Cuma , Mayıs 14 2021
Anasayfa / KAZANIMLARA DAYALI MODÜLLER / Temel Yiyecek Üretimi Dersi Modülleri 2018 Kazanımlara Dayalı Programa Göre
temel yiyecek uretimi kazanimlar
temel yiyecek uretimi kazanimlar

Temel Yiyecek Üretimi Dersi Modülleri 2018 Kazanımlara Dayalı Programa Göre
Kazanımlara Dayalı Programa Göre Temel Yiyecek Üretimi Dersi Modülleri

Yiyecek içecek hizmetleri alanı 10.sınıf dersi olan temel yiyecek üretimi dersi 2018-2019 eğitim öğretim yılında kazanımlara dayalı programa göre gösterilmeye başlandı. Bu yıl işlenecek olan modüller aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlerleyen haftalarda yayınlanacak olan modüllerin güncellemeleri sürekli yapılacaktır.

Temel Yiyecek Üretimi Dersi Megep Modülleri İndir

BÖM ADI BÖM DURUM
Besin grupları (Yiyecek İçecek Hiz.) Hazır / İndir
Besin Öğeleri Hazır / İndir
Bulaşık Yıkama ve Çöp Atımı Hazır / İndir
Fond ve Temel Çorbalar Hazır / İndir
Hijyen ve Sanitasyon Hazır / İndir
Kolay Hamur İşleri Hazır / İndir
Mutfak Üniteleri Hazır / İndir
Sebze Garnitürleri Hazır / İndir
Sebzeleri Pişirmeye Hazırlama Hazır / İndir
Yumurta Pişirme Hazır / İndir

Kazanımlara Dayalı Olarak Dersin Çerçeve Öğretim Planı

Bu derste öğrenciye; temel yiyecek üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması
amaçlanmaktadır.
Haftalık Ders Saati: 6
Kazanım 1: Günlük alınması gereken besin miktarına göre besin öğelerinin kaynaklarını seçerek yeterli
ve dengeli şekilde menüde kullanır.

Modül Adı: Besin Öğeleri

Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Günlük alınması gereken kalori miktarına göre karbonhidrat kaynaklarını seçerek yeterli ve
dengeli şekilde menüde kullanır.
 Günlük alınması gereken besin miktarına göre protein kaynaklarını seçerek yeterli ve dengeli
şekilde menüde kullanır.
 Günlük alınması gereken besin miktarına göre yağ kaynaklarını seçerek yeterli ve dengeli
şekilde menüde kullanır.
 Günlük alınması gereken besin miktarına göre vitamin kaynaklarını seçerek yeterli ve dengeli
şekilde menüde kullanır.
 Günlük alınması gereken besin miktarına göre mineral kaynaklarını seçerek yeterli ve dengeli
şekilde menüde kullanır.
 Günlük alınması gereken besin miktarına göre suyu yeterli ve dengeli şekilde menüde kullanır.
Kazanım 2: Porsiyon miktarını tespit ederken besin gruplarını yeterli ve dengeli olarak menüde kullanır.


Modül Adı: Besin Grupları

Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Porsiyon miktarını tespit ederken et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumları yeterli ve
dengeli şekilde menüde kullanır.
 Porsiyon miktarını tespit ederken süt ve türevlerini yeterli ve dengeli olarak şekilde kullanır.
 Porsiyon miktarını tespit ederken tahıl ve türevlerini yeterli ve dengeli şekilde menüde kullanır.
 Porsiyon miktarını tespit ederken sebze ve meyveleri yeterli ve dengeli şekilde menüde kullanır.
 Porsiyon miktarını tespit ederken yağ ve şekerleri içeren kaynakları yeterli ve dengeli şekilde
menüde kullanır.
 Besin öğeleri ve besin gruplarına dengeli ve yeterli şekilde menülerinde yer verir.
Kazanım 3: İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak mutfak ünitelerini hijyen, sanitasyon kurallarına
göre amacına uygun kullanır.

Modül Adı: Mutfak Üniteleri

Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Mutfak ve mutfak ünitelerini açıklar.
 Hazırlık ünitesinde kullanılan araç gereçleri hijyen ve sanitasyon kurallarını dikkate alarak
amacına uygun olarak kullanır.
 Pişirme ünitesinde kullanılan araç gereçleri hijyen ve sanitasyon kurallarını dikkate alarak
amacına uygun kullanır.
 Servise hazır ürünlerin bekleme ünitesindeki araç gereçlerini hijyen ve sanitasyon kurallarına
göre amacına uygun kullanır.
 Bulaşık yıkama ünitesinde kullanılan araç gereçleri hijyen ve sanitasyon kurallarına göre
amacına uygun kullanır.
 Malzemeleri, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde depolar.
Kazanım 4: Ulusal ve uluslararası mevzuata göre toplu gıda üretimi yapılan yerlerde gıda, çalışma
ortamı ve ekipmanlarının hijyenini sağlar.

Modül Adı: Hijyen ve Sanitasyon

Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 Ulusal ve uluslararası mevzuata (HACCP, TSE EN, ISO vb.) göre hijyen ve sanitasyon
kurallarını açıklar.
 Ulusal ve uluslararası mevzuata (HACCP, TSE EN, ISO vb.) göre toplu gıda üretimi yapılan
yerlerde gıda hijyenini sağlar.
 Ulusal ve uluslararası mevzuata (HACCP, TSE EN, ISO vb.) göre toplu gıda üretimi yapılan
yerlerde çalışma ortamının hijyenini sağlar.
 Ulusal ve uluslararası mevzuata (HACCP, TSE EN, ISO vb.) göre toplu üretim yapılan yerlerde
ekipman hijyenini sağlar.
Kazanım 5: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve işlem sırasına göre elde ve
makinede bulaşık yıkar.
Kazanım 6: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına göre bulaşık sonrası çöpleri atar.

Modül Adı: Bulaşık Yıkama ve Çöp Atımı

Modülün Süresi: 40/12 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve işlem sırasına göre bulaşığı elde
yıkar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen kurallarına ve işlem sırasına göre bulaşığı
makinede yıkar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon kurallarına göre çöp atar.
Kazanım 7: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sebzeleri hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun
olarak pişirmeye hazırlar.

Modül Adı: Sebzeleri Pişirmeye Hazırlama

Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hijyen ve sanitasyon kurallarına göre temel işlem
sırasını takip edip sebzeleri pişirmede kullanılan araç gereçleri hazırlar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sebzeleri hijyen ve sanitasyon kurallarına göre tekniğine
uygun doğrar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak lezzet verici karışımları hijyen ve sanitasyon kurallarına
göre tekniğine uygun hazırlar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazırladığı sebze ve lezzet verici karışımları hijyen ve
sanitasyon kurallarına göre uygun koşullarda saklar.
Kazanım 8: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası pişirme usullerine göre sebze
garnitürlerini çeşitli tekniklerde pişirir.

Modül Adı: Sebze Garnitürleri

Modülün Süresi: 40/36 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası pişirme tekniklerine göre sebze garnitürlerini
haşlayarak pişirir.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası pişirme tekniklerine göre sebze garnitürlerini
buharda pişirir.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası pişirme tekniklerine göre sebze garnitürlerini
sos içinde pişirir.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası pişirme tekniklerine göre sebze garnitürlerini
kendi suyunda pişirir.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası pişirme tekniklerine göre sebze garnitürlerini
parlatarak pişirir.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası pişirme tekniklerine göre sebze garnitürlerini
graten ederek pişirir.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası pişirme tekniklerine göre sebze garnitürlerini
bol yağda kızartarak pişirir.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası pişirme tekniklerine göre sebze garnitürlerini
sote ederek pişirir.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak uluslararası pişirme tekniklerine göre sebze garnitürlerini
ızgara ederek pişirir.
Kazanım 9: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak istenilen kıvam, renk, lezzet ve görünümde fond,
lezzet verici karışımlar ve çorbaları reçeteye uygun hazırlar.

Modül Adı: Fond ve Temel Çorbalar

Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde çorba fondu hazırlar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre çorba ön hazırlığında kullanılan kıvam ve
lezzet vericileri hazırlar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde berrak çorbalar hazırlar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde kremalı çorbalar hazırlar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde taneli çorbalar hazırlar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde püreli çorbalar hazırlar
Kazanım 10: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde çeşitli teknikler ile yumurtaları pişirir.

Modül Adı: Yumurta Pişirme

Modülün Süresi: 40/18 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yumurtaları hijyen ve sanitasyon kuralları doğrultusunda
pişirmeye hazırlar.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak yumurtaları reçeteye ve kullanım yerine göre haşlayarak
pişirir.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde sahanda yumurta pişirir.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde çırpılmış yumurta pişirir.
 İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde pankek-krep pişirir.
Kazanım 11: İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre istenilen kıvam, renk, lezzet ve
görünümde kolay hamur işleri hazırlar.

Modül Adı: Kolay Hamur İşleri

Modülün Süresi: 40/24 ders saati
Modülün Amaçlanan Öğrenme Kazanımları
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çırpılarak yapılan hamur tekniğine göre istenilen
pişkinlik, renk, tat ve görünümde çeşitli kekler hazırlar.
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye uygun olarak hazırlanan hamurdan istenilen
pişkinlik, renk, tat ve görünümde basit kurabiyeler hazırlar.
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazır yufkadan istenilen pişkinlik, renk, tat ve
görünümde ürünler hazırlar.
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre hazırlanan hamurdan istenilen renk,
lezzet ve pişkinlikte poğaça hazırlar.
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak reçeteye göre hazırlanan hamurdan istenilen tat, lezzet
ve görünüşte pizzalar hazırlar.
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak hazır ürünlerle istenilen lezzet ve görünüşte çeşitli tatlılar
hazırlar.


Bunlara Baktınız mı?

10.Sınıf Temel Muhasebe Dersi Kazanımlar

Temel Muhasebe 10.Sınıf Kazanımlara Dayalı Programa Göre 2019-2020 Eğitim öğretim yılı 10.sınıf yıldızlı yani mutlaka …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir