Pazar , Haziran 13 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Hayvan Yetiştiriciliği ve Saplığı Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Hayvan Yetiştiriciliği ve Saplığı Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Hayvan Yetiştiriciliği ve Saplığı Alanı Kazanımlara Dayalı Programa Göre Çerçeve Öğretim Programı 2017

Hayvan Yetiştiriciliği ve Saplığı Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAM HEDEFLERİ…………………………………………………………………………………………. 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 9
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………… 10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 12
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 12
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 13
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 13
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 13
ALAN ORTAK VE DAL DERSLERİ ………………………………………………………………. 13
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 14
HAYVANLARDA ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ……………………………………… 15
MİKROBİYOLOJİ VE HİJYEN DERSİ ………………………………………………………… 17
İŞ VE BARINAK PLANLAMASI DERSİ ………………………………………………………. 18
ZAPTURAPT VE ENJEKSİYON DERSİ……………………………………………………… 19
YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ DERSİ …………………………………………………….. 20
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 21
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 21
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ DAL DERSLERİ ………………………………………………….. 21
HAYVAN BESLEME DERSİ …………………………………………………………………….. 21
HAYVANLARDA ÜREME DERSİ………………………………………………………………. 23
HAYVAN BAKIMI VE KAYIT DERSİ ………………………………………………………….. 24
HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON DERSİ……………………………………………….. 24
YEM BİTKİLERİ DERSİ …………………………………………………………………………… 25
SAĞIM VE SÜT İŞLEME DERSİ……………………………………………………………….. 26
KÜMES ORTAM VE DONANIMLARI DERSİ ………………………………………………. 27
YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ…………………………………………… 27
ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ ………………………………… 28
KULUÇKA BİLGİSİ VE TEKNİĞİ DERSİ…………………………………………………….. 30
HASTALIK VE PARAZİTLERLE MÜCADELE DERSİ …………………………………… 31
KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI DERSİ………………………………………………… 33
VETERİNER SAĞLIK DAL DERSLERİ………………………………………………………….. 33
SUNİ TOHUMLAMA DERSİ……………………………………………………………………… 33
SALGIN HASTALIKLAR DERSİ………………………………………………………………… 34
ZOOTEKNİ DERSİ………………………………………………………………………………….. 36
KLİNİK HİZMETLERİ DERSİ ……………………………………………………………………. 37
DOĞUM DERSİ ……………………………………………………………………………………… 39
TEMEL OPERASYON DERSİ ………………………………………………………………….. 40
PARAZİTLERLE MÜCADELE DERSİ ………………………………………………………… 41
KORUMA KONTROL DERSİ ……………………………………………………………………. 41
ARICILIK DERSİ…………………………………………………………………………………….. 43
ATÇILIK DERSİ ……………………………………………………………………………………… 43
PET HAYVANLARI DERSİ ………………………………………………………………………. 44
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 44
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş/görev ve işlemler belirlenir. Bir yandan öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır.
Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıkları ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla, mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalarından oluşmaktadır:
Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi / Beceri ihtiyaç analizi / Eğitim ihtiyaç analizi / Meslek analizi / Ulusal meslek standartları
Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması.
Geliştirme : Program dokümanlarının hazırlanması.
Uygulama : Programların onaylanması ve uygulanması.
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi.
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanı Program Geliştirme Komisyonu, aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Planlanan faaliyetler sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli süre dikkate alınarak gruplandırıldığı Yeterlik Tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içerisinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi
2
tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan ve ekte yer alan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAM HEDEFLERİ
Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı sektörü; dengeli beslenmemiz açısından hayvansal ürün ihtiyacımızı karşılamasının yanı sıra devamlı istihdam sağlaması, tarıma dayalı et, süt, yem, yünlü tekstil ve deri sanayilerine ham madde sağlaması yönünden önem arz etmektedir.
Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı sektörü; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, bu hayvanlardan çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması, hayvansal üründe verim ve kalite artışının sağlanması ile insan yaşamında önemli yere sahip olan hayvanların sağlığının korunması, hayvan hastalıklarıyla mücadele, hayvanların kayıt altına alınması, halk sağlığı ve hayvan refahının oluşturulması, hayvan hastalıklarının teşhisi ve tedavisi, sağlıklı hayvansal ürünler elde edilmesine yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanı ile ilgili sektörel beklenti, bu alanda eğitim öğretim kurumlarının geliştirilerek alanında geçerli yöntem ve teknikleri kullanan nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanması, mesleki gelişmeleri takip eden ve kendini geliştiren bireylerin yetiştirilmesidir.
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda;
1. Hayvan Yetiştiriciliği
2. Veteriner Sağlık
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanı ve alan altında yer alan meslekte ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, hayvanlarda anatomi ve fizyoloji, mikrobiyoloji ve hijyen, iş ve barınak planlaması, zapturapt ve enjeksiyon, yem bilgisi ve teknolojisi ile ilgili bilgi beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
• Hayvan Yetiştiriciliği dalında; hayvan besleme, hayvanlarda üreme, hayvan bakımı ve kayıt, hayvancılıkta mekanizasyon, yem bitkileri, sağım ve süt işleme, kümes ortam ve donanımları, yumurtacı tavuk yetiştiriciliği, etlik ve damızlık tavuk yetiştiriciliği, kuluçka bilgisi ve tekniği, hastalık ve parazitlerle mücadele, kanatlı hayvan hastalıkları,
• Veteriner Sağlık dalında; suni tohumlama, salgın hastalıklar, zootekni, klinik hizmetleri, doğum, temel operasyon, parazitlerle mücadele, koruma kontrol, arıcılık, atçılık ve pet hayvanları ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• 4857 sayılı İş Kanunu
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
4
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik
• İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik
• Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği
• Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
• Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliği
• Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik
• Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Mera Yönetmeliği
• Yem Hijyeni Yönetmeliği
• Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik
• Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
• Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik
• Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik
• Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
• Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik
• Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
• Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
• Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
• Arıcılık Yönetmeliği
• Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik’ten yararlanılmıştır.
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI ALANI
(HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ, VETERİNER SAĞLIK DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2HAYVANLARDA ANATOMİ VE FİZYOLOJİ (*)
4


MİKROBİYOLOJİ VE HİJYEN

3


İŞ VE BARINAK PLANLAMASI

3


ZAPTURAPT VE ENJEKSİYON

2


YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ

2


DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
HAYVAN BESLEME (*)
HAYVANLARDA ÜREME
HAYVAN BAKIMI VE KAYIT
HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON
YEM BİTKİLERİ
SAĞIM VE SÜT İŞLEME
KÜMES ORTAM VE DONANIMLARI
YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ
ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ
KULUÇKA BİLGİSİ VE TEKNİĞİ
HASTALIK VE PARAZİTLERLE MÜCADELE
KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI
SUNİ TOHUMLAMA (*)
SALGIN HASTALIKLAR
ZOOTEKNİ
KLİNİK HİZMETLERİ
DOĞUM
TEMEL OPERASYON
PARAZİTLERLE MÜCADELE
KORUMA KONTROL
6
ARICILIK
ATÇILIK
PET HAYVANLARI
ALAN / DAL DERSLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI ALANI
(HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ, VETERİNER SAĞLIK DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2HAYVANLARDA ANATOMİ VE FİZYOLOJİ (*)

4


MİKROBİYOLOJİ VE HİJYEN

3


İŞ VE BARINAK PLANLAMASI

3


ZAPTURAPT VE ENJEKSİYON

2


YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ

2


DAL DERSLERİ
HAYVAN BESLEME (*)


12
14
HAYVANLARDA ÜREME (*)
HAYVAN BAKIMI VE KAYIT
HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON
YEM BİTKİLERİ
SAĞIM VE SÜT İŞLEME
KÜMES ORTAM VE DONANIMLARI
YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ
ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ
KULUÇKA BİLGİSİ VE TEKNİĞİ
HASTALIK VE PARAZİTLERLE MÜCADELE
KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI
SUNİ TOHUMLAMA (*)
SALGIN HASTALIKLAR (*)
ZOOTEKNİ
KLİNİK HİZMETLERİ
DOĞUM
8
TEMEL OPERASYON
PARAZİTLERLE MÜCADELE
KORUMA KONTROL
ARICILIK
ATÇILIK
PET HAYVANLARI
ALAN / DAL DERSLERİ TOPLAMI
2
14
12
14
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATI
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
9
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve işbirliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
10
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
11
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
12
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Hayvan Yetiştiriciliği
10
Hayvanlarda Anatomi ve Fizyoloji
Hayvanlarda Anatomi ve Fizyoloji
11
Hayvan Besleme
Hayvan Besleme
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Hayvanlarda Üreme
Veteriner Sağlık
10
Hayvanlarda Anatomi ve Fizyoloji
Hayvanlarda Anatomi ve Fizyoloji
11
Suni Tohumlama
Suni Tohumlama
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Salgın Hastalıklar
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanların organ ve sistemlerinin yapı ve fonksiyonlarını kontrol eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mikroorganizmaların neden olabileceği zararlı etkilere karşı hijyen kurallarını uygular.
• Hayvancılık işletme faaliyetlerini planlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hayvan barınaklarını kurarak barınak kontrolü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvan seçimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çiftlik hayvanlarını yapılacak uygulamalar öncesi zapturapt altına alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlara enjeksiyon yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanların beslenmesinde kullanılan yemlerin temini, depolanması ve rasyon hazırlanması işlemlerini gerçekleştirir.
Hayvan Yetiştiriciliği Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede bulunan çiftlik hayvanlarını besler.
• Sürü yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanların üreme faaliyetlerini yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların bakımlarını yaparak kayıtlarını tutar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvancılık işletmesinde yer alan traktör ve ekipmanları kullanır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yem bitkilerini yetiştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sağım yapar ve sağılan sütü değerlendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kümes ortam ve donanımlarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yumurta tavuğu yetiştiriciliği yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etlik piliç yetiştiriciliği yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak damızlık tavuk yetiştiriciliği yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kuluçka uygulamalarını yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlarda görülen hastalık ve parazitlerle mücadele eder.
13
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kanatlı hayvanların bulaşıcı hastalıkları ve beslenme bozuklukları ile mücadele eder.
Veteriner Sağlık Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanlarda suni tohumlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hastalık çıkan yerlerde karantina ve sağlık tedbirlerini alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvan hastalıklarıyla mücadele eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çiftlik hayvanlarının uygun şartlarda bakım ve beslenmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisinde veteriner hekime yardımcı olur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanlarda gebelik teşhisi ve takibi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğuma yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak meme hastalıklarıyla mücadele eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlara yönelik her türlü operasyon uygulamalarında veteriner hekime yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlarda görülen parazit kökenli hastalıklarla mücadele eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvancılık işletmesine hastalık bulaşmasını önleyici tedbirleri alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arıların bakım ve beslenmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atların bakım ve beslenmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kedi ve köpeklerin bakım ve beslenmesini yapar.
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde; Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK VE DAL DERSLERİ
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanının alan ve tüm dalları ile ilgili ortak yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan dersler ile dallara özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
14
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
15
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirlerialır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirlerialır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı terciheder.
• İsrafı ve özellikle ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendinigeliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
HAYVANLARDA ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanlarda hareket sistemi, deri ve mukoza, sindirim sistemi, solunum ve dolaşım sistemleri, boşaltım ve genital sistemleri ile sinir sistemine ilişkin kontroller yapmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
16
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanlarda hareket sistemine ilişkin kontrolleri yapar.
Modül Adı: Hayvanlarda Hareket Sistemi
Modülün Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İskelet sistemini oluşturan kemiklerin kontrollerini ve hayvan türlerine göre ayrımını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak eklem yapılarını elle ve gözlem yöntemiyle kontrol eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlarda kas yapılarını ve enjeksiyon yapılan kasları kontrol eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hareket kontrolü yaparak topallıkları belirler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun bir şekilde evcil hayvanlarda deri ve mukozaları inceleyerek patolojik değişimlerin kontrolünü yapar.
Modül Adı: Hayvanlarda Deri ve Mukoza
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak derinin normal yapısı ile deride yer alan patolojik değişikliklerin kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak görülebilir mukozalarda normal ve patolojik değişikliklerin kontrolünü yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanların sindirim sistemi organları ile beslenme faaliyetlerinin kontrolünü yapar.
Modül Adı: Hayvanlarda Sindirim Sistemi
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağız boşluğunu oluşturan organların kontrolünü yapar.
• Evcil hayvanlarda beslenme faaliyetlerinin kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tek ve çok odacıklı midelerin kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağırsak ve dışkılama kontrolü yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun bir şekilde evcil hayvanların solunum ve dolaşım sistemi organları ile solunum ve dolaşım faaliyetlerinin kontrolünü yapar.
Modül Adı: Hayvanlarda Solunum ve Dolaşım Sistemi
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak solunum sistemine ilişkin bulguları alarak solunum sayısı, solunum tipleri, solunum sesleri, solunum havasının kokusunu tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dolaşım sistemine ilişkin bulguları alarak kalp vurum sayısı, lenf düğümlerinin muayenesi ile hormonal bozuklukların tespitine yardım eder.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun bir şekilde evcil hayvanlarda üriner sistem, erkek
17
ve dişi genital sistemlerine ilişkin organların kontrollerini yaparak bu sistemlere ilişkin bulguları alır.
Modül Adı: Hayvanlarda Boşaltım ve Genital Sistem
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boşaltım sistemine ait organların kontrollerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak erkek genital sistemine ait organların kontrollerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dişi genital sistemine ait organların kontrollerini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun bir şekilde evcil hayvanlarda duyu organları, refleks ve dış uyarılara verdiği tepkilerin kontrolünü yaparak hayvanın genel durumunu belirler.
Modül Adı: Hayvanlarda Sinir Sistemi
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak genel durum ve refleks kontrolü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak görme ve işitme kontrolü yapar.
MİKROBİYOLOJİ VE HİJYEN DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kişisel hijyeni sağlama, dezenfeksiyon ve antisepsi yapma, bulaşıcı hastalıklara karşı önlem alma, mikroorganizmaları inceleme, dezenfeksiyon ve sterilizasyon yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Kişisel hijyen, genel sağlık ve güvenlik önlemlerini alır.
Modül Adı: Kişisel Hijyen ve Genel Güvenlik
Modülün Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Gerekli araç gereci kullanarak düzenli aralıklarla kişisel temizlik yapar.
• Tekniğine uygun olarak hijyenik el temizliği yapar.
• Dikkat edilecek hususlara uyarak uygun kişisel koruyucu donanım kullanır.
• Bulaşıcı ve zoonoz hastalıklara karşı özel önlem alır.
• Mevzuata uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alır.
Kazanım 2: Mikroorganizmaların özelliklerini açıklar.
Modül Adı: Mikroorganizmaların Özellikleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mikroskop incelemesi için gerekli ön ayarları yapar.
• Bakterileri morfolojik özellik ve şekillerine göre mikroskop altında gözlemler.
• Mantarları morfolojik özellik ve şekillerine göre mikroskop altında gözlemler.
• Hastalık kaynaklarında görülen virüsleri tanır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dezenfeksiyon ve antisepsi işlemlerini yapar.
18
Modül Adı: Dezenfeksiyon ve Antisepsi
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Talimata uygun şekilde dezenfeksiyon öncesi hazırlıkları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntemle tekniğine göre temizlik ve dezenfeksiyon yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun kimyasal antiseptik solüsyonlar kullanarak antisepsi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sterilizasyon işlemini yapar.
Modül Adı: Sterilizasyon
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uygulanacak sterilizasyon yöntemine göre sterilizasyon öncesi hazırlıkları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ısı yöntemlerini uygulayarak sterilizasyon yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun kimyasal yöntem ve malzemeleri kullanarak sterilizasyon yapar.
İŞ VE BARINAK PLANLAMASI DERSİ
Bu derste öğrenciye; işletme faaliyetlerini planlama, barınak tiplerini seçme, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların seçimini yapma, barınak kontrolü yapma işlemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: Yetiştiricilik amacına göre işletme faaliyetlerini planlar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Planlama
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ekolojik faktörleri değerlendirerek yetiştiriciliğe uygun bölge ve yeri belirler.
• Yetiştiriciliğin türüne ve yetiştiricinin imkânlarına göre ekonomik faktörleri değerlendirir.
• Yetiştiriciliğin türüne göre yetiştiriciliğe başlama zamanını belirler.
Kazanım 2: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan barınak tiplerini belirler.
Modül Adı: Barınak Tipleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büyükbaş hayvan barınak tipini belirleyerek uygun barınak tipini seçer.
• Belirlenen barınak tipine göre koyun ve keçi ağılı kurar.
• Belirlenen barınak tipine göre havalandırma ve aydınlatma sistemini planlar.
Kazanım 3: Hayvanların verimine ve damızlık değerine göre büyükbaş hayvan seçimi yapar.
Modül Adı: Büyükbaş Hayvan Seçimi
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Süt verimine göre büyükbaş hayvan seçimi yapar.
• Damızlık değerine göre büyükbaş hayvan seçimi yapar.
19
• Et verim özelliğine göre hayvan seçimi yapar.
• Kombine verim özelliklerine göre hayvan seçimi yapar.
Kazanım 4: Hayvanların verimine ve damızlık değerine göre küçükbaş hayvan seçimi yapar.
Modül Adı: Küçükbaş Hayvan Seçimi
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletmenin ihtiyacı olan koyunların seçimini istenen özelliklere uygun şekilde yapar.
• İşletmenin ihtiyacı olan keçilerin seçimini istenen özelliklere uygun şekilde yapar.
Kazanım 5: Bölgenin iklimine, işletme tipine ve verimine göre kanatlıların seçimini yapar.
Modül Adı: Kanatlı Hayvan Seçimi
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletmeye alınacak yumurtacı tavukların seçimini yapar.
• İşletmeye alınacak etlik tavukların seçimini yapar.
• Üstün verim özelliği kriterlerine göre damızlık tavuk seçimini yapar.
Kazanım 6: Tekniğine uygun olarak büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların barınak kontrollerini yapar.
Modül Adı: Barınak Kontrolü
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İdeal barınak şartlarını sağlayacak şekilde barınak ortam kontrolü yapar.
• Barınak içerisinde yer alan araç gerecin kontrolünü yapar.
ZAPTURAPT VE ENJEKSİYON DERSİ
Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda evcil hayvanları uygun yöntem ve tekniklerle uysal hâle getirerek amaca uygun enjeksiyon yapabilecek bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak büyükbaş hayvanları uygun yöntemlerle uysal hâle getirir.
Modül Adı: Büyük Hayvanlarda Zapturapt
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sığır cinsi hayvanların zapturapt araç gereçlerini kullanarak tekniğine uygun şekilde ayakta sabitler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sığır cinsi hayvanların zapturapt araç gereçlerini kullanarak tekniğine uygun şekilde yatırarak sabitler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tek tırnaklı hayvanların uygun araç gereçlerini kullanarak tekniğine uygun şekilde ayakta sabitler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tek tırnaklı hayvanların zapturapt araç gereçlerini kullanarak tekniğine uygun şekilde yatırarak sabitler.
20
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak küçük hayvanları uygun yöntemlerle uysal hâle getirir.
Modül Adı: Küçük Hayvanlarda Zapturapt
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak koyun ve keçileri zapturapt araç gereçleri ile tekniğine uygun şekilde ayakta ya da yatırarak sabitler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak köpekleri zapturapt araç gereçleri ile tekniğine uygun şekilde ayakta ya da yatırarak sabitler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kedileri uygun araç gereçle tekniğine uygun şekilde ayakta ya da yatırarak sabitler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kanatlı hayvanları zapturapt araç gereçleri ile tekniğine uygun şekilde yatırarak sabitler.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanlara tekniğine uygun şekilde enjeksiyon yapar.
Modül Adı: Enjeksiyon
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak enjeksiyon yapılacak hayvanın türüne ve enjeksiyon yöntem ve tekniğine uygun enjeksiyon öncesi hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvan türü, prospektüs bilgileri ve tekniğine uygun şekilde seçilen bölgeye deri içi enjeksiyon yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvan türüne göre seçilen bölgeye, tekniğine uygun sıvı ilacı hayvanın derisi altına enjekte eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilacı damara ve sinire rast gelmeyecek şekilde tekniğine uygun seçilen kas içine enjekte eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilacı hayvan türüne göre seçilen damar içine tekniğine uygun enjekte eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilacı seçilen eklem boşluğuna enjekte eder.
YEM BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ DERSİ
Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanların beslenmesinde kullanılan yemlerin tespit ve teminine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İşletmede bulunan hayvanların yaş, canlı ağırlık, tür ve ırkına göre yıllık yem ihtiyacını tespit eder.
Modül Adı: Yem Temini
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletmede bulunan hayvanların yaş, canlı ağırlık, tür ve ırkına göre yıllık yem ihtiyacını tespit eder.
• İşletmede bulunan hayvanların ihtiyacına göre kaba yem temin eder.
• İşletmede bulunan hayvanların ihtiyacına göre kesif yem temin eder.
• İşletmede bulunan hayvanların ihtiyacına göre fabrika artığı yemleri temin eder.
• İşletmede bulunan hayvanların ihtiyacına göre yem katkı maddelerini temin eder.
21
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede bulunan hayvanların ihtiyacı olan yemleri depolar.
Modül Adı: Yemlerin Depolanması
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kaba yemleri depolar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesif yemleri ve dane yemleri depolar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sıvı yem katkı maddelerini depolar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yem kontrollerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rasyon kontrollerini yapar.
DAL DERSLERİ
Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanında yer alan dallara özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ DAL DERSLERİ
HAYVAN BESLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak otlakları hazırlama, hayvanları otlatma, büyükbaş hayvanları besleme, kasaplık büyükbaş hayvanları besleme, küçükbaş hayvanları besleme, kasaplık küçükbaş hayvanları besleme, yeni doğan hayvanları besleme ve hayvanları sulama işlemlerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanların ihtiyacını karşılayacak otlakları hazırlar.
Modül Adı: Otlak Hazırlama
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Otlakların otlatma kapasitesini belirler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kontrollü otlatma yapmak için otlakları hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanları mera, otlak ve yaylalarda otlatır.
Modül Adı: Hayvanları Otlatma
22
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak otlatma öncesi hayvanları hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak küçükbaş hayvanları yaylada otlatır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanları merada otlatır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede bulunan büyükbaş hayvanları besler.
Modül Adı: Büyükbaş Hayvan Besleme Yöntemleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak laktasyondaki büyükbaş hayvanları besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gebe büyükbaş hayvanları besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede bulunan boğaları besler.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede bulunan kasaplık büyükbaş hayvanları besler.
Modül Adı: Kasaplık Büyükbaş Hayvan Besleme
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletmede bulunan, besiye uygun hayvanları seçerek besi programı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede besiye alınan hayvanları besi programına uygun besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak besiye uygun genç hayvanları besi programına uygun besler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede bulunan küçükbaş hayvanları besler.
Modül Adı: Koyun ve Keçi Besleme
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede bulunan koyunları besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede bulunan keçileri besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede bulunan damızlık teke ve koçları besler.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kasaplık küçükbaş hayvanları besler.
Modül Adı: Kasaplık Küçükbaş Hayvan Besleme
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kasaplık kuzu ve tokluların seçimini yaparak kesim zamanına kadar besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kasaplık oğlak ve keçilerin seçimini yaparak kesim zamanına kadar besler.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yeni doğan hayvanları besler.
Modül Adı: Yeni Doğan Hayvanları Besleme
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
23
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yeni doğan yavru hayvana süt verir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yeni doğan yavru hayvanları ayrı bölmelere alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yeni doğan yavru hayvanları yeme alıştırır.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanları sular.
Modül Adı: Hayvanları Sulama
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletmede bulunan hayvanları yaş, cinsiyet, ağırlık gibi özelliklerini değerlendirerek hayvanların su ihtiyacını belirler.
• Hayvanların kullanabileceği sağlıklı suluklar hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanların günlük içebileceği suyu temin eder, tekniğine uygun olarak sular.
HAYVANLARDA ÜREME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak büyükbaş hayvanların tohumlanmasını sağlama, küçükbaş hayvanlarda koç katımı yapma ve normal doğuma yardımcı olma işlemlerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Büyükbaş hayvanların tohumlanmasını sağlar.
Modül Adı: Büyükbaş Hayvanlarda Üreme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletmede sürünün sağlıklı olarak devamını sağlamak amacıyla hayvanlardan döl alımını planlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede bulunan hayvanların aşım zamanlarını belirleyebilmek için kızgınlık belirtilerini gözlemler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğumları toplulaştırmak ve işletmenin iş yoğunluğunu yıl içine yayabilmek için hayvanlarda seksüel senkronizasyon yaptırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşım zamanı gelen hayvanların en uygun zamanda ve doğru yöntemlerle tohumlanmasını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak küçükbaş hayvanlarda koç katımı yapar.
Modül Adı: Küçükbaş Hayvanlarda Üreme
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak koç katımı öncesi sürüden ayıklama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak koç katımı öncesi flushing (ek besleme) yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun zamanda koç katımı yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak normal doğuma yardımcı olur.
Modül Adı: Doğum
Modülün Süresi: 40/22 ders saati
24
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gebe hayvanların gebelik durumunu takip eder ve doğum öncesi işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak normal doğum esnasında sağlık görevlilerine gerekli yardımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yeni doğan yavruların tekniğine uygun bakımını yapar ve ağız sütünü verir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğumdan sonra tekniğine uygun annenin bakımını yapar.
HAYVAN BAKIMI VE KAYIT DERSİ
Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlara bakım yapma ve işletme kayıtlarını tutmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara bakım yapar.
Modül Adı: Genel Hayvan Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanları tımar eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boynuz köreltmeye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak küçükbaş hayvanlarda kırkım yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak küçükbaş hayvanlara banyo yaptırır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletme kayıtlarını tutarak hayvanlara numaralama yapar.
Modül Adı: İşletme Kayıtları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlara numaralama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlara işaretleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmeye ait kayıtları tutar.
HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvancılık işletmelerinde kullanılan traktör ve yardımcı ekipmanların tanıtımı, kullanımı ve traktöre takılıp sökülmesi işlemlerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede traktör ve yardımcı ekipmanlarını kullanır.
Modül Adı: İşletmede Traktör ve Yardımcı Ekipmanlar
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak traktörün günlük bakımını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak traktör kullanır.
25
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş bittikten sonra traktörü, emniyetli bir yere park eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmedeki taşıma işlerinde tarım arabasını kullanır, bakımını yapar ve emniyetli bir yere park eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak traktöre alet ve makineleri tekniğine uygun bağlar/söker.
Modül Adı: Traktöre Alet ve Makinelerin Takılması ve Sökülmesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak traktörün hidrolik yağını kontrol eder ve değiştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak traktörün üç nokta askı sistemine alet/makineyi bağlar ve söker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak traktörün çeki sistemine alet/makineyi bağlar ve söker.
YEM BİTKİLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvancılıkta kullanılan silajın yapım tekniklerini uygulama, yem bitkilerinin ekim, bakım, hasat, depolama ile çayır ve meraların tesisi ve ıslahı işlemlerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Silaj yapımı tekniklerini uygular.
Modül Adı: Silaj Yapım Teknikleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmenin ihtiyacı olan silaj miktarına göre silajlık yem bitkileri yetiştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yetiştirilen silajlık yem bitkileri miktarına göre silaj yapılacak yeri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak silaj yapımında kullanılan katkı maddelerini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak siloyu doldurur ve kapatır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlara gerekli miktarda silaj verir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yem bitkilerinin ekimini ve bakımını yapar.
Modül Adı: Yem Bitkilerinin Ekimi ve Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yem bitkilerinin yetiştirilmesi için toprak hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yem bitkileri yetiştiriciliği için ekim yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ekimi yapılan yem bitkilerinin bakımını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yem bitkilerinin hasadını yapar.
Modül Adı: Yem Bitkilerinde Hasat
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
26
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yem bitkilerini biçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yem bitkilerini kurutur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yem bitkilerini balyalar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yetiştirilen, kurutulan ve balyalanan yem bitkilerini uygun bir şekilde depolar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çayır ve meraları tesis ve ıslah eder.
Modül Adı: Çayır ve Meraların Tesisi ve Islahı
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çayır ve meraları tesis ve ıslah etmek için mevcut bitki örtüsünü kaldırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çayır ve mera tesisi kurar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gübreleme ve sulama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çayır ve meralardaki yabancı bitkileri yok eder.
• Çayır ve meraları değerlendirir.
SAĞIM VE SÜT İŞLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmelerde bulunan hayvanları tekniğine uygun sağma, sağılan sütlere ön işlemler yapma ve sütlerin değerlendirilmesi işlemlerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Sağım yapar.
Modül Adı: Sağım
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede sağım için gerekli malzemeleri hazırlayarak sağım öncesi hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına uygun hayvanları elle sağar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına uygun hayvanları makine ile sağar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak süte yapılması gereken ön işlemleri yapar.
Modül Adı: Süte Yapılan Ön İşlemler
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sütün duyusal kontrollerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Sağılan sütleri süt toplama tanklarına/merkezlerine nakleder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sütleri değerlendirir.
Modül Adı: Sütleri Değerlendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
27
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede üretilen sütleri değerlendirmek amacıyla beyaz peynir yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede üretilen sütleri değerlendirmek amacıyla tulum peyniri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede üretilen sütleri değerlendirmek amacıyla tereyağı yapar.
KÜMES ORTAM VE DONANIMLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yetiştirme şekline göre kümes tipini seçme, kümes donanımlarını ve kümes ortamını hazırlamaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak kafesli ve altlıklı kümesleri ile civcivler için uygun ana makinelerini seçer.
Modül Adı: Kümes Tipleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kafesli kümesleri inceleyerek seçim yapar.
• Altlıklı kümes tipini seçer.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak civciv büyütmek amacıyla civciv ana makinesini seçer.
Kazanım 2: Yapılacak üretim şekline ve kümese uygun olarak yemlik, suluk ve follukları seçer.
Modül Adı: Kümes Donanımları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kümese ve hayvanların durumuna uygun yemlik seçer.
• Kümese ve hayvanların durumuna göre suluk seçer.
• Yumurtlayan hayvan sayısına göre follukları seçerek follukları uygun yerlere yerleştirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği kuralları ve tekniğine uygun olarak kümeslerin havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemlerini çalıştırır ve kontrol eder.
Modül Adı: Kümes Ortamı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak kümeslerin havalandırma sistemini kontrol ederek çalıştırır.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak aydınlatma programı hazırlayarak kümesleri aydınlatır.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak kümesleri mevsim durumuna göre ısıtır.
YUMURTACI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tekniğine uygun olarak kümeslerde yumurtacı civcivleri büyütme, yumurtacı yarka ve tavuk besleme, yumurtacı tavukları yetiştirme ve kanatlılara bakım yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
28
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yumurtacı civcivler gelmeden kümes hazırlığı yaparak gelen civcivlerin ana makinelerinde ve yerde bakım ve beslenmesini yapar.
Modül Adı: Yumurtacı Civciv Yetiştiriciliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yumurtacı civcivler gelmeden önceki hazırlıkları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak civcivleri ana makinelerine koyar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak civcivleri ana makinesinde büyütür.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak civcivleri yere alır.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak civcivlerin yerde bakımını yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yumurtacı yarka ve tavukların bakım ve beslenmelerini yapar.
Modül Adı: Yumurtacı Yarka ve Tavuk Besleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
modülün amaçlanan öğrenme kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarkaların bakım ve beslenmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yumurtacı tavukların bakım ve beslenmesini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yumurtacı tavuklarda zorlamalı tüy dökümü yaptırarak düşük verimlileri ayıklar ve ilgili kayıtları tutar.
Modül Adı: Verim Döneminde Tavuk Yetiştiriciliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zorlamalı tüy dökümü yaptırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düşük verimli tavukları ayıklar.
• Yumurtacı tavukların kayıtlarını tutar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun gaga, tırnak, ibik ve kanat kesimi yapar.
Modül Adı: Kanatlılarda Bakım
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gaga ve tırnak kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kanat ve ibik kesimi yapar.
ETLİK VE DAMIZLIK TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etlik civcivleri büyütme, piliçleri besleme, damızlık civciv ve tavukları yetiştirme, besleme ve kümeslerde yapılması gereken günlük işleri yapmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etlik civciv kümeslerini hazırlayarak etlik civcivlerin bakım ve beslenmesini yapar.
29
Modül Adı: Etlik Civciv Yetiştiriciliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etlik civcivler gelmeden önce kümes hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etlik civcivlerin bakım ve beslenmesini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etlik piliçlerin bakım ve beslenmesini yapar, canlı ağırlıklarını ölçerek kesimhaneye nakleder.
Modül Adı: Etlik Piliç Yetiştiriciliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etlik piliçleri kümese yerleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etlik piliçlerin bakım ve beslenmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etlik piliçlerin canlı ağırlık artışlarını ölçerek kesimhaneye naklini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak damızlık civciv kümeslerini hazırlayarak damızlık civciv seçimi, bakımı ve beslenmesini yapar.
Modül Adı: Damızlık Civciv Yetiştiriciliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak damızlık civcivler için kümes hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak damızlık civcivleri seçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak damızlık civcivlerin bakım ve beslenmesini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak damızlık tavuk kümeslerini hazırlayarak damızlık tavukların bakım ve beslenmesini yapar ve yumurta elde eder.
Modül Adı: Damızlık Tavuk Yetiştiriciliği
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak damızlık tavuklar için kümes hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak damızlık tavukların bakım ve beslemesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak damızlık tavuklardan yumurta elde eder.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kümes ekipmanlarının kontrollerini yapar.
Modül Adı: Günlük Kümes Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kümeste yemlik, suluk ve folluk kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak havalandırma, aydınlatma ve ısıtma sistemlerinin kontrolünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hasta ve ölü hayvanları kümesten uzaklaştırır.
30
KULUÇKA BİLGİSİ VE TEKNİĞİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına tedbirleri alarak yumurtaları inceleme, kuluçkahaneyi hazırlama, kuluçkalık yumurtaları hazırlama, kuluçka makinesini kullanma, civciv/palaz çıkarmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Yumurtayı yapı ve kalitesine göre tasnif eder.
Modül Adı: Yumurta
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yumurtanın yapı ve özelliklerini açıklar.
• Yumurtaları seçerek tasnifini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak giysi odası, dezenfeksiyon, tasnif, depo, kuluçka ve çıkış odasını hazırlar.
Modül Adı: Kuluçkahane
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak giysi odasını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak dezenfeksiyon, tasnif ve depo odalarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak kuluçka odasını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak çıkış odasını hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kuluçkalık yumurtalarda döllülük kontrollerini yaparak dezenfekte eder ve depolar.
Modül Adı: Kuluçkalık Yumurtalar
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini olarak kuluçkalık yumurtaların özelliklerine göre döllülük kontrolü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini olarak kuluçkalık yumurtaları dezenfekte eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini olarak kuluçkalık yumurtaları depolar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve tekniğine uygun kuluçka makinelerinin gerekli hazırlıklarını yaparak kuluçka makinesini çalıştırır ve takibini yapar.
Modül Adı: Kuluçka Makineleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve tekniğine uygun kuluçka makinelerini üretime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve tekniğine uygun kuluçkalık yumurtalarını kuluçka makinesine kabul ederek kuluçka makinesinin çalışmasını takip eder.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve tekniğine uygun çıkım odası ve makinelerini ayarlayarak yumurtadan çıkan civciv ve palazlara çıkım işlemlerini uygular.
Modül Adı: Civciv Üretimi
31
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve tekniğine uygun çıkım odası ve çıkım makinesini üretime hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve tekniğine uygun civcivlere/palazlara çıkım sonrası gerekli işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve tekniğine uygun civcivleri/palazları gerekli yerlere nakleder.
HASTALIK VE PARAZİTLERLE MÜCADELE DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pansuman ve bandaj ile paraziter, zoonoz, salgın hastalılar, ayak, meme ve metabolizma hastalıklarıyla mücadeleye yardım etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pansuman ve bandaj yapmada hekime yardım eder.
Modül Adı: Pansuman ve Bandaj Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaranın fiziksel temizliğinin yapılmasında ve sarılmasında sağlık görevlisine yardımcı olur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pansuman yapılırken sağlık görevlisine yardımcı olur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak destekli bandaj yapılırken sağlık görevlisine yardım eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak paraziter hastalıklarla mücadeleye yardım eder.
Modül Adı: Parazitlerle Mücadele
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede bulunan hayvanlarda dış parazit kontrolü yapar/yaptırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmede bulunan hayvanlarda iç parazit kontrolü yapar/yaptırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmedeki hayvan barınakları, diğer binalar ve hayvanlarda periyodik parazit ilaçlaması yapar/yaptırır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zoonoz olan ve zoonoz olmayan hastalıklarla mücadeleye yardım eder.
Modül Adı: Zoonoz ve Bulaşıcı Hastalıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak brucella hastalığına karşı gerekli önlemleri alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şarbon hastalığına karşı gerekli önlemleri alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tüberküloz hastalığına karşı gerekli önlemleri alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şap hastalığına karşı gerekli önlemleri alır.
32
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kuduz hastalığına karşı gerekli önlemleri alır.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hastalık çıkan yerlerde karantina ve sağlık tedbirlerine yardım eder.
Modül Adı: Salgın Hastalıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak koruyucu aşılama yapan sağlık ekiplerine yardım eder.
• işletmeye yeni alınan hayvanlar için barınakta gerekli değişiklikleri yaparak hayvanı kontrol altında tutar.
• İşletmede meydana gelen bulaşıcı ve diğer hastalıkların çıkması hâlinde ilgili yerlere haber verir.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metabolizma hastalıklarının tedavisinde hekime yardım eder.
Modül Adı: Metabolizma Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğum felci hastalığına karşı önlem alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak beslenme hastalıklarından ketozis ve asidoza karşı önlem alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çayır tetanisi ve timpani hastalıklarına karşı meraya çıkmadan önce ve mera sonrası gerekli yemlemeleri yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ayak hastalıklarının tedavisinde hekime yardım eder.
Modül Adı: Ayak Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak periyodik ayak muayenesi yapar ve etkin önleme tedbirleri alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlara periyodik ayak banyosu yaptırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanların tırnak bakımlarının yapılabilmesi için sağlık ekiplerine yardımcı olur.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak meme hastalıklarının tedavisinde hekime yardım eder.
Modül Adı: Meme Hastalıklarının Kontrolü
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hayvanların meme temizliğini sağım öncesi ve sonrası hijyenik olarak yapar/yaptırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda memenin fiziksel kontrolünü elle ve görsel olarak yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda mastitis hastalığına karşı önlemler alır ve düzenli olarak mastitis testi yaptırır.
33
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda işletmede bulunan hayvanları sağım dönemleri sonunda kuruya alır/aldırır.
KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kanatlı hayvanlarda görülen viral ve bakteriyel, paraziter ve mantari hastalıklara ve beslenme bozukluklarından dolayı meydana gelen hastalıklara karşı önlemler alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kanatlı hayvan hastalıklarını araştırarak bakteriyel ve viral hastalıklara karşı önlemler alır.
Modül Adı: Viral ve Bakteriyel Kanatlı Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kanatlılarda hastalık sebeplerini araştırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kanatlılarda görülen viral hastalıklara karşı koruyucu önlemler alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kanatlılarda görülen bakteriyel hastalıklara karşı koruyucu önlemler alır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak paraziter, protozoa ve mantari hastalıklara karşı önlemler alır.
Modül Adı: Paraziter ve Mantari Kanatlı Hastalıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak paraziter hastalıklara ve protozoa hastalıklarına karşı önlemler alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mantari hastalıklara karşı önlemler alır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak protein, enerji, vitamin ve mineral madde yetersizliği ve dengesizliğine karşı önlemler alır.
Modül Adı: Kanatlılarda Beslenme Bozuklukları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Protein yetersizliği ve dengesizliğine karşı önlemler alır.
• Enerji yetersizliği ve dengesizliğine karşı önlemler alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vitamin yetersizliği ve dengesizliğine karşı önlemler alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mineral madde yetersizliği ve dengesizliğine karşı önlemler alır.
VETERİNER SAĞLIK DAL DERSLERİ
SUNİ TOHUMLAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanların kızgınlık belirtilerini tespit etme, senkronizasyon yapma, sperma alıp muayene yaptıktan sonra muhafaza etme,
34
sperma hazırlayarak evcil hayvanların genital kanalına verme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanlarda kızgınlık takibi ve seksüel senkronizasyon yapar.
Modül Adı: Kızgınlık Kontrolü
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanların kızgınlık belirtilerini tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanlarda seksüel senkronizasyon yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak spermayı temin, muayene ve muhafaza eder.
Modül Adı: Spermayı Temin ve Muhafaza
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanlardan sperma alır.
• Azot termosunun bakımını yaparak tekniğine uygun olarak kullanır.
• Spermayı kısa ve uzun süreli saklar.
• Sperma muayenesi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak spermayı hazırlayarak tekniğine uygun bir şekilde genital kanala bırakır.
Modül Adı: Evcil Hayvanlarda Suni Tohumlama
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak suni tohumlama öncesi hazırlıkları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak spermayı evcil hayvanların genital kanalına verir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak suni tohumlama sonrası işlemleri yürütür.
SALGIN HASTALIKLAR DERSİ
Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hastalık çıkışında alınması gereken karantina tedbirleri ile zoonoz olan ve zoonoz olmayan salgın hastalıklarla mücadele etmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hastalık çıkan yerlerde karantina ve sağlık tedbirlerini alır.
Modül Adı: Hastalık Çıkan Yerlerde Sağlık Tedbirleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İhbarı zorunlu hastalık çıkması hâlinde ilgili yerlerle en kısa sürede haberleşir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak salgın hastalık çıkması hâlinde hastalığın türüne özgü yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda karantina tedbirlerinin alınmasına ve uygulanmasına yardım eder.
• Tecrit bölgesinde ilgili yönetmelik hükümlerine göre alınan kararlara uyulup uyulmadığına ilişkin kontrolleri yapar.
35
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanların imha ve itlaflarına yönelik işlemlerin tekniğine uygun yapılmasını sağlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zoonoz hastalıklarla mücadelede görev alır.
Modül Adı: Zoonoz Salgın Hastalıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda tüberküloz hastalığı ile mücadelede görev alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda brusella hastalığı ile mücadelede görev alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda şarbon hastalığı ile mücadelede görev alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda kuduz hastalığı ile mücadelede görev alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda ruam hastalığı ile mücadelede görev alır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zoonoz olmayan hastalıklarla mücadelede görev alır.
Modül Adı: Zoonoz Olmayan Salgın Hastalıklar
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda şap hastalığı ile mücadelede görev alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda koyun keçi çiçek hastalığı ile mücadelede görev alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda koyun keçi veba hastalığı ile mücadelede görev alır.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kanatlı salgın hastalıklarıyla mücadelede görev alır.
Modül Adı: Kanatlı Hayvan Salgın Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda yalancı tavuk veba (newcastle) hastalığı ile mücadelede görev alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda tavuk vebası hastalığı ile mücadelede görev alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda kanatlıların salmonellozisi ile mücadelede görev alır.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arıların salgın hastalıklarıyla mücadelede görev alır.
Modül Adı: Arı Salgın Hastalıkları
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
36
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arılarda sıkça görülen hastalık ve zararlılara karşı gerekli koruyucu önlemleri alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda bal arılarının varroa hastalığı ile mücadelede görev alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili yönetmelik doğrultusunda bal arılarının yavru çürüklüğü hastalıkları ile mücadelede görev alır.
ZOOTEKNİ DERSİ
Bu derste öğrenciye İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çiftlik hayvanlarının uygun şartlarda bakım ve beslemelerinin yapılması ile ihtiyaç duyulan kayıtları tutmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlarda beslenme hastalıklarına karşı koruyucu tedbirleri alır.
Modül Adı: Beslenme Hastalıklarına Karşı Önlem Alma
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metabolizma hastalıklarına karşı önlemler alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak zehirlenmelere karşı önlemler alır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak en fazla verim alınabilecek şekilde rasyon hazırlayarak büyükbaş hayvanları besler.
Modül Adı: Büyükbaş Hayvanların Beslenmesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Büyükbaş hayvanların ırk özelliklerini belirler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak buzağıları tekniğine uygun olarak besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gebe büyükbaş hayvanların beslenmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak laktasyon dönemindeki büyükbaş hayvanları besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kasaplık (besi) hayvanlarının beslenmesini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak en fazla verim alınabilecek şekilde rasyon hazırlayarak küçükbaş hayvanları besler.
Modül Adı: Küçükbaş Hayvanların Beslenmesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Küçükbaş hayvanların ırk özelliklerini belirler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kuzu ve oğlakları besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak laktasyon dönemindeki küçükbaş hayvanların beslenmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak küçükbaş hayvanlarda aşım öncesi beslenmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gebe küçükbaş hayvanların beslenmesini yapar.
37
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak en fazla verim alınabilecek şekilde rasyon hazırlayarak kanatlı hayvanları besler.
Modül Adı: Kanatlı Hayvanların Beslenmesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kanatlı hayvanların ırk özelliklerini belirler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak civcivleri tekniğine uygun besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarkaları tekniğine uygun besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etlik piliçleri tekniğine uygun besler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlarda yaşam konforu ve verim artışı sağlayıp sağlıklarını koruyacak dış bakım uygulamalarını yapar.
Modül Adı: Hayvanların Dış Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tırnak bakımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak boynuz köreltir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gaga kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kırkım yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanların kimliklendirilmesi ile soy kütüğü ve verim kayıt işlemlerini yapar.
Modül Adı: Kimliklendirme İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak küpeleme yapar.
• Hayvanların soy kütüğü ve verim kayıtlarını tutar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaş tayini yapar.
KLİNİK HİZMETLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hastalık teşhisini kolaylaştıran laboratuvar muayenelerine hazırlık, klinik muayeneye yardım işlemleri ve başlanan tedaviyi devam ettirmeye yönelik bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hekimin teşhisini kesinleştirmesine yardımcı olacak laboratuvar muayenelerine hazırlık yapar.
Modül Adı: Laboratuvar Muayenelerine Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak laboratuvarın temizlik ve düzenini sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlardan tekniğine uygun kan alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun froti hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun kan serumu hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gaita muayenesi için hazırlık yapar.
38
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hekimin teşhisini kesinleştirmesine yardımcı olacak klinik muayene işlemlerine yardımcı olur.
Modül Adı: Klinik Muayene İşlemlerine Yardım
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klinik muayenede kullanılan araç gereci hazırlar.
• Hayvan sahibinden anemnez alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanın canlı ağırlığını ölçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanın beden ısısını ölçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanın solunum sayısını ölçer.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teşhis ve tedavi amacıyla punksiyon ve sonda uygulamalarını yapar.
Modül Adı: Punksiyon ve Sonda Uygulama
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak punksiyon yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak idrar sondası uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mideye sonda uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak memeye sonda uygular.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hekimin teşhisini kesinleştirmesine yardımcı olacak bulguları sağlamak amacıyla görüntüleme ve analiz cihazlarını kullanır.
Modül Adı: Görüntüleme ve Analiz Cihazlarını Kullanma
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun röntgen çekimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ultrasonografi uygulamasına yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kan sayım cihazı ile kan sayımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak otoanalizör ile kanda biyokimyasal testler yapar.
Kazanım 5: Hekim nezaretinde tedaviyi devam ettirebileceği şekilde ilaç uygulamalarını yapar.
Modül Adı: İlaç Uygulama
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağız yoluyla ilaç uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvana tekniğine uygun olarak serum takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak haricen ilaç uygulaması yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanın memesi içine ilaç uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanın uterusu içine ilaç uygular.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanların yara bakımı ve pansumanını yapar.
Modül Adı: Yara Bakımı ve Pansuman
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaranın fiziksel temizliğini yapar.
39
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına uygun olarak yaraya pansuman yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun su sıcaklığını seçerek hidroterapi yöntemlerini uygular.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bandaj yapar.
Modül Adı: Bandaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/10 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak destekli bandaj yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçılı bandaj yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pencereli bandaj yapar.
DOĞUM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı yöntemlerle gebelik teşhisi yapma, doğum öncesi ve sonrası bakım ve hazırlık yapma, doğuma yardımcı olma, sağım ve sağım hijyenini kontrol etme ve mastitisi önleme ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanlarda gebelik teşhisi ve takibi yapar.
Modül Adı: Gebelik Takibi
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rektal palpasyon yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak abdominal palpasyon yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak laboratuvar testleri ile gebelik teşhisi yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil hayvanların güç doğumlarında veteriner hekime yardım eder.
Modül Adı: Doğuma Yardım
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğuma hazırlıkta hekime yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğum kanalını kontrol etmede hekime yardımcı olur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğumu sonlandırmada hekime yardımcı olur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğum sonrası işlemlerde hekime yardım eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanların süt verimini düşüren hastalıklara karşı koruyucu tedbirler alır.
Modül Adı: Meme Hastalıklarıyla Mücadele
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağım hijyenini sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak memenin fiziksel muayenesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mastitis testi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak somatik hücre sayımı yapar.
40
TEMEL OPERASYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak genel ve lokal anestezi, operasyona yardım ve hemostaz işlemlerinde veteriner hekime yardımcı olmaya yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak genel anestezi uygulamalarını yapar.
Modül Adı: Genel Anestezi
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Genel anestezi öncesi hazırlıkları yapar.
• Premedikasyon yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak inhalasyon yoluyla genel anestezi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak parenteral yolla genel anestezi yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lokal anestezi uygulamalarını yapar.
Modül Adı: Lokal Anestezi
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yüzeysel anestezi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak infiltrasyon ve sinir uzamı anestezisi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak epidural anestezi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlara yapılan operatif işlemlerde dikiş atılmasına yardım ederek iyileşen yara dudaklarındaki dikişleri alır.
Modül Adı: Cerrahi Dikişler
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dikiş öncesi hazırlıkları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dikiş atma yöntemlerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dikiş alma yöntemlerini uygular.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak operasyonda hekime yardımcı olur.
Modül Adı: Operasyonlara Yardım
Modülün Önerilen Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak operasyon öncesi hazırlıkları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak operasyon ve sonrası işlemleri yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak değişik hemostaz yöntemleriyle kanamayı durdurur.
Modül Adı: Kanamayı Durdurma
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geçici kanama durdurma yöntemlerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sürekli kanama durdurma yöntemlerini uygular.
41
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kanamayı ilaçla durdurur.
PARAZİTLERLE MÜCADELE DERSİ
Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak parazitlerden kaynaklanan hastalıklarla mücadele etmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlarda görülen dış parazitlere karşı mücadele eder.
Modül Adı: Dış Parazit Mücadelesi
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dış parazit mücadelesinde ön hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dış parazit ilacını hayvana uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlarda görülen iç parazitlere karşı mücadele eder.
Modül Adı: İç Parazit Mücadelesi
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak trematodlarla mücadele eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sestodlarla mücadele eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nematodlarla mücadele eder.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlarda görülen protozoer hastalıklara karşı mücadele eder.
Modül Adı: Protozoer Hastalıklarla Mücadele
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Protozoonların özelliklerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak protozoer hastalıkların teşhisine yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak protozoer hastalıkların mücadelesine yardım eder.
KORUMA KONTROL DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmeye hastalık bulaştıracak kaynakları tespit ederek hastalık bulaşmasını önleyici tedbirleri alma, aşı uygulama ve muhafaza etme, marazi madde alma ve kesimhane işlemlerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işletmeye hastalık bulaştıracak kaynakları tespit ederek bulaşmayı önleyici tedbirleri alır.
Modül Adı: Biyogüvenlik Önlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
42
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mikroorganizmaların bulundukları ortamları, bulaşma yollarını ve neden olduğu hastalıkları açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gerekli yöntem, teknik ve araç gereci kullanarak işletmeye hastalık bulaşmasını önleyici tedbirleri alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine uygun tıbbi atıkları zararsız hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe uygun şekilde haşere ve kemirgenlerle mücadele eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşı uygular ve muhafaza eder.
Modül Adı: Aşılama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşılama öncesi hazırlıkları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvana aşıyı uygun yöntem ve teknikle uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşılama sonrası işlemleri yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak marazi madde alır.
Modül Adı: Hastalık Materyali (Marazı Madde)
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun şekilde doku ve organ parçası alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem, teknik ve araç gereçleri kullanarak hayvanlardan idrar numunesi alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak evcil memeli hayvanlardan iş sağlığı ve güvenliği, asepsi ve antisepsi kuralları ve tekniğine uygun şekilde gaita numunesi alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvanlardan deri kazıntısı ve kıl numunesi alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak asepsi ve antisepsi kuralları ve tekniğine uygun swabla numune alır.
• Evcil memeli hayvanlardan iş sağlığı ve güvenliği ile asepsi ve antisepsi kurallarına dikkat ederek meme sondası ile tekniğine uygun olarak süt numunesi alır.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesimhane işlemlerine yardım eder.
Modül Adı: Kesimhane İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kesim için mezbahaya gelen kasaplık hayvanların gerekli kontrollerini yaparak kesim öncesi muayeneye yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesilen hayvanların karkas ve iç organlarının kontrolünde kesim sonrası muayenelerine yardım eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak karkasların ve etlerin uygun muhafaza şartlarında depolanmasını sağlar.
43
ARICILIK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arıcılık için yapılması gereken hazırlıklar, arıların bakım ve beslenmesi, arı ürünleri hasadı ve arı hastalıklarıyla mücadele etmeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arıcılık için gerekli araç gereçleri hazırlar.
Modül Adı: Arıcılık İçin Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Arı ırklarını sıralayarak özelliklerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arıcılık için gerekli araç gereci kullanır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arıların bakımını ve beslenmesini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arılardaki hastalık ve zararlılarla mücadele eder.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arı ürünlerinin hasadını yapar.
Modül Adı: Arı Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arıların ortam ve koşullara göre mevsimlik bakımını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ek besleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ana arı yetiştiriciliği yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arı ürünlerinin hasadını tekniğe uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arı hastalıkları ve zararlıları ile mücadele yapar.
ATÇILIK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atların ırk özellikleri, bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Atları ırklarına göre sınıflandırarak atların morfolojik, fizyolojik ve davranış özelliklerini açıklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atların ırk özelliklerine göre bakımlarını yapar.
Modül Adı: At Irkları ve Atların Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Atların ırk özelliklerini belirler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atlarda yaş tespiti yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atların günlük bakımını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atların tırnak bakımını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tayları ve kullanım amaçlarına uygun olarak atları besler.
Modül Adı: Atların Beslenmesi
44
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tayların beslenmesini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak atların kullanım amacına göre beslenmesini yapar.
PET HAYVANLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kedi ve köpek ırklarını öğrenme, vücut bakımlarını yapma, kedi ve köpekleri besleme, tuvalet ve komutla davranış eğitimi vermeye yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Kedi ve köpek ırklarının özelliklerini ayırt eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kedi ve köpeklerin vücut bakımlarını yapar.
Modül Adı: Kedi ve Köpeklerin Bakımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kedileri ırk özelliklerine göre ayırt eder.
• Köpekleri ırk özelliklerine göre ayırt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kedi ve köpeklerin tırnak bakımlarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kedi ve köpeklerin beden temizliğini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kedi ve köpekleri; ırk, yaş, fiziksel özellikleri ve diğer ihtiyaçlarına uygun olarak besler.
Modül Adı: Kedi ve Köpekleri Besleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/26 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ırk, yaş, fiziksel özellikleri ve diğer ihtiyaçlarına uygun kedileri besler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ırk, yaş, fiziksel özellikleri ve diğer ihtiyaçlarına uygun köpekleri besler.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kedi ve köpeklere tuvalet eğitimi ile köpeklere komutla davranış eğitimi verir.
Modül Adı: Tuvalet ve Komutla Davranış Eğitimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kedi ve köpeklere tekniğine uygun tuvalet eğitimi verir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak köpeklerin eğitimle temel komutları yapmasını sağlar.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
45
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir