Perşembe , Ekim 14 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Maden Teknolojisi Alanı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı
maden teknolojisi alani megep modulleri cerceve programi
maden teknolojisi alani megep modulleri cerceve programi

Maden Teknolojisi Alanı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı
Maden Teknolojisi Alanı 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 02.09.2016 tarihli ve 59917357-101.03-E.9424660 sayılı yazısı üzerine talim terbiye kurulunca görüşülen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Maden Teknolojisi Alanı Haftalık Ders Çizelgesi ve Çerçeve Öğretim Programının, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak eğitime katılması amacıyla hazırlanmaya başlanmıştır.

Madencilik Teknolojisi Alanı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Kararı
Madencilik Teknolojisi Alanı Haftalık Ders Çizelgesi
Madencilik Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı

10.Sınıf Maden Teknolojisi Alanı Dersleri

GENEL JEOLOJİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; arz kabuğunun yapısı, magma ve kayaçlar, yer kabuğu hareketleri, mineraller, petrografi ve enerji ham maddelerinin oluşumu ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Arz kabuğunun (yerkürenin) yapısını açıklar.
Modül Adı: Arz Kabuğunun (Yerkürenin) Yapısı
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Jeolojik zamanlar ve kayaçların özelliklerini açıklar.
• Tektonik hareketler ve tektonizma sonucu oluşan yapıyı açıklar.
• Harici kuvvetler ve oluşan yapıların etkilerini açıklar.
• Hidrojeoloji ve hidrojeolojinin etkilerini açıklar.
Kazanım 2: Magma ve magmanın oluşturduğu kayaçları açıklar.
Modül Adı: Magma ve Magmanın Oluşturduğu Kayaçlar
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Magmanın fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklar.
• Plutonizma, volkanizma ve metamorfizmanın özellikleri ve oluşumunu açıklar.
• Jeolojik zamanların bölümlerini ve kayaç oluşumundaki rolünü açıklar.
Kazanım 3: Yer kabuğunun hareketleri ile dağ oluşumunu açıklar.
Modül Adı: Yer Kabuğunun Hareketleri
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deprem çeşitleri ve etkilerini açıklar.
• Epirojenik ve orojenik hareketleri açıklar.
Kazanım 4: Minerallerin cinsleri, türleri ve kayaçların asal elemanlarını açıklar.
Modül Adı: Mineroloji
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Minerallerin cins ve türlerini açıklar.
• Kayaçların asal elemanlarını açıklar.


Kazanım 5: Kayaçların analiz yöntemleri, madenlerin petrografik özellikleri ve ham madde kaynaklarının özelliklerini açıklar.
Modül Adı: Petrografi
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kayaçların analiz yöntemlerini açıklar.
• Metalik madenlerin oluşum şekillerini ve petrografik özelliklerini açıklar.
• Endüstriyel ham madde kaynakları ve özelliklerini açıklar.
Kazanım 6: Fosil yakıtlar, jeotermal enerji kaynakları ve radyoaktif kaynakları açıklar.
Modül Adı: Enerji Ham maddelerinin Oluşumu
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Fosil yakıtların oluşumu ve çeşitlerini açıklar.
• Jeotermal enerji kaynaklarını ve kullanım alanlarını açıklar.
• Radyoaktif ham madde kaynaklarını ve radyoaktif etkilere karşı korunma önlemlerini açıklar.
TEKNİK RESİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde geometrik çizimler yapma, görünüş çıkarma, ölçülendirme, yüzey işleme işaretlerini resim üzerine aktarma, kroki, perspektif ve yapım resimlerini çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapar.
Modül Adı: Geometrik Çizimler
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına ve TS EN ISO standartlarına uygun olarak eğik ve dik standart yazı yazar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çizgi çalışmaları yapar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak teknik resim çizim takımlarıyla geometrik şekiller çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçaları ve kesit görünüşlerini çizer.
Modül Adı: Görünüş Çıkarma
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait görünüşleri çizer.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait kesit görünüşleri çizer.
14
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak çeşitli iş parçalarına ait ölçü, yüzey pürüzlülük ve tolerans değerlerini çizdiği resim üzerine aktarır.
Modül Adı: Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri
Modülün Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına uygun olarak resmini çizdiği iş parçalarının ölçülendirme işlemini yapar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak resmini çizdiği iş parçalarına ait yüzey pürüzlülük değerlerini resim üzerine ekler.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak resmini çizdiği iş parçalarına ait tolerans değerlerini resim üzerine ekler.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının kroki, perspektif ve yapım resimlerini çizer.
Modül Adı: Kroki, Perspektif ve Yapım Resmi
Modülün Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının kroki resimlerini çizer.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının perspektif resimlerini çizer.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının imalat resimlerini çizer.
MAKİNE ELEMANLARI VE MADEN MAKİNELERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine bağlantı ve hareket aktarma elemanlarını kullanma ve yer altı ve yer üstü madencilikte kullanılan makineleri açıklama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standart bağlantı elemanlarını çeşitli sistemlerde, makinelerde ve mekanizmalarda kullanır.
Modül Adı: Bağlantı Elemanları
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vida, cıvata, saplama ve somun ile makine parçalarını birleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak emniyetli bağlantı elemanlarından pim, perno, kama ve segmanlar ile makine parçalarını birleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak perçin ve kaynak ile makine parçalarını birleştirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hareket aktarma elemanlarını çeşitli sistem, makine ve mekanizmalarda kullanır.
Modül Adı: Hareket Aktarma Elemanları
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
15
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mil ve muylu ile makine parçalarının montajını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar ile makine parçalarının montajını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sabit, kaymalı, hareketli ve esnek kavrama makine elemanlarını kullanır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tezgâhlarda kullanılan kam, kasnak ve kayışlar ile hareket aktarma işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dişli çarkların montaj işlemlerini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer altı maden makinelerinin özellikleri ve çalışma prensiplerini açıklar.
Modül Adı: Yer Altı Maden Makineleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer altı kazı makinelerinin özellikleri ve çalışma prensiplerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer altı yükleme makinelerinin özellikleri ve çalışma prensiplerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer altı nakliyat makinelerinin özellikleri ve çalışma prensiplerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer altı maden ocaklarındaki kuyu, vinç, varageller ve kullanılan diğer makine ve yardımcı donanımların çalışma prensiplerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer altı sondaj makinelerinin özellikleri ve çalışma prensiplerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer altı kazı ve yükleme makinelerinin özellikleri ve çalışma prensiplerini açıklar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer üstü maden makinelerinin özellikleri ve çalışma prensiplerini açıklar.
Modül Adı: Yer Üstü Maden Makineleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer üstü sondaj işlemini ve sondaj makinelerinin özellikleri ile çalışma prensiplerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer üstü delik delme ve doldurma makinelerinin özellikleri ve çalışma prensiplerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer üstü kazı ve yükleme makinelerinin özellikleri ve çalışma prensiplerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer üstü kırma ve taşıma makinelerinin özellikleri ve çalışma prensiplerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer üstü madenlerde mermer kesme makinelerinin özellikleri ve çalışma prensiplerini açıklar.

TEMEL MEKANİK İŞLEMLER DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel mekanik işlemleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ölçü ve kontrol aletleri ile uzunluk, çap ölçümü, yüzey ve açı kontrolü yapar.
Modül Adı: Ölçme ve Kontrol
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ölçme aletleri ile çeşitli gereçlerin uzunluklarını ölçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ölçme aletleri ile çeşitli gereçlerin çaplarını ölçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kontrol aletleri ile çeşitli gereçlerin yüzey ve açı ölçülerinin kontrolünü yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak markalama takım ve donanımları ile iş resmine ait ölçüleri metal yüzey üzerine markalar.
Modül Adı: Markalama
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekaniksel temizleme yöntemleri ile metal malzeme yüzeylerini markalamaya hazır hâle getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak markalama takımları ile iş resimlerinin ölçülerini metal malzeme yüzeyleri üzerine çizer.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğrultma takımları ve donanımları ile şekil bozukluğuna uğramış profil ve sac malzemeleri doğrultur.
Modül Adı: Doğrultma
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğuk şekillendirme takımları ve uygun altlıklar ile profilleri doğrultur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğuk şekillendirme takımları ile sac malzemeleri deformasyona uğratmadan doğrultur.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesme takım ve donanımları ile metal malzemelere talaşlı ve talaşsız kesme yapar.
Modül Adı: Kesme
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el testeresi ve el keskisi ile metal malzemelere talaşlı kesme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el makası ve kollu makas ile metal malzemelere talaşsız kesme yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak eğeleme yöntemi ile metal yüzeylerinden talaş kaldırarak düz ve silindirik yüzey elde eder.
Modül Adı: Eğeleme
17
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak eğe ile metal malzeme yüzeylerinden talaş kaldırıp düz yüzey elde eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak eğe ile metal malzeme yüzeylerinden talaş kaldırıp iç ve dış silindirik yüzey elde eder.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğuk şekillendirme makineleri ve takımları ile metallere eğme, bükme yapar.
Modül Adı: Eğme-Bükme
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğuk şekillendirme el takımları ile metal malzemelere, doğru işlem sırasına göre eğme ve bükme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak soğuk şekillendirme makineleri ile metal malzemelere, doğru işlem sırasına göre eğme ve bükme yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak matkap ile delme, havşa açma ve matkap ucunu bileme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Delme-Havşa Açma
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metal malzemelerin markalanan yüzeylerine matkap ucu ile delik açar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak metal malzemelerin delik yüzeylerine havşa açar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uç açıları bozulmuş veya kırılmış matkap uçlarını uygun açı değerinde biler.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kılavuz ve pafta takımları ile iç ve dış silindirik yüzeylere diş açar.
Modül Adı: Diş Açma
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak delik çapına uygun kılavuzlar ile delik içerisine diş açar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak silindirik yüzey çapına uygun paftalar ile yüzey üzerine diş açar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak havya ve oksi gaz kaynak üfleci ile yumuşak ve sert lehimleme yapar.
Modül Adı: Lehimleme
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak havya ile metal malzemeleri ısıtıp yumuşak lehimleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oksi gaz alevi ile metal malzemeleri ısıtıp sert lehimleme yapar.

MADENCİLİĞE GİRİŞ DERSİ
Bu derste öğrenciye; madenlerde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, madencilik kavramı, bor ve diğer maden çeşitleri, maden arama yöntemleri, ülkemizdeki maden kaynaklarının ekonomik ve jeopolitik yönden dünyadaki yeri/önemi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, madencilikte kullanılan temel terimler, maden çeşitleri, ülkemizdeki maden kaynaklarının ekonomik ve jeopolitik yönden dünyadaki yeri/önemi ile maden üretim yöntemlerini açıklar.
Modül Adı: Temel Maden Kavramları
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Maden teknolojisinde kullanılan genel madencilikle ilgili temel terimleri açıklar.
• Maden çeşitleri ve maden kaynaklarını, maden üretim yöntemlerini ve ülkemizdeki maden kaynaklarının ekonomik ve jeopolitik yönden dünyadaki yeri ve önemini açıklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kömür, mermer ve diğer önemli madenlerin üretim işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Maden Çeşitleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kömür madeninin oluşumu ve çeşitli yöntemlerle kömür üretimini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mermer madeninin oluşumu ve çeşitli yöntemlerle mermer üretimini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak krom, bakır, çinko-kurşun, demir oluşumu ve çeşitli yöntemlerle bu madenlerin üretimini açıklar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bor madeninin önemi, üretimi, zenginleştirme yöntemleri ve elde edilen ürünleri açıklar.
Modül Adı: Bor Madeni
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bor madeninin oluşumu, üretimi ve zenginleştirme yöntemlerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bor madeninin ülkemiz ile dünya için önemi ve bor madeninden elde edilen ürünleri açıklar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sondaj, uzaktan algılama, klasik, jeofizik/ jeoelektrik/jeomanyetik yöntemle arama işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Maden Arama Yöntemleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sondaj ile arama yöntemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uzaktan algılama ile arama yöntemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kasik arama yöntemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak jeofizik-jeoelektrik ve jeomanyetik arama yöntemlerini açıklar.

11. ve 12. Sınıf Maden Teknolojisi Alanı Dersleri

YER ALTI MADEN İŞLEMLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem ve araç gereçle yer altı madenciliğine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem ve araç gereçle yer altında maden çıkarmaya hazırlık işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Hazırlık İşlemleri (Galeri/Tünel/Kuyu Açma)
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem, araç gereçle yer altı madeninde delme işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem, araç gereçle yer altı madeninde ateşleme işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem, araç gereçle yer altı madeninde bağ tahkimatı işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem, araç gereçle yer altı madeninde damar içi hazırlıklarını açıklar.
Kazanım 2:İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem, araç gereç ve makine ile yer altında galeri açma işlemini açıklar.
Modül Adı: Galeri Açma Makinesi ile Galeri Açma
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altı çalışma alanının kontrol işlemlerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem, araç gereçle yer altı makine ve donanımlarının kontrol işlemlerini açıklar.
20
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altı kazı işlemlerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun araç yöntem ve araç gereçle yer altı galeri açma makinesinin periyodik kontrol işlemlerini açıklar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem, araç gereçle yer altında havalandırma sisteminin, çalışma ortamının gaz ve toz ölçümlerini kontrol etme işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Havalandırma İşleri
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altı madeninde havalandırma sisteminin kontrol işlemlerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altı madeninde çalışma ortamındaki gaz ve toz ölçümlerinin kontrol işlemlerini açıklar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem ve araç gereçle yer altında üretim işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Üretim İşlemleri
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altı madeninde kullanılan üretim yöntemlerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altı madeninde yapılan üretim işlemlerini açıklar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem ve araç gereçle yer altından su atımı ve taşıma işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Su Atımı ve Taşıma
Modülün Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altı madeninde su atımı işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altı madeninde taşıma işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer altı madeninde monoray ve kulikar ile taşıma işlemini açıklar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem ve araç gereçle yer altında dik ve eğik kuyularda taşıma işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Kuyularda/Galerilerde Taşıma (Nakliye)
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altındaki dik kuyulardan taşıma işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altındaki eğik kuyulardan (varagel, desandre) taşıma işlemini açıklar.
21
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem ve araç gereçle yer altındaki ana galeriler, kuyular ve damar içindeki tahkimat işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Tahkimat İşleri
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altı madeninde üretim yöntemine göre tahkimat seçimini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altındaki ana galeriler ve kuyularda tahkimat işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altı damar içerisinde tahkimat işlemini açıklar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem ve araç gereçle yer altındaki tamir ve tarama işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Tamir / Tarama İşleri
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altındaki desandre, ana galerileri ve kuyularda tamirat işlemlerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle yer altı madeninde tarama işlemlerini açıklar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem ve araç gereçle yer altında kullanılan makinelerin montaj (kurulum), demontaj (söküm), bakım ve onarım işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Mekanizasyon İşleri
Modülün Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem, araç gereçle yer altında kullanılan makinelerin montaj (kurulum) ve demontaj (söküm) işlemlerini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem, araç gereçle yer altı madeninde bakım ve onarım işlemlerini açıklar.
YER ÜSTÜ MADEN İŞLEMLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem, araç gereçle yer üstü madenciliği ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem ve araç gereçle açık ocakta delme işlemini açıklar.
Modül Adı: Açık Ocakta Delme
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle açık ocakta delinecek noktaları işaretleme işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle açık ocakta delme makinesini kurma işlemini açıklar.
22
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle açık ocakta delme işlemini açıklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem ve araç gereçle açık ocakta patlatma işlemini açıklar.
Modül Adı: Açık Ocakta Patlatma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle açık ocakta patlatmaya (ateşlemeye) hazırlık işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle açık ocakta patlatma işlemini açıklar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem, araç gereçle açık ocakta kazı, yükleme ve nakliye işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Açık Ocakta Kazı/Yükleme/Nakliye
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem, araç gereçle açık ocakta kazı ve yükleme işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem, araç gereçle açık ocakta nakliye ve boşaltma işlemini açıklar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem ve araç gereçle açık ocaktan drenaj (su atımı) işlemini açıklar.
Modül Adı: Açık Ocakta Drenaj (Su Atımı)
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle açık ocakta su pompası kurma işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle açık ocaktan suyu tahliye etme işlemini açıklar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem, araç gereçle açık ocakta ikmal, bakım ve onarım işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Açık Ocakta İkmal, Bakım ve Onarım
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak açık ocakta kullanılan sarf malzemeleri uygun yöntem ve araç gereçle çalışma alanına getirme işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak açık ocakta kullanılan araç gereç ve makinelerin bakım, onarım işlemlerini açıklar.
MADEN TOPOĞRAFYASI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak topoğrafik ölçüm, hesaplama ve çizim yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3

Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak topoğrafik ölçüm araç gereçleri ile yükseklik ve uzunluk ölçümü yapar.
Modül Adı: Topoğrafik Ölçümler
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak topoğrafik ölçüm hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yükseklik (Nivelman) ölçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak optik mesafe (Takometre) ve açı ölçümü yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yer altı, yer üstü ölçümü ve hesaplamaları ile harita oluşturup çizim programında bölgelerin haritalandırılmasını yapar.
Modül Adı: Topoğrafik Ölçüm, Hesaplamalar ve Çizim
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp yer altı ölçümü ve hesaplaması yaparak harita oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp yer üstü ölçümü ve hesaplaması yaparak harita oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp çizim programı ile ölçümü yapılan bölgelerin haritalandırılmasını yapar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; TS EN ISO standartları, iş sağlığı ve güvenliği ve teknik resim kurallarına uygun olarak çizim programı ile iki boyutlu çizimler yapma, özellik ve tanımlama komutlarını kullanma, çizim kütüphanesi oluşturma ve perspektif çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programında oluşturduğu çizim sayfasında çizim komutlarını kullanarak iki boyutlu çizimler yapar.
Modül Adı: İki Boyutlu Çizim
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında çizim öncesi ayarlarını yapar.
• CAD programında çizim sayfası oluşturur.
• CAD programında çizim komutları ile iki boyutlu çizimler yapar.
• CAD programında düzenleme komutları ile yapılan çizimi düzenler.
• CAD programında görüntü kontrol komutları ile ekran görüntüsünü değiştirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp iş parçalarına ait yazıları, ölçüleri ve hesaplamaları çeşitli komutları kullanarak çizim üzerine ekler.
Modül Adı: Özellik ve Tanımlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında yazı komutlarını kullanarak çizime yazı ekler.
• CAD programında ölçülendirme komutları ile çizimi ölçülendirir.
• CAD programında özellik ve sorgulama komutlarını kullanır.
• CAD programında katmanları kullanır.
• CAD programında objelerin renk ve çizgi tiplerini belirler.
24
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp çizimlerde sık kullanılan nesneleri blok hâline getirerek kütüphane oluşturur.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp CAD programı ile perspektif resim çizerek çıktısını alır.
Modül Adı: Perspektif Çizimi ve Kütüphane
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• CAD programında objeleri blok haline getirerek kütüphane oluşturur.
• CAD programında izometrik perspektif çizer.
• Yapılan çizimlerin çıktısını alır.
HİDROLİK PNÖMATİK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hidrolik ve pnömatik sistem elemanlarını tanıma, gerekli hesaplamalarını yapma, sembollerini tanıma ve sistem şeması çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hidrolik devre elemanları ile devre sistemleri kurar.
Modül Adı: Hidrolik Devreler
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekanik ve otomasyon sistemlerde kullanılan hidrolik devre elemanlarının hesaplamalarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekanik ve otomasyon sistemlerde kullanılan hidrolik devre elemanlarını çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekanik ve otomasyon sistemlerde kullanılan hidrolik devrelerin hidrolik yağ seçimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hidrolik devre elemanlarını kullanıp arızaları giderir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pnömatik devre elemanları ile devre sistemleri kurar.
Modül Adı: Pnömatik Devreler
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekanik ve otomasyon sistemlerde kullanılan pnömatik devre elemanlarının hesaplarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekanik ve otomasyon sistemlerde pnömatik devre elemanlarını çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekanik ve otomasyon sistemlerde pnömatik hava hesabını ve sistem hazırlığını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mekanik ve otomasyon sistemlerde pnömatik devre elemanlarını kullanır.

TEMEL ELEKTRİK DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iletkenleri bağlantıya hazırlama, iletkenlerin bağlantılarını yapma, basit elektrik devrelerini kurma, faz kontrolü yapma ve motor devir yönünü değiştirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenleri kesme, soyma ve bükme işlemlerini yapar.
Modül Adı: İletkenler
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenleri istenilen ölçüde keser.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenlerin üzerindeki yalıtkanı istenilen ölçüde soyar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenleri istenilen ölçüde büker.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenleri birbirine, terminale, fişe ve prizlere bağlar.
Modül Adı: İletkenlerin Bağlanması
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre tek ve çok telli iletkenlere tekli düz ek yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre tek ve çok telli iletkenlere çiftli düz ek ve T ek yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenlerin klemens bağlantılarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre iletkenleri pabuç ve jak ile terminallere bağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre topraklı fiş ve prizlere kablo bağlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre basit elektrik devresi kurarak faz kontrolü yapar.
Modül Adı: Elektrik Devreleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alıp Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre açık, kapalı ve kısa elektrik devresi bağlantılarını kurarak çalıştırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre enerji kontrol ve ölçü aletleri ile basit faz (enerji) kontrolü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne göre basit müdahale ile tek ve üç fazlı motorların motor devir yönünü değiştirir.

CEVHER ZENGİNLEŞTİRME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem, araç gereçle ve cevher zenginleştirme işlemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem, araç gereçle numune alma ve analiz işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Numune Alma
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle seçilen noktalardan numune alma işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun araç yöntem ve araç gereçle numune analizi işlemini açıklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem, araç gereçle kırma, eleme ve sınıflandırma işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Kırma/Eleme/Sınıflandırma
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle çeşitli malzemelerin kırma işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle çeşitli malzemelerin eleme işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle çeşitli malzemeleri stoklama işlemini açıklar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem, araç gereçle cevher zenginleştirme, zenginleştirme sonrası numune alma ve stoklama işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Zenginleştirme İşlemleri
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle cevher zenginleştirme işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle cevher zenginleştirme sonrası numune alma ve stoklama işlemlerini açıklar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulusal, uluslararası standartlar, uygun mevzuat, yöntem, araç gereçle ürünün paketlenme, yüklenme ve sevkiyat işlemlerini açıklar.
Modül Adı: Paketleme/Yükleme ve Sevkiyat
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle ürün paketlenme işlemini açıklar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun yöntem ve araç gereçle ürün yüklenme ve sevkiyatı işlemlerini açıklar.

 


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir