Pazartesi , Haziran 14 2021
Anasayfa / YETERLİLİĞE DAYALI MODÜLLER / Sermaye Piyasası Dersi Megep Modül Kitabı
sermaye piyasasi dersi modulleri
sermaye piyasasi dersi modulleri

Sermaye Piyasası Dersi Megep Modül Kitabı
Sermaye Piyasası Dersi Megep Modül Kitabı

Sermaye piyasası dersi megep modülleri yeterliliğe dayalı programa göre hazırlanmış modüllerden oluşmuştur. Muhasebe ve finansman alanı 12.sınıf veya 11.sınıf dersleri arasında yer alan sermaye piyasası dersinin modülleri ise; Finansal kuruluşlar modülü, sermaye piyasası faaliyetleri modülü ve Türkiye de finansal piyasalar modülleridir.

Sermaye piyasası dersi modüllerini pdf olarak indirmek için;

Modül Adı Modül Durum
Finansal Kuruluşlar Hazır / İndir
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Hazır / İndir
Türkiye de Finansal Piyasalar Hazır / İndir

Sermaye Piyasası Çerçeve Öğretim Programı

Sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
Bu derste öğrenciye sermaye piyasası faaliyetleri ve piyasada faaliyet gösteren finansal kuruluşları araştırma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.


Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri 40/32 Sermaye piyasası faaliyetlerini tespit etmek

Ekonomik sistemde, paraya ihtiyacı olan kişi ve kurumlara fon sağlayan, gelir elde
eden kişi ve kurumların tasarruflarını yatırıma dönüştüren piyasalar, finansal piyasalardır.
Finansal piyasalar, tasarrufların yatırımlara yönlendirilmesinde önemli fonksiyonlar
üstlenir. İnsanlar, tasarruflarını piyasalar sayesinde fonlara dönüştürerek hem ekonomiye
hem de topluma faydalı olur.
İletişim ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, finansal piyasaların gelişmesine en
büyük etkenlerden biridir. Sağlıklı bir ekonomik sistemin temelini, etkin bir şekilde işleyen
finansal sistem oluşturur. Finansal piyasaların etkinliğine bağlı olarak, sanayileşmenin
gelişeceği de açıktır. Finansal piyasaların etkin işlemediği ve işlemesi için önlemlerin
alınmadığı ülkelerde, hızlı ve sağlıklı kalkınma gerçekleşemez. Fon arz ve talep edenlerin
güvenilir ortamlarda işlemlerini gerçekleştirmek istemeleri, piyasaların etkinliğini ve iş
hacmini artırmaktadır. Artan iş hacmine bağlı olarak, piyasanın bölümlere ayrılması
kaçınılmazdır.
Bu modül notlarının amacı, sermaye piyasası çeşitlerini ve faaliyetlerini ayırt
edebilmeyi öğretmektir. Modülü tamamladığınızda sermaye piyasası çeşitlerini ve
faaliyetlerini rahatlıkla ayırt edebileceksiniz.
Finansal Kuruluşlar 40/32 Finansal kuruluşları seçmek

Ekonomik sistemde bir kısım kişi ve kurumların paraya ihtiyacı olurken bir kısım kişi
ve kurumun da gelirlerini yatırıma dönüştürme ihtiyaçları olur. Dolayısıyla fona (paraya)
ihtiyacı olanlar ile fonu (parayı) talep edenlerin, bu ihtiyaçlarını giderebilmeleri için
karşılaşmaları gerekmektedir. Fon arz edenler ile fon talep edenlerin bir araya geldiği ve
karşılıklı değişimin meydana geldiği yerlere “piyasa” denir.
Piyasada var olan işlemlere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri denilmektedir. Siz daha
önceki modulünüzde bu faaliyetlerin neler olduğunu öğrenmiş bulunmaktasınız. Sermaye
piyasası faaliyetleri finansal kuruluş adı verilen kurum ve kuruluşlar tarafından yerine
getirilmekte böylelikle tasarruf sahiplerinin ve yatırımcıların ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Finansal kuruluşlar, fon arz eden ile talep edenin daima karşılaşma ya da bir araya
gelme imkânı olmadığı için piyasalarda önemli bir köprü görevi görmektedir. Fon arz eden
ile talep eden arasında köprü görevi gören finansal kuruluşlar, ekonomik ve sosyal yönleri de
dikkate alarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Bu modül notlarının amacı; sermaye piyasasında faaliyet gösteren finansal
kuruluşların çeşitlerini, özelliklerini ve faaliyet alanlarını ayırt edebilmeyi
öğretmektir. Modülü tamamladığınızda sermaye piyasasında faaliyet gösteren
finansal kuruluşların çeşitlerini, özelliklerini ve faaliyet alanlarını rahatlıkla ayırt
edebileceksiniz.
Türkiye’de Finansal Piyasalar 40/32 Türkiye’de finansal piyasaları takip etmek

Fon arz edenler ile fon talep edenlerin bir araya geldiği ve karşılıklı değişimin
meydana geldiği yerlere “piyasa” denir. Finansal kuruluşlar fon arz eden ile talep edenin
daima karşılaşma ya da bir araya gelme imkanı olmadığı için piyasalarda önemli bir köprü
görevi görmektedir.
Finansal kuruluşların var olduğu ve işlemlerin gerçekleştiği ortamlar da borsalar ve
finansal piyasalardır. Ülkemizde gelişen ekonomi ile tasarruf ve yatırım alanları genişlemiş
ve yeni piyasa çeşitlerine ihtiyaç duyulmuştur.
Bu modül notlarının amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren finansal piyasa çeşitlerini,
özelliklerini ve faaliyet alanlarını ayırt edebilmeyi öğretmektir. Modülü tamamladığınızda
Türkiye’de faaliyet gösteren finansal piyasaların çeşitlerini, özelliklerini ve faaliyet
alanlarını rahatlıkla ayırt edebileceksiniz.


Bunlara Baktınız mı?

servis hazirlikleri dersi megep modulleri

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı

10.Sınıf Servis Hazırlıkları Dersi Megep Modül Kitabı Servis hazırlıkları dersi megep modül kitapları yeterliliğe dayalı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir