Pazartesi , Eylül 20 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Matbaa Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Matbaa Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Matbaa Teknolojisi Alanı Kazanımlara Dayalı Programa Göre Çerçeve Öğretim Programı 2017

Matbaa Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAM HEDEFLERİ…………………………………………………………………………………………. 3
PROGRAM SÜRESİ ………………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 3
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 6
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 7
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………….. 8
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 10
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 10
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 13
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 13
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 13
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 13
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 13
BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER DERSİ …………………………………………………………… 15
BASKI KALIPLARI DERSİ ……………………………………………………………………….. 16
BASKI SONRASI İŞLEMLER DERSİ …………………………………………………………. 17
MATBAA TEKNİK RESMİ DERSİ ……………………………………………………………… 18
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 18
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 18
BASKI ÖNCESİ DALI DERSLERİ…………………………………………………………………. 19
VEKTÖREL ÇİZİM DERSİ ……………………………………………………………………….. 19
GÖRÜNTÜ İŞLEME DERSİ……………………………………………………………………… 20
BİLGİSAYARDAN KALIBA ÇIKIŞ DERSİ……………………………………………………. 21
DİJİTAL BASKI DERSİ ……………………………………………………………………………. 22
MONTAJ DERSİ …………………………………………………………………………………….. 23
OFSET BASKI DALI DERSLERİ ………………………………………………………………….. 24
OFSET BASKI TEKNİKLERİ DERSİ………………………………………………………….. 24
OFSETTE FARKLI BASKI TEKNİKLERİ DERSİ ………………………………………….. 26
KARTONAJ DERSİ…………………………………………………………………………………. 26
OFSETTE ÖZEL BASKILAR DERSİ ………………………………………………………….. 27
MONTAJ DERSİ …………………………………………………………………………………….. 28
FLEKSO BASKI DALI DERSLERİ ………………………………………………………………… 29
FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ DERSİ………………………………………………………… 29
LETTERPRESS BASKI DERSİ…………………………………………………………………. 32
AMBALAJ DERSİ……………………………………………………………………………………. 33
KARTONAJ DERSİ…………………………………………………………………………………. 34
MONTAJ DERSİ …………………………………………………………………………………….. 35
TİFDRUK BASKI DALI DERSLERİ ……………………………………………………………….. 36
TİFDRUK BASKI TEKNİKLERİ DERSİ ………………………………………………………. 36
AMBALAJ DERSİ……………………………………………………………………………………. 39
LETTERPRESS BASKI DERSİ…………………………………………………………………. 40
MONTAJ DERSİ …………………………………………………………………………………….. 41
SERİGRAFİ VE TAMPON BASKI DALI DERSLERİ ………………………………………… 41
SERİGRAFİ BASKI DERSİ ………………………………………………………………………. 41
TAMPON BASKI DERSİ ………………………………………………………………………….. 42
SERİGRAFİDE ÖZEL BASKILAR DERSİ …………………………………………………… 43
TAMPON KALIBI DERSİ………………………………………………………………………….. 45
SERİGRAFİ KALIBI DERSİ………………………………………………………………………. 45
BASKI SONRASI DALI DERSLERİ ………………………………………………………………. 46
CİLTLEME DERSİ ………………………………………………………………………………….. 46
BASKI SONRASI TEKNİKLERİ DERSİ………………………………………………………. 48
ii
ENDÜSTRİYEL CİLTLEME DERSİ……………………………………………………………. 50
AMBALAJ DERSİ……………………………………………………………………………………. 52
KARTONAJ DERSİ…………………………………………………………………………………. 53
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 54
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri de bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır. Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Bireye her yeterlik seviyesinde yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere farklılıklarına ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz: İş piyasası ihtiyaç analizi / beceri ihtiyaç analizi / eğitim ihtiyaç analizi / meslek analizi / ulusal meslek standartları
Tasarlama: Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması
Geliştirme: Program dokümanlarının hazırlanması
Uygulama: Programların onaylanması ve uygulanması
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Matbaa Teknolojisi Alanı Program Geliştirme Komisyonu, aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Planlanan faaliyetlerin sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal/uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli sürenin dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri-tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi tabanının anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
2
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Matbaa Teknolojisi Alanına Ait Çerçeve Öğretim Programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAM HEDEFLERİ
Matbaa teknolojisi sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşullarının bir sonucu olarak sürekli ve hızlı bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeniyle matbaa teknolojisi sektörü, stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmektedir. Küreselleşmeyle birlikte matbaa teknolojisi sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmakta, sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır.
Matbaa Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. Baskı Öncesi
2. Ofset Baskı
3. Flekso Baskı
4. Tifdruk Baskı
5. Serigrafi ve Tampon Baskı
6. Baskı Sonrası
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Matbaa Teknolojisi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye mesleki gelişim, baskı öncesi, baskı kalıpları, baskı sonrası, matbaa teknik resmi ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra;
• Baskı Öncesi dalında; vektörel çizim, görüntü işleme, bilgisayardan kalıba çıkış, dijital baskı, montaj
• Ofset Baskı dalında; ofset baskı, ofsette farklı baskı teknikleri, kartonaj, ofsette özel baskılar, montaj
• Flekso Baskı dalında; flekso baskı, letterpress baskı, ambalaj, kartonaj, montaj
• Tifdruk Baskı dalında; tifdruk baskı, ambalaj, letterpress baskı, montaj
• Serigrafi ve Tampon Baskı dalında; serigrafi baskı, tampon baskı, serigrafide özel baskılar, tampon kalıbı, serigrafi kalıbı,
• Baskı Sonrası dalında; ciltleme, baskı sonrası teknikleri, endüstriyel ciltleme, ambalaj, kartonaj ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAM SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartları, Ulusal Yeterlilikler, ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
4
• Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
• 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serigrafi Baskı Operatörlüğü 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sürekli Form Baskı Operatörlüğü 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tabaka Ofset Baskı Operatörlüğü 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 21.03.2012 tarih ve 28240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Web Ofset Baskı Operatörlüğü 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 30.07.2013 tarih ve 28723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Flekso Baskı Öncesi Hazırlık Operatörlüğü 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 30.07.2013 tarih ve 28723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Flekso Kalıp Operatörlüğü 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 30.07.2013 tarih ve 28723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Flekso Baskı Operatörlüğü 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sert Kapak Takma Operatörlüğü 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 12.02.2016 tarih ve 29622 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dijital Baskı Operatörü 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
• 12.02.2016 tarih ve 29622 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ofset Baskı Öncesi Hazırlık Operatörü 4.Seviye Ulusal Meslek Standardı
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI
(BASKI ÖNCESİ, OFSET BASKI, FLEKSO BASKI, TİFDRUK BASKI, SERİGRAFİ VE TAMPON BASKI, BASKI SONRASI DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN
ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER (*)

4


BASKI KALIPLARI

4


BASKI SONRASI İŞLEMLER

4


MATBAA TEKNİK RESMİ

2


DAL
DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
VEKTÖREL ÇİZİM (*)
GÖRÜNTÜ İŞLEME
BİLGİSAYARDAN KALIBA ÇIKIŞ
DİJİTAL BASKI
OFSET BASKI TEKNİKLERİ (*)
OFSETTE ÖZEL BASKILAR
KARTONAJ
OFSETTE FARKLI BASKI TEKNİKLERİ
CİLTLEME (*)
ENDÜSTRİYEL CİLTLEME
BASKI SONRASI TEKNİKLERİ
SERİGRAFİ BASKI (*)
SERİGRAFİ KALIBI
SERİGRAFİDE ÖZEL BASKILAR
TAMPON KALIBI
TAMPON BASKI
TİFDRUK BASKI TEKNİKLERİ (*)
AMBALAJ
MONTAJ
FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ (*)
LETTERPRESS BASKI
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
6
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI
(BASKI ÖNCESİ, OFSET BASKI, FLEKSO BASKI, TİFDRUK BASKI, SERİGRAFİ VE TAMPON BASKI, BASKI SONRASI DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK
DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN
ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER (*)

4


BASKI KALIPLARI

4


BASKI SONRASI İŞLEMLER

4


MATBAA TEKNİK RESMİ

2


DAL DERSLERİ
VEKTÖREL ÇİZİM (*)


12
14
GÖRÜNTÜ İŞLEME (*)
BİLGİSAYARDAN KALIBA ÇIKIŞ
DİJİTAL BASKI
OFSET BASKI TEKNİKLERİ (*)
OFSETTE ÖZEL BASKILAR
KARTONAJ
OFSETTE FARKLI BASKI TEKNİKLERİ (*)
CİLTLEME(*)
ENDÜSTRİYEL CİLTLEME
BASKI SONRASI TEKNİKLERİ (*)
SERİGRAFİ BASKI (*)
SERİGRAFİ KALIBI
SERİGRAFİDE ÖZEL BASKILAR
TAMPON KALIBI
TAMPON BASKI (*)
TİFDRUK BASKI TEKNİKLERİ (*)
AMBALAJ (*)
MONTAJ
FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ (*)
LETTERPRESS BASKI
ALAN / DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
14
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve iş birliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
8
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
9
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak, kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Baskı Öncesi
10
Baskı Öncesi İşlemler
Baskı Öncesi İşlemler
11
Vektörel Çizim
Vektörel Çizim
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Görüntü İşleme
Ofset Baskı
10
Baskı Öncesi İşlemler
Baskı Öncesi İşlemler
11
Ofset Baskı Teknikleri
Ofset Baskı Teknikleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Ofsette Farklı Baskı Teknikleri
Flekso Baskı
10
Baskı Öncesi İşlemler
Baskı Öncesi İşlemler
11
Flekso Baskı Teknikleri
Flekso Baskı Teknikleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Ambalaj
Tifdruk Baskı
10
Baskı Öncesi İşlemler
Baskı Öncesi İşlemler
11
Tifdruk Baskı Teknikleri
Tifdruk Baskı Teknikleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Ambalaj
Serigrafi ve Tampon Baskı
10
Baskı Öncesi İşlemler
Baskı Öncesi İşlemler
11
Serigrafi Baskı
Serigrafi Baskı
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Tampon Baskı
Baskı Sonrası
10
Baskı Öncesi İşlemler
Baskı Öncesi İşlemler
11
Ciltleme
Ciltleme
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Baskı Sonrası Teknikleri
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elle ve bilgisayar ortamında temel baskı öncesi hazırlıkları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı baskı teknikleri için uygun kalıpları hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı sonrasında kâğıdı farklı aletlerle kesme, uygun iç blok birleştirme ve üretilen ürünün paketiyle sevkiyat işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve kurallara uygun teknik resim çizimleri yapar.
11
Baskı Öncesi Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yeniden üretilmesi planlanan ürünlerin baskıya hazır hale getirilebilmesi için bilgisayar ortamında basılı orijinallerin röprodüksiyonunu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar ortamında tarama yaparak resimleri düzeltme, dekupe, fotoğrafları işleme ve zemin yapma işlemlerini gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı için hazırlık, orijinallerin dijital montajını yapıp bilgisayardan direkt kalıba çıkış alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dijital baskı sistemlerine uygun şekilde dijital baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskısı yapılacak işlerin farklı yöntemlerle montajını yapar.
Ofset Baskı Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ofset baskı tekniğiyle istenilen standartta baskıyı gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı ofset baskı tekniğiyle istenilen düzeyde baskıyı gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak karton ambalaj üretiminde gerekli olan işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ofset baskı tekniğiyle özel baskıları istenilen standartta gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskısı yapılacak işlerin farklı yöntemlerle montajını yapar.
Flekso Baskı Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standartlara uygun flekso baskıyı gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standartta letterpress baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ambalaj üretiminde kullanılan kesim, pilyaj, perforaj, keski ve gofre baskı işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak karton ambalaj üretiminde gerekli olan işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskısı yapılacak işlerin farklı yöntemlerle montajını yapar.
Tifdruk Baskı Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standartlara uygun tifdruk baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ambalaj üretiminde kullanılan kesim, pilyaj, perforaj, keski ve gofre baskı işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standartta letterpress baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskısı yapılacak işlerin farklı yöntemlerle montajını yapar.
Serigrafi ve Tampon Baskı Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun şekilde serigrafi baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun şekilde tampon baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı yüzey ve materyallere istenilen standartta özel serigrafi baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun tampon baskı kalıbı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işin tür ve özelliğine uygun şekilde serigrafi baskı kalıbını hazırlar.
12
Baskı Sonrası Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ciltlemede kullanılan malzemeleri işlevlerine uygun şekilde kullanıp ideal ciltleme işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak baskı sonrasında kesim, kapak baskısı, alternatif yapıştırıcı, paketleme sevkiyat ve maliyet hesaplama işlemlerini gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak işe ve tekniğine uygun şekilde endüstriyel ciltleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ambalaj üretiminde kullanılan kesim, pilyaj, perforaj, keski ve gofre baskı işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak karton ambalaj üretiminde gerekli olan işlemlerini yapar.
13
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, Matbaa Teknolojisi alanındaki dallarla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
14
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
15
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
BASKI ÖNCESİ İŞLEMLER DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elle ve bilgisayar ortamında temel düzeyde baskı öncesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mürekkep özelliklerine göre farklı oranlarda renkleri karıştırarak pantone renk elde eder.
Modül Adı: Renk Karışımı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mürekkepleri şablona uygun olarak parmağı ile ezer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pantone renk kataloğundan herhangi bir rengi ezerek elde eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vektörel çizim programlarını kullanıp amblem ve logo röprodüksiyonu yapar.
Modülün Adı: Amblem/Logo Röprodüksiyonu
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kapalı çizimler oluşturur.
• Verileri eksiksiz ve düzenli arşivler.
• Orijinalle bire bir uygunlukta çıktı alır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vektörel çizim programlarını kullanıp kartvizit röprodüksiyonu yapar.
Modül Adı: Kartvizit Röprodüksiyonu
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Raport (tekrar eden desenler) oluşturur.
• Verilen metinde gerekli düzenlemeleri eksiksiz yapar.
• Standart kartvizit ebatları, kenar marjları, ideal punto aralıklarını ayarlar.
16
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basılacak işin ölçülerine uygun montaj yapar.
Modül Adı: Forma Montajı Yapma
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Basılacak işin ölçülerine uygun olarak trase çizer.
• Basılacak işin ölçülerine uygun olarak montaj yapar.
BASKI KALIPLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fabrikasyon kalıp, nyloprint kalıp, serigrafi kalıbı hazırlama ve metal klişe hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ofset baskı fabrikasyon kalıbını baskıya uygun şekilde hazırlar.
Modül Adı: Ofsette Fabrikasyon Kalıp
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımlar
• Kalıbı tekniğine uygun olarak pozlandırır.
• Kalıp banyo işlemlerini tekniğine uygun olarak yapar.
• Rötuş işlemlerini tekniğine uygun olarak yapar.
• Baskı denemesini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak flekso baskıya uygun şekilde nyloprint kalıp hazırlar.
Modülün Adı: Flekso Baskı Kalıbı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun flekso baskı kalıbına film montajı yapıp, kalıbı pozlandırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak flekso baskı kalıplarının banyo işlemini tekniğine uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak flekso baskı kalıbına son işlem (UVA ve UVC-POZU) makinelerini kullanıp gerekli UVA ve UVC-pozu verir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıba ideal sürede son ve bitiş pozu verir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskıya uygun şekilde metal klişe hazırlar.
Modül Adı: Metal Klişe
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak orijinale uygun olarak klişeyi pozlandırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pozlandırılan metal klişeye tespit banyosunu ideal düzeyde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klişeye asitle yedirme işlemini uygular.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak serigrafi şablonu hazırlar.
Modül Adı: Serigrafide Şablon
17
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sıvı karışımı (emülsiyon) kalıba sürüp pozlandırmaya uygun şablon hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, baskısı yapılacak işin orijinalini gerekli kurallara göre kalıba pozlandırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp banyo ve rötuş işlemlerini orijinale uygun şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırlanan şablonla baskı denemesini yapar.
BASKI SONRASI İŞLEMLER DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak matbaada el işlemleri, kağıt kesme, iç blok birleştirme, paketleme ve sevkiyat yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basılı ve baskısız kâğıtlara el işlemleri ile uygun formatı verir.
Modül Adı: Matbaada El İşlemleri
Modülün Süresi: 80/51 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kâğıdı havalandırır.
• Kâğıt kırma işlemini gerçekleştirir.
• İşin niteliğine uygun harman yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı yöntemler kullanıp kâğıt kesim işlemi yapar.
Modülün Adı: Kâğıt Kesme
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el aletleri ile kâğıt keser.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâğıt makasları ile kâğıt keser.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyotinle kesim yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç blok birleştirme türlerinde işlemleri yapar.
Modül Adı: İç Blok Birleştirme
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde iplik dikiş yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde blok (saplama) dikiş yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun çentik açıp iplik dikiş yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde tel dikiş yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kapak takma makinesi ile iç bloğu birleştirir.
18
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretilen ürünü paketleyip sevkiyata hazır hale getirir.
Modül Adı: Paketleme ve Sevkiyat
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el ile paketleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine ile paketleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etiketleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sevkiyat işlemini yapar.
MATBAA TEKNİK RESMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak TS EN ISO standartlarına ve teknik resim kurallarına uygun şekilde teknik ve mesleki çizimleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun norm yazı ve çizim uygulamaları yapar.
Modül Adı: Temel Teknik Resim
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına uygun olarak norm yazı ve temel geometrik çizimler yapar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak perspektiflerin görünüşlerini çizerek ölçülendirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun kağıt poşet, zarf, karton ambalaj maketlerini, montaj traselerini yapar.
Modülün Adı: Matbaa Mesleki Çizimler
Modülün Süresi: 40/36
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına uygun olarak kağıt poşet, zarf ve karton ambalaj maketlerini yapar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak montaj trasesi yapar.
DAL DERSLERİ
Matbaa Teknolojisi alanında yer alan dallara ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
19
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
BASKI ÖNCESİ DALI DERSLERİ
VEKTÖREL ÇİZİM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar ortamında basılı orijinallerin röprodüksiyonunu yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilk orijinale uygun olarak antetli kağıt, antetli zarf, fatura ve irsaliye hazırlar.
Modül Adı: Antetli Kâğıt/Fatura Hazırlama
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İlk orijinale uygun olarak antetli kâğıt ve antetli zarf hazırlar.
• İlk orijinale uygun olarak fatura ve irsaliye hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilk orijinale uygun olarak broşür çeşitlerini hazırlar.
Modül Adı: Broşür Hazırlama
Modülün Süresi: 80/64 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İlk orijinale uygun olarak broşür çeşitlerini hazırlar.
• İdeal çıkış çözünürlüğüne dikkat ederek ve tashih/düzeltme kurallarına uygun prova çıkış alır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standarda uygun takvim tasarımını hazırlar.
Modül Adı: Takvim Hazırlama
Modülün Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Baskıya uygunluk kriterlerine uygun orijinali oluşturur.
• Makro ayarlarını ideal ölçülerde girer.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standarda uygun davetiye tasarımını hazırlar.
Modül Adı: Davetiye Hazırlama
Modülün Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş için gerekli olan verileri eksiksiz olarak toplar.
• Baskı tekniğine ve baskı altı malzemesine uygun orijinal hazırlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standarda uygun etiket tasarımını hazırlar.
Modül Adı: Etiket Hazırlama
20
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş için gerekli olan verileri eksiksiz olarak toplar.
• Baskı tekniğine ve baskı altı malzemesine uygun orijinal hazırlar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standarda uygun kurumsal kimlik tasarımını hazırlar.
Modül Adı: Kurumsal Kimlik Hazırlama
Modülün Süresi: 80/64 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Verilen ölçülerde kurumsal kimlik rehberi sayfa şablonu oluşturur.
• Ortak kurumsal kimlik unsurlarını(amblem, logo, renkler, tipografi vb.) hazırlar.
• Verilen ölçülere uygun kurumsal kimlik rehberinde yer alması gereken unsurları baskıya hazırlar.
• Verilen ölçülere uygun kurumsal kimlik rehberinde yer alması gereken promosyon malzemelerinin görsellerini baskıya hazırlar.
• Verilen ölçülere uygun kurumsal kimlik rehberinde yer alması gereken dış mekân tanıtım görsellerini baskıya hazırlar.
GÖRÜNTÜ İŞLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar ortamında tarama yapıp, resimleri düzeltme, dekupe, fotoğrafları işleme ve zemin yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ideal çözünürlükte tarama yapar.
Modül Adı: Tarama Düzeltme Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İdeal çözünürlükte tarama yapar.
• Verilen işe uygun renk modu ayarlar.
• Temiz ve iz bırakmadan rötuş yapar.
• Resimleri doğal renk değerlerine getirir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak en az noktayla nesnenin tam hatlarında patika çizer ve dekupe işlemi yapar.
Modül Adı: Dekupe Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• En az noktayla nesnenin tam hatlarında patika oluşturur.
• Clippingpath değerini en fazla 0,2 pixel olarak ayarlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak doğru seçim aracı ile hassas seçimler yapıp seçilen bölgenin rengini hatasız değiştirir.
Modül Adı: Fotoğrafları İşleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
21
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğru seçim araçları kullanarak fotomontaj yapar.
• Doğru renk değerlerini kullanarak görüntü üzerinde tipografik düzenlemeler yapar.
• İhtiyaca uygun olarak fotoğrafları renklendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak arka plan ve ön planla oluşturulan zemine style uygulayıp harmanlama modunu belirler.
Modül Adı: Zemin Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çalışmaya 300 ppi çözünürlükte başlar.
• Ara plan ve ön planla oluşturulan zemine style uygular.
• İstenilen harmanlama modunu zemine uygular.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskıya uygunluk kriterlerinde kitap kapağı hazırlar.
Modül Adı: Kitap Kapağı Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Görsellerin çözünürlüğünü 300 dpi ve üzeri yapar.
• Baskıya uygunluk kriterlerinde kitap kapağı hazırlar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı altı malzemesine uygun afiş hazırlar.
Modül Adı: Afiş Tasarlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Baskı altı malzemesine, baskı tekniğine, temel tasarım ilkelerine uygun afiş tasarım hazırlığı yapar.
• Kullanılacak unsurları (görseller, metinler, renkler vb.) kriterlere uygun şekilde bilgisayar ortamında birleştirerek afişi baskıya hazırlar.
BİLGİSAYARDAN KALIBA ÇIKIŞ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı için hazırlığı yapılmış orijinallerin dijital montajını yaptıktan sonra bilgisayardan direkt kalıba çıkış alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dijital ortamda hazırlanan baskısı alınacak belgenin kenar paylarını ayarlayıp baskısını alır.
Modül Adı: Baskıya Belge Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dijital ortamda hazırlanan baskısı alınacak belgenin kenar paylarını ayarlar.
• Dijital ortamındaki belgenin baskısını alır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dergi montaj planına uygun olarak dergiyi hazırlayıp ideal çıkış çözünürlüğü ayarlar.
22
Modül Adı: Dergi Sayfası Hazırlığı
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dergi montaj planı yapar.
• Sayfa planına uygun olarak dergiyi hazırlar.
• İdeal çıkış çözünürlüğü ayarlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gazete birinci sayfa özelliklerine uygun şekilde verilen alana haberi ve görseli yerleştirir.
Modül Adı: Gazete Sayfası Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Birinci sayfa özelliklerine uygun planladığı sayfayı hazırlar.
• Haber başlığı, görselleri ve metinleri verilen alan içine yerleştirerek haber sayfası hazırlar.
• Arka sayfa özelliklerine uygun sayfayı hazırlar.
• Spor/magazin sayfası özelliklerine uygun planladığı sayfayı hazırlar.
• Konuya uygun, anlaşılır, etkileyici olmasına dikkat ederek planladığı kültür-sanat sayfasını hazırlar.
• Ekonomi sayfası özelliklerine uygun planladığı sayfayı hazırlar.
• Konularına göre sıraladığı ilan ve reklamları anlaşılır şekilde hazırlayarak sayfaya yerleştirir.
• Kronolojik sırayla ve akılda kalıcı tek konulu (infografik) sayfa hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düzenli ve kontrollü şekilde banyoyu hazırlayıp kalıp çıkış makinelerini ideal densite değerleri ile kalibre eder.
Modül Adı: Kalıp Çıkış Makinelerini Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düzenli ve kontrollü olarak banyoyu hazır hale getirir.
• İdeal densite değerleri ile kalibre eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıbı, zarar görmeden makineye yükler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak verilen kriterlere uygun şekilde kalıp çıkış makinesine kalıbı yükleyerek pozlandırma ve banyo işlemini yapar.
Modül Adı: Kalıp Çıkış Alma
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Baskı tekniklerine göre lpi ve dpi değeri ayarlar.
• Verilen kriterlere uygun pozlandırma işlemi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun kimyasallarla banyo makinesini hazırlar.
DİJİTAL BASKI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dijital baskı sistemlerine uygun baskı öncesi hazırlık ve dijital baskı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
23
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç ve dış mekâna baskı yapar.
Modül Adı: Geniş Ebatlı Dijital Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/33 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Makineyi prova baskı yapar hale getirir.
• Dijital baskı makinesinde iç mekân ve dış mekâna uygun baskı yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tek renkli ve çok renkli dijital baskı yapar.
Modül Adı: Dijital Yayıncılık
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tek renkli ve çok renkli baskı makinesini baskıya hazır hale getirir.
• Tek renkli dijital baskı makinesiyle baskı yapar.
• Çok renkli baskı makinesiyle baskı yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak değişik boyutlarda folyo kesimi gerçekleştirir.
Modül Adı: Folyo Kesim
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Malzemeye göre bıçak uzama miktarını ayarlar.
• İstenen şekilde folyo kesimi yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı yüzeylere giydirme işlemi yapar.
Modül Adı: Giydirme İşlemi
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çalışmaya 300 ppi çözünürlükte başlar.
• İstenen şekilde folyoyu keserek transfer eder.
MONTAJ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı tekniklerine uygun montaj hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun şekilde el ile ideal montaj işlemini yapar.
Modül Adı: El İle Montaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ile tire montaj yapar.
• El ile trigromi montaj yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun şekilde forma montajı yapar.
Modül Adı: Forma Montajı
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
24
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşin niteliğine uygun baskı montaj planını yapar.
• Montaj ilkelerine uygun montaj yapar.
• İşin niteliğine uygun atlamalı montaj yapar.
• İşin niteliğine uygun iç içe montaj yapar.
• İşin niteliğine uygun revoltalı montaj yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak standartlara uygun şekilde dijital ortamda dijital forma montajını yaparak dijital prova alır.
Modül Adı: Dijital Montaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Montaj programını kullanarak işin niteliğine uygun montaj planını seçer.
• İşin niteliğine uygun sayfa montajı yapar.
• İşin niteliğine uygun şekilde prova baskısı alır.
OFSET BASKI DALI DERSLERİ
OFSET BASKI TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ofset baskı tekniği ile baskı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 12
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak mürekkep ve nemlendirme ünitesini baskıya hazır hale getirir.
Modül Adı: Ofset Baskıya Hazırlık
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak mürekkep ünitesini baskıya uygun şekilde hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak nemlendirme ünitesini baskıya uygun şekilde hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standart kâğıt akışının düzgün bir şekilde gerçekleşmesi için çift kâğıt kontağını ayarlar.
Modül Adı: Ofset Kâğıt Akış Ayarları
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak giriş çıkış asansör ayarlarını doğru şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak emici, üfleyici ve taşıyıcı ayarlarını doğru şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak çift kâğıt kontağını baskıya çift kâğıt göndermeyecek şekilde ayarlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak makineye kalıbını ideal gerginlikte takıp baskı ayarlarını yapar.
Modül Adı: Ofsette Tek Renkli Baskı
25
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ofset baskı kalıbını makineye ideal gerginlikte takıp prova baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak orijinale en yakın baskıyı yapabilmek için baskı ayarlarını doğru şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskının orijinale uygunluğunu kontrol edip sürekli baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı bitiminde makineyi doğru şekilde temizleyip yağlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak densitometre ve spektrofotometreyi öğrenip orijinale en yakın baskıyı gerçekleştirir.
Modül Adı: Ofset Çok Renkli Baskı
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ofset baskı kalıbını makineye ideal gerginlikte takıp prova baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak çok renkli orijinale en yakın baskıyı yapabilmek için baskı ayarlarını doğru şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak çok renkli baskının orijinale uygunluğunu kontrol edip sürekli baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak çok renkli baskı bitiminde makineyi doğru şekilde temizleyip yağlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tabaka ofset baskı makinelerinin sorunlarını giderir.
Modül Adı: Tabaka Ofset Baskı Sorunları
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı ile ilgili sorunları istenilen standartta baskıyı sağlayacak şekilde giderir.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kauçuk ile ilgili sorunları istenilen standartta baskıyı sağlayacak şekilde giderir.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kalıp ile ilgili sorunları istenilen standartta baskıyı sağlayacak şekilde giderir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ofset baskı makinesindeki kazan ayarlarını yapar.
Modül Adı: Ofset Baskı Kazan Ayarları
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kalıp kazanı ayarını doğru şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kauçuk kazanı ayarını doğru şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı kazanı ayarını doğru şekilde yapar.
Kazanım 7: Ofset baskı tekniği ile basılacak bir iş için maliyet çıkarır.
Modül Adı: Ofset Baskıda Maliyet
26
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalıp maliyetini doğru olarak hesaplar.
• Kâğıt maliyetini doğru olarak hesaplar.
• Mürekkep maliyetini doğru olarak hesaplar.
• Baskı maliyetini doğru olarak hesaplar.
OFSETTE FARKLI BASKI TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ofsette yapılan özel baskılar ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak web ofset baskı makineleri ile istenilen standartta baskıyı gerçekleştirir.
Modül Adı: Web Ofset Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak web ofset baskıya hazırlığı eksiksiz şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak web ofset baskıyı belirtilen standarda uygun şekilde yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak teneke ofset baskıyı istenilen standartlarda gerçekleştirir.
Modül Adı: Teneke Ofset Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak teneke ofset baskıya hazırlığı eksiksiz şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak teneke ofset baskıyı belirtilen standarda uygun şekilde yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak sürekli form baskıyı istenilen standartlarda gerçekleştirir.
Modül Adı: Ofsette Sürekli Form Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak sürekli form baskıya hazırlığı eksiksiz şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak sürekli form baskıyı belirtilen standarda uygun şekilde yapar.
KARTONAJ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak karton ambalaj üretiminde baskı öncesi işlemleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
27
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kâğıdı patlatmadan pilyaj yapar.
Modül Adı: Pilyaj ve Perforaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kâğıdı patlatmadan kırıma uygun pilyaj yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kenara paralel tüm perforaj deliklerini açar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standart ebattaki kâğıt poşet ve zarfların açılımını çizer.
Modül Adı: Kâğıt Poşet ve Zarf Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standart ebatlara uygun açılım çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak hatasız kesme ve yapıştırma işlemi yapar.
• Kullanılabilir sağlam fonksiyonel kâğıt poşet yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen standarda uygun karton ambalaj maketi yapar.
Modül Adı: Karton Ambalaj Maketi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğru çizgi şekilleri kullanarak ölçülü karton ambalaj maketi oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak karton ambalaj çizimini üç boyutlu hale getirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen standarda uygun kutu röprodüksiyonu yapar.
Modül Adı: Kutu Röprodüksiyonu
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Karton ambalaj elemanlarına uygun çizim yapar.
• Kutunun bıçak izini uygun formatta yapar.
• Baskıya uygunluk kriterlerine ve çıkış çözünürlüğüne uygun çıktı alır.
OFSETTE ÖZEL BASKILAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ofsette yapılan özel baskılar ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak vernik baskıyı istenilen standartlarda gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları eksiksiz şekilde yapar.
Modül Adı: Ofsette Vernik Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak vernik baskısı için gerekli hazırlıkları eksiksiz şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak vernik baskıyı belirtilen standartta gerçekleştirir.
28
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak yaldız baskıyı istenilen standartlarda gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları eksiksiz şekilde yapar.
Modül Adı: Ofsette Yaldız Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak yaldız baskısı için gerekli hazırlıkları eksiksiz şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak yaldız baskısını belirtilen standartta gerçekleştirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak numaratör baskıyı istenilen standartlarda gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları eksiksiz şekilde yapar.
Modül Adı: Ofsette Numaratör Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak numaratör baskısı için gerekli hazırlıkları eksiksiz şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak numaratör baskısını belirtilen standartta gerçekleştirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak pilyaj ve perforaj işlemini belirtilen standartlarda gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları eksiksiz şekilde yapar.
Modül Adı: Ofsette Kesim, Perforaj ve Pilyaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kesim, işlemini istenilen standartta gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak perforaj ve pilyaj işlemini belirtilen standartta gerçekleştirir.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak lak baskısını istenilen standartlarda gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkları eksiksiz şekilde yapar.
Modül Adı: Ofsette Lak Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak lak baskı için gerekli hazırlıkları eksiksiz şekilde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak lak baskıyı istenilen standartta gerçekleştirir.
MONTAJ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı tekniklerine uygun montaj hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık ders saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standartlara uygun şekilde el ile ideal montaj işlemini yapar.
Modül Adı: El İle Montaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
29
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ile tire montaj yapar.
• El ile trigromi montaj yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standartlara uygun şekilde forma montajı yapar.
Modül Adı: Forma Montajı
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşin niteliğine uygun baskı montaj planını yapar.
• Montaj ilkelerine uygun montaj yapar.
• İşin niteliğine uygun atlamalı montaj yapar.
• İşin niteliğine uygun iç içe montaj yapar.
• İşin niteliğine uygun revoltalı montaj yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standartlara uygun şekilde dijital ortamda dijital forma montajını yaparak dijital prova alır.
Modül Adı: Dijital Montaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Montaj programını kullanarak işin niteliğine uygun montaj planını seçer.
• İşin niteliğine uygun sayfa montajı yapar.
• İşin niteliğine uygun şekilde prova baskısı alır.
FLEKSO BASKI DALI DERSLERİ
FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso baskı tekniğini kullanıp flekso baskı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso baskıya uygun nyloprint kalıp hazırlar.
Modül Adı: Flekso Baskı Kalıbı Hazırlama
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun flekso baskı kalıbına film montajı yapıp kalıbı pozlandırır.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso baskı kalıplarının banyo işlemini tekniğine uygun yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso baskı kalıbına son işlem (UVA ve UVC-POZU) makinelerini kullanıp gerekli UVA ve UVC-pozu verir.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kalıba ideal sürede son ve bitiş pozu verir.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso baskı makinesini üretime istenilen standartta hazırlar
Modül Adı: Flekso Makinesini Üretime Hazırlama
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
30
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak mürekkebi baskıya uygun renk ve viskozitede hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak mürekkebi renklerine göre uygun biçimde ünitelere verir.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak klişeleri silindire doğru biçimde yapıştırır.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak silindiri makineye düzgün şekilde takar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso makine giriş ayarlarını yapar.
Modül Adı: Flekso Giriş Ayarları
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı malzemelerini tanıyıp korona uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak çözgü ünitesini değişik malzemelere göre ayarlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso baskı makinesini istenilen standartta baskıyı yapabilecek şekilde ayarlar.
Modül Adı: Flekso Baskı Ayarları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı ünitesindeki aniloks merdanelerin seçimini ve ayarlarını işe göre yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak mürekkep kurutma ünitesini kullanılan malzemeye göre ayarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak forsa basınç ayarını baskı makinesi üzerinde malzemeye uygun yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı makinesini basılacak malzemeye uygun ayarlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso makinesinin çıkış ayarlarını işe uygun yapar.
Modül Adı: Flekso Çıkış Ayarları
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak sargı ünitesini sargı tekniğine uygun şekilde ayarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak sargı ünitesi bobin ebatlama ayarlarını kesim paylarını hesaplayıp yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso baskı makinesinde orijinale uygun tek renkli baskı yapar.
Modül Adı: Tek Renkli Flekso Baskı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı makinesini tek renge göre baskıya alır.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tek renge göre forsa ve sıyırıcı ayarı yapar.
31
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak orijinale göre ilk baskı kontrolü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tek renk baskıyı kâğıt üzerinde doğru pozisyona alır.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso baskı makinesinde orijinale uygun çok renkli baskı yapar.
Modül Adı: Çok Renkli Flekso Baskı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı makinesini çok renge göre baskıya alır.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak orijinale göre ilk baskı kontrolü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak çok renk baskıyı baskı materyali üzerinde doğru pozisyona alır.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso baskı makinesinde orijinale uygun trigromi renkli baskı yapar.
Modül Adı: Trigromi Flekso Baskı
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı makinesini trigromi renge göre baskıya alır.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak orijinale göre baskı kontrolü yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı bitiminde flekso baskı makinesini yeni üretime hazırlayıp gerekli olan makine temizliğini yapar
Modül Adı: Flekso Makine Temizliği
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı bitiminde klişeyi yüzeyini çizmeden, zedelemeden çıkarır.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak mürekkep ünitesini hiçbir yerinde mürekkep kalmayacak şekilde temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak rakleleri temizleme aracı ile rakle üzerini çizmeden temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kullanım kılavuzuna uygun makine genel bakımını yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı bitiminde makineyi yeni üretime hazırlayabilmek için gerekli olan silindir temizliğini yapar.
Modül Adı: Flekso Silindir Temizliği
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kalıp silindirlerini mil üzerinden çıkartıp sırası ile temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı silindirini mürekkepten tamamen temiz hale getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak aniloks merdane yüzeyine zarar vermeden temizler.
32
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso baskı hatalarının nedenlerini saptayıp çözer.
Modül Adı: Flekso Baskı Hataları
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı malzemesinden kaynaklanan problemleri çözer.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak mürekkebin özelliğinden kaynaklanan problemleri çözer.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak mürekkep ayarlarından doğan sorunları giderir.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak flekso baskı sürecini istenilen standartta baskıyı sürdürecek biçimde kontrol eder.
Modül Adı: Flekso Baskı Sürecini Kontrol Etme
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı taşıyıcı malzemenin makineden uygun şekilde geçmesi ve baskı için gerekli olan ayarları kontrol eder.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak renklerin doğru basıldığını ve kurumanın olup olmadığını kontrol eder.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak rakle baskı çıkışını kontrol eder.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak malzemelere uygulanacak testleri tekniğine uygun gerçekleştirir.
Modül Adı: Malzemeye Uygulanan Testler
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak basılı materyal üzerine yapılacak baskı testlerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak basılı materyal üzerine yapılacak dayanıklılık testlerini uygular.
Kazanım 14: Baskının birim ve toplam maliyetini gerçekçi ve ekonomik bir şekilde çıkarır.
Modül Adı: Flekso Baskıda Maliyet
Modülün Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Basılacak malzemenin kalıp maliyetini hatasız olarak çıkarır.
• Basılacak işin mürekkep maliyetini hatasız olarak çıkarır.
• Baskı materyali maliyetini hatasız çıkarır.
• Üretimde kullanılan malzemelerin maliyetlerini tam çıkarır.
• Makineye göre baskı maliyeti çıkarır.
LETTERPRESS BASKI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı tekniğini kullanarak Letterpress baskı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
33
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen standartta baskıyı gerçekleştirecek Letterpress baskı kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Letterpress Baskı Kalıbı Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı kalıbı için gerekli pozlama işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı için gerekli banyo işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı için gerekli kurutma işlemini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskıyı istenilen standartlara uygun şekilde yapar.
Modül Adı: Letterpress Baskı.
Modülün Önerilen Süresi: 80/70 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı makinesini üretime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı öncesinde montaj ve kontrol yapar
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı makinesinde tek renkli baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı makinesinde çok renkli baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı sırasında kontrol yapar
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı sonrasında kontrol yapar
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı sonrası makineyi bir sonraki baskıya hazır hale gelecek şekilde temizler.
Modül Adı: Letterpress Baskı Makinesini Temizleme
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı sonrasında ideal standartlarda klişeleri temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı sonrasında ideal standartlarda makine temizliği yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı makinesinin genel bakımını yapar.
AMBALAJ DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak metal kesim kalıbı hazırlama; keski, yapıştırma ve gofre yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen işe uygun metal kesim kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Metal Kesim Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
34
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bıçak izini birebir kalıba geçirir.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak oluğa sorunsuz geçen bıçak yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bıçaklara zarar vermeden sağlam şekilde kullanıp saklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak işe uygun kesim işlemini gerçekleştirir.
Modül Adı: Keski Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen işe uygun keski işlemini gerçekleştirecek keski kalıbını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kalıbı işe uygun şekilde çembere alır.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen düzeyde keski işlemini gerçekleştirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Gofre işlemini istenilen standartta gerçekleştirir.
Modül Adı: Gofre Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak işe uygun Gofre kalıbını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen standartta Gofre baskıyı gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Gofre baskı sürecini kontrol eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ambalajların yapıştırma işlemlerini doğru bir şekilde en az fireyle gerçekleştirir.
Modül Adı: Ambalaj Yapıştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kutuyu tutacak yapışkan kalınlığı ve sürekli akışı sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak işe uygun bant akışını sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dayanımı yüksek yapıştırma yapar.
KARTONAJ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak karton ambalaj üretiminde baskı öncesi işlemleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kâğıdı patlatmadan pilyaj yapar.
Modül Adı: Pilyaj ve Perforaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kâğıdı patlatmadan kırıma uygun pilyaj yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kenara paralel tüm perforaj deliklerini açar.
35
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standart ebattaki kâğıt poşet ve zarfların açılımını çizer.
Modül Adı: Kâğıt Poşet ve Zarf Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standart ebatlara uygun açılım çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak hatasız kesme ve yapıştırma işlemi yapar.
• Kullanılabilir sağlam fonksiyonel kâğıt poşet yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen standarda uygun karton ambalaj maketi yapar.
Modül Adı: Karton Ambalaj Maketi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğru çizgi şekilleri kullanarak ölçülü karton ambalaj maketi oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak karton ambalaj çizimini üç boyutlu hale getirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen standarda uygun kutu röprodüksiyonu yapar.
Modül Adı: Kutu Röprodüksiyonu
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Karton ambalaj elemanlarına uygun çizim yapar.
• Kutunun bıçak izini uygun formatta yapar.
• Baskıya uygunluk kriterlerine ve çıkış çözünürlüğüne uygun çıktı alır.
MONTAJ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı tekniklerine uygun montaj hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık ders saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standartlara uygun şekilde el ile ideal montaj işlemini yapar.
Modül Adı: El ile Montaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ile tire montaj yapar.
• El ile trigromi montaj yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standartlara uygun şekilde forma montajı yapar.
Modül Adı: Forma Montajı
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşin niteliğine uygun baskı montaj planını yapar.
• Montaj ilkelerine uygun montaj yapar.
• İşin niteliğine uygun atlamalı montaj yapar.
36
• İşin niteliğine uygun iç içe montaj yapar.
• İşin niteliğine uygun revoltalı montaj yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standartlara uygun şekilde dijital ortamda dijital forma montajını yaparak dijital prova alır.
Modül Adı: Dijital Montaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Montaj programını kullanarak işin niteliğine uygun montaj planını seçer.
• İşin niteliğine uygun sayfa montajı yapar.
• İşin niteliğine uygun şekilde prova baskısı alır.
TİFDRUK BASKI DALI DERSLERİ
TİFDRUK BASKI TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tifdruk baskı tekniği ile baskı yapma, tifdruk baskı maliyeti çıkarma ve baskıyı kontrol etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati:12
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standartta baskıyı gerçekleştirebilecek tifdruk baskı kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Tifdruk Kalıp Hazırlığı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tifdruk kalıbına elektromekanik yöntemle resim ve yazı işler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tifdruk kalıbı üzerine lazer ile resim ve yazı işler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırlanmış kalıbın provasını alır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tifdruk baskı makinesini üretime istenilen standartta hazırlar.
Modül Adı: Tifdruk Makinesinin Üretime Hazırlığı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mürekkebi viskozite değerlerine uyacak şekilde baskıya hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp silindirini ünitelere bağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sıyırıcı rakleleri üretime hazırlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine giriş ayarlarını yapar.
Modül Adı: Tifdruk Giriş Ayarları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı materyallerini tanıyıp korona uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı taşıyıcıyı makineye bağlayıp makineden geçirir.
37
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı makinesini istenilen standartta baskıyı yapabilecek şekilde ayarlar.
Modül Adı: Tifdruk Baskı Ayarları
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tifdruk baskıda baskıyı gerçekleştirmek için baskı ünite ayarlarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı sonrası kurutma ünite ayarlarını yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tifdruk makinesinin çıkış ayarlarını işe uygun şekilde yapar.
Modül Adı: Tifdruk Çıkış Ayarları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı sonunda çıkış bobin sarma ayarları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı çıkışında sarılan bobinin kesimini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tifdruk baskı makinesinde orijinale uygun şekilde tek renkli baskı yapar.
Modül Adı: Tek Renkli Tifdruk Baskı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makineyi tek renkli bir iş için baskıya hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tek renkli işin baskı ayarlarını yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tifdruk baskı makinesinde orijinale uygun şekilde çok renkli baskı yapar.
Modül Adı: Çok Renkli Tifdruk Baskı
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çok renkli baskı yapabilmek için istenilen rengi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskıda malzemeye göre forsa ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskının düzgün olabilmesi için pozisyon ayarını yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tifdruk baskı makinesinde orijinale uygun şekilde trigromi renkli baskı yapar.
Modül Adı: Trigromi Tifdruk Baskı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tifdruk makinesini trigromi baskıya göre ayarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinenin trigromi baskı ayarlarını yapar.
38
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tifdruk baskı hatalarının nedenlerini saptayıp çözer.
Modül Adı: Tifdruk Baskı Hataları
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı ayarlarından doğan problemleri çözer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mürekkep ayarlarından doğan problemleri giderir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mürekkebin özelliğinden kaynaklanan problemleri çözer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı malzemesinden kaynaklanan problemleri çözer.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Tifdruk baskı sürecini istenilen standartta baskıyı sürdürecek biçimde kontrol eder.
Modül Adı: Tifdruk Baskı Kontrol
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı ayar kontrollerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskıda kalite kontrolü yapar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı bitiminde tifdruk baskı makinesini yeni üretime hazırlayabilmek için gerekli olan makine temizliğini yapar.
Modül Adı: Tifdruk Makine Temizliği
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mürekkep ünitesini mürekkep kalmayacak şekilde temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rakleyi zarar vermeden mürekkepten temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinenin genel temizliğini yapar.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı bitiminde makineyi yeni üretime hazırlayabilmek için gerekli olan silindir temizliğini yapar.
Modül Adı: Tifdruk Silindir Temizliği
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp silindirlerini, hiçbir yerinde mürekkep kalmayacak şekilde temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı silindirlerini, hiçbir yerinde mürekkep kalmayacak şekilde temizler.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak malzemelere uygulanacak testleri tekniğine uygun gerçekleştirir.
Modül Adı: Malzemeye Uygulanan Testler
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak basılı materyal üzerine yapılacak baskı testlerini uygular.
39
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak basılı materyal üzerine yapılacak dayanıklılık testlerini uygular.
Kazanım 14: Baskının birim ve toplam maliyetini gerçekçi ve ekonomik bir şekilde çıkarır.
Modül Adı: Tifdruk Maliyeti
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalıp silindir maliyetini tam olarak çıkarır.
• Baskıda kullanılan malzemelerin maliyetini hesaplar.
• Mürekkep ve solvent maliyetini tam olarak hesaplar.
• Baskı maliyeti çıkarır.
AMBALAJ DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak metal kesim kalıbı hazırlama; keski, yapıştırma ve gofre yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen işe uygun metal kesim kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Metal Kesim Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bıçak izini birebir kalıba geçirir.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak oluğa sorunsuz geçen bıçak yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bıçaklara zarar vermeden sağlam şekilde kullanıp saklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak işe uygun kesim işlemini gerçekleştirir.
Modül Adı: Keski Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen işe uygun keski işlemini gerçekleştirecek keski kalıbını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kalıbı işe uygun şekilde çembere alır.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen düzeyde keski işlemini gerçekleştirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Gofre işlemini istenilen standartta gerçekleştirir.
Modül Adı: Gofre Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak işe uygun Gofre kalıbını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen standartta Gofre baskıyı gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Gofre baskı sürecini kontrol eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ambalajların yapıştırma işlemlerini doğru bir şekilde en az fireyle gerçekleştirir.
Modül Adı: Ambalaj Yapıştırma
40
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kutuyu tutacak yapışkan kalınlığı ve sürekli akışı sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak işe uygun bant akışını sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dayanımı yüksek yapıştırma yapar.
LETTERPRESS BASKI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı tekniğini kullanarak Letterpress baskı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen standartta baskıyı gerçekleştirecek Letterpress baskı kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Letterpress Baskı Kalıbı Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı kalıbı için gerekli pozlama işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı için gerekli banyo işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı için gerekli kurutma işlemini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskıyı istenilen standartlara uygun şekilde yapar.
Modül Adı: Letterpress Baskı.
Modülün Önerilen Süresi: 80/70 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı makinesini üretime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı öncesinde montaj ve kontrol yapar
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı makinesinde tek renkli baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı makinesinde çok renkli baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı sırasında kontrol yapar
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı sonrasında kontrol yapar
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı sonrası makineyi bir sonraki baskıya hazır hale gelecek şekilde temizler.
Modül Adı: Letterpress Baskı Makinesini Temizleme
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı sonrasında ideal standartlarda klişeleri temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı sonrasında ideal standartlarda makine temizliği yapar.
41
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Letterpress baskı makinesinin genel bakımını yapar.
MONTAJ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak baskı tekniklerine uygun montaj hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık ders saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standartlara uygun şekilde el ile ideal montaj işlemini yapar.
Modül Adı: El İle Montaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ile tire montaj yapar.
• El ile trigromi montaj yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standartlara uygun şekilde forma montajı yapar.
Modül Adı: Forma Montajı
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşin niteliğine uygun baskı montaj planını yapar.
• Montaj ilkelerine uygun montaj yapar.
• İşin niteliğine uygun atlamalı montaj yapar.
• İşin niteliğine uygun iç içe montaj yapar.
• İşin niteliğine uygun revoltalı montaj yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standartlara uygun şekilde dijital ortamda dijital forma montajını yaparak dijital prova alır.
Modül Adı: Dijital Montaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Montaj programını kullanarak işin niteliğine uygun montaj planını seçer.
• İşin niteliğine uygun sayfa montajı yapar.
• İşin niteliğine uygun şekilde prova baskısı alır.
SERİGRAFİ VE TAMPON BASKI DALI DERSLERİ
SERİGRAFİ BASKI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standartta serigrafi baskı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen baskıya uygun mürekkebi baskı malzemesini dikkate alıp hazırlar.
Modül Adı: Malzemeye Göre Mürekkep Hazırlama
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
42
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Baskı yapılacak yüzeylere göre mürekkep seçer.
• Renk karışımı hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standartta baskıyı serigrafi el tezgahında gerçekleştirir.
Modül Adı: El Tezgâhında Baskı
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak poza ayarından sapmadan baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı özelliğine göre istenilen standartta mürekkep hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen özelliklerde baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mürekkebi baskı materyaline sabit kalacak şekilde kurutur.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makinenin veya el tezgâhının, sonraki işe hazırlanması için gereken temizliğini, bakımını yapıp baskısı biten işleri uygun klimatik koşullarda kurutur.
Modül Adı: Baskı Sonrası İşlemleri
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıbı bir sonraki baskıya hazır hale getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Ragle ve baskı makinesini bir sonraki baskıya hazır hale getirir.
Kazanım 4: Serigrafi baskı maliyetini fiilî değerlere uygun ve ekonomik bir şekilde çıkarır.
Modül Adı: Serigrafide Maliyet
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalıp maliyetini hesaplar.
• Baskı maliyetini çıkartır.
• Toplam maliyeti çıkartır.
TAMPON BASKI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standartta tampon baskı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı materyaline ve yüzeye uygun silikonu seçip makineye takar.
Modül Adı: Tampon Makinesine Silikon Takma
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ideal baskıyı gerçekleştirecek şekilde makineyi ayarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işe uygun tamponu seçer.
43
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ideal baskıyı gerçekleştirecek şekilde tamponu takar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tek kafalı tampon baskı sistemiyle istenilen standartta baskıyı gerçekleştirir.
Modül Adı: Tek Kafalı Tampon Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tek kafalı tampon baskı için gereken hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tek kafalı tampon baskıyı gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı sonrası işlemlerini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çok kafalı tampon baskı sistemiyle istenilen standartta baskıyı gerçekleştirir.
Modül Adı: Çok Kafalı Tampon Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çok kafalı tampon baskı için gereken hazırlık işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çok kafalı tampon baskıyı gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı sonrası işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tampon baskı sorunlarını, nedenleri ve çözüm yollarını tespit ederek giderir.
Modül Adı: Tampon Baskı Sorunları
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tampon baskıda yayılma sorununu giderir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tampon baskıda kayma sorununu giderir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tampon baskıda sökülme sorununu giderir.
Kazanım 5: Tampon baskı maliyetini gerçeğe uygun ve iktisadi bir şekilde çıkarır.
Modül Adı: Tampon Baskıda Maliyet
Modülün Önerilen Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tampon baskıda klişe maliyetini hesaplar.
• Tampon baskıda baskı maliyetini hesaplar.
• Tampon baskıda diğer maliyet giderlerini hesaplar.
SERİGRAFİDE ÖZEL BASKILAR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı yüzey ve materyallere serigrafi baskı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 8
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz yüzeylere istenilen standartta serigrafi baskıyı gerçekleştirir.
44
Modül Adı: Düz Yüzeylere Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 80/64 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun materyallerle baskıya hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak materyallere uygun baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak materyallere uygun kurutma yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bez afiş üzerine istenilen standartta serigrafi baskıyı gerçekleştirir.
Modül Adı: Bez Afiş Baskısı
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bez afiş baskıya uygun mürekkep yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standartlara uygun bez afiş baskıyı gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskısı gerçekleşen materyali uygun koşullarda kurutur.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş yüzey üzerine istenilen standartta serigrafi baskıyı gerçekleştirir.
Modül Adı: Serigrafide Kumaş Baskısı
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş baskıya uygun mürekkep hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş baskıya uygun arka vermeyen baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mürekkeplerin kurumasını sağlayacak şekilde kurutma yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş üzerine ideal olarak transfer baskısını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yuvarlak yüzeylere istenilen standartta serigrafi baskıyı gerçekleştirir.
Modül Adı: Yuvarlak Yüzeylere Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yuvarlak materyallere baskı yapmak için uygun sürede hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yüzeye, orijinale uygun baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mürekkebi ideal standartlara uygun şekilde kurutur.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak serigrafi tekniğiyle sulu çıkartma baskıyı gerçekleştirir.
Modül Adı: Sulu Çıkartma
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
45
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sulu çıkartmaya uygun mürekkep yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sulu çıkartmaya uygun serigrafi baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çıkartmayı bozmadan materyale transfer eder.
TAMPON KALIBI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standartta tampon baskı yapacak kalıbı hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskıya uygun şekilde metal klişe hazırlar.
Modül Adı: Metal Klişe
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak orijinale uygun olarak klişeyi pozlandırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pozlandırılan metal klişeye tespit banyosunu ideal düzeyde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klişeye asitle yedirme işlemini uygular.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen standartta tampon baskıyı gerçekleştirecek fotopolimer klişeyi hazırlar.
Modül Adı: Fotopolimer Klişe
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak orijinale uygun olarak fotopolimer klişeyi pozlandırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pozlandırılan fotopolimer klişeye tespit banyosunu ideal düzeyde yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fotopolimer klişeyi uygun koşullarda kurutur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kuruyan fotopolimer klişeye UV. sertleştirme işlemi yapar.
SERİGRAFİ KALIBI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak orijinale uygun serigrafi baskı gerçekleştirecek şablonu hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ideal baskıyı gerçekleştirecek şekilde ipeği gerer.
Modül Adı: Çerçeveye İpek Germe
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipeği şablona elle ideal gerer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipeği şablona makine ile gerer.
46
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıba emülsiyon sürüp ve kalıbı pozlandırıp ideal baskıyı gerçekleştirecek kalıbı hazırlar.
Modül Adı: Serigrafi Şablonu Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak emülsiyonu ipeğe homojen bir şekilde ideal kalınlıkta sürer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıbı pozlandırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp banyo ve rötuş işlemlerini yapar.
BASKI SONRASI DALI DERSLERİ
CİLTLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sert kapak hazırlama, iç blok birleştirme, iç blok hazırlama ve taslama, kapak üzerine kör ve varak baskılar yapma, kitap tamiri, kitap harici ciltleme ve ebru yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 9
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilk sert kapak hazırlığını firesiz malzeme kullanıp yapar.
Modül Adı: Sert Kapak Hazırlama
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Azami düzeyde firesiz kapak ölçüsü alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mukavvaları hatasız keser.
• Mukavvaların aynı hizaya getirir.
• Köşeleri düzgün kıvrılmış yabancı madde yada hava kabarcığı kalmamasını sağlar.
• Her noktasında eşit kalınlıkta süngerli cilt kapağı yapar.
• Ölçülü, kenarları paralel, eşit kapak elde eder.
• Kullanıma uygun, estetik, dayanıklı kapak üretir.
• Kullanıma uygun estetik yapıda kuşgözü takar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kapak üzerine serigrafi baskıyı yapar.
Modül Adı: Kapak Üzeri Baskı
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak estetiğine dikkat edip cilt üzerine süsleme işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak estetiğine dikkat edip cilt üzerine serigrafi baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak estetiğine dikkat edip cilt üzerine lazer yakma yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen kitap kutusunu ölçülü şekilde yapar.
Modül Adı: Kapak Üzeri İşlemler
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
47
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cilt üzeri süsleme işlemleri yapar.
• Kurallara ve aşamalarına uygun olarak kitap kutusu ölçüsü alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun olarak kitap kutusu hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç blok birleştirme türlerinde işlemleri yapar.
Modül Adı: İç Blok Birleştirme
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde iplik dikiş yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde blok (saplama) dikiş yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun çentik açıp iplik dikiş yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde tel dikiş yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kapak takma makinesi ile iç bloğu birleştirir.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı blok birleştirmelerini gerçekleştirir.
Modül Adı: Farklı Blok Birleştirme
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kağıt kalınlığına uygun şekilde spiral takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tutkalı blok sırtına ideal kalınlıkta sürerek birleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak takvim takma makinesine kol yardımıyla takvim tenekesini geçirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kıskaçla kağıt blok birleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlem basamaklarına uyup perçinle birleştirme yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç blok hazırlık aşamalarına uygun süslemeleri hazırlar.
Modül Adı: İç Bloğu Hazırlama ve Taslama
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırtta küçük dengesizlikleri düzeltip iç bloğa kambura yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde yan kâğıdı yapıştırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyotin kullanıp iç bloğu tıraşlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde şiraze ve kurdele takar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde iç bloğu taslar.
48
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde köşebent takar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kitap harici ciltlemeleri yapar.
Modül Adı: Kitap Harici Ciltleme
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde bloknot yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cilt presini kullanıp dosya yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak klasör mekanizmasını takıp albüm oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pilyaj işlemi ile klasör yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak her türlü kitap tamirini yapar.
Modül Adı: Kitap Tamiri
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cilt beziyle kaplayıp kapak tamiri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde iç blok tamiri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde yan kâğıdı işlemini yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ebru baskısını gerçekleştirir.
Modül Adı: Ebru Hazırlama
Modülün Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kurallara ve yapım aşamalarına uygun olarak ebru kitresi hazırlar.
• Kurallara ve yapım aşamalarına uygun olarak ebru boyası hazırlar.
• Fırça kullanarak su yüzeyinde şekil oluşturur.
• Kurallara ve yapım aşamalarına uygun olarak kâğıt üzerine aktarır.
BASKI SONRASI TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak baskılı ya da baskısız kâğıtlara ya da kartonlara uygulanan baskı sonrası işlemleri yapma ve maliyetlerini çıkarma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı yöntemler kullanıp kâğıt kesim işlemi yapar.
Modül Adı: Kâğıt Kesme
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el aletleri ile kâğıt keser.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâğıt makasları ile kâğıt keser.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak giyotinle kesim yapar.
49
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak giyotin bıçağı değiştirmeyi yapar.
Modül Adı: Giyotin Bıçağı Değiştirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/22 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak eski giyotin bıçağını değiştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak yeni giyotin bıçağını takar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak yeni bıçak ayarı yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak hızlı çoklu kesim makinesinde kesim işlemi gerçekleştirir.
Modül Adı: Hızlı Çoklu Kesim
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İstif ayarını yaparak makineyi üretime hazırlar.
• Bandını yapıştırarak mizantren yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kesim yapar.
• Kesim sonrası son kontrolleri yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kapak üzerine baskı yapar.
Modül Adı: Kapak Baskısı
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak baskı malzemeye uygun poza ve yükseklik ayarı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak gerekli inceltici ile serigrafi mürekkebi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun serigrafi baskı yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kullanıma hazır yapıştırıcıyı hazırlar.
Modül Adı: Alternatif Yapıştırıcı Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak sıcak su ilave edip boncuk tutkalı hazırlar.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak hazırlık aşamalarına uygun şekilde glitolin hazırlar.
İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak formalin ilave edip kola hazırlar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretilen ürünü paketleyip sevkiyata hazır hale getirir.
Modül Adı: Paketleme ve Sevkiyat
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak el ile paketleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine ile paketleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak etiketleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sevkiyat işlemini yapar.
50
Kazanım 7: Baskı sonrası maliyet hesabını yapar.
Modül Adı: Baskı Sonrası Maliyet Hesaplama
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Adedini ön planda tutarak en az fireyle kaplama malzemelerini hesaplar.
• Parça ölçülerini dikkate alarak mukavva maliyetini hesaplar.
• Kullanılacak yere uygun olarak aksesuar maliyeti hesaplar.
• Kilogram cinsinden yapıştırıcı maliyetini hesaplar.
• Toplam çalışma sürelerini dikkate alarak işçilik maliyeti hesaplar.
ENDÜSTRİYEL CİLTLEME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak sıcak tutkalla kapak takma, tabaka kâğıt kırma, iplik dikiş yapma, tel dikiş yapma, varak yaldız basma, harman yapma ve selefon, kombine ciltleme yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kapak takma makinesinde iş ve işlemleri yapar.
Modül Adı: Sıcak Tutkallı Kapak Takma
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak genel ayarlarını yapıp makineyi üretime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak press ve poza ayarını yapıp üretim bandını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde kapak takma makinesinde kapak takar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak iplik dikiş makinesinde forma dikişini gerçekleştirir.
Modül Adı: İplik Dikiş
Modülün Önerilen Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak genel ayarlarını yapıp makineyi üretime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak poza, iplik ve forma sayı ayarlarını yapıp üretim bandını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak sıklığını kontrol edip iplik dikiş yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak tel dikiş makinesinde iç blok birleştirme işlemini yapar.
Modül Adı: Tel Dikiş
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak tel dikiş hazırlığı için bobin telini takar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak uzunluk ve gerginliğine dikkat edip tel dikiş ayarları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak makine pedalını kullanıp tel dikiş yapar.
51
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak harman makinesinde kâğıt türlerine göre işlemleri gerçekleştirir.
Modül Adı: Harman Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kağıt ebadına göre makineyi üretime hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun üretim bandını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun harman yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak klişe yardımıyla varak yaldız baskısını yapar.
Modül Adı: Varak Yaldız
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde makineye klişe takar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde poza ayarı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak varak yaldız baskı yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak selefon yapmada sırayı izleyip işlemleri gerçekleştirir.
Modül Adı: Selefon
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak selefon kaplama hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak gergi ayarını yapıp selefonda iş akışı sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak uygun karışım oranlarında selefon tutkalı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak sıcaklık ayarına uygun şekilde termal selefon yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak ağırlık tertibatı ile selefon kopartma işlemini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kombine ciltleme makinesinde iç bloğu birleştirir.
Modül Adı: Kombine Ciltleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/21 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kurallara ve yapım aşamalarına uygun şekilde kombine ciltleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak kombine ciltleme makinelerinde iş akışını yürütür.
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak istenmeyen kombine ciltleme hatalarını tespit eder.
52
AMBALAJ DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak metal kesim kalıbı hazırlama; keski, yapıştırma ve gofre yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen işe uygun metal kesim kalıbını hazırlar.
Modül Adı: Metal Kesim Kalıbı
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bıçak izini birebir kalıba geçirir.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak oluğa sorunsuz geçen bıçak yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bıçaklara zarar vermeden sağlam şekilde kullanıp saklar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak işe uygun kesim işlemini gerçekleştirir.
Modül Adı: Keski Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen işe uygun keski işlemini gerçekleştirecek keski kalıbını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kalıbı işe uygun şekilde çembere alır.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen düzeyde keski işlemini gerçekleştirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Gofre işlemini istenilen standartta gerçekleştirir.
Modül Adı: Gofre Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 80/50 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak işe uygun Gofre kalıbını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen standartta Gofre baskıyı gerçekleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Gofre baskı sürecini kontrol eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ambalajların yapıştırma işlemlerini doğru bir şekilde en az fireyle gerçekleştirir.
Modül Adı: Ambalaj Yapıştırma
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kutuyu tutacak yapışkan kalınlığı ve sürekli akışı sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak işe uygun bant akışını sağlar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dayanımı yüksek yapıştırma yapar.
53
KARTONAJ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak karton ambalaj üretiminde baskı öncesi işlemleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kâğıdı patlatmadan pilyaj yapar.
Modül Adı: Pilyaj ve Perforaj
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kâğıdı patlatmadan kırıma uygun pilyaj yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kenara paralel tüm perforaj deliklerini açar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak standart ebattaki kâğıt poşet ve zarfların açılımını çizer.
Modül Adı: Kâğıt Poşet ve Zarf Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Standart ebatlara uygun açılım çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak hatasız kesme ve yapıştırma işlemi yapar.
• Kullanılabilir sağlam fonksiyonel kâğıt poşet yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen standarda uygun karton ambalaj maketi yapar.
Modül Adı: Karton Ambalaj Maketi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Doğru çizgi şekilleri kullanarak ölçülü karton ambalaj maketi oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak karton ambalaj çizimini üç boyutlu hale getirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak istenilen standarda uygun kutu röprodüksiyonu yapar.
Modül Adı: Kutu Röprodüksiyonu
Modülün Önerilen Süresi: 80/56 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Karton ambalaj elemanlarına uygun çizim yapar.
• Kutunun bıçak izini uygun formatta yapar.
• Baskıya uygunluk kriterlerine ve çıkış çözünürlüğüne uygun çıktı alır.
54
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir