prensip ve yöntemleri doğrultusunda estetik bir bakış açısıyla silüet üzerine artistik çizim yapar.
Modül Adı: Artistik Çizimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım prensip ve yöntemlerini ayırt eder.
• Silüet üzerine artistik çizimi estetik görünüşü önemseyerek yapar.
ÜRETİM ORGANİZASYONU VE KALİTE KONTROL DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim organizasyonu ve kalite kontrol ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana ve yardımcı malzemelerin, üretim aşamalarının ve ürünün ara ve son kontrollerini yapar.
Modül Adı: Malzeme ve Üretimde Kalite Kontrol
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana ve yardımcı malzemelerin standartlara uygunluğunun kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürün kontrol işlemlerini standartlara uygun şekilde yapar.
44
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim ve baskı kontrollerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimin ara ve son kontrollerini yapar.
• Hata yüzde hesaplamalarını hatasız yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme organizasyonunu, çalışma ortamının düzenlenmesini ve iş akışını hatasız yapar.
Modül Adı: İş Planı ve Üretim Organizasyonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme organizasyon şemasını, yetki ve görev dağılımı işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme içerisinde çalışma ortamının hazırlığını yapar.
• Üretim formlarını hazırlar.
• İşletmede iş zaman etüdü yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen kurallar doğrultusunda malzemenin siparişini, depolamasını ve stoklamasını yapar.
Modül Adı: Depolama ve Depo-Stok Takibi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Malzeme ve sipariş çeşitlerini ayırt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak depoya malzeme giriş çıkışlarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara uygun şekilde depolama ve stoklama yapar.
• Belge düzenlemesi yapar.
• Bilgisayarda depo ve stok programlarını kullanır.
DERİ GİYİM DALI DERSLERİ
DERİ GİYSİ ÜRETİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deri makineleri ile deri giysi üretimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 12
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede deri düz dikişini yapar.
Modül Adı: Makinede Deri Dikişi
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deri kontrol işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak derinin kesim işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine kataloğuna uygun şekilde makineyi deri dikimine hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinede deri düz dikişi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine kataloğuna uygun şekilde makine bakım ve temizliğini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ayakçılık ve deride yırtmaç çalışmalarını yapar.
45
Modül Adı: Deride Yırtmaç Dikimi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deride ayakçılık işlemlerini yapar.
• Kesilen parçanın regulasını yapar.
• Deride yırtmaç çalışmalarını yapar.
• Deride kol yırtmaç çalışmalarını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıplara uygun olarak kesilmiş deri parçalarında fermuar dikimi yapar.
Modül Adı: Deride Fermuar Dikimi
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride fermuar dikimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride patletli fermuar dikimi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride bel temizleme çalışmaları yapar.
Modül Adı: Deride Bel Temizleme
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deride kemerle bel temizleme işlemlerini yapar.
• Deride kemersiz bel temizleme işlemlerini yapar
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride cep çalışmalarını yapar.
Modül Adı: Deride Cep Dikimi
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deride aplike cep çalışmalarını yapar.
• Dikişten açılan cep çalışmalarını yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride kapama payı çalışmalarını yapar.
Modül Adı: Deride Kapama Payı Dikimi
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deride tek sıra düğmeli kapama payı çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride patlı kapama dikim işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride kruvaze kapama dikim işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride fermuarlı kapama dikim işlemini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun yaka çalışmalarını yapar.
Modül Adı: Deride Yaka Dikimi
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deride oyuntulu yaka çalışmalarını yapar.
46
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bedene takılan ayaklı yaka dikim çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bedene takılan ayaksız yaka dikim çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bedenden çıkan yaka çalışmalarını yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride manşet ve kol dikim çalışmalarını yapar.
Modül Adı: Deride Kol Takma
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride manşet dikim işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride kol dikim çalışmalarını yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine kataloglarına ve standartlara uygun şekilde tilki overlok makinesini kullanır.
Modül Adı: Tilki Overlok
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tilki overlok makinesini dikime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tilki overlok makinesi hatalarını giderir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tilki overlok makinesinin günlük temizlik ve bakımını yapar
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıplara göre kesilmiş deri düz dar etek parçalarının dikimini yapar.
Modül Adı: Deri Düz Dar Etek Dikimi
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dar etek kesim çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride düz dar etek dikim işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride düz dar eteğin son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine göre kalıplara göre kesilmiş kadın deri pantolonu parçalarını modele uygun diker.
Modül Adı: Kadın Deri Pantolon Dikimi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın deri pantolonu kesim çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın deri pantolonu dikim çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın deri pantolonunun son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıplara uygun olarak hazırlanmış erkek deri yelek parçalarını modele uygun diker.
Modül Adı: Erkek Deri Yelek Dikimi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
47
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek deri yeleği kesim çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek deri yeleği dikim çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek deri yeleğinin son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıplara uygun olarak kesilmiş kadın deri montunun parçalarını diker.
Modül Adı: Kadın Deri Mont Dikimi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın deri montunun kesim çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın deri montunun dikim çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın deri montunun son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
Kazanım 14: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek deri ceket dikimini yapar.
Modül Adı: Erkek Deri Ceket Dikimi
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek deri ceketi kesim çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek deri ceketi dikim çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek deri ceketinin son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
DERİ GİYSİ KALIPLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası beden ölçülerine göre temel tekniklerle deri giysi kalıbı hazırlama, model uygulama, şablon hazırlama, seri çizim ve malzeme hesaplaması ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pili hesabı, pilili etek, pantolon etek çizimi işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Etek Kalıpları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tüm pilili etek kalıbını ölçü hesaplamasında dikkatli olmaya özen göstererek hazırlar.
• Ekonomiklik ilkesi doğrultusunda tüm pilili etek için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Pantolon etek kalıbını ağ formunda dikkatli olarak çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model uygulamalı etek kalıbını ve seri çizimini yapar.
Modül Adı: Model Uygulamalı Etek Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
48
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Model uygulamalı etek kalıbı hazırlar.
• Model uygulamalı etek için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel kadın pantolonu, model uygulamalı pantolon kalıbı çizimi ve seri çizimi işlemlerini yapar.
Modül Adı: Kadın Pantolonu Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın temel pantolon kalıbını ağ formlarına dikkat ederek çizer.
• Kadın temel pantolonunda edindiği bilgiyi kullanarak model uygulamalı kadın pantolon kalıbı hazırlar.
• Kadın model uygulamalı pantolon seri çizimini işlem sırasını takip ederek hazırlar.
• Kadın model uygulamalı pantolonu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın temel pensli ve penssiz beden kalıplarını, pens kaydırma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Kadın Beden Kalıpları
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın temel beden kalıbını hazırlar.
• Kadın temel beden kalıbı seri çizimini yapar.
• Kadın penssiz temel beden kalıbını çizer.
• Kadın pens kaydırma çizimlerini yapar.
• Özellik gösteren vücutlar için kalıp düzeltmelerini ölçü farklılıklarına dikkat ederek yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kapama payını, yaka çizimlerini ve kadın mont kalıbını hatasız hazırlar.
Modül Adı: Kadın Mont Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kapama payı ve yaka çizimi ile ilgili işlemleri yapar.
• Kadın mont kalıbı çizimini yapar.
• Kadın mont kalıbı ve astar seri çizimini yapar.
• Kadın mont kalıbı için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek mont kalıbı ve model uygulamalı mont kalıbı çizer.
Modül Adı: Erkek Mont Kalıbı
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çizim işlemlerinde araç gereç ve malzemeyi yerinde ve doğru olarak kullanarak erkek mont kalıbı çizer.
• Ayrıntılara dikkat ederek erkek mont ve astar seri çizimi yapar.
• Erkek montu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
49
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın model uygulamalı temel ceket kalıbını ve serisini kalite gerekliliklerine uygun olarak çizer.
Modül Adı: Kadın Ceketi Kalıbı
Modülün Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın temel ceket kalıbını tekniğine uygun olarak dikkatli ve özenli çizer.
• Kadın model uygulamalı ceket kalıbını hazırlar.
• Kadın model uygulamalı ceket ve astar seri çizimini işlem sırasına dikkat ederek yapar.
• Kadın model uygulamalı ceket kalıbı için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
DERİ TEKNOLOJİSİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; deri çeşitlerini ayırt etme ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak derileri muhafaza etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Uygun ortam eşliğinde deri çeşitlerini ayırt eder.
Modül Adı: Derinin Yapısı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deri çeşitlerini ayırt eder.
• Tolanın deriye etkisini açıklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deri çeşidine uygun depolama, temizlik ve bakım işlemlerini yapar.
Modül Adı: Giysilik Deriler
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deriye yüzey özelliği kazandırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deriyi ölçüp asortiler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak derinin depolamasını, bakım ve temizliğini yapar.
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarımda kullanacağı temel elemanlar ile bu elemanların kullanıldığı alanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler renk, doku ve model araştırmaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemesini farklı bakış açıları ile yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi ile Yüzey Düzenlemesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Nokta ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Çizgi ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemelerini aralarındaki farkı ortaya koyarak yapar.
50
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk bilgisi ile farklı tekniklerde yüzeyleri renklendirir.
Modül Adı: Objelerde Renklendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Renk çemberi uygulamasında ayrıntılara dikkat ederek renklendirme yapar.
• Renk kontrastları ile ilgili uygulamalar yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu objeleri (nesneleri) kullanıp farklı teknikler ile özgün dokular oluşturur.
Modül Adı: Doku Yorumlarıyla Oluşturulan Yüzeyler
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dokulu objeleri (nesneleri) kara kalem tekniği ile detayları önemseyerek etüt eder.
• Doku yorumlarını yüzey üzerinde çalışır.
• Özgün doku yorumlarını farklı bakış açılarını önemseyerek renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım ögeleri, prensipleri ve yöntemleri doğrultusunda ayrıntılara dikkat edip tasarım ve sunum yapar.
Modül Adı: Model Araştırmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım ögelerini, prensiplerini ve yöntemlerini ayırt eder.
• Tasarım aşamalarını ayrıntılara dikkat ederek uygular.
• Sunum ve sergileri yaratıcılık ilkelerini benimseyerek yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım prensip ve yöntemleri doğrultusunda estetik bir bakış açısıyla silüet üzerine artistik çizim yapar.
Modül Adı: Artistik Çizimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım prensip ve yöntemlerini ayırt eder.
• Silüet üzerine artistik çizimi estetik görünüşü önemseyerek yapar.
DERİ KALİTE KONTROL DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun deri kontrolü ve deri giyim ürün kontrolü yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deri ve yardımcı malzeme kontrolünü standartlara uygun yapar.
Modül Adı: Deri Malzeme Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
51
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standarda uygun şekilde deri kontrol işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standarda uygun şekilde suni deri kontrol işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standarda uygun şekilde yardımcı malzeme kontrolünü yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deride kesimden ürün oluşumuna kadar geçen aşamalardaki kontrolleri standartlara uygun ve kaliteyi artıracak şekilde yapar.
Modül Adı: Deri Ürün Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standarda uygun şekilde deri giyim ürün kontrol işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standarda uygun şekilde deride kesim kontrolüyle ilgili işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standarda uygun şekilde deride üretim kontrolü ile hataları giderir.
• Kaliteyi değerlendirme ile kaliteyi artırır.
İŞ VE ÜRETİM ORGANİZASYONU DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş ve zaman etüdü ve üretim organizasyonu yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İşletme organizasyonu yardımıyla uygun çalışma ortamında iş akışıyla ilgili ölçümleri yapar.
Modül Adı: İş ve Zaman Etüdü
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme organizasyon şeması, yetki ve görev dağılımı işlemlerini yapar.
• İşletme içerisinde çalışma ortamının hazırlanmasını sağlar.
• Üretim formlarını doğru olarak hazırlar.
• İşletmede iş zaman etüdü yapar.
Kazanım 2:Yapılan ölçümlerin yardımıyla maliyet ve verimlilik hesapları yapar.
Modül Adı: Deride Üretim Organizasyonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Verimli üretim için hesaplama yapar.
• Üretimde maliyet hesaplaması yapar.
52
ERKEK TERZİLİĞİ DALI DERSLERİ
ERKEK GİYSİ DİKİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini ve makine kullanım talimatlarını dikkate alarak erkek dış giyimini oluşturan ürünlerin kesim, dikim, ütüleme ve son kontrollerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 12
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun temel dikiş teknik çalışmalarını yapar.
Modül Adı: Temel Dikiş Teknikleri
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun teyel teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kenar temizleme ve baskı teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun şekilde elde ilik açma, düğme dikme teknik çalışmalarını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek pantolonu için gerekli teknik çalışmalar ile birlikte erkek pantolonu prova ve dikimini yapar.
Modül Adı: Erkek Pantolonu Dikimi
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalite niteliklerine uygun erkek pantolonu teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek pantolon kesimi yapar.
• İletişim kurallarını dikkate alarak müşteri ile etkili iletişim kurar.
• Kişiyi ve prova ortamını hazırlayarak erkek pantolonunun dikim öncesi hazırlık işlemlerini (provasını) yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek pantolon üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek pantolonunun son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gerekli teknik çalışmalar ile model uygulamalı erkek gömleği dikimi yapar.
Modül Adı: Erkek Gömleği Dikimi
Modülün Süresi: 120/84 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalite niteliklerine uygun kapama payı teknik çalışmalarını yapar.
• Kalite niteliklerine uygun yakasız yakalar ve bedene takılan yakaların teknik çalışmalarını yapar.
• Kalite niteliklerine uygun kol ağzı temizleme teknik çalışmalarını yapar.
• Kalite niteliklerine uygun erkek gömleği dikiş teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeyi ekonomik kullanıp erkek gömleği kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek gömleği üretimini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
53
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek gömleğinin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun cep ve yaka teknik çalışmaları ile erkek yeleği dikimini ve provasını yapar.
Modül Adı: Erkek Yeleği Dikimi
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalite niteliklerine uygun bedenden çıkan yaka teknik çalışmalarını yapar.
• Cep teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeyi ekonomik kullanıp erkek yelek kesimi yapar.
• Erkek yeleğinin dikim öncesi hazırlık işlemlerini (provasını) yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek yelek üretimini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek yeleğinin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak astarlı erkek ceketi provasını ve dikimini yapar.
Modül Adı: Astarlı Erkek Ceketi Dikimi
Modülün Süresi: 120/84 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeyi ekonomik kullanıp erkek ceketi kesimi yapar.
• Giysinin modeline uygun karşılaştırma tekniğini kullanarak erkek ceketinin dikim öncesi hazırlık işlemlerini (provasını) yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek ceketi dikimini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek ceketinin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünün kalite standartlarına uygun palto ve kaban dikimi yapar.
Modül Adı: Palto-Kaban Dikimi
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik standartlara uygun bedenden çıkan kol teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak palto ve kaban kesimi yapar.
• Kişiyi ve prova ortamını hazırlayarak palto ve kaban dikim öncesi hazırlık işlemlerini (provasını) yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen süreyi verimli kullanıp palto-kaban dikimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak palto ve kabanın son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
54
ERKEK TERZİ KALIPLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası beden ölçülerine göre temel tekniklerle kalıp hazırlama, model uygulama, şablon hazırlama ve malzeme hesaplaması yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel erkek pantolonu ve model uygulamalı pantolon kalıbında dikkat edilecek kurallar doğrultusunda çizim yapar.
Modül Adı: Erkek Pantolonu Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Araç gereç ve malzemeyi yerinde ve doğru kullanarak temel erkek pantolon kalıbı çizer.
• Vücut tiplerine göre erkek pantolon kalıbında düzeltme yapar.
• Erkek pantolonu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Model uygulamalı erkek pantolon kalıbı çizer.
• Model uygulamalı erkek pantolonu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kapama payı, yaka, kol ve manşet çizimlerini, model uygulamalı erkek gömleği kalıbını ayrıntılara dikkat edip çizer.
Modül Adı: Erkek Gömleği Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 120/84 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kapama payı ve yaka çizimleri yapar.
• Kol ve manşet çizimleri yapar.
• Model uygulamalı erkek gömleği kalıbı çizer.
• Model uygulamalı erkek gömleği için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel erkek yeleği ve model uygulamalı erkek yeleğini işlem sırasını takip edip çizer.
Modül Adı: Erkek Yeleği Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel erkek yeleği kalıbı çizer.
• Model uygulamalı erkek yeleği kalıbı hazırlar.
• Model uygulamalı erkek yeleği için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel erkek ceket kalıbı ve model uygulamalı erkek ceket kalıbını kalite gerekliliklerine uygun şekilde çizer.
Modül Adı: Erkek Ceketi Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Araç, gereç ve malzemeyi yerinde ve doğru olarak kullanarak temel erkek ceket kalıbı çizer.
• Ayrıntılara özen göstererek özellik gösteren bedenler için erkek ceket kalıbında düzeltme yapar.
• Model uygulamalı erkek ceket kalıbı hazırlar.
• Ekonomiklik ilkesi doğrultusunda model uygulamalı erkek ceketi için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
55
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak palto ve kaban kalıbı ve model uygulamalı palto-kaban kalıbını çizer.
Modül Adı: Palto-Kaban Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özenli bir çizimle temel palto ve kaban kalıbı çizer.
• Model uygulamalı palto ve kaban kalıbı çizer.
• Model uygulamalı palto ve kaban için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarımda kullanacağı temel elemanlar ile bu elemanların kullanıldığı alanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler renk, doku ve model araştırmaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemesini farklı bakış açıları ile yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi ile Yüzey Düzenlemesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Nokta ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Çizgi ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemelerini aralarındaki farkı ortaya koyarak yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk bilgisi ile farklı tekniklerde yüzeyleri renklendirir.
Modül Adı: Objelerde Renklendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Renk çemberi uygulamasında ayrıntılara dikkat ederek renklendirme yapar.
• Renk kontrastları ile ilgili uygulamalar yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu objeleri (nesneleri) kullanıp farklı teknikler ile özgün dokular oluşturur.
Modül Adı: Doku Yorumlarıyla Oluşturulan Yüzeyler
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dokulu objeleri (nesneleri) kara kalem tekniği ile detayları önemseyerek etüt eder.
• Doku yorumlarını yüzey üzerinde çalışır.
• Özgün doku yorumlarını farklı bakış açılarını önemseyerek renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım ögeleri, prensipleri ve yöntemleri doğrultusunda ayrıntılara dikkat edip tasarım ve sunum yapar.
Modül Adı: Model Araştırmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
56
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım ögelerini, prensiplerini ve yöntemlerini ayırt eder.
• Tasarım aşamalarını ayrıntılara dikkat ederek uygular.
• Sunum ve sergileri yaratıcılık ilkelerini benimseyerek yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım prensip ve yöntemleri doğrultusunda estetik bir bakış açısıyla silüet üzerine artistik çizim yapar.
Modül Adı: Artistik Çizimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım prensip ve yöntemlerini ayırt eder.
• Silüet üzerine artistik çizimi estetik görünüşü önemseyerek yapar.
GİYSİ ONARIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyside çeşitli onarım işlemleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyside paça, kol, ceket, palto ve kaban boyu ile ilgili düzeltmeleri yapar.
Modül Adı: Giysi Boyu Tadilatları
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pratik yöntem ve teknikler ile pantolon düzeltmeleri yapar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysilerde kol boyunu kısaltır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik standartlara uygun ceket, palto ve kaban boyunu kısaltır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pantolon, mont ve kabanda fermuar değişimlerini yapar.
Modül Adı: Fermuar Tadilatları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pantolon fermuarı değişimi yapar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mont ve kaban fermuarı değişimi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pantolon ve gömlekte genişletme ve daraltma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Daraltma ve Genişletme Tadilatları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pantolonda genişletme ve daraltma işlemlerini yapar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gömlekte genişletme ve daraltma işlemlerini yapar.
57
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yelek, ceket, palto ve kabanda astar değiştirir.
Modül Adı: Astar Tadilatları
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyside zarar görmüş alanlara yama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yelek ve ceket astarı değiştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak palto ve kaban astarı değiştirir.
İŞ YERİ PLANI VE ÜRETİM ORGANİZASYONU DERSİ
Bu derste öğrenciye; kalite ile ilgili kavramları dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda iş yerinde ve üretimde üretim organizasyonu yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Kalite niteliklerine dikkat ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda iş yerinde depolama, malzeme ve yardımcı malzeme kontrolü yapar.
Modül Adı: Stok ve Malzeme Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak depo ve stoktaki malzemeleri kontrol eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş ve yardımcı malzeme kontrolü yapar.
Kazanım 2: Kalite niteliklerini ve ürün kontrol yöntemlerini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda üretimde kontrol yapar.
Modül Adı: Üretim Kontrol Yöntemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürüne uygun kontrol yöntemini seçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimde kontrol yapar.
• Hata sınıflandırması yaparak kaliteyi değerlendirir.
Kazanım 3: Üretimde kullanılan dokümanları hazırlayarak maliyet hesabı yapar.
Modül Adı: Üretim Organizasyonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üretimde kullanılan dokümanları hazırlar.
• Üretim planlaması yapar.
• Üretimde maliyet hesaplaması yapar.
KADIN TERZİLİĞİ DALI DERSLERİ
KADIN GİYSİ DİKİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini ve makine kullanım talimatlarını dikkate alarak kadın dış giyimini oluşturan ürünlerin kesim, dikim, ütüleme ve son kontrollerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 10
58
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi süsleme teknik çalışmalarında modele uygun süsleme seçimine dikkat edip fantezi kumaş dikimi ve süsleme teknik çalışmaları yapar.
Modül Adı: Giyimde Süsleme
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi süsleme teknik çalışmalarında modele uygun süsleme seçimine dikkat edip süsleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi kumaş dikimi teknik çalışmaları yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model uygulamalı etek kesimini, provasını ve dikimini yapar.
Modül Adı: Model Uygulamalı Etek Dikimi
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etek kesimini yapar.
• Müşteri ile etkin iletişim kurar.
• Etek dikimi öncesi hazırlık işlemlerini ve provasını işlem sırasına göre yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etek dikimini planlı hareket edip yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak eteğin son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın pantolonunu oluşturan teknik çalışmaları, pantolon kesimini, provasını ve üretimini yapar.
Modül Adı: Kadın Pantolonu Dikimi
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın pantolonunu oluşturan teknik çalışmaları dikkatli yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın pantolon kesimini yapar.
• Kadın pantolonunu dikim öncesi provaya hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın pantolon üretimini planlı hareket edip yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın pantolonunun son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bluz için gerekli teknik çalışmaları, bluz provası ve bluz dikimini yapar.
Modül Adı: Bluz Dikimi
Modülün Süresi: 80/75 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kapama payı teknik çalışmalarını özelliklerine uygun yöntemlerle yapar.
• Yakasız yaka, bedene takılan yaka ve bedenden çıkan yaka teknik çalışmalarını kalite niteliklerine uygun olarak yapar.
• Kol ağzı temizleme teknik çalışmalarını kullanım yerlerine uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda bluz kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bluz provasını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bluz üretimi yapar.
59
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bluzun son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elbise provasını ve dikimini yapar.
Modül Adı: Elbise Dikimi
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda elbise kesimini yapar.
• Elbise dikim öncesi hazırlıklarını ve provayı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen süre içerisinde ve kalite niteliklerine uygun şekilde elbise dikimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elbisenin son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cep teknik çalışmalarıyla birlikte kadın yeleğinin provasını ve dikimini yapar
Modül Adı: Kadın Yeleği Dikimi
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cep teknik çalışmalarını kalite niteliklerine uygun olarak yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda kadın yelek kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın yeleğinin dikim öncesi hazırlık işlemlerini ve provayı işlem sırasına uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özenli ve işlem sırasına uygun şekilde kadın yelek dikimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın yeleğinin son ütü son ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun cep ve yaka teknik çalışmaları ile birlikte astarlı kadın ceket prova ve dikimini yapar
Modül Adı: Astarlı Kadın Ceketi Dikimi
Modülün Süresi: 80/68 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda kadın ceket kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın ceketinin dikim öncesi hazırlık işlemlerini ve provayı işlem sırasına uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine göre kadın ceket üretimini kalite niteliklerini taşıyacak şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın ceketinin son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi elbise dikimini işlem sırasına ve kumaşa uygun teknikle yapar.
Modül Adı: Fantezi Elbise Dikimi
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
60
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda fantezi elbise kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi elbisenin dikim öncesi hazırlık işlemlerini ve provayı işlem sırasına uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi elbise dikimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi elbisenin son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gelinlik dikimini işlem sırasına ve kalite niteliklerine uygun yapar.
Modül Adı: Gelinlik Dikimi
Modülün Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gelinlik drapajını görselliği önemseyerek çalışır.
• Gelinlik drapajını işlem sırasına dikkat ederek kalıba dönüştürür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gelinlik kesimini yapar.
• Gelinliğin dikim öncesi hazırlık işlemlerini ve provasını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gelinlik dikimini titizlikle yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gelinliğin son ütü ve son kontrol işlemlerini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
KADIN TERZİ KALIPLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası beden ölçülerine göre kadın dış giyimini oluşturan temel kalıpları hazırlama, model uygulama, şablon hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pili hesabı, pilili etek, pantolon etek çizimi işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Etek Kalıpları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tüm pilili etek kalıbını ölçü hesaplamasında dikkatli olmaya özen göstererek hazırlar.
• Ekonomiklik ilkesi doğrultusunda tüm pilili etek için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Pantolon etek kalıbını ağ formunda dikkatli olarak çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model uygulamalı etek çizimi işlemlerini yapar.
Modül Adı: Model Uygulamalı Etek Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Model uygulamalı etek çizimi yapar.
• Model uygulamalı etek için ekonomiklik ilkesi doğrultusunda ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
61
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel kadın pantolon ve model uygulamalı pantolon kalıbında dikkat edilecek kurallar doğrultusunda çizim yapar.
Modül Adı: Kadın Pantolonu Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın temel pantolon kalıbını ağ formlarına dikkat ederek çizer.
• Kadın model uygulamalı pantolon kalıbını farklı görüş açısı ile hazırlar.
• Kadın model uygulamalı pantolonu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın temel ve penssiz beden kalıplarının ve pens kaydırma işlemlerinin vücut tiplerine göre kalıp düzeltmelerini yapar.
Modül Adı: Temel Kadın Beden Kalıpları Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın temel beden ve kol kalıbını, kalıp malzemelerini yerinde ve doğru kullanarak hazırlar.
• Kadın penssiz temel beden kalıbını ayrıntılarına dikkat ederek çizer.
• Pens kaydırma çizimlerini işlem sırasına dikkat ederek özenli yapar.
• Özellik gösteren vücutlar için kalıp düzeltmelerini ölçü farklılıklarına dikkat ederek yapar.
• Kadın elastik kumaşlar için temel beden kalıbını özenli ve dikkatli hazırlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kapama payı, yaka, kol ve manşet çizimleri ile model uygulamalı bluz kalıbını doğru şekilde çizer.
Modül Adı: Bluz Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 80/68 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kapama payı ve yaka çizimlerini kullanım özelliklerine göre yapar.
• Kol ve manşet çizimlerini kullanım özelliklerine göre yapar.
• Model uygulamalı bluz kalıbını ayrıntılara dikkat ederek hazırlar.
• Model uygulamalı bluz için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model uygulamalı elbise kalıbını modeli doğru analiz edip çizer.
Modül Adı: Elbise Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elbise kalıbını model detaylarına dikkat ederek çizer.
• Elbise için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak manto, kaban temel kalıbını ve model uygulamasını eksiksiz yapar.
Modül Adı: Manto-Kaban Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Manto, kaban temel kalıbını işlem sırasına uygun olarak özenli çizer.
• Manto ve kaban model uygulamalı kalıbını farklı bakış açıları ile hazırlar.
62
• Model uygulamalı manto, kaban için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın temel ceketi kalıbı ve model uygulamalı ceket kalıbını kalite gerekliliklerine uygun şekilde çizer.
Modül Adı: Kadın Ceketi Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/46 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın temel ceket kalıbını tekniğine uygun olarak dikkatli ve özenli çizer.
• Kadın model uygulamalı ceket kalıbını hazırlar.
• Kadın model uygulamalı ceket kalıbı için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak abiye elbise kalıbını modeli doğru analiz edip çizer.
Modül Adı: Abiye Elbise Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Abiye elbise kalıbını farklı bakış açılarına göre hazırlar.
• Ekonomiklik ilkesine dikkat ederek abiye elbise için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
DRAPAJ YÖNTEMİYLE KALIP HAZIRLAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak prova mankeni veya gerçek manken üzerinde drapaj tekniğiyle kalıp hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel etek, simetrik, asimetrik ve drapeli etek drapajını ayrıntılara dikkat edip hazırlar.
Modül Adı: Drapaj Tekniğiyle Etek Kalıpları
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel etek drapajını işlem sırasına dikkat ederek hatasız ve özenli yapar.
• Simetrik etek drapajını işlem basamaklarına ve ayrıntılara dikkat ederek temiz ve düzenli bir şekilde yapar.
• Asimetrik etek drapajını farklı görüş açılarını önemseyerek yapar.
• Drapeli etek drapajını dikkatli ve hatasız yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel beden, simetrik bluz ve drapeli bluz drapajını tekniğine uygun şekilde hazırlar.
Modül Adı: Drapaj Tekniğiyle Bluz Kalıpları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel beden drapajını ayrıntılarını önemseyerek yapar.
• Simetrik bluz drapajını işlem basamaklarına dikkat ederek yapar.
• Drapeli bluz drapajını farklı görüş açılarını önemseyerek hatasız yapar.
63
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak simetrik ve asimetrik elbise drapajını dikkatle hazırlar.
Modül Adı: Drapaj Tekniğiyle Elbise Kalıpları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Simetrik elbise drapajını ayrıntılarını önemseyerek yapar.
• Asimetrik elbise drapajını farklı bakış açısı geliştirerek hatasız yapar.
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarımda kullanacağı temel elemanlar ile bu elemanların kullanıldığı alanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler renk, doku ve model araştırmaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemesini farklı bakış açıları ile yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi ile Yüzey Düzenlemesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Nokta ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Çizgi ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemelerini aralarındaki farkı ortaya koyarak yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk bilgisi ile farklı tekniklerde yüzeyleri renklendirir.
Modül Adı: Objelerde Renklendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Renk çemberi uygulamasında ayrıntılara dikkat ederek renklendirme yapar.
• Renk kontrastları ile ilgili uygulamalar yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu objeleri (nesneleri) kullanıp farklı teknikler ile özgün dokular oluşturur.
Modül Adı: Doku Yorumlarıyla Oluşturulan Yüzeyler
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dokulu objeleri (nesneleri) kara kalem tekniği ile detayları önemseyerek etüt eder.
• Doku yorumlarını yüzey üzerinde çalışır.
• Özgün doku yorumlarını farklı bakış açılarını önemseyerek renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım ögeleri, prensipleri ve yöntemleri doğrultusunda ayrıntılara dikkat edip tasarım ve sunum yapar.
Modül Adı: Model Araştırmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
64
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım ögelerini, prensiplerini ve yöntemlerini ayırt eder.
• Tasarım aşamalarını ayrıntılara dikkat ederek uygular.
• Sunum ve sergileri yaratıcılık ilkelerini benimseyerek yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım prensip ve yöntemleri doğrultusunda estetik bir bakış açısıyla silüet üzerine artistik çizim yapar.
Modül Adı: Artistik Çizimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım prensip ve yöntemlerini ayırt eder.
• Silüet üzerine artistik çizimi estetik görünüşü önemseyerek yapar.
GİYSİ ONARIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyside çeşitli onarım işlemleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyside paça, kol, ceket, palto ve kaban boyu ile ilgili düzeltmeleri yapar.
Modül Adı: Giysi Boyu Tadilatları
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pratik yöntem ve teknikler ile pantolon düzeltmeleri yapar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysilerde kol boyunu kısaltır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik standartlara uygun ceket, palto ve kaban boyunu kısaltır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pantolon, mont ve kabanda fermuar değişimlerini yapar.
Modül Adı: Fermuar Tadilatları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pantolon fermuarı değişimi yapar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mont ve kaban fermuarı değişimi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pantolon ve gömlekte genişletme ve daraltma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Daraltma ve Genişletme Tadilatları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pantolonda genişletme ve daraltma işlemlerini yapar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gömlekte genişletme ve daraltma işlemlerini yapar.
65
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yelek, ceket, palto ve kabanda astar değiştirir.
Modül Adı: Astar Tadilatları
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyside zarar görmüş alanlara yama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yelek ve ceket astarı değiştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak palto ve kaban astarı değiştirir.
İŞ YERİ PLANI VE ÜRETİM ORGANİZASYONU DERSİ
Bu derste öğrenciye; kalite ile ilgili kavramları dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda iş yerinde ve üretimde üretim organizasyonu yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Kalite niteliklerine dikkat ederek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda iş yerinde depolama, malzeme ve yardımcı malzeme kontrolü yapar.
Modül Adı: Stok ve Malzeme Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak depo ve stoktaki malzemeleri kontrol eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş ve yardımcı malzeme kontrolü yapar.
Kazanım 2: Kalite niteliklerini ve ürün kontrol yöntemlerini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda üretimde kontrol yapar.
Modül Adı: Üretim Kontrol Yöntemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ürüne uygun kontrol yöntemini seçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimde kontrol yapar.
• Hata sınıflandırması yaparak kaliteyi değerlendirir.
Kazanım 3: Üretimde kullanılan dokümanları hazırlayarak maliyet hesabı yapar.
Modül Adı: Üretim Organizasyonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Üretimde kullanılan dokümanları hazırlar.
• Üretim planlaması yapar.
• Üretimde maliyet hesaplaması yapar.
HAZIR GİYİM MODEL MAKİNECİLİĞİ DALI DERSLERİ
MODEL MAKİNECİLİKTE ÜRETİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini ve makine kullanım talimatlarını dikkate alarak dış giyimi oluşturan ürünlerin kesim, dikim, ütüleme ve son kontrollerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 12
66
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi süsleme teknik çalışmalarında modele uygun süsleme seçimine dikkat edip fantezi kumaş dikimi ve süsleme teknik çalışmaları yapar.
Modül Adı: Giyimde Süsleme
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi süsleme teknik çalışmalarında modele uygun süsleme seçimine dikkat edip süsleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi kumaş dikimi teknik çalışmaları yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model uygulamalı etek kesimini ve tekniğine uygun üretimini yapar.
Modül Adı: Model Uygulamalı Etek Üretimi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalite niteliklerine dikkat ederek etekte yırtmaç çalışmalarını yapar.
• Kalite niteliklerine dikkat ederek etekte bel temizleme çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak planlı ve dikkatli bir şekilde etek kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine dikkat edip etek üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak eteğin kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünün kalite standartlarına uygun şekilde kadın eşofmanı üretimi yapar.
Modül Adı: Kadın Eşofmanı Üretimi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesine dikkat edip kadın eşofmanı kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen süre içerisinde kadın eşofmanı üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın eşofmanının kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullanım kılavuzuna göre ponteriz otomatını kullanır.
Modül Adı: Ponteriz
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ponteriz otomatını kullanım talimatları doğrultusunda kullanıma hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ponteriz otomatında dikiş işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ponteriz otomatının günlük ve aylık bakım işlemlerini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünün kalite standartlarına uygun şekilde erkek pantolonu üretimi yapar.
67
Modül Adı: Erkek Pantolonu Üretimi
Modülün Süresi: 80/68 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalite niteliklerine uygun erkek pantolonu teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda erkek pantolonu kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun erkek pantolonu üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek pantolonunun kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek gömleği için gerekli teknik çalışmalar ile birlikte model uygulamalı erkek gömleği üretimini ve paketlemesini yapar.
Modül Adı: Erkek Gömleği Üretimi
Modülün Süresi: 80/76 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalite niteliklerine uygun kapama payı teknik çalışmalarını yapar.
• Kalite niteliklerine uygun yakasız yakaların ve bedene takılan yakaların teknik çalışmalarını yapar.
• Kalite niteliklerine uygun kol ağzı temizleme teknik çalışmalarını yapar.
• Kalite niteliklerine uygun erkek gömleği dikiş teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda erkek gömleği kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun erkek gömleği üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek gömleğinin kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek gömleğinin paketleme işlemlerini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun cep ve yaka teknik çalışmaları ile erkek yeleği üretimi yapar.
Modül Adı: Erkek Yeleği Üretimi
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalite niteliklerine uygun bedenden çıkan yaka teknik çalışmalarını yapar.
• Cep teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzemeyi ekonomik kullanıp erkek yelek kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun erkek yelek üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek yeleğinin kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun cep ve yaka teknik çalışmaları ile birlikte astarlı kadın ceket üretimini yapar.
Modül Adı: Astarlı Kadın Ceketi Üretimi
Modülün Süresi: 80/68 ders saati
68
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bedenden çıkan yaka teknik çalışmalarını kalite niteliklerine uygun olarak yapar.
• Cep teknik çalışmalarını kullanım yerlerine uygun olarak yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekonomiklik ilkesi doğrultusunda kadın ceket kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın ceket üretimini tekniğine uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın ceketinin kalite niteliklerine uygun şekilde son ütü ve son kontrol işlemlerini pratik şekilde ve uygun yöntemle yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi elbise dikimini işlem sırasına ve kumaşa uygun teknikle yapar.
Modül Adı: Fantezi Elbise Üretimi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi elbise kesimini ekonomiklik ilkesi doğrultusunda yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine göre fantezi elbise üretimini kalite niteliklerine uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi elbisenin son ütü ve son kontrol işlemlerini pratik şekilde ve uygun yöntemle yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalite niteliklerine uygun 2-6 yaş çocuk mantosu üretimi yapar.
Modül Adı: 2-6 Yaş Çocuk Mantosu Dikimi
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş model uygulamalı manto kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş model uygulamalı manto üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak 2-6 yaş model uygulamalı mantonun son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
MODEL MAKİNECİLİKTE KALIP DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası beden ölçülerine göre temel tekniklerle giysi kalıbı hazırlama, model uygulama, şablon hazırlama, seri çizim ve malzeme hesaplaması yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır
Önerilen Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pili hesabı, pilili etek, pantolon etek çizimi işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Etek Kalıpları
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tüm pilili etek kalıbını ölçü hesaplamasında dikkatli olmaya özen göstererek hazırlar.
• Ekonomiklik ilkesi doğrultusunda tüm pilili etek için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Pantolon etek kalıbını ağ formunda dikkatli olarak çizer.
69
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model uygulamalı etek çizimi işlemlerini yapar.
Modül Adı: Model Uygulamalı Etek Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Model uygulamalı etek çizimi yapar.
• Model uygulamalı etek için ekonomiklik ilkesi doğrultusunda ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel erkek pantolonu ve model uygulamalı pantolon kalıbında dikkat edilecek kurallar doğrultusunda çizim yapar.
Modül Adı: Erkek Pantolonu Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Araç gereç ve malzemeyi yerinde ve doğru kullanarak temel erkek pantolon kalıbı çizer.
• Vücut tiplerine göre erkek pantolon kalıbında düzeltme yapar.
• Erkek pantolonu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Model uygulamalı erkek pantolon kalıbı çizer.
• Model uygulamalı erkek pantolonu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tayt ve body kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Elastik Beden Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tayt kalıbı hazırlar.
• Body kalıbı hazırlar.
• Ekonomiklik ilkesine dikkat ederek tayt, body için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel erkek yeleği ve model uygulamalı erkek yeleğini işlem sırasını takip edip çizer.
Modül Adı: Erkek Yeleği Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel erkek yeleği kalıbı çizer.
• Model uygulamalı erkek yeleği kalıbı hazırlar.
• Model uygulamalı erkek yeleği için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel beden kalıbı çizimi üzerine kapama payı, yaka, kol ve manşet çizimlerini, model uygulamalı bluz kalıbını doğru şekilde çizer.
Modül Adı: Bluz
Modülün Önerilen Süresi: 80/62 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel kadın beden kalıbını, kalıp malzemelerini yerinde ve doğru kullanarak hazırlar.
• Pens kaydırma çizimlerini yapar.
• Seçici ve özenli çalışarak kapama payı ve yaka çizimlerini yapar.
• Farklı kol kalıbı çizimleri olduğunu dikkate alarak kol ve manşet çizimleri yapar.
70
• Model uygulamaya farklı bir bakış açısı getirerek bluz kalıbı hazırlar.
• Ekonomiklik ilkesine dikkat ederek bluz için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın temel ceketi kalıbı ve model uygulamalı ceket kalıbını kalite gerekliliklerine uygun şekilde çizer.
Modül Adı: Kadın Ceketi Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/46 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın temel ceket kalıbını tekniğine uygun olarak dikkatli ve özenli çizer.
• Kadın model uygulamalı ceket kalıbını hazırlar.
• Kadın model uygulamalı ceket kalıbı için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP HAZIRLAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları ve donanımları kullanıp model uygulamalı gömlek kalıbını, model uygulamalı pantolon ve şort kalıbını hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları ve donanımlarını kalite gerekliliklerine uygun şekilde kullanır.
Modül Adı: Bilgisayarlı Kalıp Sistemi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları uygulama yaptığı yere en uygun ve gerekli menüyü seçebilecek bakış açısıyla dikkatli kullanır.
• Bilgisayarlı kalıp sistemini oluşturan donanımları dikkatli ve pratik bir şekilde kullanır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı sistemde model uygulamalı gömlek, pantolon ve şort kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Bilgisayarlı Sistemde Giysi Kalıbı Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarlı kalıp sistemini kullanarak model uygulamalı gömlek kalıbının çizimini yapar.
• Bilgisayarlı kalıp sistemini kullanarak model uygulamalı pantolon ve şort kalıbının çizimini yapar.
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarımda kullanacağı temel elemanlar ile bu elemanların kullanıldığı alanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler renk, doku ve model araştırmaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemesini farklı bakış açıları ile yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi ile Yüzey Düzenlemesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
71
• Nokta ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Çizgi ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemelerini aralarındaki farkı ortaya koyarak yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk bilgisi ile farklı tekniklerde yüzeyleri renklendirir.
Modül Adı: Objelerde Renklendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Renk çemberi uygulamasında ayrıntılara dikkat ederek renklendirme yapar.
• Renk kontrastları ile ilgili uygulamalar yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu objeleri (nesneleri) kullanıp farklı teknikler ile özgün dokular oluşturur.
Modül Adı: Doku Yorumlarıyla Oluşturulan Yüzeyler
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dokulu objeleri (nesneleri) kara kalem tekniği ile detayları önemseyerek etüt eder.
• Doku yorumlarını yüzey üzerinde çalışır.
• Özgün doku yorumlarını farklı bakış açılarını önemseyerek renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım ögeleri, prensipleri ve yöntemleri doğrultusunda ayrıntılara dikkat edip tasarım ve sunum yapar.
Modül Adı: Model Araştırmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım ögelerini, prensiplerini ve yöntemlerini ayırt eder.
• Tasarım aşamalarını ayrıntılara dikkat ederek uygular.
• Sunum ve sergileri yaratıcılık ilkelerini benimseyerek yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım prensip ve yöntemleri doğrultusunda estetik bir bakış açısıyla silüet üzerine artistik çizim yapar.
Modül Adı: Artistik Çizimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım prensip ve yöntemlerini ayırt eder.
• Silüet üzerine artistik çizimi estetik görünüşü önemseyerek yapar.
ÜRETİM ORGANİZASYONU VE KALİTE KONTROL DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim organizasyonu ve kalite kontrol ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana ve yardımcı malzemelerin, üretim aşamalarının ve ürünün ara ve son kontrollerini yapar.
Modül Adı: Malzeme ve Üretimde Kalite Kontrol
72
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana ve yardımcı malzemelerin standartlara uygunluğunun kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürün kontrol işlemlerini standartlara uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim ve baskı kontrollerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimin ara ve son kontrollerini yapar.
• Hata yüzde hesaplamalarını hatasız yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme organizasyonunu, çalışma ortamının düzenlenmesini ve iş akışını hatasız yapar.
Modül Adı: İş Planı ve Üretim Organizasyonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme organizasyon şemasını, yetki ve görev dağılımı işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme içerisinde çalışma ortamının hazırlığını yapar.
• Üretim formlarını hazırlar.
• İşletmede iş zaman etüdü yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen kurallar doğrultusunda malzemenin siparişini, depolamasını ve stoklamasını yapar.
Modül Adı: Depolama ve Depo-Stok Takibi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Malzeme ve sipariş çeşitlerini ayırt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak depoya malzeme giriş çıkışlarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara uygun şekilde depolama ve stoklama yapar.
• Belge düzenlemesi yapar.
• Bilgisayarda depo ve stok programlarını kullanır.
İÇ GİYİM MODELİSTLİĞİ DALI DERSLERİ
İÇ GİYİM KALIPLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal ve uluslararası beden ölçülerine göre iç giyim kalıbı hazırlama, model uygulama, şablon hazırlama, seri çizim ve malzeme hesaplaması yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 10
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç giyimde kullanılan kumaşların özelliklerine uygun erkek ve kadın atletinin kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Atlet Kalıpları
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İç giyimde kullanılan kumaşları ve özelliklerini kullanarak erkek atletinin kalıbını hazırlar.
73
• Verilen vücut ölçülerine uygun kadın atletinin kalıbını hazırlar.
• Kadın atleti kalıbının seri çizimini yapar.
• Kadın atleti için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli vücut ölçülerine uygun çocuk ve kadın body kalıbı hazırlar.
Modül Adı: Body Kalıpları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çocuk vücut ölçülerine uygun çocuk body kalıbı hazırlar.
• Kadın vücut ölçülerine uygun kadın body kalıbı hazırlar.
• Kadın body seri çizimini seri tablosuna uygun yapar.
• Kadın body için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak külot dikiminde kullanılan kumaşın özelliklerine uygun kadın külotu ve jartiyer kalıbı hazırlar.
Modül Adı: Kadın Külot-Jartiyer Kalıbı
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın külotu dikiminde kullanılan kumaşın özelliklerine göre kadın külotu kalıbı hazırlar.
• Jartiyer kalıbı hazırlar.
• Jartiyer için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç giyimde kullanılan yırtmaç çizimlerini uygulayıp erkek külotu kalıbı hazırlar.
Modül Adı: Erkek Külotu Kalıbı
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İç giyimde kullanılan yırtmaç çeşitlerini kullanarak erkek külotu kalıbı hazırlar.
• Erkek külotunun seri çizimini yapar.
• Erkek külotu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek vücut ölçülerine uygun boxer kalıbı hazırlar.
Modül Adı: Boxer Kalıbı
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Model ve vücut ölçülerine uygun boxer kalıbı hazırlar.
• Seri tablosuna uygun boxer seri çizimini yapar.
• Boxer için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel ve penssiz kadın beden kalıplarının pens kaydırma işlemlerini, vücut tiplerine göre kalıp düzeltmelerini ve seri çizimini yapar.
Modül Adı: Temel Kadın Beden Kalıpları
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
74
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel kadın beden ve kol kalıbını kalıp malzemelerini yerinde ve doğru kullanarak hazırlar.
• Temel kadın beden kalıbı seri çizimini dikkatli ve ayrıntıları önemseyerek yapar.
• Kadın penssiz temel beden kalıbını ayrıntılarına dikkat ederek çizer.
• Kadın elastik kumaşlar için temel beden kalıbını özenli ve dikkatli hazırlar.
• Pens kaydırma çizimlerini işlem sırasına dikkat ederek özenli yapar.
• Özellik gösteren vücutlar için kalıp düzeltmelerini ölçü farklılıklarına dikkat ederek yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş özelliklerine uygun kombinezon ve jüpon kalıbı hazırlar.
Modül Adı: Kombinezon-Jüpon Kalıbı
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Model özelliğine göre kombinezon kalıbı hazırlar.
• Jüpon kalıbı hazırlar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sütyen ölçülerine uygun mideli ve emzirme sütyen kalıbı hazırlar.
Modül Adı: Sütyen Kalıpları
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sütyen kalıpları hazırlar.
• Sütyen seri çizimini yapar.
• Sütyen için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Emzirme sütyeni kalıbı hazırlar.
• Mideli sütyen kalıbı hazırlar.
• Mideli sütyen seri çizimini yapar.
• Mideli sütyen için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bikini dikiminde kullanılan kumaşın özelliklerine uygun kadın ve çocuk bikinisi kalıbı hazırlar.
Modül Adı: Bikini Kalıpları
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Vücut ölçüsüne göre kadın bikinisi kalıbı hazırlar.
• Model özelliğine göre çocuk bikinisi kalıbı hazırlar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mayo dikiminde kullanılan kumaşın özelliklerine göre kadın, erkek ve çocuk mayosu kalıbı hazırlar.
Modül Adı: Mayo Kalıpları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın mayosu kalıbı hazırlar.
• Kadın mayosu için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Erkek mayosu kalıbı hazırlar.
75
• Kız çocuk mayosu kalıbı hazırlar.
• Erkek çocuk mayosu kalıbı hazırlar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel beden kalıbı üzerine model uygulamalı gecelik, babydoll ve pijama kalıbı hazırlar.
Modül Adı: Gecelik Kalıpları
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gecelik kalıbı hazırlar.
• Gecelik seri çizimini yapar.
• Gecelik için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Babydoll kalıbı hazırlar.
• Babydoll için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
• Kadın pijaması kalıbı hazırlar.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın sabahlık kalıbı ve seri çizimini yapar.
Modül Adı: Kadın Sabahlık Kalıbı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kadın sabahlık kalıbı hazırlar.
• Kadın sabahlık seri çizimini yapar.
• Kadın sabahlığı için ana ve yardımcı malzeme hesabını yapar.
İÇ GİYİM ÜRETİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini ve makine kullanım talimatlarını dikkate alarak iç giyimi oluşturan ürünlerin kesim, dikim, ütüleme ve son kontrollerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi süsleme teknik çalışmalarında modele uygun süsleme seçimine dikkat edip fantezi kumaş dikimi ve süsleme teknik çalışmaları yapar.
Modül Adı: Giyimde Süsleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giysi süsleme teknik çalışmalarında modele uygun süsleme seçimine dikkat edip süsleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fantezi kumaş dikimi teknik çalışmaları yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırlanan kalıplara göre boxer kesimi ve dikimi yapar.
Modül Adı: Boxer Dikimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boxer kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boxer dikimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boxer’ın son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
76
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırlanan kalıplara göre kadın atletinin üretimini yapar.
Modül Adı: Kadın Atleti Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın atletini motorlu kesim aleti kullanıp keser.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın atleti modeline uygun üretim yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın atletinin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zikzak makinesini dikime hazırlayıp kullanım sonrası makinenin temizlik ve bakımını yapar.
Modül Adı: Zikzak Dikişi
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zikzak makinesine aparat takıp dikime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zikzak makinesini kullanır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zikzak makinesinin temizlik ve bakımını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırlanan kalıplara göre erkek fanilası üretimi yapar.
Modül Adı: Erkek Fanilası Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motorlu kesim aleti ile erkek fanilasının kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek fanilasının üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek fanilasının son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaşın ve hazırlanan kalıbın özelliğine göre body kesimini ve üretimini yapar.
Modül Adı: Kadın Body Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın bodyde kullanılan kumaşın özelliğine göre body kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın body üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın bodysinin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lastik makinesini kullanım özelliğine uygun bir şekilde dikime hazırlayıp makinenin kullanımını, temizlik ve bakımını yapar.
Modül Adı: Makinede Lastik Dikimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
77
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lastik makinesini kullanım özelliğine uygun şekilde dikime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lastik makinesini kullanır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lastik makinesinin temizlik ve bakımını yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine göre iç giyimde kullanılan yırtmaç teknik çalışmalarını uygulayıp erkek külotunun üretimini yapar.
Modül Adı: Erkek Külotu Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek iç giyiminde kullanılan yırtmaç teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek külotunun kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek külotunun üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek külotunun son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesine ürün dikim özelliğine ve modele göre aparat takıp sütyen üretimi yapar.
Modül Adı: Sütyen Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesine ürünün dikim özelliğine göre aparat takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim motoru ile sütyen kesimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sütyenin model özelliğine göre üretimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sütyenin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırlanan kalıplara göre kadın mayosu kesimi ve üretimi yapar.
Modül Adı: Kadın Mayosu Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın mayosu kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın mayosu üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın mayosunun son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak model özelliğine göre gecelik üretimi yapar.
Modül Adı: Gecelik Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaka teknik çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gecelik kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gecelik üretimi yapar.
78
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geceliğin son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırlanan kalıpların model özelliğine göre kadın sabahlığı üretimi yapar.
Modül Adı: Kadın Sabahlık Üretimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bedenden çıkan yaka teknik çalışmalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın sabahlığı kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın sabahlığı üretimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kadın sabahlığının son ütü ve son kontrol işlemlerini yapar.
TASARIM VE MODEL ARAŞTIRMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarımda kullanacağı temel elemanlar ile bu elemanların kullanıldığı alanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler renk, doku ve model araştırmaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemesini farklı bakış açıları ile yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi ile Yüzey Düzenlemesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Nokta ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Çizgi ile yüzey düzenlemelerini farklı bakış açıları ile yapar.
• Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemelerini aralarındaki farkı ortaya koyarak yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk bilgisi ile farklı tekniklerde yüzeyleri renklendirir.
Modül Adı: Objelerde Renklendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Renk çemberi uygulamasında ayrıntılara dikkat ederek renklendirme yapar.
• Renk kontrastları ile ilgili uygulamalar yapar.
• Kolaj tekniği ile yüzey düzenler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu objeleri (nesneleri) kullanıp farklı teknikler ile özgün dokular oluşturur.
Modül Adı: Doku Yorumlarıyla Oluşturulan Yüzeyler
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dokulu objeleri (nesneleri) kara kalem tekniği ile detayları önemseyerek etüt eder.
• Doku yorumlarını yüzey üzerinde çalışır.
• Özgün doku yorumlarını farklı bakış açılarını önemseyerek renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım ögeleri, prensipleri ve yöntemleri
79
doğrultusunda ayrıntılara dikkat edip tasarım ve sunum yapar.
Modül Adı: Model Araştırmaları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım ögelerini, prensiplerini ve yöntemlerini ayırt eder.
• Tasarım aşamalarını ayrıntılara dikkat ederek uygular.
• Sunum ve sergileri yaratıcılık ilkelerini benimseyerek yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarım prensip ve yöntemleri doğrultusunda estetik bir bakış açısıyla silüet üzerine artistik çizim yapar.
Modül Adı: Artistik Çizimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tasarım prensip ve yöntemlerini ayırt eder.
• Silüet üzerine artistik çizimi estetik görünüşü önemseyerek yapar.
ÜRETİM ORGANİZASYONU VE KALİTE KONTROL DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim organizasyonu ve kalite kontrol ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana ve yardımcı malzemelerin, üretim aşamalarının ve ürünün ara ve son kontrollerini yapar.
Modül Adı: Malzeme ve Üretimde Kalite Kontrol
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana ve yardımcı malzemelerin standartlara uygunluğunun kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürün kontrol işlemlerini standartlara uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim ve baskı kontrollerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretimin ara ve son kontrollerini yapar.
• Hata yüzde hesaplamalarını hatasız yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme organizasyonunu, çalışma ortamının düzenlenmesini ve iş akışını hatasız yapar.
Modül Adı: İş Planı ve Üretim Organizasyonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme organizasyon şemasını, yetki ve görev dağılımı işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme içerisinde çalışma ortamının hazırlığını yapar.
• Üretim formlarını hazırlar.
• İşletmede iş zaman etüdü yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen kurallar doğrultusunda malzemenin siparişini, depolamasını ve stoklamasını yapar.
80
Modül Adı: Depolama ve Depo-Stok Takibi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Malzeme ve sipariş çeşitlerini ayırt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak depoya malzeme giriş çıkışlarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara uygun şekilde depolama ve stoklama yapar.
• Belge düzenlemesi yapar.
• Bilgisayarda depo ve stok programlarını kullanır.
BİLGİSAYARLA İÇ GİYİM KALIPLARI HAZIRLAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı kalıp sisteminde kullanılan fonksiyon ve donanımları kullanıp verilen ölçülerde temel ve model uygulama, şablon, seri çizim ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları ve donanımlarını kalite gerekliliklerine uygun şekilde kullanır.
Modül Adı: Bilgisayarlı Kalıp Sistemi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarlı kalıp sistemindeki fonksiyonları uygulama yaptığı yere en uygun ve gerekli menüyü seçebilecek bakış açısıyla dikkatli kullanır.
• Bilgisayarlı kalıp sistemini oluşturan donanımları dikkatli ve pratik bir şekilde kullanır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda yönlü-yönsüz, tek katlı-çift katlı, ekose, çizgili ve nonwoven kumaşlarda verilen kalıbı uygular.
Modül Adı: Kumaş Türüne Göre Pastal Planı
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda yönsüz kumaşlarda atlet kalıbı pastal planını hazırlar.
• Yönlü kumaşlarda pijama kalıbı pastal planını hazırlar.
• Tek katlı ve çift katlı kumaşlarda tişört kalıbı pastal planını hazırlar.
• Ekose kumaşlarda gecelik kalıbı pastal planını hazırlar.
• Çizgili kumaşlarda boxer kalıbı pastal planını hazırlar.
• Nonwoven kumaşlarda sabahlık kalıbı pastal planını hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı kumaş ve giysi çeşitlerine göre pastal planı hazırlar.
Modül Adı: Ürün Çeşidine Göre Pastal Planı
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erkek fanila kalıbı pastal planını hazırlar.
• Body kalıbı pastal planını hazırlar.
• Erkek eşofmanı pastal planını hazırlar.
• Kadın külot-jartiyer kalıbı pastal planını hazırlar.
81
KONFEKSİYON MAKİNELERİ BAKIM ONARIM DALI DERSLERİ
KONFEKSİYON MAKİNELERİ MEKANİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini, makine kataloglarını ve standartları dikkate alarak konfeksiyon meslek dalında kullanılan makinelerin ve yardımcı konfeksiyon makinelerinin mekanik bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 12
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesi katalogları ve TS EN ISO standartları doğrultusunda düz dikiş makinesini montajını ve makinenin ayarlarını yapar.
Modül Adı: Düz Dikiş Makinesinin Ayarları
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dikiş makinesinin montajını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dikiş makinesinin yağlamasını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dikiş makinesinin baskı ayağının basınç ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dikiş makinesinin pedal basınç ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dikiş makinesinin iplik tokatlama ayarını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz sanayi dikiş makinesi katalogları doğrultusunda düz dikiş makinesinin özel ayarlarını yapar.
Modül Adı: Düz Dikiş Makinesinin Özel Ayarları
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dikiş makinesinin iğne mili- çağanoz ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dikiş makinesinin transport dişlisi ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dikiş makinesinin iğne stoplama ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dikiş makinesinin bıçak kurve ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dikiş makinesinin transport ve eksantrik ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz dikiş makinesinin zikzak ve eksantrik ayarını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesi katalogları ve TS EN ISO standartları doğrultusunda overlok makinesinin montajını yapar.
Modül Adı: Overlok Makinesini Kurma
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesinin montajını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesinin yağlamasını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesine ara biye, ekstrafor, büzgü aparatını takıp ayarını yapar.
82
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesi katalogları doğrultusunda overlok makinesinin ayarlarını yapar.
Modül Adı: Overlok Makinesinin Ayarları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesinde iğne mili ve lüper ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesinde diferansiyel besleme mekanizması ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesinde iplik verici ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak overlok makinesinde bıçak ve sürfile genişliği ayarını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne makinesi katalogları doğrultusunda çift iğne dikiş makinesinin ayarlarını yapar.
Modül Adı: Çift İğne Makinesinin Ayarları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne makinesine iğne takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne makinesine iplik takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne makinesinde iğne mili ve çağanoz ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne makinesinde transport dişlisi ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne makinesinde palet ayarını yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne makinesi katalogları doğrultusunda çift iğne dikiş makinesinin özel ayarlarını yapar.
Modül Adı: Çift İğne Makinesinin Özel Ayarları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne makinesinde iğne stoplama ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne makinesinde iplik kesme bıçak ( kurve ) ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne makinesine şerit ve balen aparatı takar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesi katalogları ve TS EN ISO standartları doğrultusunda reçme makinesinin montajını yapar.
Modül Adı: Reçme Makinesini Kurma
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesinin montajını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesine iğne takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesine iplik takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çift iğne makinesine biye aparatı takar.
83
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesi katalogları doğrultusunda reçme makinesinin ayarlarını yapar.
Modül Adı: Reçme Makinesinin Ayarları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesinde palet ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesinde iğne mil-lüper ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesinde karyoka hareket ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesinde iplik kamının ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesinde dişli ayarını yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesi katalogları doğrultusunda reçme makinesinin özel ayarlarını yapar.
Modül Adı: Reçme Makinesinin Özel Ayarları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesinde kumaş kesme bıçağının ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesinde baskı ayağı basınç ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçme makinesinde dikiş adım ayarını yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düğme ve ponteriz makinesi katalogları ve TS EN ISO standartları doğrultusunda düğme ve ponteriz makinesinin ayarlarını yapar.
Modül Adı: Düğme ve Ponteriz Makinesinin Ayarları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düğme ve ponteriz makinesinin montajını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düğme ve ponteriz makinesinin iğne mili ve çağanoz ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düğme ve ponteriz makinesinin otomatik iplik kesme ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düğme ve ponteriz makinesinin çene ve baskı ayağı ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düğme makinesinin düğme delik ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düğme makinesinin vuruş sayısı ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düğme makinesine top ayaklı düğme ve düğmeye iplik sarma aparatı takar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilik makinesi katalogları doğrultusunda ilik makinesinin ayarlarını yapar.
Modül Adı: İlik Makinesinin Ayarları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilik makinesinde iğne mili ve çağanoz ayarını yapar.
84
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilik makinesinde ilik açma bıçağı ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilik makinesinde üst ve alt makas ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilik makinesinde mesafe aparatı ayarını yapar.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zincir dikiş makinesi katalogları doğrultusunda zincir dikiş makinesinin ayarlarını yapar.
Modül Adı: Zincir Dikiş Makinesinin Ayarları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zincir makinesinde palet ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zincir makinesinde iğne mili ve lüper ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zincir makinesinde tırnak (örücü kam ) ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zincir makinesine kemer, kol takma, boss, şerit aparatı takar.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etek baskı makinesi katalogları doğrultusunda etek baskı makinesinin ayarlarını yapar.
Modül Adı: Etek Baskı Makinesinin Ayarları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etek baskı makinesine iğne takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etek baskı makinesine lüper takıp ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etek baskı makinesinde transport ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etek baskı makinesinde dalgıç ayarını yapar.
Kazanım 14: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine katalogları ve TS EN ISO standartları doğrultusunda yardımcı konfeksiyon makinelerinin ayarlarını yapar.
Modül Adı: Yardımcı Konfeksiyon Makinelerinin Bakımı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pastal serim makinesinin bakımını yapar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş kesim makinelerinin bakımını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ütüleme makinelerinin bakımını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fiksaj makinelerinin bakımını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tela pres makinelerinin bakımını yapar.
TEMEL EL İŞLEMLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel el işlemlerini, ölçme-kontrol işlemlerini ve delme-vida işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç ve gereçler ile ölçüsünde temel el işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel El İşlemlerini Yapma
85
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tesviye işlemleri öncesi hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düzlem yüzey eğeleme işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak profil yüzey eğeleme işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş resmine uygun markalama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun kesme işlemleri yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizilmiş imalat resimlerine ve standartlara göre ölçme ve kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Ölçme ve Kontrol İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun ölçü aletleri ile ölçme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun kontrol aletleri ile kontrol yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli araç ve gereçler ile ölçüsünde delme ve vida açma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Delme ve Vida İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/52 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun şekilde matkap biler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ölçüye uygun delme işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rayba payı bırakılmış deliklere standartlara uygun rayba çeker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun şekilde elle kılavuz çeker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun şekilde elle pafta çeker.
KONFEKSİYON BAKIM MESLEK RESMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde temel çizimler yapma, perspektif çizme ve ölçülendirme, standart makine elemanlarını çizme ve detay ve komple resimler çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde standart resim kâğıtları üzerinde temel geometrik şekil çizimleri ve yeterli görünüş çıkarma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Temel Çizimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına göre yazı rakam ve doğruları çizer.
• Teknik resim kurallarına göre geometrik şekilleri çizer.
• Teknik resim kurallarına göre yeterli görünüşleri çizer.
86
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının kesit görünüşlerini ve perspektifini çizme, ölçülendirme ve ölçek uygulamalarını yapar.
Modül Adı: Perspektif ve Ölçülendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına göre kesit görünüşler çizer.
• Teknik resim kurallarına göre perspektif çizer.
• Teknik resim kurallarına göre ölçülendirme yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hesaplanan değerlere göre standart makine elemanlarını çizer.
Modül Adı: Standart Makine Elemanları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sökülebilen standart makine elemanlarını çizer.
• Sökülemeyen standart makine elemanlarını çizer.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde makine parçalarının detay ve komple (montaj) resimlerini tüm ayrıntıları ile çizer.
Modül Adı: Detay ve Komple Resimler
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Makine parçalarının detay resimlerini çizer.
• Makine parçalarının komple resimlerini çizer.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEMEL UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartları, elektrik yönetmeliği ve normlar doğrultusunda temel elektrik-elektronik uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına uygun şekilde temel elektrik-elektronik devre şemalarının çizimini yapar.
Modül Adı: Temel Elektrik – Elektronik Devre Çizimleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çizim araçlarını kullanarak elektrik devre sembollerini çizer.
• Çizim araçlarını kullanarak elektriksel ikaz ve güvenlik işaretlerini çizer.
• Çizim araçlarını kullanarak temel elektrik devrelerini çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve elektrik yönetmeliğine uygun şekilde temel elektrik bağlantılarını yapar.
Modül Adı: Temel Elektrik Bağlantıları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
87
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde elektrik kablolarında ek yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde seri ve paralel bağlantı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde monofaze ve trifaze bağlantı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lehimleme işlemini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına, elektrik yönetmeliğine ve normlara uygun şekilde elektriksel ölçme yapar.
Modül Adı: Elektriksel Ölçme
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde ampermetre ile akım ölçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde voltmetre ile gerilim ölçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde wattmetre ile güç ölçer.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına, elektrik yönetmeliğine ve normlara uygun şekilde temel elektrik-elektronik elemanlarının kontrolünü yapar.
Modül Adı: Temel Elektrik-Elektronik Elemanlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne ve kataloglara uygun şekilde elektrik ve elektronik devre elemanları ile devre kurar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elektronik devre elemanlarının sağlamlık kontrolünü ve uç tespitlerini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve elektrik yönetmeliğine uygun şekilde temel elektrik-elektronik devre bağlantılarını yapar.
Modül Adı: Temel Elektrik-Elektronik Devreler
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde doğru akım devrelerini kurar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde doğru akım motorlarını devreye bağlayıp devir yönünü değiştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde alternatif akım devrelerini kurar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde bir fazlı ve üç fazlı asenkron motorları devreye bağlayıp devir yönünü değiştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde servo motorları devreye bağlar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve elektrik
88
yönetmeliğine uygun şekilde elektriksel arıza analizlerini yapar.
Modül Adı: Elektriksel Arıza Analizi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde blok şema kullanıp arıza ve bakım karteksi oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde endüstriyel sistemlerin arızasını tespit edip giderir.
BAKIM PLANLAMASI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak katalog, Elektrik Tesisat Yönetmeliği ve normlar doğrultusunda bakım planlaması yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak katalog ve Elektrik Tesisat Yönetmeliği doğrultusunda bakım planlaması yapar.
Modül Adı: Atölye Planlaması
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstenen işe ve Elektrik Yönetmeliği’ne uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine parkuru oluşturur.
• Makine bakım takvimi oluşturur.
• Bakım kartlarını tutar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arıza nedenlerini araştırır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak normlar doğrultusunda iş planlaması yapar.
Modül Adı: İş Planlaması
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak takım çantasını çalışmaya hazır hale getirir.
• Sanayi Bakanlığı, oda ve temsilciliklerin yönetmeliklerine uygun şekilde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ölçme ve kontrol cihazlarının kalibrasyonunu yapar.
• İşin özelliğine uygun olarak iş dağılımını yapar.
PNÖMATİK BAKIM ONARIM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO DIN standartları doğrultusunda pnömatik devre elemanlarının bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO DIN standartları doğrultusunda pnömatik devre elemanlarının bakım ve onarımını yapar.
Modül Adı: Pnömatik Devre Elemanlarının Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
89
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Pnömatik devre elemanlarının seçimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pnömatik devre sistemlerini kurar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pnömatik devre sistemlerinin kontrollerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pnömatik devre elemanlarının bakım ve onarımlarını yapar.
Kazanım 2: TS EN ISO DIN standartları doğrultusunda hazırlanmış kataloglar üzerinden parça ve arıza tespitini yapar.
Modül Adı: Katalog Okuma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kataloglar üzerinden arıza tespiti yapar.
• Kataloglar üzerinden parça seçimini ve siparişini yapar.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgeleri ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda; seçmeli dersler tablosundaki dersler ile öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir