Pazar , Ekim 10 2021
Anasayfa / YETERLİLİĞE DAYALI MODÜLLER / Mesleki Matematik Dersi Megep Modül Kitabı
mesleki matematik dersi modulleri
mesleki matematik dersi modulleri

Mesleki Matematik Dersi Megep Modül Kitabı
Mesleki Matematik Dersi Megep Modül Kitabı

Mesleki matematik dersi megep modül kitabı, yeterliliğe dayalı programa göre hazırlanmış olan modüllerden oluşmaktadır. En çok kullanılan alan muhasebe ve finansman alanı olmasına rağmen bir çok alanda ders işletilebilmektedir. Dersin modülleri olarak; mesleki aritmetik modülü ve mesleki hesaplamalar modülleridir.

Mesleki matematik dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum
Mesleki Aritmetik Hazır / İndir
Mesleki Hesaplamalar Hazır / İndir

Mesleki Matematik Dersi Çerçeve Öğretim Programı

Matematiksel ticari işlemler konusunda gerekli bilgilerin verildiği derstir. Bu ders ile öğrenciye iş yerinde matematiksel ticari hesaplamalar yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.


Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler

Mesleki Aritmetik 40/32 Mesleki matematik aritmetiğini uygulamak

İş hayatında matematiksel işlemler ile sık karşılaşılmaktadır. Bu modül problemleri çözmede ve özellikle muhasebe alanında çalışırken karşılaşacağınız ticari işlemlerde size yardımcı olacaktır. Günümüzün gelişen ve her gün yeni aşamalar kaydeden teknolojisine, iş ve ticaret hayatına uyum sağlamak zorunludur. Bunun için de işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayabilen, yetenekli, çevresiyle doğru iletişim kurabilen, müşteri isteklerine cevap verebilen eğitimli ve nitelikli elemanlar gerekmektedir. Avrupa Birliği’ne girme aşamasında iç ve dış rekabet her geçen gün biraz daha artacak dolayısıyla da bu alanda daha fazla insan kaynağı gerekecektir. Sizler de eğitiminizi tamamladıktan sonra gerekli beceri ve yeterlikleri kazanmış, çevresine duyarlı, insan ilişkileri kurallarını uygulayan, başta bilgisayar olmak üzere çalışma hayatını kolaylaştıran teknolojik aletleri kullanabilen, kendine özen gösteren ve hayata olumlu bakan gençler olarak pazarlama alanında yerinizi alacaksınız. Yukarıdaki hedeflere uygun muhasebe alanında istihdam edilebilir sayısal beceriler ve yeterlikler kazanmada bu modülden faydalanabileceksiniz.

Mesleki Hesaplamalar 40/32 Mesleki matematik hesaplamaları yapmak

Her işletmenin mal ve hizmetlerini müşterilerine sunabilmesi için harcadığı üretim faktörleri vardır. Satışa sunulan mal ve hizmet üzerinden elde edilecek kârın planlaması yapılırken mal ve hizmetin maliyetinin bilinmesi gerekir. Kâr oranları tespit edilirken kâra çeşitli faktörler etki etmektedir. Kişilerin ellerinde bulunan paralarını hangi yatırım aracında kullanması gerektiği konusunda alternatifler bulunmaktadır. Bunlardan biri de faizdir. Dönem sonlarında işletmeler mali tablolarını oluşturuken senede bağlı alacaklar ile senede bağlı borçlar, gerçek değerine çevrilmelidir. Bu durumda, işletmenin mali tabloları daha gerçekçi olacaktır. Burada yapacağımız çalışmalar sayesinde satılan malların kâr oranlarını, satış tutarlarını, maliyet tutarlarını, zarar oranlarını, faiz ile ilgili hesaplamaları, reeskont hesaplamalarını kolayca yapabileceksiniz.

 


Bunlara Baktınız mı?

servis hazirlikleri dersi megep modulleri

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı Servis hazırlıkları dersi megep modül kitapları yeterliliğe dayalı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir