Perşembe , Eylül 16 2021
Anasayfa / YILLIK PLANLAR / Mesleki Gelişim Dersi Yıllık Planı
mesleki gelisim yillik plan
mesleki gelisim yillik plan

Mesleki Gelişim Dersi Yıllık Planı
Mesleki Gelişim Dersi Yıllık Planı

En güncel mesleki gelişim dersi yıllık planını indirmek için ve görmek için bu bağlığımızın altındaki bilgileri kullanabilirsiniz.

2016–2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………………………………………………………

  1. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

                                                   


AY HAFTA SAAT KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER DEĞERLENDİRME
EYLÜL 3 2  

İletişim kavramını tanımlar.

 

İletişim sürecinin öğelerini açıklar.

Etkili iletişim kurabilmek için gerekli iletişim araçlarını kullanır.

               

KONU 1:ETKİLİ İLETİŞİM

1. TEMEL İLETİŞİM ARAÇLARI

1.1. İletişimin Tanımı

1.2. İletişimin Öğeleri

1.3. Etkili iletişim

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

EYLÜL 4 2 Bireysel özelliklerini sıralar. Kendini geliştirme yollarını izah eder.

Bireysel özelliklerini tanıyıp

kendini geliştirir

 

.

2. KENDİNİ İFADE ETME

2.1. Kişiler arası iletişim engelleri ve çeşitleri

2.2. İletişim engellerini aşma yolları

2.3. Kendini doğru ifade etme

2.4. Doğru algılama

2.5. Doğru soru sorma

2.6. Beden dili

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

EKİM 1 2 İnsan ilişkilerini düzenleyen kuralları açıklar. Toplumsal grupları sıralar. Toplumsal rol ve statüyü tanımlar. 3.İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KURALLAR

3.1. İnsan ilişkilerini düzenleyen kurallar

32. Toplumsal gruplar

3.3. Toplumsal rol ve statü

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

EKİM 2 2 İşletmenin örgütlenme yapısı içindenyer alan birimleri tanımlar. İş hayatında uyulması gereken kuralları sıralar.

 

5. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER

5.1. İşletmelerin Yapısı

5.2. İç İlişkiler

5.3. Çalışanların Birbirleri İle İlişkileri

5.4. Dış ilişkiler

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

 

 


 

AY HAFTA SAAT KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER DEĞERLENDİRME
EKİM 3 2 Sanat ile ilgili kavramları açıklar. Sanatın gerekliliğini açıklar. Sanatın toplumsal yaşama etkisini açıklar. Sanat alanlarını sıralar. Sanat etkinliklerini izlerken dikkat edilecek hususları açıklar.

 

6. SANAT ETKİNLİKLERİNİ TAKİP ETME

6.1. Sanat ile ilgili temel kavramlar

6.2. Sanatın toplumsal yaşama etkisi

6.3. Sanat alanları

6.4. Kültür sanat gündemi

6.4.1. Sanat etkinlikleri

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin önemi

 

EKİM 4 2 Problemin çözümüne yönelik uygulanabilir ve sürdürülebilir bir proje taslağı hazırlamak

 

KONU 2: PROJE HAZIRLAMA

1. PROBLEM ÇÖZME

1.1. Problem Nedir?

1.2. Problem Çözme Yöntemleri

1.3. Problem Çözme Aşamaları

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

 

 

KASIM 1 2 Öğrenme kavramını tanımlar. Öğrenme yöntemlerini sıralar. Öğrenmeyi etkileyen faktörleri sıralar.

 

2. ÖĞRENME İHTİYAÇLARINA GÖRE ÖĞRENME SÜREÇLERİ

2.1. Öğrenmek Nedir?

2.2. Öğrenme yöntemleri

2.3. Öğrenmeyi etkileyen faktörler

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

I. DONEM I. YAZILI

10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk’ün kişiliği

KASIM 2 2 Önceliklerine göre öğrenme ihtiyaçlarını karşılayacak öğrenme sürecini planlamak

 

 

2.4. Öğrenme adımları

2.5. Nasıl Öğreniyoruz?

2.6. Öğrenme Ortamları

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

 

 

 

KASIM 3 2 Bilgi kaynaklarını sıralar. Bilgiye ulaşma yollarını sıralar. Elektronik ortamda bilgi toplarken dikkat edilmesi gereken kuralları sıralar.

Araştırma yöntemlerini sıralar. Veri toplama yöntemlerini sıralar.

24 Kasım Öğretmenler günü ve önemi

3. BİLGİ/VERİ TOPLAMA

3.1. Bilgi kaynakları

3.2. Bilgiye ulaşma yolları

3.3. Elektronik ortamda bilgi toplama

3.4. Araştırma Yöntemler

3.5. Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri

 

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

 

 


 

AY HAFTA SAAT KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER DEĞERLENDİRME
KASIM 4 2 Bilgiyi etkili ve verimli kullanma yollarını açıklar. İhtiyaçları doğrultusunda uygun bilgiyi seçer. Elde ettiği verileri görsel ve işitsel materyalleri kullanarak paylaşır  4. BİLGİ/VERİLERİ KULLANMA

4.1. Bilgiyi etkili ve verimli kullanma

4.2. Verilerin Analizi

4.3.Verilerin yorumlanması ve değerlendirmesi

4.4. Tablo şekil ve Grafikler

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

KASIM 5 2 Proje planlama aşamalarına uygun proje taslağı hazırlar. Rapor yazma yöntemlerini kullanarak proje raporu yazar.

 

 5. PROJE HAZIRLAMA

5.1. Proje Nedir?

5.2. Projenin Planlanması

5.3. Rapor yazma yöntemleri

5.4. Projenin uygulama yolları

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

ARALIK 1 2 Girişimcilik ile ilgili temel kavramları tanımlar. Girişimcide bulunması gereken temel nitelikleri tanımalar. Girişimcilik türlerini açıklar.

 

KONU 3: GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMA

1. GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1.1. Girişimcilik

1.2. Girişimcinin Özellikleri

1.3. Girişimcilik Türleri

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

 
ARALIK 2 2 . Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.

 

 

2. GİRİŞİMCİ FİKİRLER

2.1. İş Fikri üretmek için kaynaklar

2.2. İş Fikri üretme yöntemleri

2.3. SWOT analizi

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

ARALIK 3 2 İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.

 

3. İŞLETMEYİ KURMA

1.1. İşletme Çeşitleri

1.2. İşletmenin Yasal Kuruluş İşlemleri

1.2.1. Yasal sorumluluklar

1.2.2. Kullanılan Belgeler

1.2.3. İş Yerinin Donanım işlemleri

1.2.4. Personel işlemleri

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

 

 

 

AY HAFTA SAAT KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER DEĞERLENDİRME
ARALIK 4 2 Geliştirilen girişim fikrini hayata geçirmek ve iş kurma faaliyetlerini mevzuatına göre yürütmek 1.3. İşletmenin Faaliyetini Başlatma

1.3.1. Açılış

1.3.2. Duyuru

1.3.3. Tanıtım ve reklam

1.3.4. Faaliyetlerin yürütülmesi

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

I. DONEM II. YAZILI

 

OCAK 1 3 İşletmenin faaliyet alanındaki meslek için önemli olan faktörleri sıralar. 4. MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRME

4.1. Etkin problem çözmek ve proje geliştirmek

4.2. İletişim, sunum ve ikna becerilerini geliştirme

4.3. Zamanı verimli kullanmak

4.4. Strese karşı dayanıklı olmak

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

YARIYIL TATİLİ

 


 

AY HAFTA SAAT KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER DEĞERLENDİRME
OCAK 3 2  

İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.

 

İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.

 

4.5. Meslekte ilerleme yolları

4.6.Meleğin gerektirdiği öğrenme süreci

KONU 4:İŞLETME FAALİYETLERİNİ YÜRÜTME

1. İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1.1. İşletmenin temel amaçları

1.2. İşletmenin temel ilkeleri

1.3. İşletme türleri

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

 
ŞUBAT 2 2 Yönetim ile ilgili temel kavramları tanımlar. Yönetimde kontrol kavramını açıklar.

 

2. İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU

2.1. Yönetim ve Organizasyon ilişkisi

2.2. Yönetici Özellikleri

2.3. Kalite Yönetimi Sistemi

2.4. Yönetimde kontrol

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

ŞUBAT 3 2 Geliştirilen iş fikrine uygun üretim/hizmet planı hazırlar

 

3. ÜRETİM FAALİYETLERİ

3.1. Üretim yönetimi

3.2. Üretim süreçleri

3.3. Stok kontrol yöntemleri

3.4. Kalite Standartları ve kalite geliştirme

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

ŞUBAT 4 2 Geliştirilen iş fikrine uygun pazarlama planı hazırlar

 

 

 

4. PAZARLAMA FAALİYETLERİ

4.1.Piyasa kavramı ve Pazar tanımı

4.2.Pazarın ve çevrenin durumunu analizi

4.3.Hedef Pazar belirleme

4.4.Pazarlama maliyetlerini hesaplama

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

MART 1 2 Geliştirilen iş fikrine uygun Finansal planı hazırlar

 

5. FİNANS YÖNETİMİ

5.1 Finans yönetimi

5.4 Finansman kaynakları

5.5. Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeler

5.6.İşletmelerin vergi türleri

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

 

 

 

 

 

AY HAFTA SAAT KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER DEĞERLENDİRME
MART 2 2 İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.  6. İNSAN KAYNAKLARI

6.1 Personelin işe alınma aşamaları

6.2. Performans değerlendirme yöntemleri

6.3. Performans geliştirme ile ilgili temel unsurlar

6.4. Ücret ödeme çeşitleri

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

 18 Mart Çanakkale Zaferi ve önemi
MART 3 2 Çalıştığı yerde iş güvenliğini tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli tedbirleri alır.

 

KONU 5: İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

1. İŞYERİ GÜVENLİĞİ VE TEHDİT EDİCİ UNSURLAR

1.1. İş Güvenliğinin Tanımı

1.2. İş Güvenliğinin Amacı

1.3. İşçi Sağlığı

1.4. Tüm araç gereçlerle İlgili alınması gereken Ortak Güvenlik Önlemleri

1.5. Koruyucu Araçlar

1.6. Binalarda Güvenliği Tehdit Edici Unsurlar

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

MART 4 2 Çalıştığı işle ilgili meslek hastalıklarını belirleyerek gerekli tedbirleri alır.

 

2. MESLEK HASTALIKLARI

2.1. Meslek Hastalığı nedir?

2.1.Meslek Hastalıklarının nedenleri

2.3. Meslek hastalıklarından korunma yolları

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

 II. DONEM I. YAZILI

 

 

MART 5 2 İş yerinde karşılaştığı kaza ve yaralanma olaylarında acil olarak gerekli iş ve işlemleri yapmak 3. KAZA VE YANGIN ÖNLEMLERİ

3.1. İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler

3.2. Kazaların İş Gücüne ve Ekonomiye Etkileri

3.3. Çeşitli Meslek Alanlarındaki Tipik İş Kazaları

3.4. Kaza Raporları

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

NİSAN 1 2 Çalıştığı yerde yangına karşı gerekli önlemleri alır.

 

3.6. Yanma Olayı

3.8. Yangının Nedenleri

3.9. Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler

3.10. Söndürücü Maddeler

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

 

 

 


 

 

AY HAFTA SAAT KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER DEĞERLENDİRME
NİSAN 2 2 .

Çalıştığı yerde yangına karşı gerekli önlemleri alır.

 

3.11. Yangın Önlemleri

3.12. Ev ve İş Yerlerinde yangına karşı Alınacak Önlemler

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

NİSAN 3 2 İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür 4. İŞ KAZALARINDA UYGULANACAK HUKUKİ İŞLEMLER

4.1. İş hukukunun ilkeleri

4.2. İş Hukukunun temel kavramları

4.3. İş Kazasında Yapılacak Hukuki İşlemler

4.4. İş sözleşmesinin unsurları

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

NİSAN 4 2 Çevre kirliliğine sebep olan sektörel sorunları yazılı/sözlü ve görsel materyallerle açıklar.

 

KONU 6: ÇEVRE KORUMA

1. SEKTÖREL ÇEVRE SORUNLARI

1.1. Çevre sorunları ve koruma tedbirleri

1.2. Çevreye İlişkin Tanımlar

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

 

MAYIS 1 2 Hava, su ve toprak kirliliğine karşı önleyici tedbirleri alır.

 

2. DOĞA KİRLİLİĞİ

2.1. Hava, Su ve Toprak

2.2. Hava Kirliliğinin Sebepleri

2.3. Hava Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri

2.4. Hava Kirliliğini Önleme Çalışmaları

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

MAYIS 2 2 Su kirliliğine karşı önleyici tedbirleri alır

 

2.5. Su Kirliliğinin Nedenleri

2.6. Su Kirliliğinin insana ve Çevreye Etkileri

2.7. Su Kirliliğinin Önlenmesi

 

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

 

 

 

 

 

AY HAFTA SAAT KAZANIMLAR
(HEDEF VE DAVRANIŞLAR)
KONULAR ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER DEĞERLENDİRME
MAYIS 3 2 Toprak kirliliğine karşı önleyici tedbirleri alır 2.8. Toprak kirliliğinin nedenleri

2.9. Toprak kirliliğinin insana ve çevreye etkileri

2.10. Toprak kirliliğine karşı alınacak önlemler

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

MAYIS 4 2 Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.  3. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

3.1. Gürültünün Tanımı ve Çeşitleri

3.2. Gürültünün Kaynakları

3.3. Gürültünün İnsana Ve Çevreye Etkileri.

4.4. Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

II. DONEM II. YAZILI

 

MAYIS 5 2 Evde ve iş yerinde enerji kaynaklarını çevreye zarar vermeden kullanmak

 

4. ÇEVREYE DUYARLI ENERJİ KAYNAKLARI

4.1. Enerjinin Tanımı

4.2. Enerji Kaynakları

4.3. Enerji kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanımı

4.4. Çevreyi ve insan sağlığını tehdit edici enerji kaynaklarına karşı alınacak önlemler

4.5. Yeni ve Temiz Enerji Kaynakları

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

HAZİRAN 1 2 İsrafa karşı duyarlı olur. 5. İSRAFA KARŞI DUYARLI OLMA

5.1. İsraf nedir?

5.2. İsraf çeşitleri

5.3. İsrafın nedenleri

5.4. İsrafın aile ve ülke ekonomisine verdiği zararlar

5.5. İsrafı azaltmanın çözüm yolları

Anlatım,

soru-cevap

Gösteri, uygulama

Mesleki Gelişim Modülü ve Yardım Kaynaklar

 

Bu yıllık plan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ile Türk Milli Eğitimin Temel İlkeleri esas alınarak, İlgili müfredatın işlenmesinde Milli Eğitimin Temel Kanunu çerçevesinde ATATÜRK İlke ve İnkılapları ışığında öğretmektir.

Zümremizce; Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı, ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı, Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını, öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini, çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı, Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde bilgisayar öğrenebilmelerini, Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini, Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini, Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini, Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini amaçlar.

Milli Eğitim Bakanlığı  Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişik yapılmasına dair yönetmelik 13 Eylül 2013 Resmi Gazete Sayı:29118 ve 2551 sayılı T.D.’de yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge hükümlerine göre, 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan “ Atatürkçülükle İlgili Konular ” esas alınarak hazırlanmıştır.

Ders Öğretmeni                       Ders Öğretmeni                    Ders Öğretmeni           Ders Öğretmeni

OKUL MÜDÜRÜ

2016 – 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ………………………………………………………

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ YILLIK PLANI

 

SÜRE KAZANIMLAR KONULAR  – ETKİNLİKLER ÖĞRENME-ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)
AY HAFTA SAAT
EYLÜL 1 2 • Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler. 1. MESLEK AHLAKI

1.1. Meslek ve Ahlak Kavramları

1.2. Meslek Ahlakı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma

Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
2 2 • Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler. 1.3. Meslek Ahlakı İlkeleri Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
EKİM 1 2 • Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler. 2. AHİLİK

2.1. Türk Toplumunda Geçmişten Günümüze Meslek Kuruluşları

Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
2 2 • Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler. 2.2. Ahiliğin Tarihsel Gelişimi

2.3. Geçmiş ve Günümüzün Mesleki Değerleri

Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
3 2 • Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler. 3. TÜRK TOPLUMUNUN DEĞERLERİ VE AHİLİK KÜLTÜRÜNÜN TÜRK TOPLUMUNDAKİ YERİ

3.1. Değer Kavramı

Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
4 2 • Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler. 3.2. Millî ve Manevi Değerlerimiz

3.3. Ahilik Kültürünün Türk Toplumundaki Yeri

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
KASIM 1 2 Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili bir iletişim kurar ve bu iletişimi sürdürür. MODÜL: ETKİLİ İLETİŞİM
1.İLETİŞİM
* İletişimin Tanımı
* İletişimin Öğeleri
* İletişimin Öğeleri
* Etkili İletişim* İletişim Türleri
* İletişim Araçları
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
2 2 Bireysel özelliklerini tanır kendisini geliştirir ve sağlıklı bir şekilde ifade edebilir. 2.KENDİNİ GELİŞTİRME
* Kendini Tanıma
* Kendini Geliştirme10 Kasım Atatürk’ün Anma Haftası
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
3 2 Toplumsal grupları tanır ve insan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır. 3.İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN KURALLAR
* Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar
* Toplumsal Gruplar
* Toplumsal Etkileşim
* Toplumsal Statü
* Toplumsal Rol
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
4 2 İşletmeler hakkında bilgi sahibi olur, bu bilgiler ışığında iş yaşamında etkili iletişim kurar. 4.İNSAN HAYATINDA İLİŞKİLER
* İşletmenin Yapısı
* İşletmenin Örgütlenme Yapısı İçinde Yer Alan Birimler* İş Yerinde Uyulması Gereken Kurallar
* İş Hayatında Çalışanlar ve İlişkileri
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları 1. Yazılı Yoklama
5 2 Kültürel etkinliklerle kendini ifade etme yolları geliştirir. 5. SANAT ETKİNLİKLERİNİ TAKİP ETME
* Sanatın Tanımı ve Temel Terimler
* Sanatın Gerekliliği
* Sanatın Toplumsal Yaşama Etkisi
* Başlıca Sanat Alanları
* Sanat Etkinliklerini İzlerken Dikkat Edilecek Hususlar
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
SÜRE HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR ÖĞRENME-ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)
AY HAFTA SAAT
ARALIK

 

1 2 Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlayabilir. MODÜL: PROJE HAZIRLAMA
1. ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME
* Öğrenmek Nedir?
* Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?
* Nasıl Öğreniyoruz?
* Öğrenme Yöntemleri
* Kişisel, Kurumsal ve Toplumsal Açıdan Öğrenmenin Önemi
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
2 2 Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklayabilir. 2. PROBLEM ÇÖZME
* Problem Nedir?
* Problem Çözme Aşamaları
* Problem Çözme Teknikleri
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
3 2 Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplayabilir.

Elde ettiği bilgileri / verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanmayı öğrenir.

3.BİLGİ/VERİ TOPLAMA
* Bilgi ve Bilimsel Bilgi
* Bilgi Kaynakları
* Bilgiye Ulaşma Yolları
* Bilgiyi Toplama
* Bilginin Güvenirliği
* Araştırma Yöntemleri
* Veri Çeşitleri ve Veri Toplama Yöntemleri
* Veri Toplama Araçları Geliştirme
* Verilerin Toplanması4. BİLGİLERİ/VERİLERİ KULLANMA
* Verilerin Düzenlenmesi
* Verilerin Analizi
* Verilerin Yorumlanması ve Değerlendirilmesi
* Bilgiyi Etkili ve Verimli Kullanma
* Bilgiyi Sürekli Güncelleme
* Bilgiyi Sunma
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
4 2 Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar. 5. PROJE GELİŞTİRME

* Proje Nedir?

* Projenin Planlaması

* Proje Süreci

* Projenin Yazılması

* Uygulama, Kontrol ve İzleme
* Değerlendirme
* Projenin Bitirilmesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
OCAK 1 2 Gerekli ortam sağlandığında girişimcilik ile ilgili temel kavramları literatüre uygun kullanır. MODÜL: GİRİŞİMCİ FİKİRLER VE İŞ KURMA
1.GİRİŞİMCİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR* Girişimcilik Tanımı* Girişimcinin Özellikleri
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
2 2 Gerekli ortam sağlandığında girişimcilik ile ilgili temel kavramları literatüre uygun kullanır. *
Girişimcilik Türleri*
Girişimciyi Başarısızlığa Götüren Hatalar* Girişimciliğin Desteklenmesi
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları 2. Yazılı Yoklama
3 2 Gerekli ortam sağlandığında meslek gruplarıyla ilgili iş fikirleri oluşturabilir ve bu fikirleri değerlendirir. 2. İŞ FİKRİ OLUŞTURMA
* İş Fikri Üretmek İçin Kaynaklar
* İş Fikirleri Oluşturma Yöntemleri
* Girişim Fikrine Karar Verme
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
 

YARIYIL TATİLİ

SÜRE HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR ÖĞRENME-ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)
AY HAFTA SAAT
ŞUBAT 2 2 İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar. 3. İŞLETME KURMA
* İşletmenin Kuruluş Nedenleri
* İşletmenin Kuruluş Aşamaları
* İşletmenin Kuruluş İşlemleri
* Kurulu Bir İşletmeyi Satın Almak
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
3 2 İşletmenin faaliyet alanının ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir. 4. MESLEK BECERİLERİ GELİŞTİRME
* Meslek Seçimi ve Meslekte İlerleme
* Performans Geliştirme
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
4 2 İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar. MODÜL: İŞLETME FAALİYETLERİNİ YÜRÜTME
1. İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE İŞLETME TÜRLERİ
* İhtiyaç Kavramı
* Üretim ve Üretim Faktörleri* İşletme
* İşletme Türleri
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
MART 1 2 Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar. 2. YÖNETİM
* İşletme Yönetimi
* Planlama
* Organizasyon
* Sevk ve İdare
* Koordinasyon
* Denetim
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
2 2 Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer. 3. ÜRETİM YÖNETİMİ
* Üretim Yönetimi Kavramı
* Üretimi Miktarına veya Akışına Göre sınıflandırma
* Stok Kontrolü
* Stok Kontrol Yöntemleri
* Kalite Kontrol Kavramı ve Yöntemleri
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
3 2 İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur. 4. PAZARLAMA YÖNETİMİ
* Pazarlama ve İlgili Kavramlar
* Hedef Pazar Seçimi ve Pazarlama Karmasının Planlanması
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
4 2 İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar. 5. FİNANS YÖNETİMİ
* Finans Yönetimi İle İlgili Temel Kavramlar
* İşletmenin Finans Kaynakları
* Türk Ticaret Kanunu’nda Yer Alan Belgeler
* İşletmeye Ait Vergi Türleri
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
5 2 İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar. 6. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
* İşe Alma Aşamaları
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
NİSAN 1 2 İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar. * Performans Değerlendirme Yöntemleri
* İş Görenlerde Performans Artırmak
* Ücret Ödeme Sistemleri
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
2 2 İş yerinde güvenliği tehdit eden unsurları belirleyip gerekli güvenlik tedbirlerini alır. MODÜL: İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
1. İŞ YERİ GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN UNSURLAR
* İş Güvenliğinin Tanımı
* İş Güvenliğinin Önemi
* İş Güvenliğinin Amacı
* İşçi Sağlığı
* Tüm Takım Tezgâhları İle İlgili Ortak Güvenlik Önlemleri
* Koruyucu Araçlar
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları 1. Yazılı Yoklama
3 2 İş yerinde güvenliği tehdit eden unsurları belirleyip gerekli güvenlik tedbirlerini alır. * Makinelere Takılan Koruyucu Aparatlar
* Binalarda Güvenliği Tehdit Edici Unsurlar
* Elektrik Tesisatları
* Isıtma ve Havalandırma Tesisatları23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
4 2 Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenir ve buna göre gerekli önlemleri alır. 2. MESLEK HASTALIKLARI
* Meslek Hastalığı Nedir?
* Meslek Hastalıklarının Nedenleri
* Meslek Hastalıklarını Önleme
* Meslek Hastalıklarına Karşı Alınabilecek Önlemler
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
SÜRE HEDEF VE DAVRANIŞLAR KONULAR ÖĞRENME-ÖĞRETME  YÖNTEM VE TEKNİKLERİ KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)
AY HAFTA SAAT
MAYIS 1 2 İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır. 3. KAZA VE YANGIN ÖNLEMLERİ
* Kaza Nedir?
* İş Kazasını Meydana Getiren Nedenler
* Çeşitli Meslek Alanlarındaki Tipik İş Kazaları
* Kazaların İş Gücüne ve Ekonomiye Etkileri
* Yanma/Yangın Nedir?
* Yangının Nedenleri
* Yangın Söndürmede Kullanılan Yöntemler
* Söndürücü Maddeler
* Yangın Önlemleri
* Ev ve İş Yerlerinde Alınacak Önlemler
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
2 2 İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür. 4. İŞ KAZALARINDA UYGULANACAK HUKUKİ İŞLEMLER
* İş Hukuku’nun Temel Kavramları
* İş Kazalarında Yapılacak Hukuki İşlemler
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
3 2 Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/sözlü ve görsel materyallerle açıklar. MODÜL: ÇEVRE KORUMA
1. ÇEVRE
* Çevre Sorunları
* Çevreye İlişkin Tanımlar
* Çevreyi Koruma Tedbirler
* Sektörel Sorunlardan Kaynaklanan Sorunlar19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
4 2 Yaşadığımız ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır. 2. DOĞA KİRLİLİĞİ
* Hava, Su ve Toprak Kavramları
* Hava Kirliliğinin Sebepleri
* Hav Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri
* Hava Kirliliğini Önleme Çalışmaları* Su Kirliliğinin Tanımı ve Su Kirliliğinin Nedenleri
* Su Kirliliğinin Çevresel Etkileri
* Su Kirliliğinin Önlenmesi
* Toprak Kirliliğinin Nedenleri
* Toprak Kirliliğinin Önlenmesi
* Toprak Kirliliğinin İnsan ve Çevreye Etkileri3. GÜRÜLTÜ
* Gürültünün Kaynakları
* Gürültünün İnsan ve Çevresine Etkileri
* Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi
* Gürültü Kirliliğiyle İlgili Yasal ve Hak Sorumlulukları
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  
5 2 Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder. 4. ENERJİ
* Enerji Kaynakları
* Enerji Kaynaklarını Ekonomik ve Verimli Kullanma Yolları
* Çevreyi ve İnsan Sağlığını Tehdit Edici Enerji Kaynaklarına Karşı Önlemler
* Yeni ve Temiz Enerji Kaynakları
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları II. Yazılı Yoklama
HAZİRAN 1 2 İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır. 5. İSRAF
* İsrafla İlgili Kavramlar
* İsraf Çeşitleri
* İsrafa Neden Olan Sebeplerin Nedenleri
* Aile ve Ülke Ekonomisine Verdiği Zararlar
* İsrafı Azaltacak Çözüm Yolları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Anlatım,
Soru-cevap, Tartışma
Modül, Ders notları  

* MEGEP İnternet Sitesinde 2014 yılında yayımlanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programı Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak hazırlanan Mesleki Gelişim Dersi modüllerine göre hazırlanmıştır.

**Atatürkçülük ile ilgili konular; 2104, 2504 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergilerinden alınmıştır.

 

………………………..

Ders Öğretmeni

UYGUNDUR

 

…/…./.2016

 

……………………………..

Okul Müdürü

 

Yıllık Planı World dosyası olarak indirmek için MESLEKİ GELİŞİM

En son eklenen ve yayınlanın meslek ahlakı ve ahilik modülüne göre hazırlanmış olan Mesleki gelişim yıllık planını indirmek için Mesleki gelişim yıllık plan 2017

Son bir güncelleme yapan megep tarafından mesleki gelişim modül sıralaması değiştirilmiştir. Değişen modül sıralamasına göre güncel mesleki gelişim yıllık planı indirmek için tıklayınız.

Güncel olan mesleki gelişim yıllık planını bütün mesleki gelişim dersine giren hocalarımızın güncellemesi gereklidir. Geçen yıldan kalan mesleki gelişim yıllık planları müfredata uymamaktadır.


Bunlara Baktınız mı?

cocuk-gelisimi-yillik-plan

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı Yıllık Planları 2016

Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı Yıllık Planları 2016 Çocuk gelişimi alanıyla ilgili olarak elime geçen …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir