Perşembe , Haziran 10 2021
Anasayfa / ÇERÇEVE PROGRAMLARI / Seramik Ve Cam Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari
2017 kazanimlara dayali cerceve ogretim programlari

Seramik Ve Cam Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017
Seramik Ve Cam Teknolojisi Alanı Kazanımlara Dayalı Programa Göre Çerçeve Öğretim Programı 2017

Seramik Ve Cam Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programı 2017 İndir

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI
ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI
Ankara, 2017
i
İÇİNDEKİLER
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER……………………………………………………………………. 1
PROGRAMIN HEDEFLERİ ……………………………………………………………………………………… 3
PROGRAMIN SÜRESİ ……………………………………………………………………………………………. 3
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR ………………………………………………………… 4
BELGELENDİRME…………………………………………………………………………………………………. 4
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ………………………………….. 5
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ……………………………………. 7
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR……………………………………….. 9
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME……………………………………………………………………………… 10
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU …………………………………………………. 12
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI ………………………………………….. 13
DERSLER …………………………………………………………………………………………………………… 15
1. ORTAK DERSLER ………………………………………………………………………………………… 15
2. ALAN VE DAL DERSLERİ………………………………………………………………………………. 15
ALAN ORTAK DERSLERİ …………………………………………………………………………… 15
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ………………………………………………………………………. 15
TEMEL SERAMİK VE CAM DERSİ …………………………………………………………… 17
SERAMİK VE CAM TASARIMI DERSİ……………………………………………………….. 18
TEMEL DESEN DERSİ……………………………………………………………………………. 20
DAL DERSLERİ…………………………………………………………………………………………. 20
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ ……………………………………………….. 20
ALÇI MODEL KALIP DALI DERSLERİ ………………………………………………………….. 21
ALÇI ŞEKİLLENDİRME DERSİ…………………………………………………………………. 21
DESEN DERSİ ………………………………………………………………………………………. 23
DÖKÜM VE SIR DERSİ…………………………………………………………………………… 24
SANAT VE SERAMİK TARİHİ DERSİ………………………………………………………… 25
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ DERSİ…………………………………………. 26
PARÇALI MODEL VE KALIP DERSİ …………………………………………………………. 27
ÇİNİCİLİK DALI DERSLERİ…………………………………………………………………………. 28
TÜRK MOTİFLERİ DERSİ ……………………………………………………………………….. 28
ÇİNİ DEKOR UYGULAMALARINA GİRİŞ DERSİ………………………………………… 30
DİK FORMLARDA ÇİNİ UYGULAMALARI DERSİ ……………………………………….. 31
DESEN DERSİ ………………………………………………………………………………………. 32
SANAT VE SERAMİK TARİHİ DERSİ………………………………………………………… 32
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ DERSİ…………………………………………. 34
DUVAR ÇİNİ UYGULAMALARI DERSİ………………………………………………………. 34
DEKORATİF CAM DALI DERSLERİ……………………………………………………………… 35
CAM YÜZEY AŞINDIRMA TEKNİKLERİ DERSİ………………………………………….. 35
VİTRAY DERSİ………………………………………………………………………………………. 37
CAM FÜZYON DERSİ …………………………………………………………………………….. 38
CAMA DESEN HAZIRLAMA DERSİ ………………………………………………………….. 39
CAMI ALEVLE ŞEKİLLENDİRME DERSİ …………………………………………………… 40
CAM DEKOR TEKNİKLERİ DERSİ……………………………………………………………. 40
ENDÜSTRİYEL CAM DALI DERSLERİ …………………………………………………………. 41
CAMDA TALAŞLI İŞLEME TEKNİKLERİ DERSİ …………………………………………. 41
CAMDA ISIL İŞLEM DERSİ ……………………………………………………………………… 42
ELEK BASKI DERSİ ……………………………………………………………………………….. 43
CAM FÜZYON DERSİ …………………………………………………………………………….. 45
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ DERSİ…………………………………………. 45
YALITIMLI CAM VE KAPLAMA DERSİ………………………………………………………. 46
SERBEST SERAMİK ŞEKİLLENDİRME DALI DERSLERİ ……………………………….. 47
ARTİSTİK SERAMİK UYGULAMALARI DERSİ …………………………………………… 47
DESEN DERSİ ………………………………………………………………………………………. 49
DÖKÜM VE SIR DERSİ…………………………………………………………………………… 50
ii
SANAT VE SERAMİK TARİHİ DERSİ………………………………………………………… 51
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ DERSİ…………………………………………. 52
ÇAGDAŞ FORM UYGULAMALARI DERSİ…………………………………………………. 52
SIR ÜSTÜ DEKORLAMA DALI DERSLERİ ……………………………………………………. 53
SERAMİK EL DEKORLARI DERSİ ……………………………………………………………. 53
DESEN DERSİ ………………………………………………………………………………………. 56
DÖKÜM VE SIR DERSİ…………………………………………………………………………… 57
SANAT VE SERAMİK TARİHİ DERSİ………………………………………………………… 58
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ DERSİ…………………………………………. 59
ELEK BASKI DERSİ ……………………………………Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
TORNADA FORM ŞEKİLLENDİRME DALI DERSLERİ……………………………………. 61
ÇAMUR TORNASI TEMEL UYGULAMALARI DERSİ…………………………………… 61
ŞABLON TORNA DERSİ …………………………………………………………………………. 62
DESEN DERSİ ………………………………………………………………………………………. 63
DÖKÜM VE SIR DERSİ…………………………………………………………………………… 64
SANAT VE SERAMİK TARİHİ DERSİ………………………………………………………… 65
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ DERSİ…………………………………………. 66
ÇAMUR TORNASINDA TASARIM UYGULAMALARI DERSİ ………………………… 66
3. SEÇMELİ DERSLER ……………………………………………………………………………………… 67
1
PROGRAMLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Mesleki ve teknik eğitim alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmış olup iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş / görev ve işlemler belirlenir. Öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için sahip olunması gereken bilgi, beceri, tutum ve tavırları kazandırmayı ders ve modüller yoluyla ortaya koyarken eğitim etkinlikleri bu çerçeveye uygun olarak bireyleri iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanır.
Öğretim programı; eğitsel etkinliklerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini içeren detaylı bir plandır. Bu plan;
• Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirecek,
• Her yeterlik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıyacak,
• Bireylere, farklılıklarına ve özelliklerine uygun seçenekler sunacak
şekilde hazırlanır.
Bu amaçla mesleki ve teknik eğitimde iş ve meslek analizine dayalı modüler yapıda program yaklaşımı benimsenmiştir.
Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:
Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi / beceri ihtiyaç analizi / eğitim ihtiyaç analizi / meslek analizi / ulusal meslek standartları
Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması.
Geliştirme : Program dokümanlarının hazırlanması.
Uygulama : Programların onaylanması ve uygulanması.
Değerlendirme: Uygulamaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi.
Söz konusu sürecin; analiz, tasarlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcilerinden, alan öğretmenlerinden, alanda uzman akademisyenlerden komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarına kamudan, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır.
Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı Program Geliştirme Komisyonu, aşağıda sıralanan program dokümanlarını hazırlamak için planlanan bir dizi faaliyet gerçekleştirmiştir. Planlanan faaliyetlerin sonunda;
• Meslek analizleri ve ulusal / uluslararası yasal düzenlemeler referans alınarak öğretim programını tasarlamak için hazırlanan görev ve işlemlerin yapılış sırası, gerekli bilgi tabanı, araç gereçteki ortaklık, ortaya çıkacak ürün ya da hizmetin özelliği ve öğretim için gerekli sürenin dikkate alınarak gruplandırıldığı yeterlik tablosu,
• Yeterlik tablosunda yer alan işlemlerin tam ve doğru olarak gerçekleştirilebilmesini sağlamak üzere her bir işlem için gerekli bilgi-beceri- tavırlar, araç gereç-donanım, standart ve sürenin yer aldığı işlem analiz formları,
• Öğretim programını oluşturacak, anlamlı ve belli düzeyde bağımsız olma özelliği taşıyan, öğrenme dönemi sonunda öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin ifade edildiği öğrenme kazanımları ile bireyin hedeflenen öğrenme kazanımlarına sahip olup olmadığını yoklayan ve içinde kabul ölçütlerinin de yer aldığı başarım ölçütleri bölümlerinden oluşan modül bilgi sayfaları,
• Modül bilgi sayfalarındaki modül öğrenme kazanımları gruplandırılarak oluşturulan ders öğrenme kazanımları ve öğrencinin bu kazanımlara sahip olabilmesi için gerekli bilgi
2
tabanının, anlamlı ve sistematik bir şekilde konularının sıralandığı içerik bölümlerinden oluşan ders bilgi formları hazırlanmıştır.
Ayrıca, işlem analiz formunda yer alan bilgi, beceri ve tavırlardan yararlanılarak aşağıda sıralanan ilkeler doğrultusunda program dokümanlarındaki program, ders ve modül öğrenme kazanımları yazılmıştır.
Öğrenme kazanımlarının yazılmasında;
• Öğrenme dönemi sonunda, öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenlerin esas alınmasına,
• Öğrenme süreci sonunda, öğrencinin daha çok ne yapacağına odaklanılmasına,
• Öğrenciler, öğretmenler, işveren ve değerlendiriciler tarafından kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmesine,
• Gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde olmasına dikkat edilmiştir.
Seramik ve Cam Teknolojisi alanına ait çerçeve öğretim programı, yukarıda sıralanan program dokümanları doğrultusunda düzenlenmiştir.
3
PROGRAMIN HEDEFLERİ
Seramik ve Cam Teknolojisi alanının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayış getirmiştir.
Program geliştirme çalışmaları kapsamında sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmaktadır.
Seramik ve Cam Teknolojisi Alanı Çerçeve Öğretim Programında;
1. Alçı Model Kalıp,
2. Çinicilik,
3. Dekoratif Cam,
4. Endüstriyel Cam,
5. Serbest Seramik Şekillendirme,
6. Sır Üstü Dekorlama
7. Tornada Form Şekillendirme
dalları yer almaktadır.
Bu doğrultuda Seramik ve Cam Teknolojisi alanı ve alan altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.
Bu programda öğrenciye; mesleki gelişim, temel seramik ve cam, seramik ve cam tasarımı ve temel desen ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin yanı sıra:
• Alçı Model Kalıp dalında; alçı şekillendirme, desen, döküm ve sır, sanat ve seramik tarihi, bilgisayar destekli desen çizimi, parçalı model ve kalıp,
• Çinicilik dalında; Türk motifleri, çini dekor uygulamalarına giriş, dik formlarda çini uygulamaları, desen, sanat ve seramik tarihi, bilgisayar destekli desen çizimi, duvar çini uygulamaları,
• Dekoratif Cam dalında; cam yüzeyi aşındırma teknikleri, vitray, cam füzyon, cama desen hazırlama, camı alevle şekillendirme, cam dekor teknikleri,
• Endüstriyel Cam dalında; camda talaşlı işleme teknikleri, camda ısıl işlem, elek baskı, cam füzyon, bilgisayar destekli desen çizimi, yalıtımlı cam ve kaplama,
• Serbest Seramik Şekillendirme dalında; artistik seramik uygulamaları, desen, döküm ve sır, sanat ve seramik tarihi, bilgisayar destekli desen çizimi, çağdaş form uygulamaları,
• Sır Üstü Dekorlama dalında; seramik el dekorları, desen, döküm ve sır, sanat ve seramik tarihi, bilgisayar destekli desen çizimi, elek baskı,
• Tornada Form Şekillendirme dalında; çamur tornası temel uygulamaları, şablon torna, desen, döküm ve sır, sanat ve seramik tarihi, bilgisayar destekli desen çizimi, çamur tornasında tasarım uygulamaları ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.
PROGRAMIN SÜRESİ
Alan programının toplam eğitim süresi 4 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
4
REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR
Program hazırlanırken; ISCED-F sınıflaması ve ilgili diğer mevzuatlardan yararlanılmıştır.
• 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
• 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
• Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
BELGELENDİRME
Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi verilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika / diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.
5
ANADOLU MESLEK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI
(ALÇI MODEL KALIP, ÇİNİCİLİK, DEKORATİF CAM, ENDÜSTRİYEL CAM, SERBEST SERAMİK ŞEKİLLENDİRME, SIR ÜSTÜ DEKORLAMA, TORNADA FORM ŞEKİLLENDİRME DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
5


FİZİK
2
2


KİMYA
2
2


BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
28
13
11
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL SERAMİK VE CAM(*)

5


SERAMİK VE CAM TASARIMI

5


TEMEL DESEN

4


DAL DERSLERİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)


22
28
ALÇI ŞEKİLLENDİRME (*)
PARÇALI MODEL VE KALIP
TÜRK MOTİFLERİ (*)
ÇİNİ DEKOR UYGULAMALARINA GİRİŞ
DİK FORMLARDA ÇİNİ UYGULAMALARI
DUVAR ÇİNİ UYGULAMALARI
CAM YÜZEY AŞINDIRMA TEKNİKLERİ (*)
VİTRAY
CAM FÜZYON
CAMA DESEN HAZIRLAMA
CAMI ALEVLE ŞEKİLLENDİRME
CAM DEKOR TEKNİKLERİ
CAMDA TALAŞLI İŞLEME TEKNİKLERİ (*)
CAMDA ISIL İŞLEM
ELEK BASKI
YALITIMLI CAM VE KAPLAMA
ARTİSTİK SERAMİK UYGULAMALARI(*)
ÇAĞDAŞ FORM UYGULAMALARI
SERAMİK EL DEKORLARI (*)
ÇAMUR TORNASI TEMEL UYGULAMALARI (*)
ŞABLON TORNA
6
ÇAMUR TORNASINDA TASARIM UYGULAMALARI
DESEN
DÖKÜM VE SIR
SANAT VE SERAMİK TARİHİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
22
28
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
8
3
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
43
43
43
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
7
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ALANI
(ALÇI MODEL KALIP, ÇİNİCİLİK, DEKORATİF CAM, ENDÜSTRİYEL CAM, SERBEST SERAMİK ŞEKİLLENDİRME, SIR ÜSTÜ DEKORLAMA, TORNADA FORM ŞEKİLLENDİRME DALLARI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
DERS
KATEGORİLERİ
DERSLER
9.
SINIF
10.
SINIF
11.
SINIF
12.
SINIF
ORTAK DERSLER
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)
5
5
5
5
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
TARİH
2
2


T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK2
COĞRAFYA
2
2


MATEMATİK
6
6
6
6
FİZİK
2
2
4
4
KİMYA
2
2
4
4
BİYOLOJİ
2
2


FELSEFE

2
2

YABANCI DİL
5
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2

GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK
2SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ
1TOPLAM
33
29
27
25
A
L
A
N
/
D
A
L
D
E
R
S
L
E
R
İ
ALAN ORTAK DERSLERİ
MESLEKİ GELİŞİM
2TEMEL SERAMİK VE CAM(*)

5


SERAMİK VE CAM TASARIMI

5


TEMEL DESEN

4


DAL DERSLERİ
ALÇI ŞEKİLLENDİRME (*)


12
14
PARÇALI MODEL VE KALIP (*)
TÜRK MOTİFLERİ (*)
ÇİNİ DEKOR UYGULAMALARINA GİRİŞ
DİK FORMLARDA ÇİNİ UYGULAMALARI
DUVAR ÇİNİ UYGULAMALARI (*)
CAM YÜZEY AŞINDIRMA TEKNİKLERİ (*)
VİTRAY
CAM FÜZYON (*)
CAMA DESEN HAZIRLAMA
CAMI ALEVLE ŞEKİLLENDİRME
CAM DEKOR TEKNİKLERİ (*)
CAMDA TALAŞLI İŞLEME TEKNİKLERİ (*)
CAMDA ISIL İŞLEM
ELEK BASKI (*)
YALITIMLI CAM VE KAPLAMA
ARTİSTİK SERAMİK UYGULAMALARI(*)
ÇAĞDAŞ FORM UYGULAMALARI (*)
SERAMİK EL DEKORLARI (*)
ÇAMUR TORNASI TEMEL UYGULAMALARI (*)
ŞABLON TORNA
ÇAMUR TORNASINDA TASARIM
8
UYGULAMALARI(*)
DESEN
DÖKÜM VE SIR
SANAT VE SERAMİK TARİHİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ
ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI
2
14
12
14
SEÇİLEBİLECEK DERS SAATİ SAYISI(**)
4
1
5
4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1


1
TOPLAM DERS SAATİ
40
44
44
44
(*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
(**)Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararları doğrultusunda seçmeli dersler tablosundan, öğrenim görülen alan/dallardan veya diğer alan/dallardan seçilecek derslerdir.
9
PROGRAMIN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR
1. Bu çerçeve öğretim programı; her öğrenciye asgari düzeyde ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan, iş alanlarına yönelten ve öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir.
2. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması, yeniliğe ve değişime uyum sağlaması, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
3. Program dört yıl olarak tasarlanmış, 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler ile dala özel derslerin okutulması planlanmıştır.
4. Öğrenciler, alan eğitimine 10. sınıfta başlar ve bu sınıfın sonunda dal seçimi yaparak 11 ve 12. sınıfta dal eğitimine devam eder.
5. Eğitim öğretim faaliyetleri, çerçeve öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanır ve uygulanır.
6. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, alan ve dal dersleri ile seçmeli dersler yer almaktadır. Alan ve dal dersleri, öğrenme kazanımlarından ve modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki modüllerin süresi belirlenirken yüz yüze öğretim süresinin yanı sıra sınavlar, performans çalışmaları, projeler, yapılan uygulamalar vb. faaliyetlere ilişkin toplam öğrenme süresi dikkate alınmıştır.
7. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
8. Alan ve dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler, alan ve dalın başarılması zorunlu dersleridir. Bu dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yıl sonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir. Bu derslere ait modüllerin tamamı önerilen ders saati değiştirilmeden uygulanır.
9. Anadolu meslek ve Anadolu teknik programında başarılması zorunlu dersler dışındaki diğer dal dersleri ve ders saati süreleri, çerçeve öğretim programında önerilen süreler dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirlenir. Dal dersleri ve süreleri belirlenirken dalın tüm kazanımları dikkate alınır.
10. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği, her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme kazanımları dikkate alınarak Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
11. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranış geliştirmelerini, okulda olmayan tesis, araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamına ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf / sınıflara ait kazanımlar esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından hazırlanır.
12. Ders ve modül kazanımları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması gereklidir. Referans dokümanlarda belirtilen iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Buna göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli bilgi ve becerileri alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirilmesi amacıyla çerçeve öğretim programı ve diğer dokümanlardaki (ders bilgi formları ve modül bilgi sayfaları) iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konular Zümre Öğretmenler Kurulunda görüşülür.
13. Değerler eğitimi kapsamındaki etkinlikler, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaç ile temel ilkeleri doğrultusunda, ahilik kültürüne bağlı; hukuka, demokrasi ve insan haklarına saygılı, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincine ve gücüne sahip, her türlü zararlı alışkanlıklar, olumsuz davranışlar, aşırılıklar ve israftan kaçınan bireyler yetiştirilmesini sağlayacak şekilde planlanır ve uygulanır. Bu kapsamda; adalet, çalışkanlık, temizlik, sabır, iş ahlakı, kanaat ve şükür, merhamet, cömertlik, sorumluluk, saygı, iyilik, hoşgörü, dürüstlük, sevgi, vatanseverlik, özgüven, yardımlaşma ve işbirliği gibi değerleri yücelten ve içselleştiren bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ders işlenirken ders bilgi formlarının uygulamaya ilişkin açıklamalar kısmında belirtilen değerler doğrultusunda farklı etkinlikler planlanır ve uygulanır.
10
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Ölçme bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesi; değerlendirme ise ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak karara varma süreci olarak tanımlanır. Eğitim-öğretim sürecinde ölçülmek istenen nitelikler modüllerin amaçlanan öğrenme kazanımlarıdır. Bireylerin söz konusu kazanımlara ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla ölçme araçlarından yararlanılır. Ölçme ve değerlendirme süreci, öğrencinin kazanımlara ulaşma düzeyi ve performansını belirlemesinin yanı sıra, uygulanan programın etkililiği hakkında da geri bildirim sağlayan önemli bir unsurdur.
Bu süreçte;
• Ölçme değerlendirme etkinliğinin hangi amaçla yapılacağına karar verilmesi,
Objektif değerlendirme yapmak ve doğru kararları vermek için;
o Süreç başında önkoşul bilgileri yoklayan ve öğrencinin hazırbulunuşluğunu belirleyen tanıma amaçlı,
o Süreç devam ederken her modül sonunda öğrenme eksiklerini ve öğrenme güçlüklerini belirlemek için izleme amaçlı,
o Süreç sonunda programda modüllerin öğrenme kazanımlarına ulaşma ve yeterliklere sahip olma düzeyini belirlemek için de düzey belirleme amaçlı ölçme araçlarından ve değerlendirme türlerinden yararlanılmalıdır.
• Modüllerin amaçlanan bilişsel, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) kazanımlarının niteliklerine uygun ölçme araçları hazırlanması,
• Öğrenme kazanımlarını yoklayan gözlenebilir, ölçülebilir ifadelere dönüştürülmüş başarım ölçütlerinin baz alınması,
• Ölçme araçlarının açık ve anlaşılır olması,
• Gerekli olan araç, gereç ve materyallerin ortamda hazır bulundurulması sağlanmalıdır.
Yapılandırmacı ve öğrenci merkezli eğitim anlayışında bireysel farklılıkların dikkate alınması son derece önemlidir. Bu durum, hem kazanımların gerçekleştirilmesinde hem de kazanımlara ulaşma düzeyinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Bu nedenle program yapısında yer alan bilgi, beceri ve tutumların etkili bir şekilde ölçülebilmesi ve doğru kararların verilerek değerlendirilebilmesi için çoklu değerlendirme etkinliklerine yer verilmelidir.
Bilişsel becerilerin (bilgi ) ölçülmesinde daha çok doğru yanlış, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, eşleştirmeli, uzun ve kısa cevaplı testlerden oluşan ölçme araçları tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak proje ve performans çalışması, görüşme, sunum ve sergi gibi öğrenciyi merkeze alan, sadece öğrenme ürününü değil; öğrenme sürecini de ölçen çoklu ve alternatif ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilmelidir.
Duyuşsal beceriler ( ilgi, tutum ve değerler), doğrudan gözlenemeyen öğrenmeler olduğu için istenilen davranışlara ait kriterler (ölçütler) ile tutum ya da tavrı gösterebilecek davranışlar belirlenmelidir. Tüm bunları ölçebilecek nitelikte kontrol ve gözlem listelerinden yararlanılmalıdır.
Mesleki ve teknik eğitimde zihin kas koordinasyonunu gerektiren devinişsel (psikomotor) beceriler ağırlıklıdır. Bu nedenle bireylerin elde ettikleri bilgileri uygulamaya dönüştürerek beceri haline getirmeleri beklenir. Bir davranışın beceri haline geldiğini söyleyebilmek için nitelikli ve standartlarına uygun olarak yapılması gereklidir.
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini bütünleştirerek ortaya koydukları ürünü ve süreci ölçmek amacıyla deney, proje, uygulama vb. yoluyla bir iş ya da işlemi yapmaları istenir ve elde edilen ölçme sonuçları önceden belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilir.
Öğrencilerin her modülün amaçlanan öğrenme kazanımlarına ulaşma düzeylerini belirlemek için deney, proje, temrin, uygulama vb. yapılmalı, yapılan bu ölçme çalışmalarında öğrencilerin hazırbulunuşluğu, performans ve performansı tanımlayan ölçütler, puanlama kriterleri ile okulun donanımı da dikkate alınmalı, yönergeler hazırlanmalı ve araç gereçler hazır bulundurulmalıdır.
11
Ayrıca ölçme araçları hazırlanırken beceri için gerekli olan tutum ve davranışlar da dikkate alınmalı, bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özellikleri bir bütün olarak gözlemlemeye uygun bütünsel bir yapıda oluşturulmalıdır.
Sonuç olarak kazanımlara dayalı geliştirilen programların ölçme değerlendirme sürecinde yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak;
• Modüllerin sonunda bireylerin amaçlanan öğrenme kazanımlara ulaşma düzeyi,
• Dersin sonunda elde edilen kazanımları,
• İşletmede yapılan mesleki eğitim de ve bireysel olarak elde ettikleri kazanımlar da dahil olmak üzere ölçülmeli ve ölçme sonuçları alana ait belirlenen ölçütlere uygun olarak değerlendirilmelidir.
12
BAŞARILMASI ZORUNLU (*) DERSLER TABLOSU
DALLAR
SINIF
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
Alçı Model Kalıp
10
Temel Seramik ve Cam
Temel Seramik ve Cam
11
Alçı Şekillendirme
Alçı Şekillendirme
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Parçalı Model ve Kalıp
Çinicilik
10
Temel Seramik ve Cam
Temel Seramik ve Cam
11
Türk Motifleri
Türk Motifleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Duvar Çini Uygulamaları
Dekoratif Cam
10
Temel Seramik ve Cam
Temel Seramik ve Cam
11
Cam Yüzeyi Aşındırma Teknikleri
Cam Yüzeyi Aşındırma Teknikleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Cam Dekor Teknikleri
Endüstriyel Cam
10
Temel Seramik ve Cam
Temel Seramik ve Cam
11
Camda Talaşlı İşleme Teknikleri
Camda Talaşlı İşleme Teknikleri
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Cam Füzyon
Serbest Seramik Şekillendirme
10
Temel Seramik ve Cam
Temel Seramik ve Cam
11
Artistik Seramik Uygulamaları
Artistik Seramik Uygulamaları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Çağdaş Form Uygulamaları
Sır Üstü Dekorlama
10
Temel Seramik ve Cam
Temel Seramik ve Cam
11
Seramik El Dekorları
Seramik El Dekorları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Elek Baskı
Tornada Form Şekillendirme
10
Temel Seramik ve Cam
Temel Seramik ve Cam
11
Çamur Tornası Temel Uygulamaları
Çamur Tornası Temel Uygulamaları
12
İşletmelerde Mesleki Eğitim
Çamur Tornasında Tasarım Uygulamaları
13
PROGRAMDA AMAÇLANAN ÖĞRENME KAZANIMLARI
Alan Ortak Kazanımlar
• Meslek ahlakı ve ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlama, çevreyi koruma, etkili iletişim kurabilme, girişimcilik ve işe uyum sağlama ile ilgili konularda kendini geliştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çamur şekillendirme yöntemleri ile oluşturulan çeşitli formların pişirilmesi, cam kesimi ve fırınlama işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak seramik ve cam ile ilgili temel tasarım çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit geometrik formlardan başlayıp cansız model ve tors etüdü ile desen çizimleri yapar.
Alçı Model Kalıp Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı ile model hazırlama ve kalıp alma işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak insan figürünün anatomik yapısına ve karakteristik özelliklerine uygun desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı kalıplara döküm yapma, sır hazırlama ve sırlama işlemlerini yapar.
• Tarih öncesi çağlardan başlayarak sanat ve seramik tarihinin gelişim sürecini inceler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar desteği ile tasarım yapma ve tasarımı form üzerine aktarma işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelin çok parçalı kalıbını alır.
Çinicilik Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geleneksel Türk Motiflerini aslını bozmadan estetik bir üslupla parşömen kâğıdına el ile çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tabağın ölçüsüne uygun ana deseni ve kenar suyunu çizme ve delme işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dik formlara dekor uygulama ve sırlama işlemleri ile çini ürünleri üretir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak insan figürünün anatomik yapısına ve karakteristik özelliklerine uygun desen çizer.
• Tarih öncesi çağlardan başlayarak sanat ve seramik tarihinin gelişim sürecini inceler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar desteği ile tasarım yapma ve tasarımı form üzerine aktarma işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak panoya uygun ana desen ile kenar suyunu çizme ve delme işlemlerini yapar.
Dekoratif Cam Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli teknikler ile desen aktarma ve aktarılan deseni cam yüzeye işleme ile ilgili işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vitray uygulamaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp veya cam fon üzerine renkli camlardan desen oluşturup fırınlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geleneksel ve artistik desenleri bilgisayar ortamında tasarlama, renklendirme, cam yüzeye aktarma ve kontrol işlemlerini yapar.
14
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baget çubuğu alevde tavlama ve şaloma yardımıyla üfleyip şekillendirme işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam dekor tekniklerini ile uygulamalar yapar.
Endüstriyel Cam Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camda talaşlı işleme tekniklerini uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camda ısıl işlem ile ilgili işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elek, tambur, transfer ve silikon baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp veya cam fon üzerine renkli camlardan desen oluşturup fırınlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar desteği ile tasarım yapma ve tasarımı form üzerine aktarma işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yalıtımlı cam ve kaplama ile ilgili işlemleri yapar.
Serbest Seramik Şekillendirme Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak artistik seramik uygulamaları ile ilgili işlemleri yapar.
• alarak insan figürünün anatomik yapısına ve karakteristik özelliklerine uygun desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı kalıplara döküm yapma, sır hazırlama ve sırlama işlemlerini yapar.
• Tarih öncesi çağlardan başlayarak sanat ve seramik tarihinin gelişim sürecini inceler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar desteği ile tasarım yapma ve tasarımı form üzerine aktarma işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çağdaş form uygulamaları ile ilgili işlemleri yapar
Sır Üstü Dekorlama Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak seramik el dekorları ile ilgili işlemleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak insan figürünün anatomik yapısına ve karakteristik özelliklerine uygun desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, alçı kalıplara döküm yapma, sır hazırlama ve sırlama işlemlerini yapar.
• Tarih öncesi çağlardan başlayarak sanat ve seramik tarihinin gelişim sürecini inceler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar desteği ile tasarım yapma ve tasarımı form üzerine aktarma işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elek, tambur, transfer ve silikon baskı yapar.
Tornada Form Şekillendirme Dalına Ait Kazanımlar
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çark üzerinde belirlenen ölçüde silindirik form oluşturup pişirimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şablon tornada iç ve dış sıvama yöntemi ile şekillendirdiği tabağın bisküvi ve sırlı pişirimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak insan figürünün anatomik yapısına ve karakteristik özelliklerine uygun desen çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı kalıplara döküm yapma, sır hazırlama ve sırlama işlemlerini yapar.
• Tarih öncesi çağlardan başlayarak sanat ve seramik tarihinin gelişim sürecini inceler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar desteği ile tasarım yapma ve tasarımı form üzerine aktarma işlemlerini yapar.
15
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çamur tornasında tasarım uygulamaları yapar.
DERSLER
1. ORTAK DERSLER
Ortak dersler; her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari ortak bir genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.
Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır.
2. ALAN VE DAL DERSLERİ
Alan ve dal dersleri, öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.
Alan ve dal dersleri, uygulamalı dersler olup modüler yapıda hazırlanmıştır. Alan ve dalların özelliklerine göre programa yerleştirilmiştir.
ALAN ORTAK DERSLERİ
Bu dersler, Seramik ve Cam Teknolojisi alanındaki dallarla ilgili ortak mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. Derslerin amacı, süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile ilgili modüller aşağıda verilmiştir.
MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
Bu ders ile öğrenciye; meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergileme; kaza, yaralanma ve yangın olaylarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alma, proje hazırlama; çevre kirliliği ve israfa karşı önlemler alma; iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurma; kendine uygun iş fikrini hayata geçirme; işletmenin yönetim, üretim, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerini yürütmesine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Meslek ahlakı, ahilik ilkeleri, millî, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Modül Adı: Meslek Ahlakı ve Ahilik
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Meslek ahlakına uygun davranışlar sergiler.
• Ahilik ilkelerine uygun davranışlar sergiler.
• Milli, manevi ve insani tüm değerlere uygun davranışlar sergiler.
Kazanım 2: Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangına karşı gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
Modül Adı: İş Sağlığı ve Güvenliği
Modülün Süresi: 40/8 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş yerinde sağlık ve güvenliği tehdit eden unsurları belirleyerek gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini alır.
16
• Meslek hastalıklarının sebeplerini öğrenerek gerekli önlemleri alır.
• İş yerinde ortaya çıkabilecek kaza, yaralanma ve yangınlara karşı gerekli tedbirleri alır.
• İş kazasından sonra yapılması gereken iş ve işlemleri yürütür.
Kazanım 3: Karşılaştığı problem çerçevesinde uygun yöntemleri kullanarak topladığı bilgi ve veriler doğrultusunda proje hazırlar.
Modül Adı: Proje Hazırlama
Modülün Süresi: 40/9 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Problemi kavrayarak problem çözme yöntemlerini açıklar.
• Öğrenme ihtiyaçlarını tespit ederek, öğrenme yöntemlerini kullanarak kendi öğrenme süreçlerini planlar.
• Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda uygun yöntemleri kullanarak seçici bir şekilde bilgi ve veri toplar.
• Elde ettiği bilgi/ verileri ihtiyaçları doğrultusunda kullanır.
• Karşılaştığı problem durumuna uygun proje hazırlar.
Kazanım 4: Yaşadığı ortamda çevreyi korur, çevre kirliliğini ve israfı önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Modül Adı: Çevre Koruma
Modülün Süresi: 40/5 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çevre kirliliği, çevrenin korunması ve israfın önlenmesinin önemini yazılı/ sözlü ve görsel materyallerle açıklar.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan hava, su ve toprak kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Yaşadığı ortamdan kaynaklanan gürültü kirliliğini önleyici tedbirleri alır.
• Çevreye zarar vermeyen enerji kaynaklarını kullanmayı tercih eder.
• İsraf ve ekmek israfını önlemeye ilişkin tedbirleri alır.
Kazanım 5: İletişim süreci içinde iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
Modül Adı: Etkili İletişim
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Temel iletişim araçlarını kullanarak etkili iletişim kurar.
• Bireysel özelliklerini tanıyıp çeşitli aktiviteler yaparak kendini geliştirir.
• İnsan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallara uygun davranır.
• İşletme hakkında bilgi sahibi olarak çalışma hayatında etkili iletişim kurar.
• Kültürel faaliyetlerle kendini ifade etme yolları geliştirir.
Kazanım 6: Girişimci iş fikirleri ortaya koyarak, kendine uygun iş fikrini hayata geçirmek ve meslekte kendini geliştirmek için gerekli planlamayı yapar.
Modül Adı: Girişimci Fikirler ve İş Kurma
Modülün Süresi: 40/11 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Girişimcilikle ilgili temel kavramları kullanır.
• Meslek grubuyla ilgili iş fikirleri oluşturur ve bu fikirleri değerlendirir.
• İşletme kurmak için gerekli süreci takip ederek evrakları hazırlar.
17
• İşletmenin faaliyet alanını ve mesleğinin özelliklerine göre çeşitli faaliyetler ile mesleki yeterliliklerini ve kapasitesini geliştirir.
Kazanım 7: İşletmenin yönetimi, üretim planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili temel düzeyde örnek uygulamalar yapar.
Modül Adı: İşletme Faaliyetlerini Yürütme
Modülün Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşletme ve işletme türleri ile ilgili temel kavramları açıklar.
• Yönetimin alt fonksiyonları doğrultusunda yönetim planı hazırlar.
• Kendi sektörüne uygun stok ve kalite yöntemini seçer.
• İşletmenin faaliyet alanına uygun pazarlama karması oluşturur.
• İşletmenin mali kaynakları ve finans yönetimi ile ilgili faaliyetleri planlar.
• İşletmenin personel bulma, işe alma ve performans değerlendirme süreçlerinin planlamasını yapar.
TEMEL SERAMİK VE CAM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çimdikleme, sıvama, plaka ve sucuk yöntemlerini kullanıp çeşitli formları şekillendirme, cam kesimi ve fırınlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik çamuru yoğurma, çimdikleme yöntemi ile form şekillendirme ve kurutma işlemlerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik çamuru sıvama yöntemi ile şekillendirip kâse ve tabak formu yapar.
Modül Adı: Çimdikleme ve Sıvama Yöntemi
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik çamuru yoğurur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çimdikleme yöntemi ile kâse formu şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sıvama yöntemi ile kâse formu şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sıvama yöntemi ile tabak şekillendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik çamuru sucuk yöntemi ile şekillendirir.
Modül Adı: Sucuk Yöntemi
Modülün Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sucuk yöntemi ile silindir kalemlik şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sucuk yöntemi ile çeşitli boylarda antik form şekillendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik çamuru plaka yöntemi ile şekillendirir.
Kazanım 5: : İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plaka yöntemi ile şekillendirilen ürünün basit alçı kalıbını alır.
Modül Adı: Plaka Yöntemi
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
18
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plaka yöntemi ile köşeli form şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plaka yöntemi ile modüler çerezlik şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şekillendirilen ürünün basit alçı kalıbını alır.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tezgâhta elmas uç ile cam kesimi yapar.
Modül Adı: Cam Kesimi
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camı kesme tezgâhına yerleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam üzerinde ölçü alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uygun alet ve aparat ile cam keser.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rodaj (rötuş), temizlik ve kontrol yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bisküvi pişirimi yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak füzyon pişirimi yapar.
Modül Adı: Seramik ve Camda Fırınlama
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bisküvi pişirimi için fırını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam füzyon fırınını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine göre fırın ayarlarını yapıp seramik ve füzyon fırınını çalıştırır.
SERAMİK VE CAM TASARIMI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi, geometrik çizimler, görünüş çıkarma, tasarı ilkeleri, doku ve strüktür ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nokta ve çizgi elemanları ile yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Nokta ve Çizgi
Modülün Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Noktayı kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Çizgiyi kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Nokta ve çizgiyi birlikte kullanarak yüzey düzenlemeleri yapar.
• Yaptığı çalışmaları paspartulayarak sunumunu yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde standart resim kâğıtları üzerinde yazı, çizgi ve geometrik şekillerle ilgili çalışmalar yapar.
Modül Adı: Geometrik Çizimler
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
19
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına ve TS EN ISO standartlarına uygun olarak eğik ve dik standart yazı yazar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çizgi çalışmaları yapar.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak teknik resim çizim takımlarıyla geometrik şekiller çizer.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teknik resim kurallarına uygun şekilde seramik ve cam formların görünüşlerini ve kesit görünüşlerini çizer.
Modül Adı: Seramik ve Cam Formların Görünüş Çizimleri
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla seramik ve cam formların görünüşlerini çizer.
• Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla seramik ve cam formların kesit görünüşlerini çizer.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Modül Adı: Tasarı İlkeleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Oluşturduğu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun iki boyutlu yüzey düzenlemeleri yapar.
• Oluşturduğu üç boyutlu geometrik formlarla tasarı ilkelerine uygun yüzey düzenlemeleri yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dokulu obje etütlerinden yola çıkıp yüzey üzerine özgün doku yorumları yapar.
Modül Adı: Doku
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kara kalem tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Guaş boya tekniği ile objeleri doku yapısını dikkate alarak etüt eder.
• Dokulu objelerden yola çıkarak kara kalem tekniği ile yüzey üzerinde özgün doku yorumları yapar.
• Özgün doku yorumlarını renklendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
Modül Adı: Strüktür
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yüzey üzerine kompozisyon ilkelerine uygun strüktür çalışmaları yapar.
• Mekân içinde üç boyutlu özgün strüktür uygulamaları yapar.
20
TEMEL DESEN DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit geometrik formlardan başlayıp cansız model ve tors etüt etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak serbest elle çizgi çalışmalarıyla perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun farklı geometrik formların çizimini yapar.
Modül Adı: Basit Geometrik Formlar
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Serbest elle rahat çizgi alıştırmaları yapar.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun köşeli formların çizimini yapar.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun yuvarlak formların çizimini yapar.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun geometrik formları etüt eder.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon kurallarına uygun şekilde hazırladığı cansız modelleri, perspektif ve desen tekniklerine göre etüt eder.
Modül Adı: Cansız Modelden Çizimler
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kompozisyon kurallarına uygun model hazırlar.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun olarak geometrik formlarla kompozisyonun eskizini çizer.
• Perspektif ve desen teknikleri kurallarına uygun olarak kompozisyonu farklı çizim araçları ile hacimlendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kompozisyon kurallarına ve aslına uygun şekilde torsu etüt eder.
Modül Adı: Tors Çizimi
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Torsun geometrik formlarla aslına uygun eskizini çizer.
• Aslına uygun olarak torsu hacimlendirir.
DAL DERSLERİ
Seramik ve Cam Teknolojisi alanında yer alan dallara ait özel bilgi ve becerileri kazandıracak dal dersleri, 11 ve 12. sınıflarda yer alan, iş başında veya işletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Bu derslerin amacı, önerilen süresi (haftalık ders saati), kazanımları ile modülleri aşağıda verilmiştir.
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM DERSİ
Her okul, işletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriğini dala ait modüller ağırlıklı olmak üzere bölgesel özellikleri dikkate alarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden, sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluşturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, İl İstihdam ve Meslek Eğitim Kurulunun onayı ile uygulamaya konur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir.
21
İşletmelerde mesleki eğitim dersi Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.
ALÇI MODEL KALIP DALI DERSLERİ
ALÇI ŞEKİLLENDİRME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçıdan model şekillendirme ve kalıp alma teknikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 12
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı ve alçı plaka hazırlama, hazırladığı alçı plaka üzerinde pim şekillendirme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Pim Çeşitleri
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalıba uygun pim çeşitlerini tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalışma tezgâhını (kurgu) hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçıyı hazırlayıp kurguya döker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı plakayı gönyesine getirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plaka yüzeyine pim açar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modüler pano modeli tasarlama ve yapım resmine uygun şekillendirme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Modüler Pano Modeli
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Öngörülen pano formlarını inceleyerek yapım resmini çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalışma tezgâhını ve alçıyı hazırlayıp kurguya döker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modüler pano plakasını yapım resmine uygun şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekirdek modelin rötuş işlemini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tek parçalı modüler pano kalıbı alır.
Modül Adı: Modüler Pano Modelini Kalıplama
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Pano modelini kalıba hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalışma tezgâhını ve alçıyı hazırlayıp kurguya döker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pano modelinin kalıbını alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pano kalıbının rötuş işlemini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalemlik modeli tasarlama ve yapım resmine uygun şekillendirme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Kalemlik Modeli
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
22
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ön görülen kalemlik formlarını inceleyerek yapım resmini çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalışma tezgâhını ve alçıyı hazırlayıp kurguya döker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçıyı yapım resmine uygun şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekirdek modelin rötuş işlemini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iki parçalı kalemlik modeli kalıbı alır.
Modül Adı: Kalemlik Modelini Kalıplama
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çekirdek kalemlik modelini kalıba hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çalışma tezgâhını ve alçıyı hazırlayıp kurguya döker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalemlik modelin kalıbını alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalemlik kalıbının rötuş işlemini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak teksir kalıp parça sayısını belirleme, teksir kalıp alma ve teksir kalıptan üretim kalıbı alma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Pano Teksir Kalıbı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelin ceketlerini oluşturur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak blok dökümü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kırılabilir alanları lastik, araldit veya silikon malzeme ile döker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iş (üretim) kalıbı dökümü yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vazo modeli tasarlama ve yapım resmine uygun şekillendirme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Vazo Modeli
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Vazo tasarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vazo modelini şekillendirir.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vazo modelinin çok parçalı kalıbını alır.
Modül Adı: Vazo Modelini Kalıplama
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp parça sayısını belirleyip modeli kalıba hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vazo modelinin çok parçalı kalıbını alır.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekirdek model yardımı ile ana modeli şekillendirir.
Modül Adı: Çekirdekli Model Yapımı
23
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çekirdekli model tasarlar.
• Modelin yapım resmini çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelin çekirdeğini şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekirdek modelden ana modeli şekillendirir.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekirdekli modelin kalıp parça sayısını belirleme ve çok parçalı kalıbını alma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Çekirdekli Model Kalıbı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine göre kalıp parça sayısını belirleyip modeli kalıba hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çekirdekli modelin çok parçalı kalıbını alır.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı tornasını hazırlama ve tornada alçı bloktan silindir oluşturma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Tornada Silindir Çekme
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şekillendirme ölçüleri doğrultusunda alçı tornayı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı tornasında alçı bloktan silindir şekillendirir.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı tornası üzerinde model şekillendirme ve şekillendirilen modelin kalıbını alma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Tornada Model ve Kalıp Yapımı
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Model tasarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modeli tornada şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelin kalıbını alır.
DESEN DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anatomik yapısına ve karakteristik özelliklerine uygun insan figürü, baş ve ayrıntıları, el, kol, ayak ve bacağı farklı bakış açılarından etüt etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışığın yönü ve şiddetine, ölçü ve orana dikkat edip insanın anatomik yapısına uygun, farklı duruş ve sürelerde insan figürünü etüt eder.
Modül Adı: İnsan Figürü
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçü oran kurallarına, anatomik yapıya, karakteristik özelliklerine, ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek insan figürünü çizerek hacimlendirir.
24
• İnsan figürünü, ışığın yönü ve şiddeti ile anatomik yapıya uygun, kısa süreli duruşlar hâlinde ve zamanı iyi kullanarak çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışığın yönü ve şiddetine, ölçü ve orana dikkat edip anatomisine uygun, farklı bakış ve duruş açılarından el, kol, ayak ve bacak etüt eder.
Modül Adı: İnsan Figürü Detayları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ile kolu farklı duruş ve bakış açılarından çizip, anatomik yapısı ve ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Ayak ve bacağı farklı duruş ve bakış açılarından çizip, anatomik yapısı ve ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı duruş ve bakış açılarından ışığın yönü ve şiddetine dikkat edip modelin anatomik yapısına, karakteristik özelliklerine ve çizim tekniklerine uygun portresini çizer.
Modül Adı: Portre Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İnsan başını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Yüzün ayrıntılarını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• İnsan başını ayrıntılarıyla (göz, kulak, burun, dudak vb.) farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
DÖKÜM VE SIR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı kalıplara döküm yapma, sır hazırlama ve sırlama yöntemlerini uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak döküm çamuru hazırlayıp döküm yoluyla şekillendirdiği yarı mamullerin bisküvi pişirimini yapar.
Modül Adı: Döküm Yoluyla Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/33 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak döküm çamurlarını uygulama için hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıplara döküm yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamullerin rötuş işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bisküvi pişirimi yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk verici oksit ve boyalarla sır hazırlayıp sırlı deneme pişirimi yapar.
Modül Adı: Sır Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
25
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırları sırlama işlemine hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk verici oksit ve boyalarla renkli sır hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı deneme pişirimi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak daldırma, püskürtme, akıtma, fırça ve benzeri malzemelerle yarı mamulü sırlayıp sırlı pişirimini yapar.
Modül Adı: Sırlama ve Pişirim
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak daldırma yöntemi ile sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak püskürtme yöntemi ile sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak akıtma yöntemi ile sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırça ve benzeri malzemelerle sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sır pişirimi yapar.
SANAT VE SERAMİK TARİHİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; tarih öncesi çağlardan başlayarak sanat tarihi ve seramik sanatı tarihinin gelişim süreci ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Tarih çağları ve tarih öncesi uygarlıkların sanat eserlerini açıklar.
Modül Adı: Sanat Tarihi Dönemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarih öncesi çağları ve tarihsel süreçleri açıklar.
• Mısır uygarlığına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Mezopotamya uygarlığına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Anadolu uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Yunan uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Roma uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
Kazanım 2: Erken Orta Çağ’dan başlayarak 19. yüzyıla kadar geçen dönemde Avrupa sanatına ait sanat eserlerini açıklar.
Modül Adı: Batı Sanatı Tarihi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erken Orta Çağ/Orta Çağ Avrupa sanatını ve sanat eserlerini açıklar.
• Rönesans dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Maniyerizm, Barok ve Rokoko dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Neoklasik, Romantizm dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
Kazanım 3: Çağdaş sanat akımlarına ait sanat eserlerini, sanatçıları ile açıklar.
Modül Adı: Çağdaş Sanat Akımları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
26
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Empresyonizm (İzlenimcilik) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Fovizm (Yırtıcılık) akımının öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Kübizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Fütürizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Dadaizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Sürrealizm (Gerçeküstücülük) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Soyut sanat akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• 1970 sonrası kavramsal sanat akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
Kazanım 4: Seramiğin tarihsel gelişimini inceleyerek seramik sanatına öncülük etmiş sanatçıları açıklar.
Modül Adı: Seramik Tarihi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarih öncesi çağlardaki seramik sanatını açıklar.
• İlk Çağ Anadolu seramik sanatını açıklar.
• Anadolu’ya hâkim olan uygarlıklardaki seramik sanatını açıklar.
• Mezopotamya, Mısır, Ege ve Yunan medeniyetlerindeki seramik sanatını açıklar.
• Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki çini sanatını açıklar.
• Günümüz seramik sanatını açıklar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfasında vektörel çizim programları ile tasarım yapma, tasarımı form üzerine aktarma ve gerekli kontrolleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfası oluşturma, iki boyutlu motif ve desen çizme ve çizimin kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda motif/desen için çizim sayfası oluşturur.
• Bilgisayarda iki boyutlu motif/desen çizer.
• Motif/desenin kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motif ve desen ile tasarım yapma, tasarımı renklendirme, form üzerine aktarma ve kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Motif/desen ile belirlenen forma uygun tasarım yapar.
• Motif/desen ile yaptığı tasarımı renklendirir.
• Motif/deseni form üzerine aktarır.
• Tasarımın kontrol işlemlerini yapar.
27
PARÇALI MODEL VE KALIP DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak emzikli, kulplu, kapaklı modelin ve aydınlatma elemanının tasarımının yapılması, şekillendirilmesi, çok parçalı kalıplarının alınması ve üretim yapılıp pişirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak emzikli, kulplu, kapaklı model tasarımı yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelin ana gövdesini alçı bloktan şekillendirir.
Modül Adı: Çok Parçalı Modelin Ana Gövdesini Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/32 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tornada ve masada şekillendirilecek emzikli, kulplu, kapaklı model tasarımı yapar.
• Model tasarımına uygun yapım resmi çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak modelin ana gövdesini şekillendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kapak, emzik ve kulp modelini yapım resmine uygun olarak alçıdan şekillendirir.
Modül Adı: Kapak, Emzik ve Kulp Modeli Yapımı
Modülün Önerilen Süresi:40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kapak modelini tornada şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak emzik modelini masa üzerinde şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kulp modelini masa üzerinde şekillendirir.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine göre kapaklı, emzikli ve kulplu modeli kalıplayıp üretim yapar.
Modül Adı: Kapaklı, Emzikli ve Kulplu Modeli Kalıplama
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak emzikli ve kulplu modelin kalıbını alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kapak modelinin kalıbını alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı kalıplara döküm yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bisküvi pişirimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlama ve sırlı pişirim yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aydınlatma elemanı modelinin tasarımını yapıp alçıdan şekillendirir.
Modül Adı: Aydınlatma Elemanı Modeli
Modülün Önerilen Süresi:40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Aydınlatma elemanı modelinin tasarımını yapar.
• Tasarıma uygun yapım resmini çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aydınlatma elemanı modelini şekillendirir.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aydınlatma elemanı modeline kalıplama, döküm alma ve pişirme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Aydınlatma Elemanı Modelini Kalıplama
28
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kalıp parça sayısını belirleyerek modeli kalıba hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aydınlatma elemanı modelinin kalıbını alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı kalıplara döküm yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bisküvi pişirimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlama ve sırlı pişirim yapar.
ÇİNİCİLİK DALI DERSLERİ
TÜRK MOTİFLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çinicilik sanatında kullanılan geleneksel Türk motiflerini, aslını bozmadan ve estetik bir üslupla çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit motifleri aslını bozmadan estetik bir üslupla çizer.
Modül Adı: Basit Motif Çizimleri
Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Balık pulu motifini çizer.
• Böcek motifini çizer.
• Münhani motifini çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit yaprak motiflerini aslını bozmadan estetik bir üslupla çizer.
Modül Adı: Basit Yaprak Motifi Çizimleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağa ve sola bakan basit yaprak motiflerini çizer.
• İkili küme yaprak motifini çizer.
• Beşli küme yaprak motifini çizer.
• Yedili küme yaprak motifini çizer.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tırnaklı yaprak motiflerini aslını bozmadan estetik bir üslupla çizer.
Modül Adı: Tırnaklı Yaprak Motifi Çizimleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sağa ve sola bakan tırnaklı yaprak motiflerini çizer.
• İkili tırnaklı küme yaprak motifini çizer.
• Beşli tırnaklı küme yaprak motifini çizer.
• Yedili tırnaklı küme yaprak motifini çizer.
29
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak gelişmiş yaprak motiflerini aslını bozmadan estetik bir üslupla çizer.
Modül Adı: Gelişmiş Yaprak Motifi Çizimleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sırttan görünüşlü yaprak motiflerini çizer.
• Kıvrımlı yaprak motifini çizer.
• Hançerli yaprak motifini çizer.
• Gül yaprağı motifini çizer.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kır çiçekleri grubu motiflerini aslını bozmadan estetik bir üslupla çizer.
Modül Adı: Kır Çiçekleri Grubu Motif Çizimleri
Modülün Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Çiğdem motifini çizer.
• Lale motifini çizer.
• Karanfil motifini çizer.
• Goncagül motifini çizer.
• Gül motifini çizer.
• Zambak motifini çizer.
• Sümbül motifini çizer.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Hatayi grubu motiflerini aslını bozmadan estetik bir üslupla çizer.
Modül Adı: Hatayi Grubu Motif Çizimleri
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Penç motifini çizer.
• Narçiçeği motifini çizer.
• Şakayık motifini çizer.
• Marul çiçeği motifini çizer.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ağaç motiflerini aslını bozmadan estetik bir üslupla çizer.
Modül Adı: Ağaç Motifi Çizimleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Servi ağacı motifini çizer.
• Bahar dalı motifini çizer.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hayvansal motifleri aslını bozmadan estetik bir üslupla çizer.
Modül Adı: Hayvansal Motif Çizimleri
Modülün Süresi: 40/18 ders saati
30
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kuş motiflerini stilize ederek çizer.
• Tabiat kaynaklı hayvansal motifleri stilize ederek çizer.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Rumi motifleri aslını bozmadan estetik bir üslupla çizer.
Modül Adı: Rumi Motifleri Çizme
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tepelik motiflerini çizer.
• Orta bağ motiflerini çizer.
• Rumi kol motiflerini çizer.
• Rumi madalyon motiflerini çizer.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bulut motifleri ve basit geometrik motifleri aslını bozmadan estetik bir üslupla çizer.
Modül Adı: Bulut Motifleri ve Basit Geometrik Motifler Çizme
Modülün Süresi: 40/6 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bulut motiflerini çizer.
• Basit geometrik motifleri çizer.
ÇİNİ DEKOR UYGULAMALARINA GİRİŞ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tabağa uygun ana deseni ve kenar suyu desenini oluşturacak motif ve kompozisyon şeklini tespit etme, deseni ölçüye uygun şekilde çizip delme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tabağa uygun kompozisyonu çizip delme işlemini yapar.
Modül Adı: Tabak Deseni Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ana desenin yerini ölçüye uygun olarak tabak üzerinde tespit eder.
• Kenar suyu deseninin yerini ölçüye uygun olarak tabak üzerinde tespit eder.
• Tabağa uygulanacak ana deseni kâğıda çizer.
• Tabağa uygulanacak kenar suyu desenini kâğıda çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâğıda çizilen tabak desenini deler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deseni tabağa aktarıp tahrirler.
Modül Adı: Tabak Deseni Tahrirleme
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanılacak malzemeleri hazırlar.
• Deseni tabağa aktarır.
• Tabak deseninin filesini çeker.
• Tabak desenini tahrirler.
31
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tabağı çini boyama tekniğiyle boyar.
Modül Adı: Tabak Deseni Boyama
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Kullanılacak malzemeleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tabak deseninin boyama işlemini yapar.
DİK FORMLARDA ÇİNİ UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dik formlara desen hazırlama, tahrirleme, boyama, çini sırı hazırlama, çini formları sırlama ve sırlı pişirim yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dik formlara uygun deseni hazırlama, deseni çizme ve delme işlemini yapar.
Modül Adı: Dik Formlara Desen Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dik forma uygulanacak desenin ölçülerini tespit eder.
• Dik forma uygulanacak deseni kâğıda çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâğıda çizilen deseni deler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deseni dik formlara aktarıp tahrirler.
Modül Adı: Dik Formları Tahrirleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Hazırlanan deseni dik forma aktarır.
• Dik form deseninin tahrirleme işlemini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dik form desenini çini boyama tekniğiyle boyar.
Modül Adı: Dik Formları Boyama
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Araç gereç ve malzemeleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dik form desenini çini boyama tekniğiyle boyar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırladığı çini sırı ile formlara sırlama ve sırlı pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Çini Formlarını Sırlama ve Pişirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çini sırı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çini tabakları sırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak karoları sırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dik formları sırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çini formların sır pişirimini yapar.
32
DESEN DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anatomik yapısına ve karakteristik özelliklerine uygun insan figürü, baş ve ayrıntıları, el, kol, ayak ve bacağı farklı bakış açılarından etüt etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışığın yönü ve şiddetine, ölçü ve orana dikkat edip insanın anatomik yapısına uygun, farklı duruş ve sürelerde insan figürünü etüt eder.
Modül Adı: İnsan Figürü
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçü oran kurallarına, anatomik yapıya, karakteristik özelliklerine, ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek insan figürünü çizerek hacimlendirir.
• İnsan figürünü, ışığın yönü ve şiddeti ile anatomik yapıya uygun, kısa süreli duruşlar hâlinde ve zamanı iyi kullanarak çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışığın yönü ve şiddetine, ölçü ve orana dikkat edip anatomisine uygun, farklı bakış ve duruş açılarından el, kol, ayak ve bacak etüt eder.
Modül Adı: İnsan Figürü Detayları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ile kolu farklı duruş ve bakış açılarından çizip, anatomik yapısı ve ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Ayak ve bacağı farklı duruş ve bakış açılarından çizip, anatomik yapısı ve ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı duruş ve bakış açılarından ışığın yönü ve şiddetine dikkat edip modelin anatomik yapısına, karakteristik özelliklerine ve çizim tekniklerine uygun portresini çizer.
Modül Adı: Portre Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İnsan başını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Yüzün ayrıntılarını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• İnsan başını ayrıntılarıyla (göz, kulak, burun, dudak vb.) farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
SANAT VE SERAMİK TARİHİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; tarih öncesi çağlardan başlayarak sanat tarihi ve seramik sanatı tarihinin gelişim süreci ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Tarih çağları ve tarih öncesi uygarlıkların sanat eserlerini açıklar.
Modül Adı: Sanat Tarihi Dönemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
33
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarih öncesi çağları ve tarihsel süreçleri açıklar.
• Mısır uygarlığına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Mezopotamya uygarlığına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Anadolu uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Yunan uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Roma uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
Kazanım 2: Erken Orta Çağ’dan başlayarak 19. yüzyıla kadar geçen dönemde Avrupa sanatına ait sanat eserlerini açıklar.
Modül Adı: Batı Sanatı Tarihi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erken Orta Çağ/Orta Çağ Avrupa sanatını ve sanat eserlerini açıklar.
• Rönesans dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Maniyerizm, Barok ve Rokoko dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Neoklasik, Romantizm dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
Kazanım 3: Çağdaş sanat akımlarına ait sanat eserlerini, sanatçıları ile açıklar.
Modül Adı: Çağdaş Sanat Akımları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Empresyonizm (İzlenimcilik) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Fovizm (Yırtıcılık) akımının öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Kübizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Fütürizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Dadaizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Sürrealizm (Gerçeküstücülük) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Soyut sanat akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• 1970 sonrası kavramsal sanat akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
Kazanım 4: Seramiğin tarihsel gelişimini inceleyerek seramik sanatına öncülük etmiş sanatçıları açıklar.
Modül Adı: Seramik Tarihi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarih öncesi çağlardaki seramik sanatını açıklar.
• İlk Çağ Anadolu seramik sanatını açıklar.
• Anadolu’ya hâkim olan uygarlıklardaki seramik sanatını açıklar.
• Mezopotamya, Mısır, Ege ve Yunan medeniyetlerindeki seramik sanatını açıklar.
• Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki çini sanatını açıklar.
• Günümüz seramik sanatını açıklar.
34
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfasında vektörel çizim programları ile tasarım yapma, tasarımı form üzerine aktarma ve gerekli kontrolleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfası oluşturma, iki boyutlu motif ve desen çizme ve çizimin kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda motif/desen için çizim sayfası oluşturur.
• Bilgisayarda iki boyutlu motif/desen çizer.
• Motif/desenin kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motif ve desen ile tasarım yapma, tasarımı renklendirme, form üzerine aktarma ve kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Motif/desen ile belirlenen forma uygun tasarım yapar.
• Motif/desen ile yaptığı tasarımı renklendirir.
• Motif/deseni form üzerine aktarır.
• Tasarımın kontrol işlemlerini yapar.
DUVAR ÇİNİ UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak panoya uygun ana deseni ve kenar suyu desenini oluşturacak motif ve kompozisyon şeklini tespit etme ve deseni ölçüye uygun olarak çizip delme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pano desenini çizip deler.
Modül Adı: Pano Deseni Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Panoyu oluşturan birimlerin ölçülerini tespit eder.
• Ana deseni kâğıda çizer.
• Kenar suyu desenini kâğıda çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâğıda çizilen pano desenini deler.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deseni panoya aktarıp tahrirler.
Modül Adı: Pano Desenini Tahrirleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Deseni panoya aktarır.
• Pano deseninin filelerini çeker.
35
• Pano deseninin tahrirleme işlemini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pano desenini çini boyama tekniğiyle boyar.
Modül Adı: Pano Desenini Boyama
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Araç gereç ve malzemeleri boyama için hazırlar.
• Pano desenini çini boyama tekniğiyle boyar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak karo ulama desenine uygun kompozisyon çizip deler.
Modül Adı: Karo Ulama Deseni Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Karo ulama deseni çizer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâğıda çizilen deseni deler.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulama desenini karolar üzerine aktarıp tahrirler.
Modül Adı: Karo Ulama Deseni Tahrirleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Karo ulama desenini karolar üzerine aktarır.
• Karo ulama desenini tahrirler.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak karoları çini boyama tekniğiyle boyar.
Modül Adı: Karo Ulama Deseni Boyama
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Araç, gereç ve malzemeleri boyama için hazırlar.
• Karo ulama desenini çini boyama tekniğiyle boyar.
DEKORATİF CAM DALI DERSLERİ
CAM YÜZEY AŞINDIRMA TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam yüzey üzerine çeşitli tekniklerle desen aktarma ve aktarılan deseni yüzeye işleme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 5
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak aşındırma için camın boyutuna uygun desen hazırlayıp folyolama işlemini yapar.
Modül Adı: Folyo ile Maskeleme
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cam yüzeyine desen hazırlar.
• Desen folyo ayıklar.
36
• Yapıştırma için cam yüzeyi hazırlar.
• Desen folyoyu cam yüzeye yapıştırır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırladığı deseni cam yüzeye maskeleyip kumlama yapar.
Modül Adı: Kumlama
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde desen hazırlar.
• Kâğıt bantla maskeleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam yüzeyi aşındırmak amacıyla kumlama makinesini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deseni belirlenmiş cam yüzeyini kumla aşındırır.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bizote makinesinin açı, hız ve derinlik ayarlarını yapıp cam parçalarını işler.
Modül Adı: Bizote
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bizote makinesinin ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam parçaları ve aynaları makinede işler.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rodaj makinesi ile camı rodajlayarak makinenin temizliğini yapar.
Modül Adı: Rodaj
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rodaj makinesini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camın kenarlarını rodajlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rodaj makinesinin temizliğini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malatura (finisaj) makinesi ile cam formların fazlalıklarını alma işlemini yapar.
Modül Adı: Malatura
Modülün Süresi: 40/15 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malatura (finisaj) makinesini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam formların fazlalıklarını işaretler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malatura makinesinde indirme ve parlatma yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesme dekor tekniğine uygun deseni hazırlayıp dekor tezgâhında cama desen işleme işlemini yapar.
Modül Adı: Kesme Dekor
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesme dekor deseni hazırlar.
37
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesme dekor tekniğine uygun dekor yapar.
VİTRAY DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli vitray tasarım ve uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 7
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temel vitray çeşitleri temelinde tasarım uygulama ölçütlerini test eder.
Modül Adı: Temel Vitray
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Vitray yapım tekniklerinin gerektirdiği malzeme çeşitleri, kullanma talimatları ve uygulama örneklerini analiz ederek gerekli bilgileri not alır.
• Temel vitray çeşitlerinin yapım tekniğine uygun düzende renkli desen çizimleri yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöntem ve tekniğine uygun vitray camı keser.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapıştırma vitray (mozaik vitray, macunlu (sandviç), yığma cam vitray) tekniği ile ilgili desen tasarımı ve teknik uygulamaları yöntemine göre yapar.
Modül Adı: Yapıştırma Teknikleri ile Vitray
Modülün Önerilen Süresi: 80/63 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Belli bir uygulama alanı ölçüsüne göre renk ve biçim düzeninde yapıştırma vitray (mozaik vitray, macunlu (sandviç), yığma cam vitray) deseni ve yapım resmi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ilgili araç gereç ve malzemeyle vitray tekniğine göre cam kesimi yapar.
• Mozaik cam parçalarını desene göre renk ve biçim düzeninde tekniğine uygun olarak mozaik vitray yapar.
• Macunlu (sandviç) camlarını yapım resmine göre düzenleyerek yapıştırma ve macunlama işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöntem ve tekniğinde yığma cam vitray montajını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöntem ve tekniğine göre mozaik vitrayın montajını yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak amaca göre kurşunlu-tiffany vitray ölçekli deseni, yapım şablonu ve teknik uygulaması yapar.
Modül Adı: Kurşunlu/ Tiffany Vitray
Modülün Önerilen Süresi: 80/77 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Uygulama alanının boyut ve niteliğine göre kurşunlu-tiffany vitray tekniğinde ölçekli desen çizimi elde ve bilgisayar ortamında renklendirerek sunum yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurşunlu/ tiffany vitray tekniğine uygun şekilde desene göre kalıp ölçüsünde hatasız cam kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kurşunlu vitray tekniği disiplini temelinde cam-kurşun örüntüsü, lehimleme ve macunlama işlemlerini hatasız yapar.
38
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak amaca göre tiffany vitray tekniğinde ölçekli desen, yapım resmi ve cam kesim kalıplarını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak vitraya uygun taşıyıcı destekler hazırlayıp yerine montajını yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçılı vitray tekniğinde özgün desen tasarım çizimi ve şablonu yapar.
Modül Adı: Alçılı Vitray Desen ve Şablonu
Modülün Önerilen Süresi: 40/35 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Alçı vitray tekniği temelinde, uygulama alanlarının nitelikleri ve boyutuyla uyumlu renk ve biçim düzeninde proje deseni hazırlar.
• Proje konusuna uygun olarak hazırladığı desenlerin bilgisayar ortamında çizim ve sunumunu yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak amaca göre ilgili malzeme, araç gereçlerle alçı vitray yapım kalıbı ve cam şablonlarını tekniğine göre ölçüsünde hazırlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı vitray döküm ve montaj işlemlerini tekniğine göre yapar.
Modül Adı: Alçılı Vitray Tekniği
Modülün Önerilen Süresi: 80/42 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı vitray camlarını desene ve tekniğe göre hatasız ve ölçüsünde keser.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı vitray tekniği temelinde, uygun malzeme, teknik ve yöntemle alçı kayıtlarının alçı harcının dökümünü yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı dökümü tamamlanan vitray iskeletinde vitray camlarını yuvalarına yerleştirip montajını yapar.
CAM FÜZYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp veya cam fon üzerine renkli camlardan desen oluşturup fırınlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: Füzyon tekniğine uygun renkli eskiz hazırlayarak deseni cam yüzeye büyüterek aktarır.
Modül Adı: Cam Füzyona Uygun Desen
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Füzyon tekniğine uygun eskiz hazırlar.
• Eskizi çoğaltarak renk alternatiflerini etüt eder.
• Eskizi uygulama boyutunda büyütür.
Kazanım 2: . İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desene uygun cam parçalarına gerekli işlemleri uygulayıp cam fon üzerinde fırınlar.
Modül Adı: Basit Cam Füzyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
39
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak göre cam kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desene uygun kesilen camın çapaklarını temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desene göre cam parçalarını fona yerleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit füzyon ürününü fırınlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp hazırlama tekniği ile cam için çeşitli kalıplar hazırlayıp fırınlar.
Modül Adı: Kalıp Cam Füzyon
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp hazırlama tekniğine uygun şekilde seramik kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cerabord kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam elyafla kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünlerin kalıp/fırın yüzeyine yapışmaması için gerekli önlemleri alıp fırınlar.
CAMA DESEN HAZIRLAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak artistik ve geleneksel desenleri elde ve bilgisayar ortamında tasarlama, renklendirme, cam yüzeye aktarma ve kontrollerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cama uygun artistik deseni oluşturur.
Modül Adı: Artistik Desen
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Artistik desen (süsleme) için motif hazırlar.
• Motiflerle artistik desen (süsleme) çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cama uygun geleneksel desen oluşturur.
Modül Adı: Geleneksel Desen
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Geleneksel desenlerin çizim şeklini açıklar.
• Geleneksel motiflerden basit tezyin deseni çizer.
• Basit tezyin desenini renklendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfası oluşturma, iki boyutlu motif ve desen çizimi ve çizimin kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda motif/desen için çizim sayfası oluşturur.
• Bilgisayarda iki boyutlu motif/desen çizer.
40
• Motif/desenin kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motif ve desen ile tasarım yapma, tasarımı renklendirme, form üzerine aktarma ve kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Motif/desen ile belirlenen forma uygun tasarım yapar.
• Motif/desen ile yaptığı tasarımı renklendirir.
• Motif/deseni form üzerine aktarır.
• Tasarımın kontrol işlemlerini yapar.
CAMI ALEVLE ŞEKİLLENDİRME DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baget çubuğu alevde tavlama ve şaloma yardımıyla üfleyerek şekillendirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baget cam boru veya küçük cam parçalarını pürmüz ile tavlayıp (ısıtıp) şaloma yardımı ile küçük biblo, boncuk vb. camdan ürünler yapar.
Modül Adı: Baget Çubuk ile Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırından erimiş cam çeker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camdan boncuk yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camdan biblo yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baget cam boruyu alevde tavlama ve şaloma yardımıyla üfleme ile cam şekillendirme işlemini yapar.
Modül Adı: Şaloma ile Üfleyerek Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam ile üfleme çubuğu arasındaki kapeli (sap) çeker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üfleyip şekillendirme yapar.
CAM DEKOR TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam yüzey üzerine dekor uygulama, camları renklendirme ve dekorlu pişirim ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam üzerine fırçayla boyama teknikleri ile camları renklendirip fırınlar.
Modül Adı: Fırça ile El Dekoru Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Soğuk cam boyama tekniği uygular.
41
• Emaye boyalar ile el dekoru yapar.
• Yaldız ve lüsterle el dekoru yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam üzerine farklı teknikler ile camları renklendirip fırınlar.
Modül Adı: Farklı Tekniklerle Cam Boyama
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Cam yüzey üzerine boya yardımıyla eskitme yapar.
• Çatlatma boya tekniği ile uygulama yapar.
• Kompresörle boya uygulamaları yapar.
ENDÜSTRİYEL CAM DALI DERSLERİ
CAMDA TALAŞLI İŞLEME TEKNİKLERİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak freze işlemleri, cam üzerine delik açma, bizote yapma, kanal açma, rodaj ve kumlama yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak freze işlemi öncesi hazırlık yapıp frezeleme yapar.
Modül Adı: Freze İşlemleri Yapma
Modülün Süresi: 40/33 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak freze işlemi öncesi hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak freze işlemini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak otomatik makinede ve yarı otomatik makinede delme hazırlığı yapıp delik açar.
Modül Adı: Cam Üzerine Delik Açma
Modülün Süresi: 40/34 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı otomatik makinede delme hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak manüel tezgahta cama delik açar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak otomatik makinede cama delik açar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bizote makinesinin açı, hız ve derinlik ayarlarını yapıp cam parçalarını işler.
Modül Adı: Bizote
Modülün Süresi: 40/25 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bizote makinesinin ayarını yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam parçaları ve aynaları makinede işler.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kanal makinesini hazırlayıp cam yüzeyine kanal açar.
42
Modül Adı: Kanal Açma
Modülün Süresi: 40/34 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kanal makinesini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam yüzeyine kanal açar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rodaj makinesinde camı rodajlayıp makinenin temizliğini yapar.
Modül Adı: Rodaj
Modülün Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rodaj makinesini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camın kenarlarını rodajlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rodaj makinesinin temizliğini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırladığı deseni cam yüzeye maskeleyip kumlama yapar.
Modül Adı: Kumlama
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elde desen hazırlar.
• Kâğıt bantla maskeleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam yüzeyi aşındırmak amacıyla kumlama makinesini hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak deseni belirlenmiş cam yüzeyini kumla aşındırır.
CAMDA ISIL İŞLEM DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camı hazırlayıp çökertme, kalıplı ve kalıpsız bombeleme, temperleme ve lamine yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cama ergitme, afinasyon, şartlandırılma ve tavlanma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Cam Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam hammaddelerinden harman hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camı ergitme işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camın afinasyon işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camın şartlandırılma işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camın tavlanma işlemini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camı ve fırını hazırlayıp çökertme işlemini yapar.
Modül Adı: Çökertme Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
43
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çökertme için camı hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çökertme fırınını hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çökertme işlemini gerçekleştirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camın fırınlama işlemini ve fırından çıkan camın kalite kontrolünü yapar.
Modül Adı: Kalıplı ve Kalıpsız Bombeleme Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak malzeme hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camın fırınlama işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırından çıkan camın kalite kontrolünü yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camın fırınlama işlemini ve temper fırınından çıkan camın kalite kontrolünü yapar.
Modül Adı: Temperleme Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temper hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temperlenecek camın fırınlama işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak temper fırınından çıkan camın kalite kontrolünü yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lamine yapılacak camları birleştirme ve otoklav işlemlerini yapar.
Modül Adı: Lamine Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lamine hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lamine yapılacak camları birleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak otoklav işlemini yapar.
ELEK BASKI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elek baskı, transfer, tambur, silikon baskı tekniklerini kullanıp seramik ve cam ürün üzerine dekor yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz elek baskı işlemini yapar.
Modül Adı: Düz Elek Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elek baskı (serigrafi) dekoru tekniğine ve ölçüye uygun desen hazırlar.
• Desende kullanılan her renk için pozitif şablon çizer
• Desenin özelliklerine uygun elek hazırlar.
• İpek eleğe emülsiyon çeker.
44
• İpek üzerine pozlama yapar.
• Elek baskı (serigrafi) dekoruyla baskı yapmadan önce gerekli malzemeleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elek baskı (serigrafi) yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı sonrası malzemeleri temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskısı yapılmış ürünlerin dekor pişirimini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak transfer baskı işlemini yapar.
Modül Adı: Transfer Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Transfer baskı (çıkartma) tekniğinde kullanılacak deseni hazırlar.
• Pozlama işlemi için desenin renk ayrımını yapar.
• Transfer baskı tekniğinde kullanılacak araç gereç ve malzemeleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipek eleğe emülsiyon çeker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipek elek üzerine pozlama yapar.
• Baskı öncesi kullanılacak araç gereç ve malzemeleri hazırlar.
• Çıkartma kâğıdına desenin baskısını yapar.
• Hazırlanan çıkartmaları seramik veya cam ürün yüzeyine yapıştırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çıkartma yapılmış ürünlerin dekor pişirimini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur baskı işlemini yapar.
Modül Adı: Tambur Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tabur baskıda kullanılacak deseni hazırlar.
• Desenin renk ayrımı ve pozitif şablonunu çıkarma işlemlerini yapar.
• Tambur baskı tekniğine uygun araç gereç ve malzemeleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak emülsiyon hazırlama ve elek üzerine emülsiyon çekme işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur elek üzerine pozlama yapar.
• Tambur baskı işlemi için gerekli hazırlıkları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürün üzerine tambur baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı sonrası artık boyaları temizleme, ragleyi, baskı makinesini temizleme, basılan ürünleri kurutma işlemlerini yapar.
• Tambur baskı yapılmış ürünlerin dekor pişirimini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak silikon baskı işlemini yapar.
Modül Adı: Silikon Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Silikon baskı tekniğine uygun desen hazırlar.
• Deseni silikon üzerine aktarır.
• Silikon baskı öncesi gerekli hazırlıkları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak seramik ürün üzerine silikon baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak silikon baskı yapılmış ürünlerin dekor pişirimini yapar.
45
CAM FÜZYON DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp veya cam fon üzerine renkli camlardan desen oluşturup fırınlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak füzyon tekniğine uygun renkli eskiz hazırlayıp deseni cam yüzeye aktarır.
Modül Adı: Cam Füzyona Uygun Desen
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Füzyon tekniğine uygun eskiz hazırlar.
• Eskizi çoğaltarak renk alternatiflerini etüt eder.
• Eskizi uygulama boyutunda büyütür.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desene uygun cam parçalarına gerekli işlemleri uygulayıp cam fon üzerinde fırınlar.
Modül Adı: Basit Cam Füzyon
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak göre cam kesimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desene uygun kesilen camın çapaklarını temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak desene göre cam parçalarını fona yerleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit füzyon ürününü fırınlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp hazırlama tekniği ile cam için çeşitli kalıplar hazırlayıp fırınlar.
Modül Adı: Kalıp Cam Füzyon
Modülün Önerilen Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıp hazırlama tekniğine uygun seramik kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cerabord kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak cam elyafla kalıp hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürünlerin kalıp/fırın yüzeyine yapışmaması için gerekli önlemleri alıp fırınlar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfasında vektörel çizim programları ile tasarım yapma, tasarımı form üzerine aktarma ve gerekli kontrolleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfası oluşturma, iki boyutlu motif ve desen çizme ve çizimin kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
46
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda motif/desen için çizim sayfası oluşturur.
• Bilgisayarda iki boyutlu motif/desen çizer.
• Motif/desenin kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motif ve desen ile tasarım yapma, tasarımı renklendirme, form üzerine aktarma ve kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Motif/desen ile belirlenen forma uygun tasarım yapar.
• Motif/desen ile yaptığı tasarımı renklendirir.
• Motif/deseni form üzerine aktarır.
• Tasarımın kontrol işlemlerini yapar.
YALITIMLI CAM VE KAPLAMA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak makine ile cam kesimi yapma, kesilen camları yıkayıp istifleme, yalıtımlı cam yapımı için birleştirme öncesi, birleştirme sırasında ve birleştirme sonrası yapılan işlemler ile camı ayna yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim öncesi hazırlık yapıp camı keser.
Modül Adı: Makine ile Cam Kesimi Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesim öncesi hazırlık yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen ölçülerde camı makine yardımıyla keser.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yıkama malzemelerini seçip yıkama makinesi ayarlarını yapar.
Modül Adı: Cam Yıkama
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yıkama malzemelerini seçer.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine göre yıkama makinesi ayarlarını yapıp camı yıkar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim aşamalarında ve nakliye öncesi istifleme yapar.
Modül Adı: İşlenmiş Camları İstifleme
Modülün Önerilen Süresi: 40/16 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak üretim aşamalarında koruyucu malzemelerle istifleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak nakliye öncesi koruyucu malzemelerle ambalajladığı camları istifleyip tanıtım kartını takar.
47
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak birleştirme öncesi cam ve çıta hazırlığı yapar.
Modül Adı: Birleştirme Öncesi Hazırlık Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/20 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak birleştirme öncesi cam hazırlığı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak birleştirme öncesi çıta hazırlığı yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çıta yardımıyla camları birleştirip camların arasına soy gaz doldurma ve çıta çevresini dolgu malzemesi ile doldurma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Birleştirme ve Sonrası İşlemleri Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak, hazırlanmış çıta yardımı ile camları birleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camların arasına soy gaz doldurur.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çıta çevresini dolgu malzemesi ile doldurur.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camı kaplamaya hazırlayıp ayna üretimi yapar.
Modül Adı: Ayna Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak camı kaplamaya hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ayna üretimi yapar.
SERBEST SERAMİK ŞEKİLLENDİRME DALI DERSLERİ
ARTİSTİK SERAMİK UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekor tekniklerini uygulama, antik ve yöresel form şekillendirme, takı, pano, heykel, mask tasarlama ve şekillendirme, bisküvi pişirimi, sır hazırlama ve sırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 12
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak izleme, kazıma, ajur, rölyef, astar ve parça eklemeli dekor tekniklerini kullanıp yarı mamul hazırlar
Modül Adı: Yarı Mamul Dekorları
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak izleme dekoru tekniği ile yarı mamul hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kazıma dekoru tekniği ile yarı mamul hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak parça ekleme dekoru tekniği ile yarı mamul hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ajur dekoru tekniği ile yarı mamul hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak rölyef dekoru tekniği ile yarı mamul hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak astar dekoru tekniği ile yarı mamul hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak antik formların özelliklerinin tespit etme, yapım resmi çizimi, döneme özgü dekor tasarımı, formun şekillendirilmesi, dekor uygulaması ve pişirim işlemlerini yapar.
48
Modül Adı: Antik Form Şekillendirme
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Antik formun özelliklerini tespit eder.
• Seçtiği antik formun yapım resmini çizer.
• Antik form için dekor tasarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak antik formu şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak antik formu dekorlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak antik formun pişirimini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel formların özelliklerini tespit etme, yapım resmi çizimi, yöreye özgü dekor tasarımı, formun şekillendirilmesi, dekor uygulaması ve pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Yöresel Form Şekillendirme
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yöresel formları ve özelliklerini tespit eder.
• Seçtiği yöresel formun yapım resmini çizer.
• Belirlediği forma uygun yöresel motifleri etüt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel formu şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel formu dekorlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yöresel formun pişirimini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak takıların özelliklerini tespit etme, seramik takı tasarlama, şekillendirme, pişirme, takı parçalarını birleştirme ve takıyı oluşturma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Takı Tasarımını Şekillendirme
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Materyal toplayarak takıların özelliklerini tespit eder.
• Seramik takı tasarımı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak takıyı şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak takının pişirimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tasarlanan takıyı oluşturur.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak panonun özelliklerini tespit etme, tasarım yapma, tasarımı etüt etme ve şablon hazırlama işlemlerini apar.
Modül Adı: Pano Tasarımı Yapma
Modülün Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Panonun özelliklerini tespit eder.
• Pano tasarımı yapar.
• Pano tasarımını etüt eder.
• Pano için şablon hazırlar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak pano için yüzey hazırlama, şekillendirme, bisküvi ve sırlı pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Pano Şekillendirme
49
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şekillendirme için yüzeyi hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak panoyu şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak panonun bisküvi pişirimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak panonun sırlı pişirimini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak heykel ve maskın özelliklerini tespit etme, tasarımını yapma, şekillendirme, bisküvi ve sırlı pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Heykel-Mask Tasarımını Şekillendirme
Modülün Süresi: 80/60 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Heykel ve maskın özelliklerini tespit eder.
• Heykel veya mask tasarımı yapar.
• Heykel veya maskı etüt eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak heykel veya mask şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak heykel veya maskın bisküvi pişirimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak heykel veya maskın sırlı pişirimini yapar.
DESEN DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anatomik yapısına ve karakteristik özelliklerine uygun insan figürü, baş ve ayrıntıları, el, kol, ayak ve bacağı farklı bakış açılarından etüt etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışığın yönü ve şiddetine, ölçü ve orana dikkat edip insanın anatomik yapısına uygun, farklı duruş ve sürelerde insan figürünü etüt eder.
Modül Adı: İnsan Figürü
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçü oran kurallarına, anatomik yapıya, karakteristik özelliklerine, ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek insan figürünü çizerek hacimlendirir.
• İnsan figürünü, ışığın yönü ve şiddeti ile anatomik yapıya uygun, kısa süreli duruşlar hâlinde ve zamanı iyi kullanarak çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışığın yönü ve şiddetine, ölçü ve orana dikkat edip anatomisine uygun, farklı bakış ve duruş açılarından el, kol, ayak ve bacak etüt eder.
Modül Adı: İnsan Figürü Detayları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ile kolu farklı duruş ve bakış açılarından çizip, anatomik yapısı ve ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Ayak ve bacağı farklı duruş ve bakış açılarından çizip, anatomik yapısı ve ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı duruş ve bakış açılarından ışığın yönü ve şiddetine dikkat edip modelin anatomik yapısına, karakteristik özelliklerine ve çizim tekniklerine uygun portresini çizer.
50
Modül Adı: Portre Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İnsan başını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Yüzün ayrıntılarını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• İnsan başını ayrıntılarıyla (göz, kulak, burun, dudak vb.) farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
DÖKÜM VE SIR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı kalıplara döküm yapma, sır hazırlama ve sırlama yöntemlerini uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak döküm çamuru hazırlayıp döküm yoluyla şekillendirdiği yarı mamullerin bisküvi pişirimini yapar.
Modül Adı: Döküm Yoluyla Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/33 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak döküm çamurlarını uygulama için hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıplara döküm yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamullerin rötuş işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bisküvi pişirimi yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk verici oksit ve boyalarla sır hazırlayıp sırlı deneme pişirimi yapar.
Modül Adı: Sır Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırları sırlama işlemine hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk verici oksit ve boyalarla renkli sır hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı deneme pişirimi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak daldırma, püskürtme, akıtma, fırça ve benzeri malzemelerle yarı mamulü sırlayıp sırlı pişirimini yapar.
Modül Adı: Sırlama ve Pişirim
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak daldırma yöntemi ile sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak püskürtme yöntemi ile sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak akıtma yöntemi ile sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırça ve benzeri malzemelerle sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sır pişirimi yapar.
51
SANAT VE SERAMİK TARİHİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; tarih öncesi çağlardan başlayarak sanat tarihi ve seramik sanatı tarihinin gelişim süreci ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Tarih çağları ve tarih öncesi uygarlıkların sanat eserlerini açıklar.
Modül Adı: Sanat Tarihi Dönemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarih öncesi çağları ve tarihsel süreçleri açıklar.
• Mısır uygarlığına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Mezopotamya uygarlığına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Anadolu uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Yunan uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Roma uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
Kazanım 2: Erken Orta Çağ’dan başlayarak 19. yüzyıla kadar geçen dönemde Avrupa sanatına ait sanat eserlerini açıklar.
Modül Adı: Batı Sanatı Tarihi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erken Orta Çağ/Orta Çağ Avrupa sanatını ve sanat eserlerini açıklar.
• Rönesans dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Maniyerizm, Barok ve Rokoko dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Neoklasik, Romantizm dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
Kazanım 3: Çağdaş sanat akımlarına ait sanat eserlerini, sanatçıları ile açıklar.
Modül Adı: Çağdaş Sanat Akımları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Empresyonizm (İzlenimcilik) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Fovizm (Yırtıcılık) akımının öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Kübizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Fütürizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Dadaizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Sürrealizm (Gerçeküstücülük) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Soyut sanat akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• 1970 sonrası kavramsal sanat akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
Kazanım 4: Seramiğin tarihsel gelişimini inceleyerek seramik sanatına öncülük etmiş sanatçıları açıklar.
Modül Adı: Seramik Tarihi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarih öncesi çağlardaki seramik sanatını açıklar.
• İlk Çağ Anadolu seramik sanatını açıklar.
52
• Anadolu’ya hâkim olan uygarlıklardaki seramik sanatını açıklar.
• Mezopotamya, Mısır, Ege ve Yunan medeniyetlerindeki seramik sanatını açıklar.
• Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki çini sanatını açıklar.
• Günümüz seramik sanatını açıklar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfasında vektörel çizim programları ile tasarım yapma, tasarımı form üzerine aktarma ve gerekli kontrolleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfası oluşturma, iki boyutlu motif ve desen çizme ve çizimin kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda motif/desen için çizim sayfası oluşturur.
• Bilgisayarda iki boyutlu motif/desen çizer.
• Motif/desenin kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motif ve desen ile tasarım yapma, tasarımı renklendirme, form üzerine aktarma ve kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Motif/desen ile belirlenen forma uygun tasarım yapar.
• Motif/desen ile yaptığı tasarımı renklendirir.
• Motif/deseni form üzerine aktarır.
• Tasarımın kontrol işlemlerini yapar.
ÇAGDAŞ FORM UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlevsel ve özgün form tasarlama, şekillendirme, dekor uygulama ve pişirim yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İşlevsel form tasarımı yapar.
Modül Adı: İşlevsel Form Tasarlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İşlevsel formların özelliklerini tespit eder.
• İşlevsel formun özelliklerine uygun tasarım yapar.
• İşlevsel formun yapım resmini çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlevsel form tasarımını şekillendirme, kurutma, bisküvi pişirimi, sırlama ve sırlı pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: İşlevsel Form Şekillendirme
53
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlevsel formu şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlevine uygun teknikle formu dekorlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak işlevsel formun bisküvi pişirimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırın ayarlarına dikkat edip sırlı pişirim yapar.
Kazanım 3: Özgün form tasarımı yapar.
Modül Adı: Özgün Form Tasarlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Özgün formların özelliklerini tespit eder.
• Özgün form tasarımı yapar.
• Özgün form tasarımını etüt eder.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özgün form tasarımını şekillendirme, kurutma, bisküvi pişirimi, sırlama ve sırlı pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Özgün Form Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özgün formu şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özgün formu özelliklerine uygun dekorlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özgün formun bisküvi pişirimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak özgün formun sırlı pişirimini yapar.
SIR ÜSTÜ DEKORLAMA DALI DERSLERİ
SERAMİK EL DEKORLARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak estetik güzelliğe sahip el dekorları ve mozaik pano yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 12
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sünger dekoru tekniği için desen hazırlama, sır üstü boyası hazırlama ve sırlı mamul üzerine uygulama işlemlerini yapar.
Modül Adı: Sünger Dekoru
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sırlı ürün yüzeyine sünger dekoruna uygun desen hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı ürün yüzeyine sünger dekoru yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kullandığı sır üstü boyanın pişirim özelliklerine uygun dekor pişirimi yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı ürünlerin yüzeyine ıstampa dekor tekniği için uygun deseni hazırlama, dekoru uygulama ve pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Istampa Dekoru
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
54
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sırlı ürün yüzeyine ıstampa dekoruna uygun desen hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine göre sırlı ürün yüzeyine seri bir şekilde (boya kurumadan) ıstampa (mühür) dekorunu uygulayıp pişirimini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı ürünlerin yüzeyine uygun deseni hazırlama, şablon dekoru uygulama ve pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Şablon Dekoru
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sırlı ürün yüzeyine şablon dekoruna uygun desen hazırlar.
• Desenin şablonunu hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı ürün yüzeyine şablon dekorunu uygulayıp pişirimini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı karo yüzeyine uygun deseni hazırlama, organik maddeler dekoru uygulama ve pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Organik Maddeler Dekoru
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Karo yüzeyine ve organik maddeler dekoruna uygun desen hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen alana ve desene uygun parafini akıtır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak karoları organik madde dekor tekniğiyle renklendirip pişirimini yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı ürünlerin yüzeyine uygun deseni hazırlama, puar dekoru uygulama ve pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Puar Dekoru
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sırlı ürün yüzeyine puar dekorunun yapılacağı alanı tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı ürün yüzeyini puar ile dekorlayıp pişirimini yapar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı karo yüzeyine uygun deseni hazırlama, firit dekoru uygulama ve pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Firit Dekoru
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sırlı karo yüzeyine firit dekoruna uygun desen hazırlar.
• Belirlenen alana firit dekoru tekniğiyle firitleme yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı karo yüzeyinde firitlenen kısmı renklendirip pişirimini yapar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı ürünlerin yüzeyine uygun deseni hazırlama, minai dekoru uygulama ve pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Minai Dekoru
55
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Forma uygun deseni hazırlar.
• Deseni seramik form üzerine aktarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sır altı dekor uygulaması yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırın ayarlarına dikkat edip sırlı pişirim yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sır üstü uygulaması sonrası dekor pişirimi yapar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı ürünlerin yüzeyine uygun deseni hazırlama, lajvardina dekoru uygulama ve pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Lajvardina Dekoru
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Forma ve lajvardina dekoru tekniğine uygun desen hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak formu lajvardina dekoru tekniğiyle sırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırın ayarlarına dikkat ederek sırlı pişirim yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lajvardina dekorunu uygulayıp dekor pişirimi yapar.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı ürünlerin yüzeyine uygun deseni hazırlama, lüster dekoru uygulama ve pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Lüster Dekoru
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Forma ve lüster dekoru tekniğine uygun desen hazırlar.
• Lüster dekoru tekniği için gerekli araç gereç ve malzemeleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lüster dekorunu uygulayıp dekor pişirimi yapar.
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı karolardan oluşan yüzeye uygun deseni hazırlama, sır üstü boyaları ve yaldızlarla fırça dekoru uygulama ve pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Serbest El Dekoru
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Karolardan oluşan yüzeye uygun desen hazırlar.
• Serbest el dekoru için gerekli araç gereç ve malzemeleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen alana ve desene uygun serbest el dekoru ve dekor pişirimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen alana ve desene uygun el dekoru ile yaldızlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yaldız dekoru pişirimi yapar.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı ürünlerin yüzeyine uygun çıkartmaları yapıştırma ve çıkartma dekoru pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Çıkartma Dekoru
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Sırlı ürüne çıkartmaları yapıştırır.
56
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çıkartma dekoru pişirimi yapar.
Kazanım 12: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mozaik panoya uygun desen çizme ve çizdiği deseni renklendirme işlemlerini yapar.
Modül Adı: Mozaik Pano Deseni Hazırlama
Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Mozaik panoya uygun desen çizer.
• Mozaik pano desenini renklendirir.
Kazanım 13: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak mozaik pano için sırlı karoları kesme, rötuşlama, desene uygun olarak yerleştirme, yapıştırma ve derz dolgu işlemlerini yapar.
Modül Adı: Mozaik Pano Yapma
Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı karo parçalarını kesip rötuş yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı karo parçalarını desene uygun yerleştirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı karo parçalarını desene uygun yapıştırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yapıştırılan karo parçalarının arasına derz dolgu yapar.
DESEN DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anatomik yapısına ve karakteristik özelliklerine uygun insan figürü, baş ve ayrıntıları, el, kol, ayak ve bacağı farklı bakış açılarından etüt etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışığın yönü ve şiddetine, ölçü ve orana dikkat edip insanın anatomik yapısına uygun, farklı duruş ve sürelerde insan figürünü etüt eder.
Modül Adı: İnsan Figürü
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçü oran kurallarına, anatomik yapıya, karakteristik özelliklerine, ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek insan figürünü çizerek hacimlendirir.
• İnsan figürünü, ışığın yönü ve şiddeti ile anatomik yapıya uygun, kısa süreli duruşlar hâlinde ve zamanı iyi kullanarak çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışığın yönü ve şiddetine, ölçü ve orana dikkat edip anatomisine uygun, farklı bakış ve duruş açılarından el, kol, ayak ve bacak etüt eder.
Modül Adı: İnsan Figürü Detayları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ile kolu farklı duruş ve bakış açılarından çizip, anatomik yapısı ve ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Ayak ve bacağı farklı duruş ve bakış açılarından çizip, anatomik yapısı ve ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
57
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı duruş ve bakış açılarından ışığın yönü ve şiddetine dikkat edip modelin anatomik yapısına, karakteristik özelliklerine ve çizim tekniklerine uygun portresini çizer.
Modül Adı: Portre Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İnsan başını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Yüzün ayrıntılarını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• İnsan başını ayrıntılarıyla (göz, kulak, burun, dudak vb.) farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
DÖKÜM VE SIR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı kalıplara döküm yapma, sır hazırlama ve sırlama yöntemlerini uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak döküm çamuru hazırlayıp döküm yoluyla şekillendirdiği yarı mamullerin bisküvi pişirimini yapar.
Modül Adı: Döküm Yoluyla Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/33 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak döküm çamurlarını uygulama için hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıplara döküm yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamullerin rötuş işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bisküvi pişirimi yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk verici oksit ve boyalarla sır hazırlayıp sırlı deneme pişirimi yapar.
Modül Adı: Sır Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırları sırlama işlemine hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk verici oksit ve boyalarla renkli sır hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı deneme pişirimi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak daldırma, püskürtme, akıtma, fırça ve benzeri malzemelerle yarı mamulü sırlayıp sırlı pişirimini yapar.
Modül Adı: Sırlama ve Pişirim
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak daldırma yöntemi ile sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak püskürtme yöntemi ile sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak akıtma yöntemi ile sırlama yapar.
58
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırça ve benzeri malzemelerle sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sır pişirimi yapar.
SANAT VE SERAMİK TARİHİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; tarih öncesi çağlardan başlayarak sanat tarihi ve seramik sanatı tarihinin gelişim süreci ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Tarih çağları ve tarih öncesi uygarlıkların sanat eserlerini açıklar.
Modül Adı: Sanat Tarihi Dönemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarih öncesi çağları ve tarihsel süreçleri açıklar.
• Mısır uygarlığına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Mezopotamya uygarlığına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Anadolu uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Yunan uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Roma uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
Kazanım 2: Erken Orta Çağ’dan başlayarak 19. yüzyıla kadar geçen dönemde Avrupa sanatına ait sanat eserlerini açıklar.
Modül Adı: Batı Sanatı Tarihi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erken Orta Çağ/Orta Çağ Avrupa sanatını ve sanat eserlerini açıklar.
• Rönesans dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Maniyerizm, Barok ve Rokoko dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Neoklasik, Romantizm dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
Kazanım 3: Çağdaş sanat akımlarına ait sanat eserlerini, sanatçıları ile açıklar.
Modül Adı: Çağdaş Sanat Akımları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Empresyonizm (İzlenimcilik) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Fovizm (Yırtıcılık) akımının öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Kübizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Fütürizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Dadaizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Sürrealizm (Gerçeküstücülük) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Soyut sanat akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• 1970 sonrası kavramsal sanat akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
Kazanım 4: Seramiğin tarihsel gelişimini inceleyerek seramik sanatına öncülük etmiş sanatçıları açıklar.
Modül Adı: Seramik Tarihi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
59
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarih öncesi çağlardaki seramik sanatını açıklar.
• İlk Çağ Anadolu seramik sanatını açıklar.
• Anadolu’ya hâkim olan uygarlıklardaki seramik sanatını açıklar.
• Mezopotamya, Mısır, Ege ve Yunan medeniyetlerindeki seramik sanatını açıklar.
• Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki çini sanatını açıklar.
• Günümüz seramik sanatını açıklar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfasında vektörel çizim programları ile tasarım yapma, tasarımı form üzerine aktarma ve gerekli kontrolleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfası oluşturma, iki boyutlu motif ve desen çizme ve çizimin kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda motif/desen için çizim sayfası oluşturur.
• Bilgisayarda iki boyutlu motif/desen çizer.
• Motif/desenin kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motif ve desen ile tasarım yapma, tasarımı renklendirme, form üzerine aktarma ve kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Motif/desen ile belirlenen forma uygun tasarım yapar.
• Motif/desen ile yaptığı tasarımı renklendirir.
• Motif/deseni form üzerine aktarır.
• Tasarımın kontrol işlemlerini yapar.
ELEK BASKI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elek baskı, transfer, tambur, silikon baskı tekniklerini kullanıp seramik ve cam ürün üzerine dekor yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak düz elek baskı işlemini yapar.
Modül Adı: Düz Elek Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Elek baskı (serigrafi) dekoru tekniğine ve ölçüye uygun desen hazırlar.
• Desende kullanılan her renk için pozitif şablon çizer
• Desenin özelliklerine uygun elek hazırlar.
60
• İpek eleğe emülsiyon çeker.
• İpek üzerine pozlama yapar.
• Elek baskı (serigrafi) dekoruyla baskı yapmadan önce gerekli malzemeleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak elek baskı (serigrafi) yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı sonrası malzemeleri temizler.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskısı yapılmış ürünlerin dekor pişirimini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak transfer baskı işlemini yapar.
Modül Adı: Transfer Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Transfer baskı (çıkartma) tekniğinde kullanılacak deseni hazırlar.
• Pozlama işlemi için desenin renk ayrımını yapar.
• Transfer baskı tekniğinde kullanılacak araç gereç ve malzemeleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipek eleğe emülsiyon çeker.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ipek elek üzerine pozlama yapar.
• Baskı öncesi kullanılacak araç gereç ve malzemeleri hazırlar.
• Çıkartma kâğıdına desenin baskısını yapar.
• Hazırlanan çıkartmaları seramik veya cam ürün yüzeyine yapıştırır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çıkartma yapılmış ürünlerin dekor pişirimini yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur baskı işlemini yapar.
Modül Adı: Tambur Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tabur baskıda kullanılacak deseni hazırlar.
• Desenin renk ayrımı ve pozitif şablonunu çıkarma işlemlerini yapar.
• Tambur baskı tekniğine uygun araç gereç ve malzemeleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak emülsiyon hazırlama ve elek üzerine emülsiyon çekme işlemlerini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tambur elek üzerine pozlama yapar.
• Tambur baskı işlemi için gerekli hazırlıkları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ürün üzerine tambur baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak baskı sonrası artık boyaları temizleme, ragleyi, baskı makinesini temizleme, basılan ürünleri kurutma işlemlerini yapar.
• tambur baskı yapılmış ürünlerin dekor pişirimini yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak silikon baskı işlemini yapar.
Modül Adı: Silikon Baskı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Silikon baskı tekniğine uygun desen hazırlar.
• Deseni silikon üzerine aktarır.
• Silikon baskı öncesi gerekli hazırlıkları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak seramik ürün üzerine silikon baskı yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak silikon baskı yapılmış ürünlerin dekor pişirimini yapar.
61
TORNADA FORM ŞEKİLLENDİRME DALI DERSLERİ
ÇAMUR TORNASI TEMEL UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen ölçüye uygun şekilde çarkta silindirik form şekillendirme, rötuş, ayak çıkarma, kulp takma, dekor uygulama ve pişirim ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 9
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çamuru çarkta iki elle merkezde toplama ve yükseltme ile silindirik tabak şekillendirme, rötuş ve ayak çıkarma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Çarkta Silindirik Form Yapımı
Modülün Süresi: 80/72 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çarkta silindirik form yapımı için gerekli araç gereç ve malzemeleri hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çamuru iki elle merkezde toplar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çamuru yükseltip silindirik tabağı şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şekillendirilen formu rötuşlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çarkta şekillendirme tekniğine uygun ayak çıkarır.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamul dekor tekniğine uygun şekilde formlara izleme, kazıma, ajur, parça ekleme ve astar dekorlarını uygular.
Modül Adı: Yarı Mamul Üzerine Dekoratif Uygulamalar Yapma
Modülün Süresi: 80/63 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamul dekor tekniğine uygun şekilde formlara izleme dekoru uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamul dekor tekniğine uygun şekilde formlara kazıma dekoru uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamul dekor tekniğine uygun şekilde formlara parça ekleme dekoru uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamul dekor tekniğine uygun şekilde formlara ajur dekoru uygular.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamul dekor tekniğine uygun şekilde formlara astar dekoru uygular.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen ölçüye uygun şekilde silindirik kap şekillendirme, ayak çıkarma ve kulp takma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Çarkta Ağızlı ve Kulplu Silindirik Kap Yapımı
Modülün Süresi: 80/63 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapılacak silindirik kabın ölçülerini tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak silindirik kabı ölçülerine uygun şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak forma uygun ayak çıkarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak forma uygun kulp takar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen ölçüye uygun şekilde kâse şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapar.
62
Modül Adı: Çarkta Kâse Yapımı
Modülün Süresi: 80/63 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapılacak kâsenin ölçülerini tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâseyi ölçülerine uygun şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâse formuna uygun ayak çıkarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâse formuna uygun dekor çalışmaları yapar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak belirlenen ölçüye uygun şekilde saksı şekillendirme, ayak çıkarma, dekor uygulama ve pişirim işlemlerini yapar.
Modül Adı: Çarkta Saksı Yapımı
Modülün Süresi: 80/63 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Yapılacak saksının ölçülerini tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak saksıyı ölçülerine uygun şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak saksı formuna uygun ayak çıkarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak saksı formuna uygun dekor çalışmaları yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamulleri pişirir.
ŞABLON TORNA DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şablon tornada iç, dış sıvama yöntemi ile tabak üretimi için torna, araç gereç ve çamur hazırlama, tabak şekillendirme, rötuşlama, astarlama, bisküvi ve sırlı pişirim ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dış sıvama yöntemiyle tabak şekillendirme için şablon tornayı, çamuru ve araç gereçleri hazırlar.
Modül Adı: Şablon Tornada Dış Sıvamaya Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şablon tornayı ve araç gereçleri tabak üretimine hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tabak üretimine uygun çamur hazırlar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şablon tornada dış sıvama yöntemi ile tabak şekillendirme, formu kalıptan alma, rötuşlama ve kurutma işlemlerini yapar.
Modül Adı: Dış Sıvama Yöntemi ile Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tabağı dış sıvama yöntemi ile şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tabak formunu kalıptan alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tabak formunu rötuşlar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak iç sıvama yöntemiyle tabak şekillendirme için şablon tornayı, çamuru ve araç gereçleri hazırlar.
Modül Adı: Şablon Tornada İç Sıvamaya Hazırlık
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
63
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şablon tornayı ve araç gereçleri kâse üretimine hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâse üretimine uygun çamur hazırlar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şablon tornada iç sıvama yöntemi ile tabak şekillendirme, formu kalıptan alma, rötuşlama ve kurutma işlemlerini yapar.
Modül Adı: İç Sıvama Yöntemi ile Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/27 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâseyi iç sıvama yöntemi ile şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâse formunu kalıptan alır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kâse formunu rötuşlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak astarladığı yarı mamullerin bisküvi ve sırlı pişirimini yapar.
Modül Adı: Astarlama ve Pişirim
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamulleri astarlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak astarlı yarı mamullerin bisküvi pişirimini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırın ayarlarına dikkat edip sırlı pişirim yapar.
DESEN DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak anatomik yapısına ve karakteristik özelliklerine uygun insan figürü, baş ve ayrıntıları, el, kol, ayak ve bacağı farklı bakış açılarından etüt etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışığın yönü ve şiddetine, ölçü ve orana dikkat edip insanın anatomik yapısına uygun, farklı duruş ve sürelerde insan figürünü etüt eder.
Modül Adı: İnsan Figürü
Modülün Önerilen Süresi: 80/54 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Ölçü oran kurallarına, anatomik yapıya, karakteristik özelliklerine, ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek insan figürünü çizerek hacimlendirir.
• İnsan figürünü, ışığın yönü ve şiddeti ile anatomik yapıya uygun, kısa süreli duruşlar hâlinde ve zamanı iyi kullanarak çizer.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ışığın yönü ve şiddetine, ölçü ve orana dikkat edip anatomisine uygun, farklı bakış ve duruş açılarından el, kol, ayak ve bacak etüt eder.
Modül Adı: İnsan Figürü Detayları
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• El ile kolu farklı duruş ve bakış açılarından çizip, anatomik yapısı ve ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
64
• Ayak ve bacağı farklı duruş ve bakış açılarından çizip, anatomik yapısı ve ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak farklı duruş ve bakış açılarından ışığın yönü ve şiddetine dikkat edip modelin anatomik yapısına, karakteristik özelliklerine ve çizim tekniklerine uygun portresini çizer.
Modül Adı: Portre Çizimi
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İnsan başını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• Yüzün ayrıntılarını, farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
• İnsan başını ayrıntılarıyla (göz, kulak, burun, dudak vb.) farklı duruş ve bakış açılarından anatomik yapısı ve karakteristik özelliklerine uygun çizip ışığın yönü ve şiddetine dikkat ederek hacimlendirir.
DÖKÜM VE SIR DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alçı kalıplara döküm yapma, sır hazırlama ve sırlama yöntemlerini uygulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 3
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak döküm çamuru hazırlayıp döküm yoluyla şekillendirdiği yarı mamullerin bisküvi pişirimini yapar.
Modül Adı: Döküm Yoluyla Şekillendirme
Modülün Önerilen Süresi: 40/33 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak döküm çamurlarını uygulama için hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kalıplara döküm yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yarı mamullerin rötuş işlemini yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bisküvi pişirimi yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk verici oksit ve boyalarla sır hazırlayıp sırlı deneme pişirimi yapar.
Modül Adı: Sır Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/30 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırları sırlama işlemine hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak renk verici oksit ve boyalarla renkli sır hazırlar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sırlı deneme pişirimi yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak daldırma, püskürtme, akıtma, fırça ve benzeri malzemelerle yarı mamulü sırlayıp sırlı pişirimini yapar.
Modül Adı: Sırlama ve Pişirim
Modülün Önerilen Süresi: 80/45 ders saati
65
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak daldırma yöntemi ile sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak püskürtme yöntemi ile sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak akıtma yöntemi ile sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırça ve benzeri malzemelerle sırlama yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sır pişirimi yapar.
SANAT VE SERAMİK TARİHİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; tarih öncesi çağlardan başlayarak sanat tarihi ve seramik sanatı tarihinin gelişim süreci ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: Tarih çağları ve tarih öncesi uygarlıkların sanat eserlerini açıklar.
Modül Adı: Sanat Tarihi Dönemleri
Modülün Önerilen Süresi: 40/14 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarih öncesi çağları ve tarihsel süreçleri açıklar.
• Mısır uygarlığına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Mezopotamya uygarlığına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Anadolu uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Yunan uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
• Roma uygarlıklarına ait sanat eserlerini ve sanatsal süreci açıklar.
Kazanım 2: Erken Orta Çağ’dan başlayarak 19. yüzyıla kadar geçen dönemde Avrupa sanatına ait sanat eserlerini açıklar.
Modül Adı: Batı Sanatı Tarihi
Modülün Önerilen Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Erken Orta Çağ/Orta Çağ Avrupa sanatını ve sanat eserlerini açıklar.
• Rönesans dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Maniyerizm, Barok ve Rokoko dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Neoklasik, Romantizm dönemini ve öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
Kazanım 3: Çağdaş sanat akımlarına ait sanat eserlerini, sanatçıları ile açıklar.
Modül Adı: Çağdaş Sanat Akımları
Modülün Önerilen Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Empresyonizm (İzlenimcilik) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Fovizm (Yırtıcılık) akımının öncü sanatçıların eserlerini açıklar.
• Kübizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Fütürizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Dadaizm akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Sürrealizm (Gerçeküstücülük) akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• Soyut sanat akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
• 1970 sonrası kavramsal sanat akımının öncü sanatçılarının eserlerini açıklar.
66
Kazanım 4: Seramiğin tarihsel gelişimini inceleyerek seramik sanatına öncülük etmiş sanatçıları açıklar.
Modül Adı: Seramik Tarihi
Modülün Önerilen Süresi: 40/28 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Tarih öncesi çağlardaki seramik sanatını açıklar.
• İlk Çağ Anadolu seramik sanatını açıklar.
• Anadolu’ya hâkim olan uygarlıklardaki seramik sanatını açıklar.
• Mezopotamya, Mısır, Ege ve Yunan medeniyetlerindeki seramik sanatını açıklar.
• Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki çini sanatını açıklar.
• Günümüz seramik sanatını açıklar.
BİLGİSAYAR DESTEKLİ DESEN ÇİZİMİ DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfasında vektörel çizim programları ile tasarım yapma, tasarımı form üzerine aktarma ve gerekli kontrolleri yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 2
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim sayfası oluşturma, iki boyutlu motif ve desen çizme ve çizimin kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Hazırlama
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Bilgisayarda motif/desen için çizim sayfası oluşturur.
• Bilgisayarda iki boyutlu motif/desen çizer.
• Motif/desenin kontrol işlemlerini yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak motif ve desen ile tasarım yapma, tasarımı renklendirme, form üzerine aktarma ve kontrol işlemlerini yapar.
Modül Adı: Bilgisayar ile Motif/Desen Tasarımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Motif/desen ile belirlenen forma uygun tasarım yapar.
• Motif/desen ile yaptığı tasarımı renklendirir.
• Motif/deseni form üzerine aktarır.
• Tasarımın kontrol işlemlerini yapar.
ÇAMUR TORNASINDA TASARIM UYGULAMALARI DERSİ
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konik, dar ve geniş karınlı vazoları şekillendirme, rötuş, dekor uygulama, bisküvi ve sırlı pişirim ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Önerilen Haftalık Ders Saati: 4
Kazanım 1: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konik vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapar.
Modül Adı: Çarkta Konik Vazo Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
67
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Konik vazoların özelliklerini tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konik vazoyu ölçülerine uygun şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konik vazoya uygun ayak çıkarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak konik vazoya uygun dekor yapar.
Kazanım 2: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dar karınlı vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapar.
Modül Adı: Çarkta Dar Karınlı Vazo Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Dar karınlı vazoların özelliklerini tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dar karınlı vazoyu ölçülerine uygun şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dar karınlı vazoya uygun ayak çıkarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dar karınlı vazoya uygun dekor yapar.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geniş karınlı vazoların özelliklerini tespit etme, şekillendirme, ayak çıkarma ve dekor uygulama işlemlerini yapar.
Modül Adı: Çarkta Geniş Karınlı Vazo Yapımı
Modülün Önerilen Süresi: 80/48 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• Geniş karınlı vazoların özelliklerini tespit eder.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geniş karınlı vazoyu ölçülerine uygun şekillendirir.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geniş karınlı vazoya uygun ayak çıkarır.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak geniş karınlı vazoya uygun dekor yapar.
Kazanım 4: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırın ayarlarına dikkat edip bisküvi pişirimi ve sırlı pişirim yapar.
Modül Adı: Pişirim Yapma
Modülün Önerilen Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırın ayarlarına dikkat edip bisküvi pişirimi yapar.
• İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak fırın ayarlarına dikkat edip sırlı pişirim yapar.
3. SEÇMELİ DERSLER
Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.
Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararlar ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Haftalık Ders Çizelgelerinin ekinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçmeli dersler tablosundaki dersler, öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan/dalların derslerinden de seçilebilir.
Seçmeli derslerin seçiminde, varsa o derse ait diğer programlar sıra takip eder ve önceden alınması gereken dersler göz önünde bulundurulur.
Seçmeli derslerin haftalık ders çizelgesinde belirtilen haftalık ders saati kadar alınması zorunludur.


Bunlara Baktınız mı?

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Megep Modülleri

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı 10. 11. ve 12. Sınıf Modül Kitapları Mesleki ve Teknik Eğitim …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir